Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman": www.aman.ro   
   CRAIOVA - MEMORIE ŞI CUNOAŞTERE LOCALĂ: http://memorielocala.aman.ro  [prima pagină]

 

ISTORIA CRAIOVEI
CRAIOVA VECHE îN IMAGINI
BIBLIOGRAFIA CRAIOVEI
ISTORIA PRESEI DOLJENE
PERSONALITĂŢI DOLJENE
CRAIOVA VĂZUTĂ DE PICTORI
BISERICILE CRAIOVEI
MONUMENTE ISTORICE
PARCUL ROMANESCU
CASA MEMORIALĂ ELENA FARAGO


Documente digitizate din colecţiile Bibliotecii "Alexandru şi Aristia Aman" care vor fi accesate din
Biblioteca Europeană Digitală
 

LOCAL PRESS HISTORY
Authors: Florentina Urziceanu, Lavinia Dumitrescu


PRESA DOLJEANĂ DE IERI ŞI DE AZI

-catalog alfabetic-

 

PERIODICE

(ZIARE. REVISTE, ALMANAHURI, CALENDARE)

 

Ziare. Reviste

 

A

 

1928, ianuarie, Craiova: apare Acta Medica Romana. Revistă lunară de medicină şi chirurgie generală. Ianuarie 1928-1948 (vezi Mişcarea Medicală Română).Tip. Scrisul Românesc”.

 

1935, aprilie, Craiova: apare Activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie. Aprilie 1935-1936.

 

1927, iulie, 18, Craiova: apare Activitatea desfăşurată de Primăria Municipiului Craiova. 18 iulie 1927 - 6 decembrie 1928. Redactată de E.Tătărescu, fostul primar al municipiului. Tip. “Scrisul Românesc”.

 

1926, septembrie, 1, Craiova: apare Actualitatea. Ziar independent săptămânal. 1 septembrie 1926-1928. Colaboratori: Al.Păun, Al.Iacobescu, Ion Dongorozi, C.Ş. Făgeţel, I.B. Georgescu ş.a.

 

1931, Craiova: apare revista Actualităţi medicale. Ciclul de conferinţe organizat de Asociaţia docenţilor - Facultatea de Medicină din Bucureşti, 1931-1937.

 

1931, martie, 27, Craiova: apare Acţiunea. Ziar independent, redactat de membri ai Sindicatului Presei din Oltenia. Apare la Craiova, săptămânal (27 martie - 3 mai 1931, în total şase numere). Format: 44 x 59 cm.

 

1933, iunie, 29, Craiova: apare Acţiunea. Ziar politic şi de informaţiuni. Seria a II-a .Săptămânal.

 

1918, ianuarie, 14, Craiova: apare Acţiunea Cooperativă. Foaie de propagandă cooperatistă şi educaţie cetăţenească. 14 ianuarie 1918-1927.

 

1922, octombrie, 26, Craiova: apare Acţiunea Cooperativă Olteană. Foaie pentru susţinerea principiilor de cooperaţie autonomă. 26 octombrie - 27 noiembrie 1922.

 

1891, iunie, 6, Craiova: apare Acţiunea Liberală. Săptămânal, 6 iunie 1891-9 februarie 1893. Tip N.I. Macavei. De la 28 ianuarie - 18 februarie 1892, zilnic; de la 18 februarie, 3 numere pe săptămână. De la 8 martie, un număr pe săptămână. De la 1 aprilie 1892, două numere pe săptămână. Format: 47x32 cm. Anul 10 lei, nr.5 bani.

 

1914, ianuarie, 31, Craiova: apare Acţiunea Liberală. Organ săptămânal. Format 48x32 cm.Tip. Viitorul”.

 

2006, Craiova: apare Acum: În Oltenia. Despre bani, stil de viaţă, atitudini sociale şi fotbal. Director: Bogdan Berneanu. Redactor-şef: Florin Băltăreţu. 2006, 2007. Apare bilunar. Din 2007, numărul 9, şi-a schimbat titlul: Acum în Oltenia. Director editorial: Florin Băltăreţu. Redactor- şef: Valentin Pribeanu.

 

1913, noiembrie, 13, Craiova: apare Adevăr – Dreptate. Sub direcţia unui comitet. Redactor–responsabil: I. Iorgulescu. Tip. “Benvenisti”. Format: 55x33 cm. Anul 20 lei, nr.5 bani.

 

1870, martie, Craiova: apare Adevărul. Redactori: Demetriu P.Bancov, martie 1870-decembrie 1875. În 1872 apare de două ori pe săptămână.

 

1900, aprilie, 1, Craiova: apare Adevărul de azi. Organ de publicitate liberă. 1 aprilie – 21 mai 1900. Un număr pe săptămână. Sub conducerea unui comitet. Tip. “Filip Lazăr-Succesor”. Format: 48x33 cm. De la 15 mai, Tip. “David J. Benvenisti”.

 

1898, Craiova: apare Adevărul de ocazie. Număr unic. Redactor – proprietar I.P. Bancov. Tip. “N.I. Macavei”. Format: 48x33 cm.

 

1867, ianuarie, 1, Craiova: apare Adeverulu. 1 ianuarie 1867-decembrie 1875. Un număr pe săptămână. Redactor-proprietar: Demetru P. Bancov. Tip Naţionala, T.Macinca şi I. Samitca. În martie 1870, apare cu titlul Republica, apoi revine. Până în 1871 nu are nici o menţiune despre apariţie. Din 1872, două numere pe săptămână. Format 45x29 cm.

 

1881, mai, Craiova: apare Adjutorul. Ziar social – ştiinţific şi literar. Mai–decembrie 1881. Un număr pe săptămână. Tip. “Fraţii Benvenisti”. Format: 37x26 cm.

 

1970, iulie, Calafat: apare Adolescenţă. Revista elevilor Liceului Agricol din Calafat. Colectiv de redacţie.

 

1934, aprilie, 8, Craiova: apare Aerul. Aviaţie, apărare aeriană, turism, drept aerian, aero-chimie, sport, actualităţi. 8 aprilie – mai 1934. Bilunar. Director: I. Slăvescu.

 

1929, Craiova: apare Agenda agricolă. Sindicatul agricol  Dolj. Număr unic.

 

1996, Craiova: apare Agenda Olteniei. Cotidian de informaţii. Director general: Dan Fotescu. Redactor-şef: Dan Stănescu. Redactor-şef adjunct: Alina Popa.

 

1999, Craiova: apare Agricultura Doljului. Publicaţie lunară editată de Centrul Judeţean de Consultanţă Agricolă Dolj. Se distribuie gratuit. Director: dr. ing. Constantin Cucu. Redactor- şef: ing. Valerie Dragomir.

 

1883, ianuarie, 15, Craiova: apare Alarma, ziar politic, literar, comercial, judiciar şi social. Apare săptămânal

(15 ianuarie - 30 mai 1883). Diriginte: Panache Niculescu. Format: 27 x 37 cm. Tip. Naţionala, Ralian Samitca. Anul 12 lei, nr.10 bani.

 

1898, iulie, 12, Craiova: apare Alarma. Ziar independent. 12 iulie 1898 – 27 septembrie 1899; ianuarie 1901 – 30 mai 1915. Săptămânal. Sub direcţiunea unui comitet. De la 18 ianuarie 1899, director proprietar: M. Demetrescu. Din ianuarie 1901 schimbă subtitlul în: “Organ conservator”. De la 11 februarie 1908: Organ conservator democrat. La 10 aprilie 1911 revine la subtitlul iniţial. La 31 martie 1913: “organ politic”, iar la 29 septembrie 1913: “organ politic, economic şi literar”. Apare în perioade diferite în tipografiile: “David J. Benvenisti”, “Ralian şi Ignat Samitca”, “Lazăr”, “N.I. Macavei”, “F. Constantinescu”, “Fulgerul”, “Lumina Poporului”. Format: 58x40 cm.

 

1907, ianuarie 13, Craiova: apare Alarma. Organ conservator. Un număr pe săptămână. 13 ianuarie 1907 - 30 mai 1915. Director proprietar: M. Demetrescu. Tip. Fane Constantinescu”. Format: 58x40. Anul 12 lei, nr.10 bani.

 

1894, aprilie, Craiova: apare Albina

 

1894, noiembrie, Craiova: apare Albina. Revistă lunară. Sub direcţiunea unui comitet. Tip. “N.I. Macavei”. Format: 33x24 cm.

 

1875, aprilie, 15, Craiova: apare Albina Pindului. Litere, ştiinţe şi arte. Apare bilunar, iniţial la Bucureşti (15 iunie 1868 - 1 aprilie 1870), apoi la Craiova (15 aprilie - 1 iunie 1875) şi, din nou, la Bucureşti, lunar. De la 15 aprilie 1875, apare cu subtitlul modificat în: Literatură, ştiinţe, arte. Redactor: Grigorie Haralambie Grandea. Revistă  preponderent literară. Format: 20x28 cm, 32x44 cm. Tip. “Lucrătorilor asociaţiei”.

 

1899, Craiova: apare Albumul învăţătorului. Redactat de membrii Corpului didactic primar din ţară. Volumul din 1897 apare la Bucureşti. Apare neregulat. Director: E.I. Patriciu. Tip. Litografia “Naţionala Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 24x16 cm.

 

1883, martie, Craiova: apare Alegătorul craiovean.

 

1887, mai, 3, Craiova: apare Alegătorul independent. Apare pe timpul alegerilor. 3 mai 1887; 7 – 16 aprilie 1891. Tip. “Fraţii Benvenisti”. Format: 29x21 cm.

 

1879, aprilie, 8, Craiova: apare Alegătorul independinte. 8 – 19 aprilie 1879 (4 numere). Apare pe timpul alegerilor . Tip. “Fraţii Benvenisti”. Format: 29x21 cm.

 

1884, octombrie, 25, Craiova: apare Alegătorul sincer. Ziar local. Apare pe timpul alegerilor. Redactor-responsabil: A. Varlam. Tip. “Asociaţilor români”. Format: 42x28 cm.

 

1996, Craiova: apare Alpha. Revistă de matematică pentru elevii din cursul primar şi gimnazial. 1996 – 2000. Editor: prof. Nicolae Ivăşchescu. Coordonator.: prof. Dorin Popovici. Din 2000 apare semestrial. Redactor-şef adjunct: prof. George Mărgineanu.

 

1884, august, Craiova: apare Amaradia. Săptămânal. Redactor-şef şi proprietar: N.C. Cantacuzino. Tip. “Fraţii Benvenisti”. Format: 48x32 cm.

 

1887, noiembrie, 16, Craiova: apare Amicul Libertăţii. Foaie politică şi literară. Ziar de atitudine democratică.Apare săptămânal ( 16 noiembrie. - 30 decembrie 1887). Prim-redactor: Traian Demetrescu. Format: 26x41 cm. Total 7 numere.Tip. “Asociaţilor români”.

 

1884, decembrie, 16, Craiova: apare Amicul Poporului. Două numere pe săptămână. 16 decembrie 1884 – 29 septembrie 1885. Tip. “Philip Lazăr”. De la 1 aprilie 1885: “Gazeta Olteniei”. De la 10 martie 1885, un număr pe săptămână. Tip. “Fraţii Benvenisti”. Format: 36x26 cm.

 

1885, martie, Craiova: apare Amicul Poporului Român. Martie – aprilie 1885. Redactor: Ion Grecescu.

 

2001, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Agricultură. Montanologie. Agroturism, Cadastru funciar. Din 2004 apare la Editura Universitaria sub titlul “Analele Universităţii din Craiova: agricultură, montanologie, cadastru: lucrări ştiinţifice”.

 

1993, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Biologie, Agronomie, Horticultură. 1993 – 1995. Preşedintele comitetului de redacţie: prof. univ. dr. Ion Vladimirescu. Tipografia Universităţii din Craiova. Sumar şi rezumat în limbile română şi franceză.

 

1994, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Chimie. Preşedintele colegiului de redactare: prof. univ. dr. ing. Mircea Ivănescu. Din 1999, redactor-şef: prof. univ. dr. Nicolae Mureşan. Din 2004, redactor-şef: prof. univ. dr. Stelian Tănase [1994, 1996, 1999 – 2001, 2004 – 2005].

 

2005, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Filosofie. Redactor-şef: prof. univ. dr. Vladimir Osiac. Editura Universitaria, Craiova , 2005.

 

1995, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Filosofie – Sociologie. Redactor-responsabil: lector universitar, Ion Ovidiu Gîfu. Redactor: conf. univ. dr. Dumitru Otovescu.

 

1997, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Filosofie, Sociologie, Psihologie, Pedagogie. Redactor- şef: prof. univ. dr. Ioan Ceapraz. Redactor-şef adjunct: prof. univ. dr. Victor Oprescu. Secretar de redacţie: prof. univ. dr. Dumitru Otovescu. Sumar şi rezumat în limbile română , franceză şi engleză (1997 – 1998).

 

1999, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Filosofie, Sociologie, Ştiinţe politice. Redactor-şef : Ioan Ceapraz. Redactor-şef adjunct: prof. univ. dr. Elisabeta Trăistaru. Secretar general de redacţie: prof. univ. dr. Dumitru Otovescu. Rezumat în limbile franceză şi germană. (1999 – 2000).

 

1998, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Geografie. Redactor–responsabil: Nicolae Aur. Redactor-responsabil adjunct: Costela Iordache. Din 1999, redactor-şef: Vasile Pleniceanu, din 2003, redactor-şef adjunct: Viorica Tomescu [1998 – 2001; 2003 – 2005].

 

1996, Craiova: apar Analele Univesităţii din Craiova. Seria Inginerie electrică. Redactor-şef: S. Stoenescu. Redactori-responsabili: prof. dr. ing. Profir Degeratu, conf. dr. ing. Petre Tuşaliu şi conf. dr. ing. Dumitru Dan Burdescu. Craiova, Editura Universitaria. Din 2005, apare în 2 volume [1996, 2003, 2006].

 

1996, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie. Editura Universitaria. Sumar în limbile română şi engleză [1998, 2004].

 

1997, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Langues et littératures romanes. Redactor: conf. dr. Janeta Drăghicescu, conf. dr. Gabriela Scurtu, lector dr. Anda Rădulescu. Studii şi articole în limbile română, franceză, italiană şi engleză [1999, 2002, 2005].

 

1995, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Matematică-Informatică. Secretar de redacţie Peter Kessler. Din 1999, secretar de redacţie: Vicenţiu Rădulescu [1995, 1999 – 2005].

 

1998, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Matematică. Editura Universitaria. Din 2003, redactor-şef: prof. univ. dr. Alexandru Stanimir [1998, 2003 – 2005]. Sumar şi rezumat în limbile română, engleză, franceză.

 

1996, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Medicină. Editura Universitaria. Sumar şi rezumat în limbile engleză şi română.

 

2003, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Philology (english). Redactor-şef: Marin Beşteliu. Redactor-şef adjunct: Felicia Burdescu. Editura Universitaria. Sumar, rezumat şi articole în limbile română, franceză şi engleză. Din 2004, redactor- şef: Felicia Burdescu, redactor-şef adjunct: Ioana Murar [2003 – 2005].

 

1998, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Multimedia et enseignement des langues etrangeres. Redactor-şef: Sanda Stavrescu. Secretar de redacţie: Daniela Dincă. Editura Universitaria. Articole în limbile română, franceză şi engleză.

 

2004, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Physics. Redactor-şef: Florea Uliu [2002, 2005].

 

2000, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Psihologie, Pedagogie. Redactor-şef: prof. univ. dr. Victor Oprescu. Redactor-şef adjunct: prof. univ. dr. Elena Joiţa. Secretar de redacţie: lector univ. dr. Ionel Viorel. Editura Universitaria. Din 2005, redactor-şef: lector univ. dr. Corneliu Novac. Apare bilunar. Rezumat în limbile română, franceză, engleză [2000 – 2003, 2005].

 

1993, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe economice. Preşedintele consiliului de redacţie: prof. univ. dr. Dumitru Constantinescu. Editura Universitaria. Sumar şi rezumat în limbile română, franceză şi engleză. Din 1996, redactor-şef: Constantin Tumbăr [1993 – 1996, 1999 – 2000, 2005 – 2006].

 

1972, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice. Publicaţie de cercetări ştiinţifice. Redactor-responsabil: Pavel Ţugui (1972 – 1973), Ion Trăistaru (1976-1977) şi continuă cu intermitenţe. Între 1972 – 1975, seria Filologie apare împreună cu seriile Istorie şi Geografie; apoi seria Ştiinţe filologice apare separat. Format: 17x24 cm.

 

2005, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice: limbi străine aplicate. Redactor-şef: Adrian Mateescu. Editura Universitaria. Sumar şi rezumat în limbile română, franceză şi engleză.

 

2004, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice: limbi şi literaturi clasice. Redactor-şef: Katalin Dumitraşcu. Editura Universitaria. Sumar şi rezumat în limbile română, franceză şi engleză.

 

1996, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice: lingvistică. Redactor-şef: Marin Beşteliu. Redactor-şef adjunct coordonator: Florea Firan. Editura Universitaria. Redactor-şef adjunct: Doina Negomireanu. Din 2004, redactor-şef: Doina Negomireanu. Redactor-şef adjunct: Cristiana Nicola Teodorescu. [1996 – 1997, 2000, 2003 - 2005].

 

1996, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice: literatura română şi universală. Supliment”Activitatea ştiinţifică a studenţilor”. Coordonator: Sorina Sorescu. Redactor-şef: Marin Beşteliu. Redactor-şef adjunct coordonator: Florea Firan. Editura Universitaria. Din 2004, redactor-şef adjunct: Nicolae Panea. Sumar şi rezumat în limbile română, franceză şi engleză. [1996 – 1998, 2004].

 

1994, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiiţe medicale. Din 1995 apare, la Editura Acsa, seria nouă. Articole în limbile română, engleză şi franceză.

 

2001, Craiova: apar Analele Universităţii din Craiova. Seria Teologie. Redactor-şef: prof. univ. dr. Alexie Al. Buzera. Redactor-şef adjunct: pr. conf. dr. Alexandru Izvoranu. Editura Universitaria.

 

2007, Craiova: apare Anif monitor: Îmbunătăţiri funciare. Revistă lunară editată de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. Director: Mircea Stoiana; redactor-şef: Emilian Mirea. 2007 – 2008.

 

1999, Craiova: apare Anticorupţia la zi. Săptămânal editat de Asociaţia Naţională împotriva Corupţiei, Abuzurilor şi pentru Drepturile Omului. 1999 – 2000. Redactor-şef: Emilian Mirea.

 

1898, martie,1, Craiova: apare Antisemitul. Săptămânal. 1 martie 1898 – 17 martie 1902, 25 octombrie 1904 – 1 ianuarie 1906. Director-proprietar: Constantin K. Zamphirol. Tip. „Fane Constantinescu”, „N.I. Macavei”, „Naţionala Ralian şi Ignat Samitca”, „David J.Benvenisti. De la 4 octombrie 1898: „Dorul românului”, organ naţional al intereselor generale; de la 25 octombrie 1904: „Dorul românului”, organ naţional independent. Format: 47x33 cm.

 

1899, martie, 14, Craiova: apare Anunţătorul. Foaie de publicaţiuni. Ziar de reclame. Gratuit. Tip. „Filip Lazăr Scsr”. Format:33x24 cm.

 

1888, februarie, 25, Craiova: apare Apărarea. Organ al oposiţii din Craiova. 25 februarie 1888 – 16 martie 1889. Două numere pe săptămână. Comitet de redacţie. Tip. „Fraţii Benevisti”. Format: 43x27 cm.

 

1891, Craiova: apare Apărarea

 

1894, septembrie, 3, Craiova: apare Apărarea. Organ conservator săptămânal. 3 – 5 septembrie şi 1 – 15 februarie 1895. Sub direcţia unui comitet. Tip. „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”, „N.I. Macavei”.

 

1934, iunie, 16, Craiova: apare Apărarea Ceferiştilor. 16 iunie – 29 iunie 1934. Format: 48x33 cm.

 

1906, septembrie, 1, Craiova: apare Apărarea Naţională. Ziar naţionalist. 1 septembrie 1906; 6 ianuarie – 7 octombrie 1907; Seria a II-a: 15 octombrie 1911 – 3 mai 1915. Apare săptămânal. Sub direcţia comitetului executiv al Ligii „Apărarea naţională”. Delegat responsabil: George Mil. Demetrescu. Tip. „N.I. Macavei”, „Fulgerul”, „Ramuri”,. De la 15 octombrie 1911, adaugă la subtitlu cuvântul „democrat”. De la 1 octombrie 1913, apare de două ori pe lună. Reapare seria a III-a la 1 februarie 1922. Format: 58x40 cm. Anul 5 lei, nr. 5 bani.

 

1994, aprilie, Craiova: apare Arca lui Noe. Revistă a Inspectoratului pentru Cultură Dolj. 1994 – 1997. Din 1996 apare cu subtitlul „Revista Societăţii Scriitorilor Olteni”. Director onorific: Marin Sorescu.

 

2003, Craiova: apare Arche. Revistă de etnologie şi antropologie editată de Centrul Judeţean pentu Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj. Director: Mihai Fifor. Redactor-şef: Nicolae Mihai. Continuă revista „Suflet oltenesc”, serie nouă.

 

1945, decembrie, Craiova: apare Arena Jocurilor. Magazin enigmistic.

 

1921, februarie, 1: apare Arhiva grafică. Revistă pentru dezvoltarea culturii grafice moderne. Cernăuţi, Bucureşti, Craiova. 1 februarie 1921 – decembrie 1934.

 

1922, Craiova: apar Arhivele Olteniei. Publicaţie trimestrială, 1922 – 1943, sub conducerea unui comitet. Din 1981, serie nouă, tipărită la Editura  Academiei RSR, sub egida Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice – Centrul de Ştiinţe Sociale Craiova. Redactor-responsabil: Ion Pătroiu. Secretar de redacţie: Virgil Joiţa. Din 1993 apare anual sub egida Academiei Române, Institutul de Cercetări Socio-Umane. Redactor-şef: Gheorghe Papilian. Secretar de redacţie: Ovidiu Ghidirmic. Din 1995, secretar de redacţie: Stela Rădulescu. Din 2000, redactor-şef: Vladimir Osiac. Secretar de redacţie: Dinică Ciobotea. Din 2000, redactor-şef: Cezar Avram. Din 2003, secretar de redacţie: Tudor Nedelcea.

 

1922, ianuarie, Craiova: apar Arhivele Olteniei. Revistă cu profil enciclopedic, privind istoria culturii materiale şi spirituale din Oltenia. Apare trimestrial (ianuarie-decembrie 1922), apoi de şase ori pe an (ianuarie1923-decembrie1943), sub conducerea unui comitet. Director: Ch. Laugier (1922-1925) şi C.D. Fortunescu (1926-1943). Publicaţia îşi are originea în activitatea Societăţii Prietenii Ştiinţei, înfiinţată de Gh. Ţiţeica şi Victor Anestin. Format: 16x24 cm. 130 de numere.

 

1934, august, Craiova: apare Aripa Olteană. Organ de propagandă al Aeroclubului Olteniei. Apare o dată la 2 luni. În numere duble. August 1934 – februarie 1937. Redactor- responsabil: Oprea Petre.

 

1937, iunie, 1, Craiova: apare Arta. Publicaţiune pentru educaţie şi cultură artistică. 1 iunie 1937 - ?1938.

 

1932, aprilie Craiova: apare Astralis. Raze din lumea invizibilului. Aprilie 1932–iunie 1944. Lunar.

 

1892, noiembrie, 22, Craiova: apare Atacul. Organ naţional – liberal. Săptămânal. 22 noiembrie 1892 – 3 ianuarie 1893. Prim-redactor: Iulian C. Vrăbiescu. Tip. „David J. Benvenisti”. Din 1893 este înlocuit cu „Patriotul”.

 

1934, ianuarie, 9, Craiova: Atitudinea. Gazetă săptămânală de atitudine românească. 9 ianuarie – 18 ianuarie 1934.

 

1870, mai,  Craiova: apare Aureola Craiovei. Redactori: Thoma Strâmbeanu şi Emanoil Quinezu. Mai 1870 – octombrie 1875. Un număr pe săptămână. De la numărul  2, mai 1870: „Aurora Craiovei”. Din ianuarie 1871, redactor şi proprietar: Thoma Strâmbeanu. Îşi schimbă apoi subtitlul în „foaia politică, literaria, comerciale şi judecătoreasca”. Redactor-responsabil şi proprietar: Thoma Strâmbeanu. Tip. „Naţionala, T. Macinca şi Samitca”. Format: 42x27 cm.

 

1903, mai, Craiova: apare Aurora. Revistă pentru literatură, ştiinţă şi artă. 20 mai 1903 – 29 martie 1904. Două numere pe lună. Director: D.D. Marcu. Secretar de redacţie: Marius de la Stroia (Constantin G. Brădăţeanu). Tip. „David J. Benvenisti”. De la 5 februaruie 1904, proprietar: Jean Cunţana. A fost scoasă, în memoria poetului Traian Demetrescu, de un grup de tineri. Format: 32x24 cm.

 

1870, mai, Craiova: apare Aurora Craiovei. Foaie politică, literarie, comerciale şi judecătorească. Mai 1870 – octombrie 1875. Un număr pe săptămână. Redactori: Thoma Strâmbeanu şi Emanoil Quinezu. Tip. „Naţionala T. Macinca şi I. Samitca”. De la 9 iunie 1870 (nr. 7), redactor-responsabil şi proprietar: Toma Strâmbeanu. Format: 46x30 cm.

 

2005, Craiova: apare Autograf. Revistă lunară de cultură, editată de Asociaţia Culturală "Autograf MJM". Director: Jean Băileşteanu. Redactor-şef: George Popescu. Director artistic: Viorel Pîrligras. Apare lunar, cu unele intermitenţe. Secretar de redacţie: Mihai Ene.

 

1914, aprilie, 26, Craiova: apare Avantgarda. Organ cotidian al opiniei publice. Craiova (26 aprilie 1914-6 august 1916), Bucureşti (13 noiembrie 1918-8 decembrie 1932). Director-proprietar: Th. Andreescu-Rigo. Colaboratori: Ion Cărare, I.Catina. Format: 33x48 cm. Apare neregulat. Anul 20 lei, nr.5 bani.

 

1969, Craiova: apare Avânt. Revista elevilor Grupului  Şcolar "Electroputere", Craiova. Continuă.

 

 

B

 

2005, Craiova: apare Balcania. Revistă de atitudine şi informaţie. Editor: Cellina Craiova. Director literar-artistic: Valentin Dascălu. Redactor-şef: Constantin Preda. Secretar general de redacţie: Marin Dumitru. Continuă.

 

1915, martie, 18, Craiova: apare Basarabia. 1915 - 1916.

 

1933, Craiova: apare Biblioteca Metapsihică. Revistă de filozofie şi etică spiritualistică. 1933 - 1936. lunar. Sub conducerea unui comitet. Fondator: Mihail Drăgănescu.

 

1968, mai, Craiova: apare revista Bilete de ucenic. Revistă literar-ştiinţifică a elevilor Liceului "TudorArghezi". Continuă.

 

1930, mai, 29, Craiova: apare revista Bilete literare. Mic bazar de literatură. Apare bilunar (29 mai 1930-mai 1936). Publică versuri, schiţe, epigrame, traduceri, semnate de Al. Iacobescu. Format: 12x32 cm. Director I. Stănescu-Cerbu şi C. Bădescu-Rudari. Format: 12x32 cm.

 

1910, iulie, 1, Craiova: apare Bine aţi venit! Ziar festiv cu ocazia sosirii A.A.I.I. Regale Principele Ferdinand şi Principele Carol I în Craiova. Proprietar şi director: ing. Rahmiel. Tip. revistei “Lumina poporului”. Format: 55x49 cm. Nr.10 bani

 

1889, aprilie, 17, Craiova: apare Binele comun. Ziar hebdomadar, politic, comercial, agricol şi literar. 17 aprilie - 21 mai 1889. Redactor: G.I. Sandulian.

 

1899, februarie, 7, Craiova: apare Binele public. Săptămânal. 7 februarie 1899 - 29 mai 1900. Sub      direcţia unui comitet. Proprietar: D. Petrescu.

 

1907, iunie, 10, Craiova: apare Binele public. Organ al PNL Craiova. 10 iunie 1907 - 4 ianuarie 1908. Bisăptămânal. Sub direcţiunea unui comitet. Tip. Litografia "Naţionala Ralian şi Ignat Samitca". De la 4 ianuarie 1908, firma tipografiei se schimbă în Institutul Grafic "Samitca, I. Samitca şi D. Baraş". Anul 5 lei, nr. 5 bani.

 

1930, octombrie, 5, Craiova : apare Biruinţa. ziar independent. 5 octombrie 1930 - 9 aprilie 1939.

 

1933, iunie, 8, Craiova: apare Bomba. Revistă independentă, politică, literară, humoristică. Săptămânală. Director: Fredy Saşa şi F. Popescu.

 

1899, martie, Craiova: apare Bonjour. Ziar al cumpărătorilor. Tip. Română "Fane Constantinescu". Format: 40x29 cm.

 

1922, ianuarie, 22, Craiova: apare Brazda. Revistă de cercetări istorico-geografice şi culturale. 22 ianuarie 1922 - 1932. Director: Sică Georgescu. Tip. "Ramuri".

 

1934, august, 1, Craiova: apare Brazda. Foaia tineretului naţional - ţărănesc din Dolj. 1 august 1934 - mai 1935. Din noiembrie 1934 schimbă titlul în "Brazda nouă".

 

1945, august, 8, Craiova: apare Brazda Doljului. Organ de luptă al Partidului Naţional Ţărănesc. Organizaţia judeţului Dolj.

 

1944, decembrie, 10, Craiova: apare Brazda nouă. Organul Partidului Naţional Ţărănesc din judeţul Dolj. 10 decembrie 1944 - 15 iulie 1946. Redactor: Ion C. Niţu.

 

1973, decembrie, Craiova: apare Brăţara de aur. Revista elevilor Şcolilor profesionale UCECOM din Craiova. Continuă. Neregulat.

 

1991, Craiova: apare Breviar statistic al judeţului Dolj. Editat de Comisia Naţională de Statistică; Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj. Anual.

 

1938, iunie, Craiova: apare Britanica. Revistă literară pentru răspândirea culturii britanice. Iunie 1938 - iunie 1939. Apare lunar. Director fondator: prof. Gh. Petrescu. Prim-redactor: Pamela Young.

 

1934, ianuarie, 1, Craiova: apare Buciumul. Foaie de zidire sufletească.1 ianuarie. 1934. Conducători: Grigore Mihalache, Gh. Dumitrescu, Constantin Jaleş.

 

1904, mai 16, Craiova: apare Bufonul. Ziar cu chichirez şi al cui n-o fi plânge bani. 16 mai - ianuarie 1904. Director: I. Dinescu - Brunetu. Tip. "David J. Benvenisti". Din mai numărul 2: "pricoliciul amurezaţilor". În iunie, director: M. Constantinescu. Format: 48x33 cm.

 

1932, Craiova: apare Buletinul Baroului Avocaţilor din Dolj. Decanatul corpului de avocaţi din judeţul Dolj.

 

1860, Craiova: apare Bugetul…Bisericii Maica Preacurată Dudu din Craiova.

 

1879, Craiova: apare Bugetul Casei Comunale pentru exerciţiul anului. Primăria comunei Craiova. 1879 - 1939.

 

1931, Craiova: apare Bugetul…Regia autonomă a Teatrului Naţional din Craiova.

 

1875, Craiova: apare Bugetul de veniturile şi cheltuielile Casei judeţene Dolj. 1875 - 1925.

 

1914, ianuarie, Craiova: apare Buletin regional de informaţiuni comerciale. Camera de Comerţ şi Industrie Craiova. Ediţie specială. Un număr pe lună. 3 numere în total.Apare sub direcţiunea secretarului Camerei. Tip. Cooperativă "Macavei" a lucrătorilor asociaţi. Numărul din martie/septembrie 1914 apare la Tip. "Sache Pavlovici".

 

1913, martie, 1, Craiova: apare Buletinul absolvenţilor Şcoalelor Superioare de Comerţ. Trimestrial. Format: 23x15 cm. Tip. "Ramuri".

 

1924, Craiova: apare Buletinul agricol. Organ al sindicatului agricol. Dolj. 1924 - 1931.

 

1949, Craiova: apare Buletinul Arhiepiscopiei Craiova. Foaie oficială lunară. 1949 - 1950.

 

1928, Craiova: apare Buletinul Asociaţiei Naturaliştilor din Oltenia şi Banat. Publicaţie bimestrială.

 

1921, Craiova: apare Buletinul Asociaţiei pentru emanciparea civilă şi politică a Femeilor din Oltenia. Cercul Craiova. Număr unic.

 

1901, noiembrie, Craiova: apare Buletinul Băncii Comerţului. Noiembrie 1901 - martie 1902. Un număr pe trimestru. Prim-redactor: C.C. Neamţu. Tip. "Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca". Format: 32x24 cm.

 

1897, septembrie, Craiova: apare Buletinul Bibliografic al Institutului de Editură "Ralian şi Ignat Samitca". Publicaţiune periodică trimestrială. Septembrie 1897 – noiembrie 1899. Tip. "Ralian şi Ignat Samitca". Format: 26x16 cm. 

 

1939, Craiova: apare Buletinul Breslelor din Ţinutul Olteniei. Hotărâri. Informaţii. Cultură. Literatură.

 

1887, septembrie, 16, Craiova: apare Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Circonscripţiunea I Craiova. Revistă periodică. 16 septembrie 1887 - 1946. Două numere pe lună. Tip. "Fraţii Benvenisti", "Filip Lazăr", "N.I. Macavei", "C.M. Georgescu", "Fane Constantinescu". De la 1 aprilie 1890, suprimă cuvintele "revistă periodică". De la 15 aprilie 1891, adaugă la titlu cuvintele "revistă bimensuală" pe care le suprimă, de la 2 iunie 1892. Format: 33x24 cm. Anul 6 lei.

 

1907, martie, Craiova: apare Buletinul Camerei de Comerciu şi Industrie din Circumscripţiunea I Craiova. Martie 1907 - 15 februarie 1912; 1 aprilie 1916. Apare la fiecare 15 zile. Format: 24x16 cm. Anul 6 lei. Tip. "Sache Pavlovici". De la 31 octombrie 1908 apare neregulat. Din 1910, formatul: 33x24 cm. Apare sub direcţiunea Secretarului Camerei de Comerţ şi Industrie. Din iunie 1908 până la 15 februarie 1912, Tip. "N.I. Macavei"; la 1 aprilie 1916, iarăşi Tip. Sache Pavlovici.

 

2005, Craiova: apare Buletinul Centrului pentru Dialog între Ştiinţe şi Teologie. Editat de Universitatea din Craiova, Centrul pentru Dialog între Ştiinţe şi Teologie. Preşedinte: conf. univ. dr. Radu Constantinescu. Redactor- şef: asist. drd. Gelu Călina.

 

1933, iunie, Craiova: apare Buletinul cercului medico-farmaceutic din Craiova. Iunie 1933 - 1940. Lunar. Sub conducerea unui comitet de redacţie. Secretar general: dr. I. Trifan. Secretari de redacţie: V. Rocşoreanu şi I. Ionescu.

 

1947, Craiova: apare Buletinul cercului medico-farmaceutic din Craiova. Lunar. 1947. Sub conducerea unui comitet de redacţie. Secretar general: dr. Sava Lăzărescu.

 

1924, Craiova: apare Buletinul Comisiunii monumentelor istorice. Publicaţie trimestrială.       1924 - 1927.

 

1926, Craiova: apare Buletinul economic al şcoalei superioare de comerţ. 1926.

 

1972, Craiova: apare Buletinul de informare şi documentare pentru cadrele didactice. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Casa Corpului Didactic şi Sindicatul Învăţământului din Craiova. 1972 - 1973.

 

1967, Craiova: apare Buletin de informare tehnico-documentară. Uzinele "Electroputere", Craiova. 1967 - continuă.

 

1938, Craiova: apare Buletin Informativ al Asociaţiei foştilor elevi ai Şcoalei Fiilor de Militari ai Gimnaziului şi Liceului Militar Craiova. 1938 - 1943.

 

1889, septembrie, 30, Craiova: apare Buletinul Institutului "N. Mallian". 30 septembrie 1889 - 30 iunie 1891. Apare la sfârşitul fiecărei luni din anul şcolar. Tipografia "Naţionala - Ralian şi Ignat Samitca". Format: 25x17 cm.

 

1916, ianuarie, Craiova: apare Buletinul judiciar al Corpului avocaţilor de pe lângă Curtea de Apel din Craiova. Doctrină. Jurisprudenţă. Revistă de drept publicată din iniţiativa Consiliului de disciplină a corpului de avocaţi din Dolj. Ianuarie - iunie 1916. Director: A. Zeuleanu; redactor: Virgil Potârcă. În mai - iunie 1916, Virgil Potârcă devine prim-redactor. Un număr pe lună. Format: 27x20 cm. Anul 10 lei, nr.1 leu. Tip. "Ramuri".

 

1911, ianuarie, 15, Craiova: apare Buletinul Ligii Culturale - Secţiunea Craiova. Foaie de informaţiuni pentru membrii Ligii. 15 ianuarie 1911 - 25 decembrie 1915, 4 numere pe an. Sub direcţiunea secretarului Ligii. Tip. "Fulgerul". De la 15 ianuarie 1913 apare la Tip. "Ramuri". Format: 24x16 cm.

 

1922, Craiova: apare Buletinul Liceului "Carol I" din Craiova. 1922 - 1924. Apare la data de 1 a fiecărei luni, cu excepţia lunilor iulie şi august.

 

1948, Craiova: apare Buletinul Mitropoliei Olteniei. Foaie oficială lunară. 1948 - 1950.

 

1947, Craiova: apare Buletin oficial. Organ oficial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

1938, Craiova: apare Buletin Oficial al Camerei de Muncă din Craiova. 1938 - 1939. Cuprinde judeţele: Dolj, Gorj, Râmnicu-Vâlcea, Olt, Argeş.

 

1949, Craiova: apare Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu Judeţean Dolj.

 

1950, Craiova: apare Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu al comunei urbane Craiova, asimilată cu judeţul Craiova.

 

1949, Craiova: apare Buletinul Oficial al Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Craiova. 1949 - 1955. Apare lunar sub îngrijirea unui colectiv.

 

1951, Craiova: apare Buletinul Oficial al Sfatului popular regional Dolj. 1951 - 1953. Apare la data de 1 a fiecărei luni.

 

2008, Craiova: apare Buletinul oficial editat de Camera de Comerţ şi Industrie Oltenia. Redactor responsabil: av. I.P. Surdu; secretari de redacţie: Adrian Gabroveanu, Andra Vasile. Tipografia „Signum”. Periodicitate necunoscută.

 

1934, Craiova: apare Buletinul Şcoalei Doljene. Organ oficial al Revizoratului Şcolar Dolj. 1934- 1935. Apare o dată pe lună, sub direcţia şi conducerea revizoratului şcolar.

 

1925, Craiova: apare Buletinul Societăţii Culturale "B.P. Haşdeu". Liceul "Carol I" Craiova. 1925 - 1927. Apare o dată pe lună. Fondator: prof. Th. Popescu. Director: Virgil Alexiu.

 

1940, Craiova: apare Buletinul Prefecturii judeţului  Dolj. 1940 - 1949.

 

1932, Craiova: apare Buletinul presei. 1932 - 1934.

 

1914, ianuarie, Craiova: apare Buletin regional de informaţiuni comerciale. Camera de Comerţ şi Industrie  din Craiova. Ediţie oficială. Ianuarie - martie - septembrie 1914. Un număr pe lună. Sub direcţiunea secretarului Camerei. Tip. Cooperativă "Macavei" a lucrătorilor asociaţiei.Numărul din martie - septembrie 1914 apare la Tip. "Sache Pavlovici". Format: 24x16 cm.

 

1938, Craiova: apare Buletinul Revizoratului Şcolar al judeţului Dolj. Organ oficial al Revizoratului Şcolar Dolj. 1938 - 1939.

 

 

C

 

1969, Craiova: apare Cadran universitar. Revista Consiliului Uniunii Asociaţiilor Studenţeşti din Universitatea Craiova. 1969 - 1972. Continuă sub titlul "Mesaj comunist".

 

1894, august, Craiova: apare Cafeul chantant. Ziar. Prim-redactor: Toto. Tip. "Filip Lazăr et Comp.". Format: 38x25 cm.

 

1949, Craiova: apare Caiet literar. Întocmit în cinstea Conferinţei Scriitorilor din R.P.R. Filiala Craiova.

 

2005, Craiova: apare Caiete practice de electrocardiologie clinică. Editat de Centrul de Cardiologie Craiova: 2005 - 2006. Redactori: Dan Dominic Ionescu; Alina Giurcă; Constantin Militaru.

 

1913, decembrie, 6, Calafat: apare Calafatul. Un număr pe săptămână. 6 decembrie 1913 - 18 mai 1914. Directori-proprietari: G. Marincu şi I.N. Dănciulescu. Anul 12 lei, nr. 10 bani. Tip. "Progresul", „Răguşilă”. Numărul din 18 mai 1918 are un supliment (o foaie, cu numerotare separată).

 

1912, octombrie, 4, Craiova: apare Campania. Organ politic imparţial. 4 octombrie 1912 - 17 mai 1914. Două numere pe lună. Director: Ioan M. Russu. Tip. revistei "Lumina poporului", "Viitorul". De la 22 martie 1914, cu subtitlul "Organ politic intransigent". De la 18 octombrie 1912, director Ioan Marinescu; De la 22 martie - 17 mai 1914, sub direcţiunea unui comitet; secretar de redacţie: Aristide Cantorichi. Format: 40x32 cm. Anul 5 lei, nr. 5 bani.

 

1990, Craiova: apare Cardinal. Revistă de matematică. 1990 - 1995. Editura Cardinal. Din 1992, director: Dănuţ Drăcea. Redactor coordonator: Dan Seclăman.

 

1945, aprilie, 1, Craiova: apare Carnetul literar, artistic, cultural, humoristic. Redactat de Iancu Bârneanu şi Titi Dumitrescu. 1 aprilie - 1 septembrie 1945. 

 

1884, ianuarie, 1, Craiova: apare ziarul Carpaţii. Zilnic. 1 ianuarie - 29 decembrie 1884. Redactori: P. Chiţu, At.I. Mitescii şi A.D. Nicolaid. Tip. "Naţionala, Ralian şi I. Samitca". Format: 42x29 cm.

 

1991, Craiova: apare Cartel. Comitetul director: Ion Spânu, Tiberiu Pătru. Redactor-şef: Radu Tora. Redactor-şef adjunct: Maria Medelete. De la numărul 10/1991, redactor-şef: Mirel Curea.

 

1990, Craiova: apare Casa Europeană (fostă Mesaj). Periodic independent care militează        pentru o "casă comună europeană", pentru pace şi bună înţelegere între popoare. 

 

1930, Craiova: apare Catalogul galeriei de tablouri a Fundaţiunii "Aman" din Craiova.

 

1938, Craiova: apare Causa Rerum. Revistă culturală ilustrată 1938 - 1939. Apare lunar.         Director: F. Ransch. Secretar de redacţie: R. Tica.

 

1895, aprilie, 1, Craiova: apare Cavalul. Ziar pentru literatură umoristică şi artă. 1 aprilie - 28 mai 1895. Săptămânal; 27 mai 1912 - 1914; iunie 1916; 1927 - 1936.

 

1901, martie, 8, Craiova: apare Călăuza alegătorului. Apare cu ocazia alegerilor. Gratuit. Tip."David J. Benvenisti". Format: 48x33 cm.

 

1913, noiembrie, 26, Craiova: apare Călăuza Comerţului. Ziar săptămânal pentru informaţii comerciale. Director: I.N. Finţescu. Tip. "Ramuri". Format: 42x27 cm. Anul 10 lei.

 

1931, noiembrie, 15, Craiova: apare Călăuza învăţătorului. Buletin bibliografic. Număr unic.

 

1930, Craiova: apare Călăuza municipiului Craiova, cu noua nomenclatură şi a stradelor,       executată în anul 1930.

 

1908, octombrie, 1, Craiova: apare Căminul literar. Revistă lunară sub conducerea unui comitet. 1 octombrie 1908 - 1 august 1909. Sub conducerea domnilor: N. Costinescu şi Mitu S. Fortunescu. Colaboratori: N. Burlănescu - Alin, Mihail Strajan. Anul 5 lei, nr. 30 bani. Tip. "N.I. Macavei". La 1 noiembrie 1908, nr. 50 bani; de la 1 decembrie 1908, numărul 30 bani; din februarie 1909 nu mai indică costul numărului.

 

1885, martie 13, Craiova: apare Cântarul. Foaie agricolă comercială - politică. Un număr pe săptămână. Tip. "Asociaţilor români". 13 martie 1885 - 3 ianuarie 1886. De la 23 mai 1885, Tip. "Naţionala Ralian Samitca". De la 30 mai 1885, redactor-responsabil şi proprietar Gh. Th. Brezoianu. Format: 42x29 cm.

 

2001, Craiova: apare Cempex. Publicaţie de informare şi documentare a Centrului regional de Marketing şi Promovarea exporturilor "Oltenia". Editat de Camera de Comerţ şi Industrie "Oltenia", Craiova.

 

1913, ianuarie, Craiova: apare Cercul Juridic. Revistă trimestrială a "Cercului de studii juridice şi sociale din Craiova". Ianuarie - iunie 1913. Redactor: I.N. Finţescu. Colaboratori: A. Rolfini, Torino - Italia. Tip. "Viitorul". Format: 24x16 cm. Anul 8 lei.

 

1937, Craiova: apare Cercul medico-farmaceutic din Craiova (1937 - 1938). Continuare la "Buletinul cercului medico-farmaceutic din Craiova" (1933).

 

1918, noiembrie, 5/18, Craiova: apare Cerna. Organ al Societăţii "Cerna", a veteranilor grade inferioare. 5/18 noiembrie 1918 - 12 ianuarie 1919. Zilnic. Sub conducerea Societăţii "Cerna". Tip. "Ramuri". De la 20 noiembrie 1918, Tip. "Fane Constantinescu". Format: 48x33 cm. Anul 18 lei, nr. 25 bani. 

 

1909, martie, 15, Craiova: apare revista Cestiuni metodice. Revistă pentru şcoala primară.Un număr pe lună. Apare sub îngrijirea institutorilor Marin Florescu şi Ilie Jianu. 15 martie 1909 - februarie 1912. Tip. "N.I. Macavei" . De la 15 martie 1911, Tip: "Sache Pavlovici". Cuprinde Tabla de materii anuale. Reapare la 1 februarie 1920, până în 1921. Format: 24x16 cm. Anul 5 lei.

 

2002, Craiova: apare Cetatea creştină. Periodic de spiritualitate, informaţie şi atitudine al Arhiepiscopiei Craiovei. Redactor-şef: Marcel Răduţ Selişte, secretar general de redacţie: pr. Ion Resceanu, pr. dr. Nicolae Răzvan, redactor. 2002 - 2007.

 

1899, ianuarie, 1, Craiova: apare Cheflegiu. Ziar umoristic literar. Săptămânal. Sub direcţia unui comitet. 1 ianuarie - aprilie 1899. Tip. "David J. Benvenisti". De la 17 ianuarie: "Chiţibuşul". Ziar umoristic literar. În aprilie schimbă subtitlul în: "Foae humoristică literară". Format: 33x24 cm.

 

1916, aprilie, 1, Craiova: apare Chemarea. Publicaţie culturală naţională. Organul cercului studenţescu doljean. 1 aprilie - 1 iunie 1916; un număr pe lună. Tip. "Ramuri". Format: 24x16 cm. Anul 5 lei, nr. 15 bani. De la 1 mai 1916, nr. 30 bani.

 

1925, decembrie, 1, Craiova: apare Chestiuni sociale. Politică - literatură - ştiinţă. 1 decembrie 1925 - ?. 

 

1969, mai 28, Craiova: apare Chimistul. Organ al Comitetului de partid şi al Comitetului           sindicatului de la Combinatul chimic Craiova. 26 mai 1969 - 26 aprilie 1972. Săptămânal. Continuă "Viaţa şantierului" (7 martie 1963 - 21 mai 1969).

 

1899, ianuarie, 17, Craiova: apare Chiţibuşul. Ziar umoristic - literar. 17 ianuarie - aprilie 1899. 

 

1933, noiembrie, 17, Craiova: apare Cinel-cinel. Revistă săptămânală. 11 noiembrie 1933 - 5 martie1935. Sub direcţia unui comitet. Tip. "Apărarea naţională".

 

1874, septembrie, Craiova: apare Ciomagul. Ziar umoristic, septembrie - octombrie 1874.

 

1970, Craiova: apare revista Circuite. revista elevilor Liceului Industrial Energetic Craiova. Trimestrial. Continuă.

 

1949, ianuarie, Craiova: apare Circulară informativă pentru cooperativele şi cooperatorii din judeţul Dolj. Ianuarie- martie 1949.

 

1903, martie, Craiova: apare Citirea. Revistă lunară pentru elevi secundari. Martie 1903 -        martie 1904. Scoasă de George I. Buşilă. Tip. "Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca". Format: 24x16 cm.

 

1893, noiembrie, Craiova: apare revista Clopotele.

 

1883, septembrie, 10, Craiova: apare Clopotul. Ziar politic, social, literar, judiciar şi comercial. 10 septembrie 1883 - octombrie 1884. Săptămânal. Tip. "Fraţii Benvenisti". Format: 37x27 cm.

 

1865, august, 1, Craiova: apare Clopotul. Diaru politicu.

 

1920, mai, Craiova: apare Coasa. Organ al Partidului-Naţional Democrat.

 

1925, august, 25, Craiova: apare Coasa şi Secera. Număr unic.

 

1929, februarie, 15, Craiova: apare Le Collectionneur Roumain. Organe Officiel de L`Association Carto-Timbrologique, grand club international des collectionneurs, d`échangisteset de correspondance. Les plus serieux de tous les clubs de langue roumain. Număr unic. Cuprinde numai articole filatelice. Format: 24x17 cm.

 

1909, aprilie, 26, Craiova: apare Cometa. Ziar de aventuri amoroase. 26 aprilie - 1 august 1909. Director proprietar: Ioan Constantinescu-Fane. Tip. rev. "Lumina poporului". Din iunie 1909, cu subtitlul "Ziar umoristic şi de aventură amoroase". Tip. "C.M. Georgescu". Format: 40x29 cm. Anul 5 lei, nr. 10 bani.

 

1922, ianuarie, 14, Craiova: apare Comerţul.

 

1900, martie, 28, Craiova: apare Compasul. Ziar independent. Un număr pe săptămână. Tip. „David J. Benvenisti”. Format: 48x33 cm.

 

1999, Craiova: apare La Comunitá. Buletin informativ al Comunităţii italiene Oltenia din Craiova. 1999 – 2000. Colectivul de redacţie: Mircea Feruglio;  Mugur Anghel; Grazielle Raşcă.

 

1895, iunie, 28, Craiova: apare Concentrarea. Ziar săptămânal. 28 iunie- 12 septembrie 1895. Sub direcţia unui comitet. Tip „David Benvenisti”. Format: 33x24 cm.

 

1938, octombrie, 15, Craiova: apare Condeiul. Literar. Critic. Artistic. Publicaţie de cultură, artă şi literatură. Apare lunar ( 15 octombrie 1938- octombrie 1942). Director: Eugen Constant. Publică versuri şi proză, articole de istorie literară, medalioane ale unor scriitori români şi străini. Format: 27x48 cm.

 

1893, ianuarie, 24, Craiova: apare Condeiul Român. Cugetare, acţiune şi prudenţă. 24 ianuarie – 7 februarie 1893. Un număr pe săptămână. Tip „Naţionala, Ralian, Ignat Samitca”. Format: 40x23 cm.

 

2001, Craiova: apare Conflict. Săptămânal. Director: Tiberiu Pătru. Redactor-şef: Mihai Firică. De la numărul 17, redactor-şef: Cosmin Pretorian. De la numărul 19, director Luiza Pătru. De la anul 3, 2003, numărul 66, apare cu subtitlul „Revistă a Societăţii Ziariştilor din România, editată de Sindicatul Ziariştilor din Oltenia”. De la anul 12, numărul 95 apare subtitlul „Publicaţie regională, editată la Craiova de Sindicatul Ziariştilor din Oltenia”.

 

1894, iulie, 3, Craiova: apare Conservatorul. Un număr pe săptămână. 3 iulie 1894 – 2 martie 1895. Sub direcţiunea unui comitet. Tip „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca.”.

 

2008, Craiova: apare Consultanţă agricolă de Dolj. Publicaţie lunară editată de Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Dolj. Director: ing. Marcel Popescu; director adjunct: dr.ing. Constantin Cucu; redactor-şef: ing. Valerie Dragomir. Tipografia Alma Cons Craiova.

 

1925, octombrie, 31, Craiova: apare Conştiinţa Naţională. 31 octombrie 1925 – 2 decembrie 1945. Director: prof. Grigore Bran. Format: 48x33 cm.

 

1970, Craiova: apare Continuitate. Comitetul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Dolj. Coordonator: Florea Firan.

 

1933, decembrie, Craiova: apare Contractul. Informaţiuni pentru abonaţii CEC-ului. Decembrie 1933 – decembrie 1935.

 

1972, Craiova: apare revista Contribuţiuni Filologice – Centrul de Ştiinţe Sociale Craiova al Academiei Române. 1972 – continuă.

 

1972, Craiova: apare revista Contribuţii istorice: Centrul de Ştiinţe Sociale Craiova al Academiei Române. 1972 – continuă.

 

1886, iulie, 6, Craiova: apare Cooperatorul Român. Ziar industrial, comercial şi literar. Organul Societăţilor cooperative. Apare cu ocazia deschiderii expoziţiilor organizate de societăţile cooperative; 6 iulie -  februarie 1886 şi 19 iulie – 28 octombrie 1887. Format: 48x33 cm.

 

1881, mai, Craiova: apare Coroana României. Ziar ebdomadaru, politicu...mai – decembrie 1881.

 

1900, februarie, Craiova: apare Corsetul. Ziar al hamurezaţilor. Două numere pe lună. Sub direcţia unui comitet. Tip „N. I. Macavei”. Format: 48x33 cm.

 

1932, octombrie, 14, Craiova: apare Cotidianul. Organ politic independent.

 

1925, Craiova: apare: Crainicul. Redactor: Constantin Jaleş.

 

1931, iunie, Craiova: apare Crainicul. Revistă literară lunară. Director: Ovidiu Cerna. Redactor: Gh.I. Chiţibura.

 

1899, mai, 25, Craiova: apare Craiova. 25 mai - 31 octombrie 1899; 12 mai 1900 - 9 septembrie 1901. Două numere pe săptămână. Comitet de redacţie. Tip „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 48x33 cm.

 

1918, iunie, 1, Craiova: apare Craiova. Organ al Partidului Conservator. Două numere 1-6 iunie 1918. Unul pe săptămână. Format 48x33. Nr.10 bani. Tip “Samitca”.

 

1929, ianuarie, 22, Craiova: apare Craiova. Organ al Blocului cetăţenesc. 22 ianuarie – 15 februarie 1929.

 

1909, ianuarie, 4, Craiova: apare Craiova conservatoare. 4 ianuarie – 8 februarie 1909. Săptămânal. Tip. „David J. Benevisti”. Format: 58x40 cm. Anul 6 lei, nr. 5 bani.

 

1905, ianuarie, 9 Craiova: apare Craiova liberală. Organ naţional liberal. 9 ianuarie 1905 – 22 februarie 1907. Un număr pe săptămână. Sub direcţia unui comitet. Tip „Naţională, Ralian, Ion Samitca”. Format: 48x33 cm.

 

1907, ianuarie, 14, Craiova: apare Craiova liberală. Organ naţional liberal. Unul pe săptămână. 14 ianuarie - 22 februarie 1907. Sub direcţiunea unui comitet. Format: 59x40 cm. Anul 12 lei, nr.10 bani.Tip.Litografia “Nationale Ralian şi Ignat Samitca”.

 

1999, Craiova: apare Craiova liberală. Săptămânal al PNL - filiala Dolj.

 

2001, Craiova: apare Craiova medicală. Revista Universităţii de Medicină şi Farmacie. Apare trimestrial. Redactor-şef: dr. Nicolae Cernea. Redactor-şef adjunct: Johnny Neamţu. Secretar de redacţie: Daniela Neamţu. Preşedintele colegiului de redacţie: prof.dr.Tudorel Ciurea.

 

2003, Craiova: apare Craiova Shakespeare Festival. Redactor program: Patrel Berceanu. Publicaţie dedicată celei de-a IV-a ediţii a Festivalului „Craiova Shakespeare Festival”, preşedinte: Emil Boroghină, desfăşurat la Craiova în perioada 26 septembrie – 6 octombrie 2004. Continuă la toate ediţiile Festivalului.

 

1913, aprilie, 14, Craiova: apare Craiova veselă de Paşti. Nr.10 bani. Format: 26x18 cm.Tip “Viitorul”.

 

1893, septembrie, Craiova: apare Craioveanul. Ziar literar săptămânal. Septembrie – octombrie 1893. Tip „N.I. Macavei”. Format: 40x29 cm.

 

1893, septembrie, Craiova: apare Craioveanul. Ziar literar săptămânal. Septembrie – octombrie 1893. Tip „N.I. Macavei”. Format: 40x29 cm.

 

1905, decembrie, 1, Craiova: apare Craioviţa. Revistă literară ştiinţifică. Apare bilunar. 1 decembrie 1905 – 1 martie 1906.  Director: D.C. Colaboratori: Spiru Haret, Şt. Vasilescu. Tip „N.I. Macavei”, „Curierul Olteniei Comp.”, „Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 33x24 cm.

 

1894, octombrie, Craiova: apare Crama. Organ al intereselor producătorilor de vinuri şi debitanţilor de băuturi spirtoase. Două numere pe lună. Tip „David J. Benvenisti”. Format: 46x31 cm.

1935, aprilie, 11, Craiova: apare Cravaşa. Director: Ştefan George Mircea. Apare joia.

 

1923, martie, 1, Craiova: apare Cravaşa. Revistă umoristică. 1 martie 1923 – 1 aprilie 1923. Săptămânal. Director: Ştefan George Mircea.

 

1927, iunie, 20, Craiova: apare Credinţa. Organ al Partidului Naţional. 20 iunie – 4 august 1927.

 

1915, iunie, 19/2, Craiova: apare Cri d`alarme. Organe de la conscience nationale roumaine, paraissant hebdomadairement 19/2 iunie - 9/22 iulie 1915 (Două numere). Sub direcţia unui comitet. Redactor-şef: George Lungulescu. Format: 65x47 cm. Anul 20 fr., nr. 10 centime. Tip. "David Benvenisti".

 

1936, Craiova: apare Crinul. Revistă de cultură generală a cercetaşilor. Bilunar. Sub conducerea unui comitet. Redactor responsabil: George Angelescu.

 

1884, februarie, Craiova: apare Cronica Craiovei. Februarie 1884. Tip. Română.

 

1919, iunie, 1, Craiova: apare Cronica Craiovei. 1 iunie 1919 – 16 mai 1920.

 

1934, decembrie, 10, Craiova: apare Cronicarul. 10 – 18 decembrie 1934, 27 septembrie 1937 – 1939.

 

1938, Craiova: apare Cronicarul Olteniei. Director: Tudor Iliescu. Continuare la Cronicarul (decembrie 1934)

 

1921, decembrie, 15, Craiova : apare Crucea. Ziar naţional liberal. 15 decembrie 1921 – 1922.

 

1939, martie, 25, Craiova: apare Cuget Românesc. Revistă literară şi artistică a tineretului oltean. Director: C. Cojocaru-Max şi Ionel Cartianu. Redactori: L.Zamfirescu şi G. Prina.

 

2008, Craiova: apare Cugetul. Revistă a Cenaclului Epigramiştilor olteni. Director: Nicu Vintilă; redactor-şef: Constantin Păun; secretar de redacţie: Mircea Ursei. Tip. Julliano Exim SRL.

 

1928, Craiova: apare revista Culegeri pedagogice. 1928 – 1929. Revistă lunară. Publicată de Şcoala de aplicaţii a Şcolii Normale de Învăţători din Craiova.

 

1932, Craiova: apare Cultura. Revistă şcolară. 1932 – 1934.

 

1915, ianuarie, Craiova: apare Cultura Românilor. Revistă lunară. Organ al Comitetului Naţional Român de Cultură. ianuarie – decembrie 1915. Tip. „Fulgerul”. Din aprilie 1915 suprimă al doilea subtitlu şi apare la Bucureşti. Format: 24x16 cm. Anul 10 lei, nr. 1 leu (ediţie de lux); anul 4 lei, nr. 0,40 lei (ediţie populară).

 

1900, mai, 7, Craiova: apare Cumpăna. Organ conservator. 7 -21 mai 1900. Două numere pe săptămână. Tip. Română „Philip Lazăr Sucsr”. Format 48x33 cm.

 

1925, mai 6, Craiova: apare Cumpăna. 6 mai 1925 – 11 februarie 1927. Apare săptămânal.

 

1915, ianuarie, 18, Craiova: apare Curentul. Ziar independent. 18 ianuarie – 27 februarie 1915. Un număr pe săptămână. Tip. „Viitorul”. I.Covu-Anton. Format 58x40 cm. Nr. 5 bani.

 

1927, ianuarie, 15, Craiova: apare Curentul. Organ al Asociaţiei funcţionarilor publici din judeţul Dolj. 15 ianuarie 1927 – 15 ianuarie 1928.

 

1930, aprilie, 5, Craiova: apare Curentul. Ediţie specială pentru Craiova. Număr unic.

 

1905, februarie, 6, Craiova: apare Curierul alegerilor. Apare cu rezultatul fiecărei alegeri din toată ţara. Proprietar: Ioan M. Russu. Tip. „David J. Benevisti”. Format: 39x29 cm.

 

1920, aprilie, 11 Craiova: Apare Curierul balului. Număr unic.

 

1992, Craiova: apare Curierul Băniei. Săptămânal de informaţie şi publicitate. Director: Adela Ionescu. Redactor-şef: Emilian Barbu.

 

1903, ianuarie, 16, Craiova: apare Curierul bursei din Oltenia. Organ economic-săptămânal. Comerţ.Industrie. Agricultură. Finanţe. 16 ianuarie – 5 noiembrie 1903; august 1907. Directori: Ştefan G. Saita şi Constantin C. Zamfiropol. Tip „N. I.Macavei”, „Fane Constantinescu”. Format 33x24 cm.

 

1907, august, Craiova: apare Curierul bursei din Oltenia. Comerciu.Industrie. Agricultură. Finance.Un număr pe lună. Format 33x24 cm. Gratuit. Director: G. Saita. Tip “Sache Pavlovici”.

 

1873, septembrie, 2, Craiova: apare Curierul Craiovei. Ziaru hebdomadaru. 2 septembrie – noiembrie 1873. Tip. „Chiţu şi Theodorian”. Format: 42x29 cm.

 

1876, Craiova: apare Curierul instrucţiunii. 1876 – 1877 şi 1 noiembrie 1877 – 25 mai 1890. Redactor: Dem Popilianul (1876 – 1877). Editura Tip. „Philip Lazăr”. De la 1 noiembrie 1877: Curierul instrucţiunei. Revista corpului învăţătoresc primar – rural din judeţul Doljiu. Apare la ocasiuni. Format: 24x16 cm.

 

1883, mai, 16, Craiova: apare Curierul militar. 16 mai 1883 – august 1884. Două numere pe lună. Tip. „Naţionala, Ralian, Samitca”. De la 15 ianuarie 1883, director: Căpitan Puică. Format: 24x16 cm.

 

1871, mai, Craiova: apare Curierul Olteniei. Mai – iulie 1871.

 

1892, iunie, 7, Craiova: apare Curierul Olteniei. Ziar politic şi literar. Apare săptămânal (7 iunie 1892 - 20 august 1916; 17 - 24 decembrie 1918 - 16 martie 1939). Director: C.N. Iovipale. Tip. „N.I. Macavei”, „Fane Constantinescu”, „David Benvenisti”, „Nationala, Ralian şi Ignat Samitca”, „Rudolf Hercovic”, „Lumina poporului”. În iunie 1894  (numerele: 105-107), adaugă subtitlul: Ziar săptămânal. De la 30 iunie 1896, adaugă subtitlul: Ziar independent. De la 1-16 iulie 1894, director: A.M. Eliescu. De la 26 iulie 1894 - 26 iunie 1895, sub direcţiunea unui comitet. De la 11 martie 1911, C.N. Iovipale reapare ca director- proprietar. De la 10 mai 1914, ca fondator, prim-redactor: Petre Uhrynovsky; de la 8 noiembrie 1914, prim-redactor: M.I. Jurjea (până la 20 august 1916). De la 17 decembrie 1918, Niculae C. Iovipale apare ca director politic. Deşi se declară ziar independent, Curierul Olteniei se situează pe poziţii guvernamentale. Primul număr apărut cu titlul Curierul Olteniei literare, este urmat între 28 iulie-19 noiembrie 1892 de alte numere, cu titlul Curierul literar. Format: 48x33 cm. Anul 12 lei, nr.10 bani.

 

1892, iulie, 28, Craiova: Curierul Olteniei literar. 28 iulie – 19 noiembrie 1892.

 

1997, Craiova: apare Curierul Primăriei municipiului Craiova. Publicaţie bilunară înfiinţată prin hotărârea Consiliului Local. Redactor-şef.: Florea Miu. Redactor-şef adjunct: Cristian Boldur. Secretar de redacţie: Mihaela Pluteanu, Craiova, 1997. La anul 2, 1998, octombrie şi anul 6, 2002, numărul 237, apare suplimentul Excelsior. La anul 2, 1998, nr. 57, 14 decembrie, apare colegiul redacţional format din: director: Cristian Burada. Redactor-şef: Florea Miu. Din anul 2007, nr. 15, 2 decembrie, apare săptămânal. Din 2007, nr. 314, decembrie, apare cu subtitlul „Publicaţie lunară înfiinţată prin hotarârea Consiliului local”. Din 2007, nr. 314, decembrie, redactor-şef.: Mihai Duţescu. Colectivul redacţional: Cristian Boldur, Bogdan Dănescu, Alin Oprea, Elvira Stancu, Marin Smarandache. Format: 36x27 cm.

 

1996, Craiova: apare Curierul satelor. Săptămânal de informaţie rurală. Director: Ion Ilie Iosif. Redactor-şef.: Aurel Cărăşel. Redactori-şefi adjuncţi : Mihai Tiţa, Gabriel Goran. Săptămânal editat de Şcoala de Jurnalistică a Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Dolj. Format: 36x27 cm.

 

1890, mai, 15: apare Curierul universal. Apare în toate zilele la ora 10 dimineaţa. Editura Tipo–Litografiei „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca” şi „Curierul universal”. Format: 48x32 cm.

 

1893, Craiova: apare Curierul Teatrului Naţional. Stagiunea 1899 – 1900.

 

2003, Craiova: apare revista Cursurile de vară „Constantin Brâncuşi. Limbă, cultură şi civilizaţie românească.” Editat de Universitatea din Craiova. Din anul 2004 apare cu subtitlul „Limbă, literatură şi civilizaţie românească” [2003 – 2005].

 1989, decembrie, Craiova: apare Cuvântul libertăţii. Cotidian regional independent. Redactor-şef: Dan Lupescu. Redactor-şef adjunct: Mircea Canţăr. Secretar general de redacţie: Romulus Turbatu. Din decembrie 1989 până în 1990 nr.33 apare cu subtitlul „Cotidian politic şi social doljean”. Din 1990, nr.34, până în 1995, nr. 1906 – 1907, apare cu subtitlul „Cotidian independent”. Din 1995, nr. 1908, până în 1998, apare cu subtitlul “Cotidian regional independent”. Din 1998, nr. 2763, apare cu subtitlul „Cotidian de opinie independent”. Cu acest număr, editor coordonator: Mircea Canţăr. Secretariatul de redacţie: Ştefan Tunsoiu şi Viorel Pârligras. Din 2002, nr. 3708, apare cu subtitlul „Primul cotidian al Olteniei”,  redactor-şef: Mircea Canţăr, redactor-şef adjunct: Luminiţa Ristea şi Mihaela Calciu. Din 2002, nr. 3864, redactor-şef: Mircea Canţăr. Editor coordonator: Luminiţa Ristea. Redactor- şef adjunct: Mihaela Calciu. Secretar general de redacţie: Viorel Dogan [1989 – 2007].

 

1919, Craiova: apare Cuvântul Olteniei. Organ politic al „Ligii poporului” 1919 – 1922. Apare în fiecare zi la orele 4 p.m.cu ultimele ştiri.

 

1932, decembrie, 12,  Craiova: apare Cuvântul Olteniei. Ziar independent. 12 decembrie 1932 – 10 noiembrie 1933.

 

2003, Craiova: apare Cuvântul Parohiei. Foaie de învăţătură creştinească şi cultură rurală a parohiei Predeşti, comuna Predeşti, judeţul Dolj. Redactor: preot paroh Tuiu Stancu.

 

1932, Craiova: apare Cuvântul şcoalei. Organ al Organizaţiei profesorilor secundari din Craiova. Aprilie 1932 – mai 1934.

 

 

D

 

1918, noiembrie, 18, Craiova: apare Dacia. Organ naţionalist democrat. Sub direcţia unui comitet. Tip. „Ramuri”. 18 noiembrie 1918 , 1920. Format: 58x40 cm. Anul 20 lei, nr. 25 bani.

 

1884, februarie, Craiova: apare Dârmonu. Ziar umoristic.

 

1941, iunie, Craiova: apare Datina Străbună. Director: Gh. Popescu, Ţânţăreni.

 

1994, Craiova: apare Delta. Revistă de fizică şi chimie pentru gimnaziu. 1994 – 1996. Coordonator : prof. Doina Turcin. Din 1996, redactor-şef: prof. Doina Turcitu. Redactori–şefi adjuncţi: prof. Doina Frunzescu (pentru fizică), Gh. Stănică (pentru chimie).

 

1990, Craiova: apare Demnitatea. Săptămânal de opinie democratică. De la numărul 6, mai 1990 – apare cu subtitlul „Publicaţie săptămânală doljeană a Frontului Salvării Naţionale”. De la numărul 39, director: Nicolae Marinescu. De la numărul 40 apare cu subtitlul „Săptămânal de opinie social–democrat” [1990 - 1991].

 

1911, ianuarie, 27, Craiova: apare Democratul. Organ conservator democrat. Apare marţea, joia şi sâmbăta. Sub direcţiunea unui comitet. Tip. „Sache Pavlovici”. Format: 48x32 cm. Nr. 5 bani.

 

1919, Craiova: apare Democratul. Foaia Partidului Democrat.

 

1892, noiembrie, 8, Craiova: apare Democraţia. Ziar liberal naţional. 8 noiembrie-30 ianuarie. Un număr pe săptămână. Redactor şi proprietar: G.T. Buzoianu. Tip. „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 48x33cm.

 

1905, ianuarie, 28, Craiova: apare Democraţia. Organ conservator intransigent. Două numere pe săptămână. Tip. „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 48x33 cm.

 

1908, mai, 17, Craiova: apare Democraţia. Revistă politică, economică şi literară. Apare bilunar (17 mai 1908-26 octombrie 1909; 5 decembrie 1911 - 20 ianuarie 1912; 15 august - 15 octombrie 1913; 12 iunie 1914. De la 24 mai 1909 la 5 decembrie 1911 suprimă subtitlul. Director proprietar: N.I.Papilian; secretar redactor: Mihail Drăgănescu (până în martie 1909). Este condusă apoi de un comitet de redacţie. Format: 20x29 cm.Anul 5 lei, nr.10  bani.Tip. “Sache Pavlovici”, “Viitorul”, “I.Covu-Anton”.

 

1913, aprilie, Craiova: apare Democraţia jună. Organ conservator democrat. Aprilie–15 iunie şi 9–28 noiembrie 1913. Săptămânal. Sub direcţia unui comitet. Tip. „Sache Pavlovici”. Format: 48x33 cm. Anul 10 lei, nr. 5 bani.

 

1919, martie, 15, Craiova: apare Democraţia Olteană. Revistă socială, ecomică şi politică bilunară. Director: C. Neamţu, prim redactor: D. Stoenescu. Tip. „Samitca”. 15 martie – 15 noiembrie 1919. Format: 31x23 cm.

 

1889, februarie, 21, Craiova: apare Democraţia română. Organ săptămânal. 21 februarie 1889 – 13 ianuarie 1900.

 

1901, mai, 7, Craiova: apare Departamentul meseriaşilor. Organ independent săptămânal. Sub direcţiunea Consiliului de administraţie al „Societăţii meseriaşilor de toate breslele” din Craiova. Tip. „N.I. Macavei”. De la 14 mai, schimbă subtitlu în: „Organ industrial, comercial şi agricol”.

 

1934, Craiova: apare Depeşa. Organ independent. Apare luni, miercuri şi vineri. 1934 – 1937. Format: 48x33 cm.

 

1911, februarie, 14, Craiova: apare Deşteptarea. Organ independent. Apare de trei ori pe săptămână. 14 – 16 februarie 1911 sub conducerea unui comitet. Tip. „Fulgerul”. La 16 februarie 1911 suprimă indicaţia „gratis” şi dă preţul numărului: 5 bani. Format 49x35.

 

1997, Craiova: apare Dialog. Editat de Organizaţia „Salvaţi copiii” – Filiala Dolj.

 

1874, aprilie, 1, Craiova: apare Diariu Didacticu. 1 aprilie 1874-15 aprilie 1876. Două numere pe lună. Director: I.P. Pârvulescu (până la 1 iulie 1875).Tip. „Philip Lazăr”, „C.Chiţiu” şi „I.Theodorian”. De la 1 februarie 1876, adaugă la subtitlu si cuvintele: Si literaru. Redactori: D. Theodorescu (noiembrie 1874-mai 1875) şi C.D. Pârvulescu (de la 8 iunie 1875). Format: 34x21 cm.

 

2006, Craiova: apare Didactica matematicii. Studii de pedagogie diferenţiată. Editura Sitech. Redactori: Cristian Ungureanu, Genoveva Ioana, Marius Stănescu, Valeria Pometescu.

 

1896, aprilie, 15, Craiova: apare Discreţionalul. Broşură literară. 15 aprilie – 19 mai 1896. Două numere pe lună. Director: Ştefan Băjescu. Tip „David J. Benevisti”. Format: 31x20 cm.

 

1916, ianuarie,  Craiova: apare Doina. Artă. Muzică. Publicaţie periodică artistică – teatrală. Un număr. Editura Agenţiei teatrale „Doina Olteniei”. Direcţie: I. Hussar. Tip. „Macavei”. Format: 33x24 cm. Nr. 5 bani.

 

1879, aprilie, 18, Craiova: apare Doljul (18 aprilie - mai 1879), numerele 1-7.Redactor: I.L.Caragiale. Tip „Ralian si Ignat Samitca”. Apare cu ocazia alegerilor.

 

1902, decembrie, Craiova: apare Doljul (decembrie 1902-24 decembrie 1904), un număr pe săptămână.Tip. „Nationala, Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 58x40 cm.

 

1908, aprilie, 27, Craiova: apare Doljul (27 aprilie 1908-2 februarie 1913; 1924-1926). Apare în fiecare zi de lucru. Prim-redactor: Gheorghe Constantinescu Jiul (până la 9 mai 1908, 24-27 mai şi 30 mai 1908-10 ianuarie 1910). Ziarul Doljul a apărut în locul ziarului Jiul din Craiova, în locul ziarului Ordinea (1 decembrie 1906 şi 20 martie 1908). Reapare la 28 ianuarie 1924. Format: 40x30 cm. Anul  30 lei, nr.10 bani.

 

1932, martie, 26, Craiova: apare Doljul. Organ oficial al Partidului Poporului (26 martie 1932-25 noiembrie 1935).

 

1887, decembrie, 14, Craiova: apare Dorinţa meseriaşului. Foaie săptămânală. Sub direcţiunea unui comitet. Tip. Philip Lazăr. Format: 32x24 cm.

 

1929, decembrie, 1, Craiova: apare Doljul Studenţesc. Redactat de Cercul Studenţesc Doljean, cu ocazia Congresului UNSCR de la Craiova. 1 decembrie 1929. Număr unic.

 

1898, octombrie, 4, Craiova: apare Dorul Românului. Organ naţional, 4 octombrie 1898-17 martie 1902; 25 octombrie 1904-1 ianuarie 1906.

 

1912, octombrie, 21, Craiova: apare Drapelul. Organ politic independent. 21 octombrie -14 noiembrie 1912. Sub direcţia unui comitet. Tip. Ramuri, Fulgerul (de la 26 octombrie 1912). Format: 58x39 cm. Anul 10 lei, nr.5 bani.

 

1915, septembrie, 24, Craiova: apare Drapelul. Foaie săptămânală. 24 septembrie 1915 - 6 februarie 1916. Colaboratori: C.D. Fortunescu, I.U. Soricu, C.S. Făgeţel s.a. Tip “Ramuri”. Format: 55x38 cm. Anul 10 lei, nr.5 bani.

 

1901, Craiova: apare Drapelul meseriaşilor. Organ independent săptămânal. Sub direcţiunea Consiliului de Administraţie al Societăţii meseriaşilor de toate breslele din Craiova.

 

1886, iunie, 24, Craiova: apare Dreptatea (24 iunie 1886-9 februarie 1887).

 

1904, septembrie, 4, Craiova: apare Dreptatea. Organ săptămânal. Sub direcţia unui comitet. Tip. “David J. Benvenisti”. Format: 48x33 cm.

 

1906, aprilie, Craiova: apare Dreptatea. Ziar conservator săptămânal (aprilie 1906-10 februarie 1908). Sub direcţia unui comitet. Tip. “Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”, “Fulgerul”. Format: 40x33 cm. Anul 10 lei, nr.5 bani.

 

1925, Craiova: apare Dreptul nostru. Revistă  de cultură şi profesie a medicilor veterinari, 1925-1930. Apare lunar. Sub direcţia domnilor Ştefan Bosie, David Petrescu şi Hrist Buiculescu.

 

1915, ianuarie, 1, Craiova: apare Drum drept. Revistă literară săptămânală. 1 ianuarie 1915-10 iulie 1916; 10 martie-15 iulie 1917.

 

1937, octombrie, 31, Craiova: apare Drum nou,. Organ al PNL din Dolj. 31 octombrie-15 noiembrie 1937.

 

1946, martie, 16, Craiova: apare Drum nou. Ziar de opinie, îndrumare şi informaţie. 16 martie 1946-28 iulie 1947. Apare sub conducerea unui comitet. Redacor responsabil: dr. Z. Vasilescu.

 

1913, martie, 15, Craiova: apare Drumul nostru. Publicaţiune periodică a interselor evreilor din ţară. Sub conducerea unui comitet. Delegatul comitetului: I. Hussar.Tip. “Viitorul”. Format: 24x16 cm. Anul 5 lei.

 

Drumul vremii (vezi Şoapte literare, 1931).

 

1932, ianuarie, Craiova: apare Drumul vremii. Revistă literară artistică-socială. Director: Marin I. Bellu.Redactor: N. Blagoe.

 

1864, octombrie, 1, Craiova: apare Dunărea. Ziaru politicu-literaru, comerciale. 1 octombrie 1864-11 februarie 1865. Două numere pe săptămână. Redactor-şef: A.Stolojianu.Tip.: “Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”.

 

 

E

 

1995, Craiova: apare Ecce Homo. Revistă editată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România ASCOR-Filiala Craiova. Din 1999 redactor-responsabil: Marcel Glăvan. Din 2000 apare cu subtitlul Revistă de cultură şi spiritualitate ortodoxă. Redactor-şef: Marius Stan. Din 2002, redactor-şef: Liviu Marius Ilie (1995-2000, 2002, 2006)

 

1891, noiembrie, 17 (29?), Craiova: apare Economistul. Ziar politic, economic, financiar, agricol şi literar. Apare săptămânal. Director: N.N. Popp (17 noiembrie 1891-15 iulie 1892). De la 3 mai 1892, apare cu subtitlul ziar economic, financiar şi politic. Editează suplimentul Revista olteană. Ziar democratic, independent. Tip. “Nationala Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 24x33 cm.

 

1995, Craiova: apare Ecoul. Publicaţie a Comitetului Judeţean Dolj al PSM. Săptămânal. Director: Mirela Nedelescu. Redactor-şef: Lucian Triţă. Secretar general de redacţie: Viorel Asproiu.

 

1902, octombrie, Craiova: apare Ecoul Craiovei. Ziar politic  conservator. Octombrie 1902-20 martie 1903. Director şi proprietar: Th.Herescu. Tip. “Naţionala Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 48x33 cm.

 

1933, noiembrie, 5, Craiova: apare Ecoul Craiovei. Organ independent săptămânal. 5-19 noiembrie 1933.

 

1892, august, 2, Craiova: apare Ecoul Doljului. Ziar săptămânal. 2 august 1892-2 iulie 1893. Sub direcţia unui comitet.Tip.”Nationala Ralian si Ignat Samitca”. Format: 48x33 cm.

 

1904, iulie, 5 , Craiova: apare Ecoul Meseriaşilor din Oltenia. Organ săptămânal. 5-12 iulie 1904. Director: Constantin C. Zamfirol. Proprietar M. Voinescu. Format: 40x33 cm. Tip. “Nationala Ralian şi Ignat Samitca”.

 

1915, iunie, 19/2, Craiova: apare Cri d`alarme. Organe de la conscience nationale roumaine, paraissant hebdomadairement 19/2 iunie - 9/22 iulie 1915 (Două numere). Sub direcţia unui comitet. Redactor-şef: George Lungulescu. Format: 65x47 cm. Anul 20 fr., nr. 10 centime. Tip. "David Benvenisti".

 

1908, septembrie, 1, Craiova: apare Ecoul Presei. Apare la 1 şi 15 ale fiecărei luni. Sub direcţiunea lui Mitu Andreescu. Format: 29x20 cm. Tip. “David J.Benvenisti”. De la 1 noiembrie 1908 apare la Bucureşti. Anul 6 lei, nr. 35 bani.

 

1934, decembrie, 30, Craiova: apare Ecoul Presei. 30 decembrie 1934-27 iunie 1935. Săptămânal. Apare duminica sub îngrijirea lui Mitu Andreescu.

 

1970. ianuarie, Craiova: apare Ecouri. Revista elevilor Liceul Industrial pentru Construcţii Maşini Craiova. Ianuarie 1970 - continuă.

 

2001, Craiova: apare  Ediţie Specială. Cotidian regional editat la Craiova. Director marketing: Bogdan Poenaru. Redactor-şef adjunct: Alina Mirea, 2001-2008. Din 2002, nr.265, apare cu titlul Ediţie specială de Oltenia. Fondator: Adrian Mititelu. Din 2002, nr. 520, apare cu subtitlul Cotidian regional de opinie şi informaţii. Fondator: Adrian Mititelu. Director general: Iancu Crăciunoiu. Editor coordonator: Mihai Firică. Secretar general de redacţie: Daniela Staicu. Din 2004, nr.977, director executiv: Lucian Mitu, redactor-şef: Mihai Firică. Din 2006, nr.1565, director executiv: Lucian Mitu, redactor-şef : Valentin Pribeanu, redactor-şef adjunct: Dan Ciovică. Din 2006, nr.1574, apare suplimentul Ediţie specială de Weekend, inclusiv în ziarul de vineri. Din 2006, nr.1662, director general: Sorin Joavină, redactor- şef adjunct: Dan Ciovică.

 

1869, martie, Craiova: apare Electorul Craiovei. Gazetă de educaţiune pentru alegeri. Apare numai pe timpul alegerilor.

 

1873, decembrie, 25, Craiova: apare Electorul Craiovei. Gazetă de ocaziune pentru alegeri. 25 decembrie 1873-28 mai 1876. Număr unic: Redactor şi programator: Em. Chinezu. Format: 23x15 cm.Tip. “Philip Lazăr”. Format: 23x15 cm.

 

1900, iunie, Craiova: apare Emigrantul Fix Craiova. Ziarul grupului fix 40. Publicat de emigranţii evrei.

 

1991, Craiova: apare revista Enigmele Psihologiei. Curiozităţi şi fenomene misterioase desprinse din tainele fiinţei umane. Redactor-coordonator: lector universitar psiholog şi jurist Constantin Belu.

 

1932, iulie, 14, Craiova: apare Epoca Craiovei. Organ al Partidului Conservator.

 

2007, Craiova: apare Euroşcoala: Our voice in Europe. Ediţie jubiliară închinată Integrării Europene a României editată de Şcoala nr. 35  “Ion D. Sârbu” cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi Casa Corpului Didactic. 2007 – 2008.

 

1990, Craiova: apare Excelsior. Revistă de cultură. Redactor-şef: Alexandru Toma Firescu. Din aprilie 1990 apare lunar şi colegiul redacţional este format din: director Petrovici Teodor. Editor: Nicolae Marinescu, redactor-şef: Alexandru Firescu, redactor-şef adjunct: Tudor Nedelcea. 1996-2001, 2005.

 

1998, Craiova: apare Exploziv magazin. Rechizitoriu social. Director: Mircea Canţăr. Redactor-şef: George Popescu. secretar general de redacţie: Jean Băileşteanu. Din 1998, numărul 2, o perioadă este editată de Fundaţia Scrisul Românesc Craiova.          

 

1990, Craiova: apare Expresul de sud. Săptămânal autonom doljean pentru informare, atitudini, opinii şi dezbaterea ideilor democratice. Din 1990, numărul 3 apare cu titlul „Expresul de sud. Săptămânal autonom.”. Director: S. Stancu.

 

2005, Craiova: apare Expresul de sud. Săptămânal regional editat la Craiova. Director: Tiberiu Pătru. Redactor-şef: Cosmin Pretorian.

 

2007, Craiova: apare Expresul de Sud. Ziar de linia întâi. Director: Doru Petrescu, redactor-şef: Tiberiu Pătru, redactor-şef adjunct: Şerban Comănescu. Editura Mag – Style SRL. Tipografia de Sud Craiova.

 

1871, Craiova: apare Expunerea lucrărilor publice. În judeţul Doljiu.1871-1892.

 

1875, Craiova: apare Expunerea Situaţiunei Judeţului Doljiu. 1875-1915.

 

 

F

 

2005, Craiova: apare Fanatik de Oltenia. Fondator: Silviu Prigoană. Director: Horia Ivanovici. Se distribuie numai cu Ediţie specială.

 

1932, Craiova: apare Fapte bune. Revistă de higienă şi reconfort moral.Apare lunar.

 

1920, august, 1, Craiova: apare Farul. Revistă enciclopedică. 1 august 1920-1922. Apare lunar. Comitet de redacţie.

 

1926, Craiova: apare Favonius. Revistă  pentru studiul literaturilor clasice, în dezvoltarea lor şi în legăturile cu literaturile moderne. 1926-1928, trei volume. Apare anual. Din 1929: Revista clasică Orpheus-Favonius. Publicaţie trimestrială. Format: 16x24 cm.

 

.1931, Craiova: apare Făclia. Socială-Politică-Artistică. 1931-1932. Director: Constantin Jaleş. Redactor: Gh.I. Chiţibura. Apare lunar.

 

1936, octombrie, 27, Craiova: apare Făclia. 27 octombrie 1936- octombrie 1937

 

2002, Craiova: apare Femeia ortodoxă. Revista Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române din Craiova. Revistă de cultură şi spiritualizare ortodoxă. Tipărită cu binecuvântarea IPS Teofan, mitropolitul Olteniei. Redactor-şef: Silvia Ecaterina Ivănescu, consilier editorial: Marcela Beşteliu, secretar: Doina Pologea Berceanu, redactor: Laura Petrescu, machetare grafică: Jean Mihail Băileşteanu.

 

1915, Craiova: apare Flamura. Revistă literară. februarie-martie 1915. Lunar. Tip. “Ramuri”. Format: 27x21 cm. Anul 2,50 lei, nr.20 bani.

 

1920, Craiova: apare Flamura. Partidul naţionalist-democrat din Oltenia, 1920.

 

1936, ianuarie, 12, Craiova: apare Flacăra. Foaie de acţiune şi organizare politică a Frontului Românesc din Dolj. 12 ianuarie- 23 februarie 1936.

 

1922, aprilie, 1, Craiova: apare Flamura. Revistă literară şi artistică de orientare eclectică. 1 aprilie 1922-iunie 1928, lunar, sub conducerea unui comitet de redacţie. De la numărul 2/1922, adaugă în subtitlu cuvântul socială. Comitetul (în 1928): George Băiculescu, Constantin Fara, Adrian Pascu, C.S. Nicolăescu-Plopşor, G.Teodorescu-Romanaţi. Format: 24x32 cm.

 

1937, Craiova: apare Flamuri. Revistă literară-artistică a liceelor militare 1937-1944. Apare la Liceul Militar D.A. Sturdza din Craiova, sub conducerea unei comitet.

 

1938, iulie, 17, Craiova: apare Flăcări. Literare, artistice, sociale. Apare săptămânal în perioada 17 iulie-25 decembrie 1938, în total trei numere. Revista nu îşi propune un program şi publică texte semnate de V. Eftimiu, Radu Cosmin, N. Iorga, Radu Boureanu. Format: 24x32 cm.

 

1907, mai, 15, Craiova: apare Foaie amoroasă. Ziar de aventură amoroasă. Apare la data de 15 şi 1 a fiecărei luni. Director - proprietar: Dem. Petculescu-Mitină. Tip. “C.M.Georgescu”. Format: 33x24 cm. Fără abonamente. Nr.5 bani.

 

1897, decembrie, 18, Craiova: apare Foaia intereselor ţărăneşăti. Revistă ştiinţifică, economică şi comercială. 18 decembrie 1897- 25 decembrie 1898. Apare săptămânal sub direcţia unui comitet. Format: 33x44 cm. Tip. “N.I. Macavei”.

 

1913, ianuarie, Craiova: apare Foaie pentru chestiuni de învăţământ. Apariţie lunară. Număr unic. Tip. “Ramuri”. Format: 24x16 cm. Nr.10 bani.

 

1921, februarie, 1, Craiova: apare Foaie pentru popor. Revistă culturală. 1 februarie 1921-1 octombrie 1922. Apare de două ori pe lună. Director: I. Dongorozi.

 

1918, decembrie, 17, Craiova: apare Foaia Poporului. Organ al Casei Poporului. Sub direcţiunea unui comitet. Tip. “Sache Pavlovici”. Format: 48x32 cm. Nr.25 bani.

 

1898, Craiova: apare Foaia Şcoalei Rurale. Revistă enciclopedică lunară.

 

2002, Craiova: apare Focus Magazin. Revistă cu de toate. Săptămânal editat de S.C.  Media Sud Europa S.A. Craiova. Editori: Cristina Cotocel, Florentina Enache.

 

1908, septembrie, 1, Craiova: apare Foi Literare. Revistă literară lunară. Sub direcţiunea unui comitet. Format: 21x14 cm. Tip. “C.M. Georgescu”. Anul 1 leu şi 50 bani, nr.10 bani.

 

1883, aprilie, Craiova: apare Fraternitatea Olteană. Săptămânal. Diriginte: P.I. Protopopescu.

 

1934, ianuarie, Craiova: apare F.O.R. Revista Asociaţiei elevilor de curs secundar din Craiova. Ianuarie 1934- iunie 1938. Lunar.

 

1940, februarie, Craiova: apare Fraţii Buzeşti. Revistă ştiinţifică şi literară. Februarie 1940 - mai 1941. Apare lunar.

 

1968, Craiova: apare Freamăt. Consiliul Municipal Craiova al Organizaţiei pionierilor.

 

1895, februarie, 5, Craiova: apare Freamătul. Revistă literară,  bimensuală, 5 februarie - 20 mai 1895; 20 februarie - 3 martie 1898. Format: 25x31 cm. Colaboratori: I. Boniface Hetrat, Victor Anestin, T. Demetrescu.

 

1906, martie, 1, Craiova: apare Freamătul. Revistă ştiinifică literară. Publicaţie a Societăţii Ioan Heliade Rădulescu. 1 martie - 15 mai 1906; 5 martie 1907. Una pe lună (total 4 numere). Redactor: V. Arjocianu. Format: 22x17 cm. Comitet de redacţie. Redactor: Gheorghe Popovici. Tip. “David J.Benvenisti”. Anul 2 lei, nr.20 bani.

 

1933, august, 1, Craiova: apare Freamătul. Revistă de lectură, artă şi educaţie. Apare sub conducerea unui comitet. Tip. “Victoria”. Lunar.

 

1933, august, 1, Craiova: apare Freamătul. Revistă de literatură, artă şi educaţie. Apare lunar. 1 august 1933 - ianuarie 1934; ianuarie - martie 1938. Sub conducerea unui comitet. Redactor Ioan Georgescu. Format: 16x25 cm.

 

2004, Craiova: apare Frontal. Săptămânal. Director general: Gheorghe Miţărel. Redactor-şef: Alin Popîrlan.

 

1935, decembrie, 6, Craiova: apare Frontul Românesc Doljean. Apare de două ori pe lună în perioadele 6-20 decembrie 1935; 24 ianuarie-18 aprilie 1937.

 

1897, februarie, 20, Craiova: apare Fulgerul. Ziar independent săptămânal. 20 februarie - 5 iunie 1897. Tip. Română “N.I.Macovei”. Format: 48x33 cm.

 

1906, aprilie, 2, Craiova: apare Fulgerul. Organ independent. 2 aprilie 1906- 27 septembrie 1907. 17 august 1912 - 25 mai 1914. Săptămânal. Sub direcţia inginerului C.S. Mellinescu. Tipografie proprie, apoi tipografia ziarului Fulgerul Doljului. De la 17 august 1912 apare sub titlul Fulgerul Doljului şi suprimă subtitlul la 18 martie 1907. De la 17 august 1912, ing. C.S. Mellinescu apare ca director-proprietar. Între 27 septembrie 1907 şi 17 august 1912 nu a apărut. În această perioadă,  ing.C.S. Mellinescu a scos ziarul Doljul. Format: 58x37 cm. Anul 5 lei, nr.10 bani.

 

1930, septembrie, 18, Craiova: Apare Fulgerul. Independent. Politic. Social. 18 septembrie 1930- 11 iunie 1940.

 

1927, Craiova: apare Funcţionarul. Organ al Asociaţiei Funcţionarilor Publici din judeţul Dolj. 1927-1930.

 

1900, octombrie, 24, Craiova: apare Fusiunea Conservatoare. Organ săptămânl. 24 octombrie 1900 - 18 ianuarie 1901. Format: 48x33 cm. Tip. N.I. Macavei .

 

1918, decembrie, 23, Craiova: apare Fusta. Revistă umoristică săptămânală. 23 decembrie 1918 - 1 ianuarie 1919. Director tehnic: Şt.P.Veleanu. Format: 24x17 cm. Tip. “F.Constantinescu”, arendată. Nr. 50 bani.

 

 

G

 

1927, februarie, 15, Craiova: apare Galeria Flamurei. Revistă de artă plastică. 15 februarie 1927- 15 decembrie 1930, cinci numere, sub conducerea lui Radu Bardeş, Teodor N. Paulian, Marcel Romanescu. Începând cu  nr. 2/1927 apare cu titlul Galeria artei. M.Dragomirescu semnează articolul Arta noastră plastică.

 

1927, martie, 15, Craiova: apare Galeria artei. 15 martie - 15 aprilie 1927.

 

1928, octombrie, 17, Craiova: apare Garda. 17 octombrie - 30 decembrie 1928; 3 iunie-7 iulie 1931. Ziar săptămânal pentru apărarea intereselor publice.

 

1902, august, 25, Craiova: apare Gazeta Adevărului. Organ independent. 25 august- 18 septembrie 1902. Unul pe săptămână. Prim-redactor: D.D. Radoviceanu. Format: 48x33 cm. Tip. “Lazăr”,” Sache Pavlovici”.

 

1903, iulie, 27, Craiova: apare Gazeta Apei din Craiova. Două numere pe lună. Format: 58x40 cm. Tip. “Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”.

 

1871, august, 29, Craiova: apare Gazeta Craiovei. Foaia publicaţiunilor oficiale din resortul Curţii de Apel din Craiova. 29 august 1871-18 septembrie 1916; 18 noiembrie 1918- 1924. Un număr pe săptămână. De la 2 februarie 1890, schimbă subtitlul în: Publicaţiuni oficiale din resortul Curţii de Apel din Craiova. Doctrină-jurisprudenţă. Redactori (de la 2 februarie 1891- 29 ianuarie 1895): I. Peruianu şi N.P. Guran. Tip. “Naţionala, T.Macinca şi I.Samitca”. Format: 48x30 cm. Anul 14,40, nr.25 bani.

 

1907, ianuarie, 3, Craiova: apare Gazeta Craiovei . Publicaţiuni oficiali din resortul Curţii de Apel din Craiova. Doctrină jurisprudenţă. 3 ianuarie 1907 - 11 septembrie 1916; 18 noiembrie (1 decembrie) - 30 decembrie 1918. Apare duminica, miercurea şi vinerea. Format: 33x24 cm. Anul 14,40 lei, nr.25 bani. Tip “Naţionala Ralian şi Ignat Samitca”.

 

1931, octombrie, 30, Craiova: apare Gazeta Craiovei. Organ independent săptămânal.

 

2004, Craiova: apare Gazeta de Craiova. Cotidian, format independent. Redactor-şef: Bogdan Berneanu. Senior editor: Tiberiu Pătru. Redactor-şef adjunct: Silviu Bistriceanu. Redactor-şef adjunct: Mihai Gavrilă. Secretar general de redacţie: Dan Ciovică. Din 2004, nr.146, apare cu titlul Gazeta de Dolj. Manager general: Lucian Mitu. Apare zilnic. Din 2004, nr.147, redactor-şef: Bogdan Berneanu. Redactor-şef adj. Liviu Bistriceanu. Din 2004, nr.172, apare cu titlul Gazeta de Dolj. Cenzurat. Ediţia specială P.S.D.

 

1995, Craiova: apare Gazeta de Sud. 1995-2008. Director: Vasile Vasilescu. Din 1995, nr.118, director: Patrel Berceanu. Din 1995, nr.123, redactor- şef: Marian Mirescu, redactor-şef adjunct Gabriela Bora. Secretar general de redacţie: Irina Berneanu. Din 1995, redactor-şef Gabriela Bora, redactor- şef adjunct: Adrian Voinea. Din 1996, nr.375, director: Romulus Diaconescu, redactor- şef: Viorel Forţan. Din 1997, nr.621, redactor-şef: Adrian Voinea, redactor-şef adjunct: Dan Bălăşescu. Din 1999, nr.1162, director: Eugen Arnăutu. Apare suplimentul gratuit cu programele TV TV Sud, cu apariţie săptămânală. Din 2000, nr.1470, redactor-şef adjunct Florin Rândaşu. Editor coordonator: Ina Voinea. Din 2002, nr.2105, redactori-şefi adjuncţi: Dan Bălăşescu, Costin Creţu. Din 2003, nr.2385, redactor- şef adjunct Costin Creţu. Editor coordonator: Ina Voinea. Din 2002, nr.2469, director: Adrian Voinea, redactor- şef: Ina Voinea. Redactor-sef adjunct: Costin Creţu. Din 2005, nr.3249, redactor-şef adjunct: Valentin Tudor. Din 2006, nr.3333, redactor-şef adjunct: Florin Lobodă, redactor-şef adjunct: Valentin Tudor.

 

1908, Craiova: apare Gazeta Feminină. Organ al mişcării feministe în literatură, artă, ştiinţă, viaţă socială şi economică, modă şi sport. Apare un singur număr în 1908, sub conducerea unui comitet. Colaboratori: Elena I. Văcărescu, Carmen Sylva. Format: 29x40 cm.

 

1926, februarie, 15, Craiova: apare Gazeta Drănicului. Foaie ocazională pentru alegeri sub conducerea unui comitet.

 

1891, Craiova:  apare Gazeta Învăţământului. 1891-1892. Bimensual.

 

1891, iunie, 7, Craiova: apare Gazeta Învăţământului. 7 iunie 1891-15 decembrie 1892. Apar două numere pe lună. Tip. “Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”. Formnat: 32x24 cm.

 

1899, iunie, 1, Craiova: apare Gazeta Judiciară. Legislaţiune. Doctrină. Jurisprudenţă. Economie politică. 1 iunie - 15 noiembrie 1899. Đouă numere pe lună. Comitetul de direcţie: A.Betolian, I.Budurescu, M. Chintescu, Aurel Iliescu, I. Peruianu, T. Policrat (secretar) şi Iuniu Tâlpeanu. Tip. “Fane Constantinescu”. Format: 33x24 cm.

 

1900, iunie, 19, Craiova: apare Gazeta Nouă. 19 iunie 1900-5 noiembrie 1901. Seria a II-a: 17 septembrie 1905-29 decembrie 1914. Un număr pe  săptămână. Apare în fiecare duminică. Girant: Ioan M.Russu (apoi director de la 17 iulie - 20 august 1901 şi de la 17 septembrie 1905. Tip. David J..Benvenisti, N.I.Macavei, Fulgerul, I.Samitca şi D.Baros, Lumina poporului, C.M.Georgescu, Viitorul. De la 17 septembrie 1905, cu subtitlul: Organ al dreptăţii şi al adevărului. De la 27 august - 5 noiembrie 1901, sub direcţiunea unui comitet. De la 12 la 25 iunie 1907 mai adaugă ca director pe Constantin C. Zamfiropol; de la 15 iulie 1907 apare ca director, apoi ca proprietar-director, numai Ioan M.Russu. Format: 60x40 cm. Anul 10 lei, nr.10 bani.

 

1934, iunie, 16, Craiova: apare Gazeta Muncii. Foaie pentru apărarea clasei meseriaşe. 16 iunie 1934-15 februarie 1937.

 

1919, octombrie, 22, Craiova: apare Gazeta Negustorului. Ziar fără nuanţare politică.

 

1885, aprilie, 1, Craiova: apare Gazeta Olteniei.

 

1912, octombrie, Craiova: apare Gazeta Operetei. Teatru. Muzică. Număr ocazional. Tip. “Ramuri”. Format: 47x32 cm.

 

1920, Craiova: apare Gazeta Poporului. Organ politic al Partidului Poporului. 1920-1934. Bilunară. Director: Şt.G. Boţoiu.

 

1912, august, 26, Craiova: apare Gazeta Publicaţiunilor. Specială pentru reclame, publicaţiuni şi tot felul de încunoştiinţări.

 

1888, decembrie, 16, Craiova: apare Gazeta Satelor. Revistă agricolă. Organul sătenilor, proprietarilor, arendaşilor şi tuturor cultivatorilor în genere. 16 decembrie 1888- mai 1892; ianuarie 1893-decembrie 1898.

 

1904, iulie, 26, Craiova: apare Gazeta Săptămânei. Ziar independent. 26 iulie - 16 august 1904. Un număr pe săptămână. Sub conducerea unui comitet. Tip. “David J.Benvenisti”. Format: 48x33 cm.

 

1919, Craiova: apare Gazeta şcoalei. Revistă didactică. Apare la începutul fiecărei luni sub conducerea unui comitet. 1919-1945. Din 1927: Gazeta Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Dolj.

 

1996, Craiova: apare General business. Săptămânal independent de informaţie publicitară. Director: Adelina Bădică. 1996 – 1997.

 

1874, octombrie, Craiova: apare Ghidanacul. Ziar umoristic. Septembrie-octombrie 1874.

 

1937, Craiova: apare Gând Curat. Literar, ştiinţific, social. Apare bilunar. Sub conducerea unui comitet. Director proprietar: G.A. Fulger.

 

1936, martie, 15, Craiova: apare Gând şi Slovă Oltenească. Revistă de cultură regională. Apare săptămânal. 15 martie 1936-noiembrie/decembrie 1937; din mai 1938 până în decembrie 1940 apare cu  subtitlul Revistă literară; aprilie 1943-aprilie 1944; ianuarie 1945-aprilie/mai 1947. Director N.S. Nicolăescu-Plopşor, redactor: Preda Savu, administrator: Ştefan Oprescu. Publică literatură, folclor, articole, cronici, recenzii, traduceri. Format: 33x48 cm.

 

1995, Craiova: apare Gând şi Slovă Oltenească. Revistă social-culturală.Serie nouă. 1995-1996. Director: Teodor Petrovici. Redactor-şef: Alexandru Firescu. Redactor- sef adjunct: Tudor Nedelcea. Secretar general de redacţie: Gabriel Bratu.

 

1907, aprilie, Craiova: apare Gândul. Revistă literară lunară, Aprilie-iunie 1907. Îngrijită de D.D.Marcu. Colaboratori: Demetrescu Marcu, Alice Călugăru. Format: 16x24 cm.

 

1927, februarie, Craiova: apare revista Gânduri Noi. Lunar. Februarie 1927-iulie 1928 în total şase numere. Sub administraţia unui comitet alcătuit din: I. Popescu-Puţuri, Traian Mateescu, Ilie Păsculescu. Redactor: I.P. Puturi. Publică versuri şi proză, articole semnate de redactori, recenzii de reviste şi cărţi. Format: 21x32 cm.

 

1969, Craiova: apare Gânduri Noi. Revista elevilor Liceului armatei D.A.Sturdza din Craiova. Iunie-septembrie 1947.

 

1889, octombrie, 26, Craiova: apare Gârbaciul. Gazetă conservatoare poliţienească. 26 octombrie-25 noiembrie 1889. Redactori: Io Ficiorul tati şi Ceapcăn Tacăm. Tip. Asociaţilor români, Philip Lazăr. Format: 33x24 cm.

 

1996, Craiova: apare General Business. săptămânal independent de informaţie publicitară. Director: Adelina Bădică. 1996-1997.

 

2005, Craiova: apare GeOltenia. Revista studenţilor geografi de la Universitatea din Craiova. 2005 – 2006. Coordonator: conf.univ.dr. Costela Iordache. Redactor-şef: Mihaela Licurici. Redactor-şef adjunct: Sorin Avram.

 

1912, decembrie, Balota, judeţul Dolj: apare Ghiluşul. Revistă folcloristică. Decembrie 1912-decembrie 1914. Editor: Şt.Şt.Tuţescu. Format: 13x21 cm. Anul 4 lei, nr. 40 bani.

 

1996, Craiova: apare Glasul femeii ortodoxe. Foaie religioasă editată de Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române. Apare cu binecuvântarea ÎPS Teofan, Mitropolitul Olteniei. 1996 – 1997.

 

1928, decembrie, 1, Craiova: apare Glasul Olteniei. Organ politic şi cultural.

 

1921, Calafat-Craiova: apare Glasul Patriei. 1921-1922; 1929-1930, 1932, 1935-1937; proprietar: I.Dănciulescu. Director: I. Dobrea.

 

1930, octombrie, 15, Craiova: apare Glasul Pensionarilor. Organ oficial. 15 octombrie 1930-1 septembrie 1940. Bilunar. Redactor: D. Combei.

 

1907, mai, 10, Craiova: apare Glasul Poporului. 10-27 mai 1907; 12-19 februarie 1911. Apare o dată pe săptămână. Sub conducerea unui comitet. Redactor responsabil: Constantin Sc.Stoenescu (până la 27 mai 1907, când semnează prof. Ion Florescu). Tip. “Fulgerul”,”Sache Pavlovici”. Format: 48x33 cm.Anul 6 lei, nr.5 bani.

 

1991, Craiova: apare Glia. Săptămânal de origine şi informaţie al Opoziţiei Democrate Unite Oltenia.

 

1989, Craiova: apare Grai. Revistă studenţească craioveană. 1989-1990. Fondatori: Mircea Liviu Goga; Cristian Popescu; Octavian Dobrişan. Redactor-şef: Sorin Jivan. Continuă publicaţia Grai studenţesc.

 

1989, Craiova: apare Grai studenţesc. Ziar al Comitetului revoluţionar de organizare a mişcării studenţeşti democratice din Craiova. Redactori: Mircea Liviu Goga, Cristian Popescu, Octavian Dobrişan.

 

1938, februarie, 18, Craiova: apare Goanga. Revistă săptămânală de satiră şi critică socială. 18 februarie 1939-30 iunie 1940. Director-proprietar: Tudose Iliescu.

 

1920, decembrie, 15, Craiova: apare Goarna. Ziar independent. 15 decembrie 1920-30 ianuarie 1921. Director-proprietar: Iancu Constantinescu.

 

1911, februarie, 15, Craiova: apare Gorjanul. Organ naţional-liberal. Format: 57x40 cm. Gratis: Tip “I.Samitca” şi “D.Baraş”.

 

1989, Craiova: apare Grai. Revistă studenţească craioveană. 1989 – 1990. Fondatori: Mircea Liviu Goga, Cristian Popescu, Octavian Dobrişan. Redactor-şef: Sorin Jivon. Continuă publicaţia „Grai studenţesc”.

 

1989, Craiova: apare Grai studenţesc. Ziar al Comitetului revoluţionar de organizare a mişcării studenţeşti democratice din Craiova. Redactori: Mircea Liviu Goga, Cristian Popescu, Octavian Dobrişan.

 

1940, octombrie, 20, Craiova: apare Graiul Copiilor. Revistă pentru copii şi tineret. 20 octombrie 1940-10 noiembrie 1940.

 

1906, aprilie, 4, Craiova: apare Guriţa. Ziar umoristic. 4 aprilie 1906-15 martie 1907, două numere pe lună. Apare la 10 şi 25 ale lunii. Sub direcţia unui comitet. Director- proprietar: Constantin N. Mihail. Prim-redactor: M. Sibarium-Simora. Tip. “Fulgerul”,” C.M. Georgescu”, “N.I. Macavei”, “Fane Constantinescu”. Format: 40x29 cm.Anul 3 lei, nr.10 bani.

 

 

H

 

1935, august, Craiova: apare Hipismul. august 1935-octombrie 1938.

 

1940, noiembrie, Craiova: apare Horia, Cloşca şi Crişan. Revista elevilor Şcolii Normale de Învăţători Ştefan Velovan. Noiembrie 1940-iulie 1943.

 

 

I

 

1932, august, 10, Craiova: apare Idealul. Ziar independent de cultură şi propagandă.

 

1927, septembrie, 4, Craiova, apoi Câmpulung Muscel: apare Idealul Nostru, 4 septembrie 1927- 10 septembrie 1928; 6 ianuarie 1929.

 

1990, Craiova: apare revista Idei Democratice. Săptămânal particular de informare, opinie, atitudine şi dezbatere. Director: S. Stancu.

 

1883, ianuarie, 30, Craiova: apare Imparţialul. Gratuit. 5 numere. Tip. “Naţionala Ralian Samitca”. Format: 42x29 cm.

 

1894, octombrie, 23, Craiova: apare Imparţialul. Ziar săptămânal. 23 octombrie 1894 - 19 august 1895. Sub direcţiunea unui comitet. Tip. “Naţionala Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 48x33 cm.

 

1925, februarie, 22, Craiova: apare Impresiunea. Organ pentru întronarea dreptăţii sociale. 22 februarie 1925-31 mai 1925.

 

1893, iunie, 23, Craiova: apare Independentul. Un număr pe săptămână. Sub direcţia unui comitet. Tip. “Philip Lazăr Comp.”, “David J.Benvenisti”, “Nationala, Ralian şi Ignat Samitca”, Format: 40x29 cm.

 

1901, martie, 10, Craiova: apare Independentul. Tip. “N.I. Macavei”. Format: 48x33 cm.

 

1990, Craiova: apare Independentul. Cotidian particular de informare. Director fondator: I.P. Surdu. 1990-1992. Din 1991, nr.307-361, apare cu subtitlul Cotidian de atitudine, comentariu şi informare. Din 1992, nr.363, apare cu subtitlul Săptămânal de atitudine, comentariu şi informaţii. Editura Piramida Craiova. Din 1991, redactor-şef: Nicolae Petolescu.

 

1893, iulie, 25, Craiova: apare Independentul Oltean. 25 iulie 1893-20 februarie 1894.

 

1906, septembrie, 2, Craiova: apare Independenţa. Organ al intereselor generale. 2 septembrie - 29 octombrie 1906. Director: Constantin Şt. Fudulescu, redactor-şef: Constantin Sc. Stoenescu. Tip. “N.I.Macavei”, “Fulgerul”, “C.M.Georgescu”. Format: 48x32 cm.

 

1910, februarie, 28, Craiova: apare Independenţa. Organ conservator-democrat. 28 februarie-28 martie şi 18 aprilie 1910 (5 numere). Neregulat. Format: 58x40 cm. Director: E.Diogenide.Tip. Revistei “Lumina poporului”. Anul 5 lei, nr.5 bani. De la 28 martie 1910, anul 10 lei.

 

2005, Craiova: apare Indiscret în Oltenia. 2005-2008. Director general: Alin Giucă. Director adjunct: George Mitricof. Editor coordonator: Virgil Dumitrescu. Redactor-şef: Marian Bădîrci. Redactor-şef adjunct: Marius Pîrlea. Secretar general de redacţie: Viorel Pîrligras. Din 2005, numărul 10, redactor-şef Marius Pîrlea. Din 2006, nr. 21, redactori-şefi adjuncţi: Cosmin Pretorian, Mădălina Bălan. Din 2006, nr. 24, apare cu subtitlul: Săptămânal complet. Din 2006, nr.66, apare pe frontispiciu Nu ai scuză când te-acuză!

 

1971, Craiova: apare Infinit. revista elevilor din Liceul industrial de mecanică agricolă Craiova.

 

1907, decembrie, 15, Craiova: apare Informatorul. Organ politic, comercial, industrial şi literar. 15 decembrie 1907-28 februarie 1914. Director-proprietar: Grigore Gabrielescu (până la 10 septembrie şi 14 noiembrie 1908). Tip. “Fulgerul”, “David J.Benvenisti, succesor”. De la 15 septembrie la 28 octombrie 1906 apare la Bucureşti cu titlul Informatorul comercial şi industrial. La 10 martie şi 10 aprilie 1912 apare cu subtitlul: Organ politic, comercial şi industrial; la 30 noiembrie 1913: Organ comercial industrial şi literar; la 28 februarie 1914 revine la subtitlul din 15 decembrie 1907. Format: 58x40 cm. Majoritatea numerelor poartă menţiunea :supliment sau număr gratuit.

 

1923, aprilie, 1, Craiova: apare Informatorul Comercial . 1 aprilie 1923-15 august 1932.

 

1906, septembrie, 15, Craiova: apare Informatorul Comercial şi Industrial. 15-28 septembrie 1906. Săptămânal.

 

1993, Craiova: apare Informaţia economică. Industrie. Agricultură. Comerţ. Servicii. Periodic editat de CCI Oltenia. Continuă „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie din Craiova”. 1993 – 2007. Redactor-coordonator: Gheorghe Albu.

 

2007, Craiova: apare revista Interferenţe. Revistă medico-ştiinţifică a Asociaţiei Fizicienilor Absolvenţi ai Universităţii din Craiova. Redactori: Laura Simona Niţă, Tiberiu Dumitru. Revistă editată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Fizică. Apare anual.

 

2006, Craiova: apare revista Interferenţe tehnico-ştiinţifice. Editată sub egida UNESCO. Asociaţia profesional-ştiinţifică High Voltages Engineering, Envinronment Life. Editura Sitech. Coordonator: Diana Buşoi, Jana Popa, Mariana Mocioi.

 

1892, august, 18, Craiova: apare Intransigentul. Ziar independent. 18 august-19 septembrie 1892.Un număr pe săptămână. Director: Alexandru Constantinescu.Tip. „David J.Benvenisti”. Format: 48x33 cm.

 

1933, ianuarie, 14, Craiova: apare Intransigentul. Organ de critică şi orientare politică. 14-22 ianuarie 1933.

 

1931, aprilie, 1, Craiova: apare Ion Maiorescu. Revista elevilor Liceului Carol I din Craiova. 1931-1948. Apare lunar ( 1 aprilie 1931-octombrie 1947; martie 1948) sub îngrijirea unui comitet alcătuit din profesori şi elevi. În anii 1934-1947, apare cu subtitlul revista colegiului Naţional Carol I; în anul 1948, cu subtitlul Revista Colegiului Popular Oltenia. Numerele 1-3/1934 sunt închinate sărbătoririi Centenarului Colegiului Naţional Carol I. Numerele 1-2/1939 sunt dedicate sărbătoririi semicentenarului morţii lui Eminescu; numărul 7/1940, centenarului naşterii lui Titu Maiorescu.Format: 17x24 cm.

 

1994, Craiova: apare revista Ioan Maiorescu. Revista elevilor Colegiului Naţional „Carol I”, Craiova. 1994 – 2000. Redactor- şef: Alina Lazăr.

 

1926, Craiova: apare Izbânda. Foaia Partiului Naţional Ţărănesc din Dolj 1926-1933. Apare la 1 şi 15 ale fiecărei luni.

 

 

Î

 

1891, martie, Craiova: apare Înainte. Apare cu ocazia alegerilor.

 

1945, aprilie, 1, Craiova: apare Înainte. Organul Comitetului Regional Oltenia al PCR. 1 aprilie 1945 - decembrie 1989. Redactor-responsabil la apariţie: Ion Popescu-Puţuri.

 

1931, iulie, 15, Craiova: apare Îndrumarea financiară. Revista funcţionarilor financiari din Dolj. 15 iulie 1931- 15 ianuarie 1932.

 

1921, decembrie, 1, Craiova: apare Îndrumarea Plugarilor. Foaie agricolă, economică, socială şi politică. 1 noiembrie -decembrie 1921.

 

1945, septembrie, Craiova: apare Îndrumătorul Eparhial. septembrie-octombrie 1945.

 

1933, Craiova: apare Înmuguriri. Redactor: Aurel Tita.

 

1935, ianuarie, Craiova: apare Înfrăţirea. Ziar de propagandă şi informaţiune al Cercului Militar al Subofiţerilor de Rezervă. ianuarie 1935.

 

1930, Craiova: apare Însemnări. Revistă literară.

 

1932, Craiova: apare Înnoirea. Gazetă pentru luminarea şi îndrumarea creştinilor olteni.

 

1931, decembrie, 1, Craiova: apare Înseninări. Revistă literară. 1-15 decembrie 1931.

 

1931-1936, Craiova: apare Învăţătorul. Organ pentru progresul pedagogic şi tehnic al cărţii de şcoală. 1931-1936.

 

 

J

 

1886, Craiova: Jahres-Rechnung der deutschen evangelischen gemeinde zu Craiova. 1886-1888, 1890-1893, 1894-1896.

 

1914, martie, 9, Craiova: apare Jalba satelor. Gazeta democraţiei rurale. 9 martie şi 6 aprilie 1914. Apare de două ori pe lună. Sub direcţiunea unui comitet. Tip. “Viitorul”, “I.Covu-Anton”. Format: 48x32 cm..Anul 5 lei, nr.5 bani.

 

1906, decembrie, 1, Craiova: apare Jiul. Organ liberal independent. 1 decembrie 1906-4 iulie 1907; 23 februarie-20 martie 1908.Director-proprietar: Gh.Constantinescu-Jiu.Tip. Fulgerul.De la 24 ianuarie 1907, Gh.Constantinescu-Jiu apare ca redactor-proprietar, la 6 martie 1908 asociază şi pe Vasile Antonescu. În locul ziarului Jiul apare Doljul, Craiova, 27 aprilie 1908-2 februarie 1913.  Format: 48x33 cm.Anul 10 lei, nr.5 bani.

 

1906, septembrie, 24, Craiova: apare Jos Masca lui Iovipalis!!...Ziar editat în onoarea unui sfert de secol de şantaj, a grecului Iovipalis. 24 septembrie 1906. Număr unic.Tip. “F.Constantinescu”. Publicat de Taşcu Pucerea în contra lui C. Iovipalis, directorul ziarului Curierul Olteniei. Format: 40x29 cm.

 

1901, aprilie, 18, Craiova: apare Juna Literatură. Revistă literară săptămânală, 18 aprilie 1901. Tip. “Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”.Format: 32x24 cm. 

 

1899, mai,9, Craiova: apare Junimea. Ziar al clubului constituţional din Craiova. 9 mai 1899-14 octombrie 1901. Două numere pe săptămână. Sub direcţia unui comitet (până la 31 octombrie 1899).Tipografia Română “Philip Lazăr”, “Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 48x33 cm.

 

1909, mai, 1, Craiova: apare Junimea. Revistă literară lunară. 1 mai 1909. Sub conducerea unui comitet sub îngrijirea domnului N.I. Popilian. Tip. “David J.  Benvenisti”. Format: 29x19 cm. Anul 2 lei, nr.10 bani.

 

1922, Craiova: apare Junimea Nouă. Revistă lunară. 1922.Director.  Paul Ştefănescu.   

 

1910, Craiova: apare Jurisprudenţa Curtei de apel Craiova. Pe  Anii Judecătoreşti 1910-1912.  

 

1912, ianuarie, 1, Craiova: apare Jurisprudenţa În Fişe. 1 ianuarie 1912- iunie 1914.Revistă de drept tipărită pe carton. Bilunar. Apare la 1 şi 15 ale fiecărei luni sub direcţia unui comitet, cu ultimele jurisprudenţe ale Înaltei Curţi de Casaţie. Format: 21x12 cm.Anul 20 lei, fascicola 1 leu. Tip. “Samitca”. Proprietar: D. Călinescu

 

1935, Craiova: apare Jurnal de Corespondenţă al Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova. 1935-1938, Apare săptămânal.

 

1934, septembrie, 15, Craiova: apare Jurnalul. Apare zilnic în perioada 15 septembrie 1934 – 20 august 1940. Director: Mihail Vasilescu.

 

1913, aprilie, 7, Craiova.: apare Jurnalul. Politic, economic, literar, 7-13 aprilie 1913, Format:  47x22cm.

 

1993, Craiova: apare Jurnalul de Craiova. Săptămânal de informaţie. 1993 – 1994. Director: Sebastian Domozină. Editor general: Dumitru Theodoru. De la nr. 4/1993, apare cu subtitlul „Săptămânal de informaţie, mărturisiri, interviuri şi destăinuiri”. Din 1993, nr. 25, devine „Jurnalul de Dolj. Săptămânal de informaţii, mărturisiri şi interviuri”. Director: Sebastian Domozină.

 

1993, Craiova: apare Jurnalul de Dolj. Săptămânal de informaţii, mărturisiri şi interviuri. 1993 – 1996. Director: Sebastian Domozină

 

2002, Craiova: apare Jurnalul de Oltenia. Director: Alin Giucă. Redactor-şef: Virgil Dumitrescu. Redactor-şef adjunct: Radu Firan. Din 2002, nr. 88, director: Alin Giucă, director adjunct: George Mitricof, redactor-şef: Virgil Dumitrescu. Secretar general de redacţie: Radu Firan.Din 2002, nr. 95, redactor-şef: Marian Bădîrci. Editor coordonator: Virgil Dumitrescu. Din 2002, nr. 161, director: Ovidiu Slăvulete. Se distribuie gratuit.

 

2003, Craiova: apare Jurnalul Naţional. Ediţia de Oltenia, începând cu nr. 2929 al Jurnalului Naţional fondat în anul 1993 la Bucureşti – cu suplimentul „Jurnalul naţional Oltenia Exclusiv”. Director general: Alin Giucă, redactor-şef: Marian Bădîrci, editor coordonator: Virgil Dumitrescu, secretar general de redacţie: Viorel Pârligras.

 

1912, septembrie, 20 Bucureşti, apoi Craiova: apare Jurnalul de amiază. Politic, teatral, sportiv, ilustrat. 20-28 septembrie 1912; 7 aprilie – 19 iulie 1913. Tip. „Cultura”, „Rudolf Nerşcovici”, succesorul Institutului de Arte Grafice, „David I. Benvenisti”, „N.I. Macavei”. De la 7 aprilie 1913, schimbă titlul şi subtitlul în „Jurnal politic, economic, social”. La 7 februarie 1913, sub direcţia unui comitet. De la 22 aprilie la 2 iunie, redactor-responsabil: I.C. Iorgulescu; de la 3 mai 1913 director-proprietar: Th. Andreescu-Rigo şi director politic: maior I. Perieţeamu.

 

1854, mai, 13, Craiova: apare Jurnalul Craiovei. 13 mai-17 mai 1854. 1 pe săptămână. Redactor: G. Măcescu. Tip. „Iosif şi Iancu Moisi”. Format 33x24cm.

 

1920, aprilie, 10, Craiova.: apare Jurnalul Poporului. 10 aprilie 1920-20 martie 1922

 

1912, februarie, 1, Craiova: apare Justiţia. Revistă de drept. 1 februarie-1 iunie 1912. Apare la 1 şi 15 ale fiecărei luni. Director proprietar: D.M. Constantinescu. Tip. „Fulgerul”, „Viitorul”. Supliment cu paginaţie separată (4-8 p.), au apărut la 1 şi 15 februarie, 1 şi 15 martie, 1 aprilie, 15 aprilie – 19 iunie 1912. Reapare la 1 ianuarie 1921 şi fiinţează pănă în 1937. Format: 33x24. Anul 14 lei, nr. 1 leu

 

1925, februarie, 1, Craiova: apare Justiţia Olteniei. Revista de drept. 1 februarie 1925-februarie 1944.

 

 

K

 

1912, mai, 27, Craiova : apare Kavalul. Artă, literatură. Neregulat. 27 mai 1912-1914 (numerele 1-6 din anul III); iunie 1916 (numărul 8 din anul III). Format: 48x33. Nr. 10 bani. Director: D.S. Vasculescu. Tip. „Fulgerul”. Reapariţie. A mai apărut cu titlul „Cavalul”, de la 1 aprilie la 28 mai 1895.

 

 

L

 

1923, aprilie, 8, Craiova : apare La Mir! ... Organ al opiniei publice. Director-proprietar: Gr. Bran.

 

2001, Craiova: apare Lamura. Revistă editată de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu. Serie nouă. Director fondator: Dan Lupescu 2001 – 2008. Director: Ovidiu Ghidirmic. Editor coordonator: Romulus Turbatu. Redactor-şef: Marian Barbu. Redactor-şef adjunct: Ion Pătroiu. Din 2004, serie nouă, numerele 33 – 35 apar cu subtitlul „Revistă europeană de cultură şi educaţie naţională, editată la Craiova”. Format 28x41 cm.

 

1892, decembrie, 13, Craiova : apare Lanterna. Organ al binelui obştesc. 13 decembrie 1892. 15 ianuarie 1893. Un număr pe săptămână, Tip.”Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”

 

1895, aprilie, 9, Craiova : apare Lanterna. Două numere pe săptămână. Tip. „David J. Benvenisti”. Format: 48x33 cm.

 

1923, martie, Craiova : apare Lectura. Revistă de orientare tradiţionalistă. Apare lunar (martie- iulie 1923, în total 5 numere, ultimul dublu). Format.: 17x24 cm.

 

2001, Craiova: apare Lege şi fărădelege. Periodic de atitudine civică, apărarea drepturilor omului şi luptă împotriva corupţiei. 2001 – 2005. Director: Ionel Gruia. Redactor-şef: Nicolae Boroiu. Redactor-şef adjunct: Nicolae Rogobete. Secretar general de redacţie: Doina Drăguţ. Din 2002, ianuarie – februarie, apare cu subtitlul „Periodic de atitudine civică, ecologie, apărarea drepturilor omului şi luptă împotriva corupţiei”. Redactor-şef: Luchian Deaconu. Redactor-şef adjunct: avocat Sava Ionescu şi consilier juridic: Nicolae Boroiu.

 

1908, martie, 30, Craiova: apare Liberalul. Organ al clubului naţional-liberal. 30 martie 1908-27 iunie 1914. Tip. „Samitca”, „I. Samitca şi D. Baraş”, „N.I. Macavei”, „Viitorul”, „Ramuri”. La 25 decembrie 1918 adaugă la subtitlu „din Doljiu”. De la 25 decembrie 1918 apare sub direcţiunea unui comitet până în 1926. Format: 54x37 cm. Anul 10 lei, nr. 10 bani.

 

1945, ianuarie, 6, Craiova: apare Liberalul. Ziar politic săptămânal. Director: D. Dănescu. 6 ianuarie 1945-7 octombrie 1946.

 

2007, Craiova: apare Liberalul doljean: prosperitate, libertate, demnitate. Ziar editat de Partidul Liberal Democrat. Se distribuie gratuit. Periodicitate necunoscută.

 

1888, ianuarie, 5, Craiova: apare Liberalul Independent. Apare pe timpul alegerilor 5-17 ianuarie 1888. Sub direcţia comitetului liberal independent. Tip. „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 42x29 cm.

 

1869, Craiova: apare Libertatea. Jurnal pentru alegeri. Martie 1869-martie 1870. Două numere pe săptămână. Tip. „Naţionala, T. Macinca şi I. Samitca”. Format: 45x29cm.

 

1875, Craiova: apare Libertatea

 

1883, aprilie, Craiova: apare Libertatea. Redactor: Stolojan.

 

1888, ianuarie, 8, Craiova: apare Libertatea. Organ dirijat de Comitetul naţional liberal din Craiova. 8-22 ianuarie 1888; 20 martie – 16 aprilie 1891. Tip. „Naţionala Ralian şi Ignat Samitca”. Format : 48x32 cm.

 

1904, septembrie, 26, Craiova: apare Libertatea. Ziar liberal. 26 septembrie-30 octombrie 1904. Un număr pe săptămână. Tip.”Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 48x33cm.

 

1913, ianuarie, 17, Craiova: apare Libertatea. Ziar independent. 17 ianuarie 1913-21 mai 1914; 6 decembrie 1914. 6 decembrie 1917. Tip. „Rudolf Herşcovici, succesorul”, „D.J. Benvenisti”, „Viitorul”. Format: 58x40 cm. Anul 12 lei, nr. 5 bani.

 

1932, septembrie, 19, Craiova: apare Libertatea.. Ziarul conştiinţei olteneşti. 19 septembrie 1932. Director: Şt. G. Boţoiu.

 

1934, februarie, 12, Craiova: apare Libertatea, Ziarul PNL din Dolj.

 

1925, ianuarie, Craiova: apare Licăriri. Literatură, ştiinţă, artă. Apare lunar ianuarie-aprilie 1925. Sub îngrijirea prof. D. Turtureanu. Comitetul de conducere: Traian D. Turtureanu, I. Mojoiu, G. Dobrinescu, Gr. Corâciu, Gh. Florescu şi Gh Mangă, toţi elevi ai clasei a VII-a de la Liceul Central. Tipografia „Prietenii Ştiinţei”. Format: 24x16 cm.

 

1936, Craiova: apare Licăriri.

 

1938, Craiova: apare Licăriri. Revista elevilor Liceului „Nicolae Bălcescu” din Craiova..

 

1933, apr, Craiova: apare Linia Nouă. Socială-literară-artistică. Apare lunar. Aprilie 1933-martie 1934, în total 12 numere, ultimul dublu. Publică versuri, proză, recenzii şi rubrica „Spicuiri critice”. Format: 31x47 cm.

 

2000, Craiova: apare Litera. Revistă culturală editată de liceeni. Fondatori: Bogdan Stoleru, Ionuţ Tiu. Redactor-şef: Oana Oprea. Continuă revista „Litera liceană”.

 

1997, Craiova: apare Litera liceană. Revista scriitorilor liceeni. 1997 – 1999. Redactor-şef: Arthur Bogdan Stoleru. Redactor-şef adjunct: Carmen Mihaela Stroe.

 

1890, aprilie, 8, Craiova: apare Luceafărul. Ziar liberal cu pagină literară. Apare săptămânal în perioada 8 aprilie-2 octombrie 1890. Director: V. Ştefănesccu; redactor Traian Demetrescu (august-septembrie). Tip. „N.I. Macavei”, „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”. Publică articole diverse, versuri şi proză de Traian Demetrescu, începând cu numărul 19. Format: 48x33 cm.

 

2004, Craiova: apare Luceafărul. Revista Şcolii nr. 37 „Mihai Eminescu”. 2004-2005. Colectivul director: prof. Silvia Cârţu, Nelida Popescu. Coordonator: Alina Mieruţoiu. Redactori: Maria Voicu, Stela Ifrim.

 

1902, octombrie, Craiova – Bucureşti: apare Lumea israelită. Revistă pentru Cultura poporului evreu. Octombrie 1902-septembrie 1903. Un număr pe lună. Redactor: S. Grosman. Tip.”Naţionala Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 29x20 cm.

 

1873, septembrie, Craiova: apare Lumina. Septembrie 1873-21 martie 1874. De la 21 martie 1874, cu numărul 11, „Lumina”, ziar politic, comercial şi literar. Un număr pe săptămână. Proprietar: Eftimie Dosescu. Tip.”Chiţu şi Theodorian”. Format: 48x31 cm.

 

1890, iulie, Craiova: apare Lumina Revistă lunară. Iulie-septembrie 1890. Comitet de redacţie. Tip. „N.I. Macavei”. În august, preşedinte Ilie Ighel. Redactor: Caton Theodorian. Format: 24x16 cm.

 

1898, aprilie, 6, Craiova: apare Lumina. Organ conservator. 6 aprilie-26 noiembrie 1898. Un număr pe săptămână. Comitetul de redacţie (arătat numai în primul şi ultimul număr): I. Bombăcilă, N.N. Coandă, A.B. Eliescu, Iuniu T. Tălpianu, Take Policzot şi George Tornoveanu; în ultimul număr şi N.N. Pop, Neche Niculescu şi Alex Seulescu. Tip. „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”, Fane Constantinescu”. Format : 48x33 cm.

 

1905, ianuarie, 11, Craiova: apare Lumina. Organ zilnic al Partidului Conservator. 11 ianuarie-3 februarie 1905. Tip. „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 48x35 cm.

 

1912, august, 22, Craiova: apare Lumina. Un număr pe săptămână. 22 august-5 septembrie 1912. Tip. „David J. Benvenisti”. Format: 58x40. Anul 10 lei, nr. 5 bani.

 

1914, mai, 1, Craiova: apare Lumina. Foaie politică săptămânală. 1 mai 1914-28 iunie 1915. Tip. „Ramuri”. Format: 65x45. Anul 5 lei, nr. 5 bani. La 28 noiembrie 1914, formatul: 58x40. Numărul din 28 septembrie 1914 apare ca o ediţie specială.

 

1933, mai, 10, Craiova: apare Lumina. Ziar independent. 10 mai-25 iunie 1933.

 

1905, februarie, 18, Craiova: apare Lumina comerţului. Organ al comerţului, industriei şi agriculturii. 18-24 februarie 1905. Un număr pe săptămână. Director: Constantin G. Zamfirol. Tip. „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 58x40 cm.

 

1940, Craiova: apare Lumina creştină. Foaie de zidire sufletească pentru popor. Sfânta Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului.

 

1920, Craiova : apare Lumina ostaşului

 

1913, octombrie, Craiova: apare Lumina providenţială. Octombrie 1913-iunie 1916.

 

1915, octombrie, 1, Craiova: apare Lumina providenţială. Revistă profetică. 1 octombrie 1915-iunie 1916. Administrată de un comitet sub direcţiunea lui George Emilescu (numai la 1 octombrie 1915). „Tipografia românească”. Format: 24x16 cm. Anul 6 lei, nr. (onorific) 1 leu.

 

1920, ianuarie, 7, Craiova: apare Lumea satelor. Organ al Federaţiei Naţionaliştilor Democraţi din Oltenia. 7 ianuarie 1920 - 30 aprilie 1920.

 

1909, septembrie, 1, Craiova, apoi la Râmnicul Vâlcea: apare Luminătorul. 1 septembrie 1909 - 15 iunie 1910; 1912. Apare de 2 ori pe lună. Tip. „Sache Pavlovici”. De la 1 octombrie 1909, sub direcţia unui comitet. Format: 30x23 cm. Anul 4 lei.

 

1932, ianuarie, Craiova: apare Luminătorul Creştin. Ianuarie 1932 - octombrie 1935.

 

1932, ianuarie, Craiova : apare Luminişuri. Revistă lunară antimodernistă. Ianuarie – mai 1932, în total cinci numere. Redactor:  M. Lepădătescu. Format: 17x24 cm.

 

2008, Craiova: apare Lupa. Cotidian online, miercurea pe hârtie. Apare săptămânal. Director: Ionuţ Pârvulescu; redactor-şef: Mihai Gavrilă; redactor-şef adj.: Liviu Bistriceanu. Publicaţie editată de SC Monalion SRL. Din primul an, săptămâna a 2-a apare cu subtitlul “Ziar cu cap pentru olteni cu minte”. Din primul an, săptămâna a 22-a, redactor-şef adjunct: Şerban Comănescu.

 

1900, iulie, 2, Craiova: apare Lupta. Organ conservator. 2 iulie 1900-13 martie 1901. Săptămânal. Sub direcţiunea unui comitet. De la 26 august 1900, director şi proprietar: C.I. Constantinescu. Tip. „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”, Format: 48x33 cm.

 

1910, aprilie, 2, Craiova: apare Lupta. Ziar independent. 2 aprilie 1910 – 19 iunie 1911. Apare în fiecare zi de lucru. Director: C. Constantinesacu-Jiu. Tip. „David J. Benvenisti”, „Lumina poporului”, iar de la 17 aug 1910, Tip. „N.I. Macavei”. Format: 55x38 cm. Anul 30 lei, nr. 5 bani. De la 19 aprilie 1911 apare neregulat. De la 21-22 iulie 1910, formatul 40x28.

 

1916, mai, 18, Craiova: apare Lupta Foaie naţional-liberală. 18-31 mai 1916. Apare săptămânal sub conducerea unui comitet. Tip. „Ramuri” SA. Format: 58x42 cm.. Anul 10 lei, nr. 5 bani.

 

1935, septembrie, 1, Craiova: apare Lupta comercială. Foaie de îndrumare şi luptă comercială.

 

1924-1926, Craiova: apare Lupta cooperativă.

 

1945, Craiova: apare Lupta sindicală. Organ independent de informaţii şi îndrumare muncitorească. 1945. Redactor: I.Şt. Zamfirescu.

 

1880, martie, Craiova: apare Luptătorul

 

 

M

 

2007, Bucureşti: apare Macedoneanul de Craiova = Mackedoneţot od Kraiova. Director: Liana Dumitrescu; redactor: Laura Rogobete; redactor - şef: Constantina Dumitrescu. Editată de Asociaţia Macedonenilor din România, Filiala Craiova. Periodicitate necunoscută.

 

2007, Craiova: apare Magazin istoric – Craiova. Număr special realizat de Editura Alma Craiova, Fundaţia Culturală Magazin Istoric şi Direcţia pentru Cultură Dolj. Director general: Alexandru Mandea; redactor: Corina Rotaru. Editura Alma. Tipografia Alma Cons.

 

1968, ianuarie, Craiova: apare Magazinul elevilor. Supliment „Ramuri”. Comitetul Municipal Craiova. al UTC. Iunie 1968.

 

2005, Craiova: apare Magister. Revistă a Asociaţiei Profesorilor de Istorie din România. APIR – CLIO. 2005 – 2006. Director: Toma Lungoci. Redactor - şef: Sandu Bratu.

 

1911, noiembrie, 1, Craiova: apare Masca. Revistă teatrală. 1-7 noiembrie 1911. Apare săptămânal. Redactori şi colaboratori: H. Becher, A.M. Panaijel, F. Aderca (numai la primul număr) şi Ajax. Tip „Samitca, I. Samitca şi D. Baraş”. F.: 24x16 cm, nr. 10 bani.

 

1925, septembrie, Craiova: apare Mântuirea.

 

1924, aprilie, Craiova: apare Mântuitorul. Aprilie 1924-decembrie 1928

 

2005, Craiova: apare Medicina Sportivă. Revista Societăţii Române de Medicină Sportivă. 2005 – 2006. Preşedinte onorific: Ioan Drăgan. Redactor -  şef: Ligia Russu. Redactor -  şef adjunct: Mirela Vasilescu.

 

1990, Craiova: apare MER. Periodic al Mişcării Ecologiste din România, Dolj. Redactor responsabil: Florea Mihai.

 

1998, Craiova: apare Meridian. Revista poliţiştilor doljeni. Director: Constantin Codiţă. În 2001 apare suplimentul „Raport anual pe 2001”.

 

1996, Craiova: apare Mesagerul Olteniei. Publicaţie de informaţii, opinii, reclamă şi publicitate. Fondator: Nicolae Maroga Enceanu. Redactor -  şef adjunct Aurel Popa.

 

 

1868, februarie, 18, Craiova: apare Mercantilulu. Foaie comercială. 18 februarie 1868 – 22 august 1871. Apare o dată pe săptămână, duminica. Gratuit în Craiova şi in toate cele 5 districte. Tip. „Naţională, Theodor Macinca şi I. Samitca”. De la 12 ianuarie 1869 adaugă la subtitlu şi „agricola”, iar de la 4 ianuarie 1870 apare cu subtitlul „Foaie locală, comercială, agricolă şi literară”. Format: 30x23 cm.

 

1934, mai, Craiova : apare Meridian. Caiet lunar, de atitudine progresistă. Revistă democratică. Este o revistă  de frondă şi de nonconformism faţă de societatea interbelică. Publică versuri şi proză, eseuri literare, estetice, politice, cronici literare, recenzii şi note. Redactori: I. Mihăilescu, Tiberiu Iliescu şi C-tin Marcea; de la caietul 3 până la caietul 9 numai primii doi, iar de la caietul 10 numai Tiberiu Iliescu. Apare mai 1934-iunie 1938; 1941, aprilie 1943; septembrie 1946 (Total 20 de caiete cu 38 de numere). Format: 19x24 cm.

 

1973, Craiova: apare Mesaj comunist. Organ al Consiliului UASC Craiova

 

1913, februarie, 20, Craiova: apare Meseriaşul. Ziar independent. 20 februarie-17 martie 1913; 30 ianuarie-1 martie 1914. Directori: Ioan Constantinescu-Fane şi Tăsică Mihăilescu. Secretar de redacţie: Barbu Şt. Florescu. Tip. „David J. Benvenisti, S-sor Rudolf Herşcovici”, “N.I. Macavei”. La 17 martie 1913 apare cu sutitlul „Apărătorul intereselor meseriaşilor”. La 30 ianuarie 1914: „Organ independent”; la 11 februarie 1914: „Ziar independent”; la 1 martie 1914: „Ziar independent politic, economic, social şi cultural”. La 1 martie 1914 apare sub direcţia unui comitet. Ioan Constantinescu-Fane reapare ca girant-responsabil; Format: 48x33 cm. Neregulat. Nr. 10 bani.

 

1912, martie, 20, Craiova: apare Micul templier. Revistă lunară pentru copii. 20 martie-22 aprilie;  22 august 1912. Sub direcţia domnului Fr. Horianu. Tip. Revistei „Lumina poporului”. Format: 25x16 cm. Anul 20 lei, nr. 10 bani. Au apărut 4 numere.

 

1915, ianuarie, Craiova: apare Mişcarea cooperativa. Publicaţiune periodică. Ianuarie-mai 1915. Apare sub direcţiunea d-lor Andrei Marinescu, Marin Bunescu, Mihai Păsculescu. Tip. „Samitca” SA. Format.: 33x24 cm. Anul 2 lei, nr. 40 bani.

 

1935, ianuarie, 1, Craiova: apare Mişcarea Olteniei, 1 ianuarie-12 februarie 1935

 

1928, ianuarie, Craiova: apare Mişcarea medicală română. Revista lunară de medicină generală.Ianuarie

1875, septembrie, 14, Craiova: apare Mititelu.  Ziar politic, literar şi comercial. 14 septembrie 1875-22 august 1876. Un număr pe săptămână.  Redactor - responsabil şi proprietar : I.P. Bancov. Tip. „G. Chiţu şi I. Theodorian”, „Naţionala, Th. Macinca şi R. Samitca”. Format: 40x25 cm.

 

1950, iulie, Craiova: apare Mitropolia Olteniei. Buletin oficial al Arhiepiscopiei Craiova şi al Episcopiei Râmnicului şi Argeşului. Iulie 1950 - 2008. Preşedinte: ÎPS Firmilian, Mitropolitul Olteniei.  Redactor: P.C. Pr. C-tin Civitu. Din 1950 până în 1970, redactori responsabili: P.C. Pr. Gh. Nicolaescu, P.C. Pr. Victor Ionescu. Din 1972, Preşedinte: P.S. Iosif, Episcopul Râmnicului şi Argeşului. Redactor: P.C. Pr. Iustin Popescu, Consilier cultural la Episcopia Craiovei. Din 1973-1977, Preşedinte Î.P.S. Teoctist Arhiepiscop şi Mitropolitul Olteniei. Din 1978, Preşedinte: Î.P.S. Nicolae, Arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului, Mitropolit al Banatului. Din 1978 până în 2000, Preşedinte: Î.P.S. Nestor. Din 1989, serie nouă. Din 2000, redactori responsabili; P.C. Pr. Ion Răduţ, Consilier cultural al Arhiepiscopiei. Din 2002, serie nouă. Preşedinte: Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei. Vicepreşedinte : P.S. Gherasim, episcop al Râmnicului. Redactor: P.C. Sever Negrescu. Din 2005, serie nouă, apare cu subtitlul „Revista Arhiepiscopiei Craiova, a Episcopiei Râmnicului, a Episcopiei Severinului şi Strehaiei”. Colegiul de redacţie în 2007: Preşedinte: Î.P.S. Teofan, Mitropolia Olteniei. Redactori: Dr. Picu Ocoleanu, Dr. Ionel Ungureanu, Dr. Mihai Vladimirescu.

 

2002, Craiova: apare Moftul Studenţesc. Periodic independent de informaţie şi opinie. Director : Bogdan Stoleru. Redactor – şef : Mugurel Oprea. Editată de Asociaţia pentru Cultură Europeană şi Media.

 

1940, iulie, 17, Craiova: apare Momentul. Organ de informaţie şi atitudine românească. 17 iulie-15 decembrie 1940

 

1945, Craiova : apare Momentul. Ziar independent de luptă şi afirmare democratică. 1945-1947. Director-proprietar: M. Ziberman.

 

1946, Craiova: apare Momentul. Politic, literar, artistic. 1946. Apare în fiecare luni, sub conducerea unui comitet de ziarişti.

 

1992, Craiova: apare Momentul. Cotidian de informaţie. Director: Ion Nicuşor Chiriţă. Redactor-şef: Emil Calotă.

 

1992, Craiova: apare Momentul. Săptămânal de informaţie. Apare miercuri. Ediţie nouă 2001. Redactor-şef.: Mihai Măceş. Redactor-şef adjunct:  Nicolae Baban. Secretar general de redacţie : Emilian Mirea.

 

2005, Craiova: apare Momentul. Gazetă contra prostiei. Director fondator: Mihai Duţescu.

 

1945, Craiova: apare Momentul Craiovei. Organ de luptă şi atitudine democratică. Apare săptămânal. Director: Tudosie Iliescu

 

1946, martie, 24, Craiova: apare Momentul Naţiunii. Organ al Partidului Naţional Popular Dolj. 24 martie 1946-19 octombrie 1947. Redactor- responsabil: Ion Schinteie.

 

1904, noiembrie, 5, Craiova: apare Monitorul. Organ conservator săptămânal. 5 noiembrie 1904-3 august 1908. Director: S.C. Gostangioază (până la 19 decembrie 1904). Tip. “David J. Benvenisti” “Fane Constantinescu”, “I. Samitca”, “D. Baraş”. De la 5 noiembrie 1904 – 10 iulie 1905, sub direcţia unui comitet, redactor-şef Ioan M. Russu. Îşi suspendă apariţia la 3 august 1908,  pentru a reapare transformat, la 1 septembrie 1908, cu titlul „Ecoul presei”. Format: 58x40 cm. Anul 6 lei, nr. 5 bani.

 

1913, decembrie, 15/31, Craiova: apare Monitorul. Revistă bilunară. Organul apărării intereselor artelor grafice. Sub direcţiunea unui comitet. Director: Ioan-Constantinescu-Fane şi Dumitru Tănăsescu. Tip. Cooperativă „Macavei”. Format: 25x16 cm.

 

1870, martie, Craiova: apare Monitorul Comunal. Martie 1870-12 mai 1912; 3 februarie 1913; 23 ianuarie 1914-12 august 1916. Reapare la 7 iulie 1919. Îşi schimbă subtitlul în „Monitorul comunei Craiova”. Un număr pe săptămână. Tip. „Asociaţilor români”, „Philip Lazăr”, „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”, “David J. Benvenisti”, N.I. Macavei”.

 

1870, martie, Craiova: apare Monitorul Comunei Craiova. Tip.. N. I. Macavei. 1871-1939. Apare o dată pe săptămână. Format: 33x24cm. Anul 6 lei, nr.10 bani.

 

2005, Craiova: apare Monitorul Editorilor Şi Tipografilor. Editat de Asociaţia Tipografilor, Editorilor şi Furnizorilor din Oltenia, 2005-2006. Director: ing. Alex Manda. Secretar general de redacţie: Ion Buzera. Secretar de redacţie: Marin Budică. Din 2003, nr. 11-12, redactor-şef.adjunct: Gabriel Coşoveanu.

 

1885, mai, 23, Craiova: apare Monitorul Judeţului Doljiu. 23 mai 1885 – 15 septembrie 1916; 1921. Apare o dată pe săptămână. Tip. „N.I. Macavei”, „I. Samitca şi D. Baraş”. „Sache Pavlovici”, „Fulgerul”, „Fane Constantinescu”, „Philip Lazăr”. F.: 33x24cm. Anul 1 leu.

 

1928, Craiova: apare Monitorul Municipiului CRAIOVA. Publicaţie lunară 1928.

 

2000, Craiova: apare Monitorul Oficial al Judeţului Dolj. Editat de Consiliul Judeţean Dolj, 2000-2006.

 

1893, septembrie, Craiova: apare Monitorul Sănătăţii: Organul medicinei populare. Septembrie 1893-august1898; ianuarie 1901-24 septembrie 1906; martie 1908. Fondator şi director ştiinţific: Al. Sarcany. Tip. „N.I. Macavei”. Format: 48x32 cm. Neregulat. Anul 10 lei, nr. 10 bani.

 

1944, august, 1, Craiova: apare Monografia Jud. Dolj, cu o prefaţă de general Ioan N. Petrescu, prefectul jud. Dolj. 1 august 1944-1 iunie 1945. Apare săptămânal. Tipărită sub îngrijirea dr. C.S. Nicolaescu-Plopşor.

 

1913, decembrie 15, Craiova: apare Monotypul. Revistă bilunară sub direcţiunea unui comitet Organul apărării intereselor artelor grafice. 15-31 decembrie 1913. Director: Ion Constantinescu-Fane şi Dumitru Tănăsescu. Format: 25x16 cm, Anul 6 lei, nr. 20 bani.

 

1900, noiembrie, Craiova: apare Moralitatea. Număr unic. Format: 48x33 cm.

 

1838, octombrie, 3, Craiova: apare Mozaicul. Prima revistă culturală şi literară din Oltenia. A apărut săptămânal, în fiecare luni, de la 3 octombrie 1838 pănă la 25 septembrie 1839, în 52 de numere, 856 p. Redactor şi editor: pictorul Constantin Lecca. Conţine istorioare cu caracter moralizator, povestiri literare, informaţii istorice, didactice, religioase, geografice, ştiinţifice, fabule, poezii, majoritatea traduceri.

 

1998, Craiova: apare Mozaicul. Serie nouă. Revistă editată de Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Dolj, cu sprij. Ministerului Culturii, 1998-2008. Colegiul redacţional: Nicolae Marinescu, Ilarie Hinoveanu, Constantin M. Popa. Secretar de redacţie: Ileana Petrescu. Grafica: Lucian Irimescu. Culegere: Lucian Voinea. Tiparul: Imprimeria Karma&Petrescu. Din 1999, nr. 1-12, revista este publicată în colaborare cu Editura Aius. Director : Nicolae Marinescu. Redactor-şef: C-tin M.Popa. Colegiul redacţional: Ilarie Hinoveanu, Jean Băileşteanu, Nicolae Coande. Din 2001, nr. 3-12 şi 2002, nr. 1-7, revista apare cu subtitlul „Revistă editată de Editura Aius cu sprijinul Ministerului Culturii  şi Cultelor, Asociaţiei Prietenii Ştiinţei „Gh. Ţiţeica”. Din 2001, nr. 9-10 şi 2002, nr. 1-2 secretar general de redacţie: Ion Buzera. Secretar de redacţie: Marin Budică. Din 2003, nr. 11-12, redactor-şef adjunct: Gabriel Coşoveanu.

 

1936, februarie, 15, Craiova: apare Munca. Revista economică şi literară. Apare la 1 şi 15 ale fiecărei luni. Director: M.G. Mitrache. Redactori: D. Nica şi I. Prejbeanu. Secretar de redacţie: Alex. Ionescu. Redacţia şi administraţia: Şcoala Superioară Comercială Craiova.

 

1909, august, 20, Craiova: apare Muncitorul Olteniei. Organ sindicalist marxist. Apare regulat la 1 şi 15 ale fiecărei luni. Sub conducerea unui comitet. Girant responsabil: Ionel I. Duicu. Tip. „G.M. Georgescu”. Format 48x32 cm. An 3 lei, nr. 10 bani.

 

1998, Craiova: apare Muzeum. Revistă de cultură a Muzeului Olteniei.

 

 

N

 

1891, aprilie, 9, Craiova: apare Naftalina. Tip. „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”, Format: 48x33 cm.

 

1848, august, 24, Craiova: apare Naţionalul. Gazeta politică, litteraria et economica. Apare bisăptămânal în perioada 24 august-13 septembrie 1848. În total 6 numere. De la 30 august, înlocuieşte subtitlul cu motto-ul „Dreptate-frăţie”. Redactori responsabili: T. Strâmbeanu şi P. Cernătescu. Tip. “I. şi Ianco Moisi”. Format 23x31 cm.

 

1925, ianuarie, 1 , Craiova: apare Naţionalul. Ziarul patriotului naţional român. 1 ianuarie-1 februarie 1925.

 

1888, mai, 5, Craiova: apare ziarul Năbădăile. Săptămânal. 5 mai-7 iunie 1888 - 22 octombrie 1889; 27 august-4 septembrie 1894; noiembrie 1899 şi aprilie-mai 1901. Două numere pe săptămână. Comitet de redacţie. Tip. „Fraţii Benvenisti”, Tip. „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”, „Lazăr”. Redactor: Panache Niculescu. Format: 32x24 cm.

 

1930, Craiova: apare Nădejdea. Organ al PNL din Dolj sub conducerea lui Gheorghe Brăileanu. 1930-1934.

 

1922, aprilie, Craiova: apare Năzuinţa. Literatură, ştiinţă, artă. Revistă tradiţionalistă. Apare lunar (aprilie 1922-mai 1929), sub conducerea unui comitet format din: Elena Farago, George Murnu, Ion Dongorozi, C.D. Fortunescu (până în mai 1924), C. Gerota, I.B. Georgescu, N.M. Condiescu, Al. Popescu-Telega (de la nr. 6/1992), N.I. Herescu, C.S. Nicolaescu-Plopşor, Traian Păunescu-Ulmu (din 1926). Fondator: I.B. Georgescu. Director: Al. Popescu-Telega (din 1928). În 1926, adaugă în titlu cuvântul „românească”. În 1928-1929, schimbă subtitlul în „Revistă lunară”. Format: 17x24 cm.

 

1926, Craiova: apare Năzuinţa Românească. Literatură.Şiinţă. Artă. Vezi „Năzuinţa”, 1922-1929.

 

1968, Craiova: apare revista Năzuinţe. Revista elevilor Liceului Pedagogic Craiova. 1968 – continuă .

 

1993, Craiova : apare revista Năzuinţe. Seria nouă. Revista elevilor din Şcoala Normală. Editată de Societatea cultural ştiinţifică Ştefan Velovan, 1993 – 1997. Redactor-şef: Raluca Voinescu. Redactor-şef adjunct Manuela Preoteasa, Iulia Negrea. Coord. : prof. Rodica Florescu. Din 1997, redactor- şef Silvia Mitică. Redactor- şef adjunct : Andreea Irimescu, Carmen Tiţa.

 

1928, februarie, 9, Craiova : apare Neamul. Organ al Partidului Naţional, sub conducerea prof. N. Iorga. Organizaţia judeţeană a Doljului. 9 februarie – 26 iunie 1928.

 

1889, martie, 30, Craiova: apare Nepărtinirea. Ziar săptămânal. Dirijat de un comitet. Tip. „Philip Lazăr”. Format 40x29 cm.

 

 1867, noiembrie, 14, Craiova: apare Nepărtinitorul. Jurnal politic şi literar. 14 noiembrie 1867 – 12 mai 1868; 12-27 mai 1870. Un număr pe săptămână. Redactor responsabil: Nicolae Grigorie Racoviţă. Tip. „Naţionala, T. Macinca şi I. Samitca”. Format: 40x25 cm.

 

1948, aprilie, Craiova: apare Nicolae Bălcescu. Revista Colegiului Popular „Nicolae Bălcescu” din Craiova. aprilie - septembrie 1948. Editată de Societatea Cultural-Ştiinţifică, „Ştefan Velovan”, 1993-1997. Redactor-şef : Raluca Voinescu. Redactor-şef: Manuela Preoteasa; Iulia Negrea ; Coordonator : Prof. Rodica Florescu. Din 1997, redactor- şef. : Silvia Mitică. Redactori- şefi adjuncţi: Andreea Irimescu, Carmen Tiţă.

 

1905, noiembrie, Craiova: apare Nirvana. Literatură. Apare lunar, noiembrie 1905-ianuarie 1906, în total 3 numere. Publică sonete de Shakespeare, traduse din franceză. Colaboratori: Demetru Marcu, George Tutoveanu, Stan Şt. Tuţescu. Format : 20x90 cm.

 

1990, Craiova: apare Noua idee europeană. Revista Scriitorilor independenţi din Craiova Editată de Teatrul Naţional din Craiova. Colectivul de redacţie: Constantin Barbu, Patrel Berceanu, Cătălin Davidescu, Dan Adrian, Ioan Lascu. Grafician: Lucian Irimescu.

 

1903, noiembrie, 1, Craiova: apare Noua Revistă Olteană. Ştiinţifico-literară. Apare lunar, 1 noiembrie 1903 – 1 septembrie 1904, în total 9 numere. Director: N. Popescu-Gorgota (până în ianuarie 1940). Tip. „ F. Constantinescu”, „Ralian şi Ignat Samitca”. Începând cu 1 martie 1904, se suprimă subtitlul „ştiinţifico-literară”. Format: 16x24 cm.

 

1908, iunie, 15, Craiova: apare Nu mă uita. Ziar glumeţ. Apare de două ori pe lună, la 1 şi 15. Director-proprietar: I. Constantinescu-Fane. Tip. „Fulgerul”. Format: 39x27 cm. Anul 2 lei, nr. 10 bani.

 

 

O

 

1995, Craiova: apare Obiectiv magazin. Săptămânal. Apare joi, în 28 de pagini. 1995-1998. Director: Eugen Delcea.

 

1945, ianuarie, 21 Craiova: apare Observatorul Olteniei. Organ independent de atitudine democratică. Director: Nicolae Smeureanu.

 

1969, Craiova: apare Odă patriei mele. Comitetul Judeţean Dolj al UTC. Coordonator: Florea Firan.

 

1933, mai, 15, Craiova: apare Ofensiva. Gazetă de propagandă culturală politică şi informatică. Apare săptămânal sub conducerea unui comitet.

 

1877, decembrie, Craiova: apare Olteanul. Un număr  pe săptămână. Decembrie 1877-decembrie 1878; decembrie 1879-iulie 1881; 14 aprilie 1882; noiembrie 1883-31 octombrie 1884; 24 ianuarie-14 decembrie 1886;  29 martie 1887-22 noiembrie 1888; 25 ianuarie-29 aprilie; octombrie şi noiembrie 1895; 1898; ianuarie şi octombrie 1902; septembrie 1905 Redactor: I.P. Bancov. Începând cu 1879, se numeşte Olteanu. Ziar politic literar şi comercial. Un număr pe săptămână. Tipografia Ralian şi Ignat Samitca, “Asociaţilor Români”, “Fraţii Benvenisti”.

 

1926, martie, 1 Craiova: apare Olteanul. Ziar naţional, independent, politic şi cultural, comercial şi industrial. 1 martie –1 iunie 1926.

 

1890, octombrie, Craiova: apare Olteanul De Ocazie. Octombrie-noiembrie 1890, ianuarie 1892, 1898, septembrie 1905.

 

1874, iulie, 25, Craiova: apare Oltenia. 25 iulie-28 noiembrie 1874; 13 februarie– 9 mai 1875; 15 feruarie – 16 mai 1876. Săptămânal. Director: Ion Theodorian. Tip. „Gh. Chiţiu şi I. Theodorian”, Tip. „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”, „Samitca şi D. Baraş”, „Fulgerul”, „N.I. Macavei”. Secretar de redacţie: dr. Drăgescu. Reapare 1 ianuarie 1907-9 martie 1908, sub denumirea „Oltenia”. Organ al Clubului naţional-liberal. Format: 44x28 cm.

 

1888, martie, 4, Craiova: apare Oltenia. 4 martie-15 aprilie 1888; Seria a II-a. 6 septembrie-14 decembrie 1896 şi 23 martie-8 aprilie 1897. Două numere pe săptămână. Tip. „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”, „N.I. Macavei”. De la 6 septembrie 1896, adaugă subtitlul „Ziar naţional liberal”, pe care îl schimbă, de la 23 martie 1897, în: Ziar săptămânal. Comitet de redacţie (până la 14 decembrie 1896). Proprietar : Caton Theodorian (de la 21 noiembrie 1896-23 martie 1897). Format 48x32 cm.

 

1905, octombrie, 4, Craiova: apare Oltenia, Un număr pe săptămână. Sub direcţiunea Clubului Naţional-liberal din Craiova (până la 9 decembrie 1905). Tip. „Curierul Olteniei&Comp.”; „Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”, „N.I. Macavei”, „David J. Benvenisti”. De la 12 ianuarie 1906 cu subtitlul: „Organul Clubului naţional liberal” Neregulat. Format: 58x40 cm. Anul 6 lei, nr. 5 bani.

 

1915, februarie, 5, Craiova: apare Oltenia. 5 februarie – 22 martie 1915. De la 26 februarie 1915, sub conducerea unui comitet. Prim-redactor: Guţă M. Ionescu. Tip. „Viitorul”, „I. Covu-Anton”, „Fulgerul”. Format: 58x40 cm. Anul 6 lei, nr. 5 bani.

 

1926, septembrie 16, Craiova: apare Oltenia. Foaia Casei Olteniei.

 

1923, Craiova: apare Oltenia. Culegeri. Cercetări. Documente privitoare la pământul şi locuitorii Olteniei din trecut şi astăzi. 1923, 1940. Redacţia: Muzeul regional de antichităţi şi etnografie al judeţului  Dolj.

 

1940, Craiova: apare Oltenia. Documente. Cercetări. Culegeri 1940-1943. Tipărită sub îngrijirea dr. C.S. Nicolăescu-Plopşor.

 

1924, noviembrie 15, Craiova: apare Oltenia. Ziar independent

 

1991, Craiova: apare Oltenia agrară. Săptămânal al Partidului Democrat Agrar, filialele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Dolj, Vâlcea. 1991, 1992. Din 1991, nr. 6 apare cu subtitlul „Săptămânal de informare tehnică şi socială pentru judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea. Din 1991, nr. 16 apare cu subtitlul „Publicaţie a prefecturilor din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi , Olt, Vâlcea. Din 1991, nr. 19, devine săptămânal de informare pentru sate, sponsorizat de societăţile comerciale cu capital de stat. Din 1992 este editat de Direcţia Generală pentru Agricultură şi Alimentaţie Dolj. Redactor-şef. George Mitricof.

 

1930, noiembrie 1, Craiova: apare Oltenia cooperatistă. Organ al Uniunii de Cooperative „Oltenia”. 1 noiembrie-15 decembrie 1930.

 

2006, Craiova: apare Oltenia business. Periodic editat de Patronatul Regional Oltenia. Director : Mihai Ştefan. Director- fondator Constantin Mândruleanu. Redactor-şef. : Emilian Mirea. Secretar general de redacţie, Victor Martin.

 

1932, Craiova: apare Oltenia cooperatistă, 1932; ianuarie-aprilie 1938.

 

1924, Craiova: apare Oltenia economică. Organ săptămânal al Sfatului Negustoresc regionala olteană. 1924-1947. Sub direcţia unui comitet.

 

1929, februarie 21, Craiova: apare Oltenia economică. Supliment. 21 februarie 1929-31 decembrie 1932

 

1991, Craiova: apare Oltenia economică. Periodic de informare ofertă şi reclamă comercială al Camerelor de Comerţ şi Industrie din jud. Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. 1991-1992.

 

1955, Craiova: apare Oltenia literară. Organ al Uniunii Scriitorilor Filiala Craiova Vol.I 1955, vol.II 1964. Editat de Casa Regională a Creaţiei. Publică versuri, proză, epigrame, studii, note critice. Format: 16x23 cm.

 

2005, Craiova: apare Oltenia magazin ilustrat. Ziar regional independ. Fondatori: Ilie A. Ilie. Director-executiv: Alex. Chiriac. Director-general Ilie A. Ilie. Red.actor- şef. : Ilie Mona Alexa. Redactor-şef. adjunct: Ligia Cristina Mugescu. 2005-2006. Din 2005, nr. 4, serie nouă, apare cu subtitlul „Săptămânal regional monden şi de divertisment”.

 

1956, Craiova: apare Oltenia medicală. Sfatul medical al regiunii Craiova

 

1944, octombrie 30, Craiova: apare Oltenia muncitoare. Organul Partidului Social-Democrat Regionala Oltenia. 30 octombrie 1944-13 iulie 1947. Apare săptămânal.

 

1929, noiembrie 12, Craiova: apare Oltenia politică. Organ independent. 12 noiembrie 1929-19 ianuarie 1930.

 

1935, Craiova: apare Oltenia politică. Ziar politic, social, economic, independent, săptămânal, Director: Mihai Albu.

 

1924, martie, 15, Craiova : apare Oltenia Sportivă. Organ oficial al Comitetului regional Oltenia. 15 martie 1924 – 19 aprilie 1924

 

1857, mai, 26, Craiova : apare Oltulu. Jurnalu politicu, literariu. 26 mai – 20 august 1857.

 

1923, septembrie, 9, Craiova : apare Omul Liber. Publicaţie social-literară. 9 septembrie – 5 noiembrie 1923 ; 27 noiembrie 1927.

 

1994, Craiova: apare Opinia. Cotidian de informaţie şi atitudine împotriva corupţiei. 1994 – 1997. Director: Ion Budărescu. Redactor-şef: Antipa Croitoru. Redactor-şef adjunct: Dan Stănescu. Din 1996, nr. 153, redactor- şef: Emilian Mirea. Din 1996, nr. 5, serie nouă, redactor- şef: Victor Martin. Din 1996, nr. 4, pe frontispiciu apare „Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi a exprimării” . Din 1997, nr. 189, apare pe frontispiciu „Cotidian de informaţie şi opinie publică”. Din 1997, nr. 211, director- coordonator: Mihai Fotache.

 

2003, octombrie, 17, Craiova: apare Opinia Craiovei. Cotidian de informaţie: Opinia ta. Director general: Alin Giucă. Editor coordonator: Virgil Dumitrescu. Redactor-şef: Marian Bădîrci. Secretar general de redacţie: Viorel Pârligras. Din 2003, nr. 15, se alătură colegiului redacţional ca redactor-şef adjunct: Nicu Dolea. Editura: SC Jurnalul SA.

 

2003, decembrie, 1, Craiova: apare Opinia Olteniei. Cotidian regional: Opinia ta! Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea. Director general: Alin Giucă. Redactor-şef: Marian Bădîrci. Redactor-şef adjunct: Nicu Dolea. Editor coordonator: Virgil Dumitrescu. Secretar de redacţie: Viorel Pârligras. Editura: SC Jurnalul SA.

 

1907, mai, 15, Craiova : apare Opinia publică. Organ independent. 15 mai 1907 – 18 ianuarie 1908 ; 12-16 februarie 1911 ; 26 octombrie 1912 – 21 mai 1913 ; 30 august 1914. Sub direcţia unui comitet. Tip. “Sache Pavlovici”, “Viitorul”. De la 10 iunie 1907 la 16 februarie 1911, girant responsabil : C. Cristescu, care de la 12 februarie 1911, apare ca redactor. De la 18 ianuarie 1908, suprimă indicaţia : “Sub direcţia unui comitet” şi adaugă, ca director politic, pe N.I. Popilian, care, de la 12 februarie 1911 – 8 noiembrie 1912, apare ca proprietar. Neregulat. Format : 47x32 cm. Anul 5 lei, nr.5 bani.

 

1887, iulie, 15, Craiova : apare Opiniunea. Ziar independent. 15 iulie 1887 – 23 iulie 1890 ; 16 decembrie 1891 – 21 august 1892. Un număr pe săptămână. Sub direcţiunea unui comitet (până la 23 iul. 1890). Reprezentant : A Ionescu (până la 17 sept. 1887). Tip. “Asociaţilor români”, “Fraţii Benvenusti”, “N.I. Macavei”, “Philip Lazăr”, “Ralian şi Ignat Samitca”, “David J. Benvenisti”. De la 11 octombrie 1887, se suprimă subtitlul. Editează suplimentul “Opiniunea literară”. Format : 37x27 cm.

 

1892, martie 10, Craiova : apare Opiniunea literară. 10 martie – 20 iunie 1892, în total 7 numere. Apare săptămânal, ca supliment al ziarului “Opiniunea” (1887 – 1892). Format 26x40 cm.

 

1997, Craiova : apare Ora Craiovei. 1997 – 2000. Redactor-şef : Tiberiu Pătru. Redactori-şefi adjuncţi : Bogdan Berneanu, Loredana Chimoiu. Secretar general de redacţie : Antipa Croitoru. Din 1997, nr. 83, apare cu titlul Ora. Din 1997, nr. 156, secretar de redacţie : Ştefan Arnăutu. Din 1997, nr. 167, redactori-şefi adjuncţi : Loredana Chimoiu, Bogdan Berneanu, Ion Spânu. Secretar general de redacţie : Antipa Croitoru. Din 1998, nr. 251, apare pe frontispiciu “Editat la Craiova, difuzat în toată Oltenia”. Din 1998, nr. 256, apare suplimentul sportiv Ora Sport inclus în paginile ziarului. Din 1998, nr. 330, redactor şef adjunct : Mihai Firică. Din 2000, nr. 980, redactor şef adj. : Cosmin Pretorian. Din 2000, nr. 1079, apare pe frontispiciu “Cotidian difuzat în Oltenia şi Banat”

 

1902, mai, 1, Craiova : apare Ordinea. Organ al intereselor generale. 1 mai – 16 decembrie 1902, 26 ianuarie şi 17 iulie 1905. 1 număr pe săptămână. Director şi proprietar: Constantin C. Zamfirol. Tip. “N.I. Macavei”, “Philip Lazăr”, “Fane Constantinescu”, “Curierul Olteniei”, “Ralian şi Ignat Samitca”, “Dimitrie Nicolaescu”. Din 1902 “Ordinea” se contopeşte cu ziarul “Curierul bursei” din Oltenia. Format : 58 x 40 cm.

 

1922, februarie, 18, Craiova : apare Ordinea. 18 februarie 1922 – 27 aprilie 1924.

 

1891, octombrie, 29, Craiova : apare Orientul. 29 octombrie – 23 noiembrie 1891. 3 numere pe săptămână. Tip. “Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca” Format : 48x32 cm. 

 

1936, iunie, 11, Craiova: apare Orizontul. Organ independent. Redacţia şi Administraţia: Craiova, str. Copertari, nr. 41. Tip. “Apărarea Naţională” Craiova. Publicaţia a apărut cu ocazia procesului de la Craiova intentat luptătorilor antifascişti. Format 32x24 cm.

 

2003, Craiova : apare revista Orizonturi Geografice. Editat de Societatea de Geografie, Filiala Dolj, Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie – Catedra de Geografie. 2003 – 2004. Director: Vasile Pleniceanu. Redactor-şef: Viorica Tomescu. Redactor- şef adjunct: Mircea Preda.

 

1934, septembrie, Craiova : apare ORAM. Organ de îndrumare culturală şi revendicări sociale ale romilor din România. Septembrie – 22 octombrie 1934.

 

1924, decembrie, Craiova: apare Orpheus. Revistă pentru cultură clasică. Decembrie 1924 – 1943.

 

1931, septembrie, 14, Craiova: apare revista Ostaşii Luminii. Nr. unic. Redactor- şef: Constantin Nisipeanu. Colegiu redacţional : Coca Farago, Mark Abrams, Ionathan X Uranus, Constantin Nisipeanu, Petru Firu.

 

1911, aprilie, 5, Craiova: apare revista Pagini Economice. 5 aprilie – 15 iulie 1911. Sub direcţiunea unui comitet. Tip.”N.I. Macavei”. Format: 24x17 cm. Neregulat. Anul 10 lei.

 

1907, aprilie, 15, Craiova: apare revista Pagini Juridice. Revistă de drept. 15 aprilie 1907 – 15 iunie 1916. Bilunară. Sub îngrijirea d-lor Dem D. Stoenescu şi I.B. Georgescu. Tip. “David J. Benvenisti”, “Fulgerul” , “I. Samitca şi D. Baraş”. Colaboratorii revistei sunt indicaţi în listele anuale publicate împreună cu tablele de materii. Format: 32x24 cm. Anul 12 lei, nr. 15 bani.

 

1995, Craiova: apare Palestra. Revista profesorilor de educaţie fizică şi sport din judeţul Dolj. Editată de Societatea Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport – Filiala Dolj, Inspectoratul Şcolar Dolj, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Craiova. 1995 – 2000. Din 2000, redactor -şef: Nicolae Cojocaru. Redactor- şef adjunct: Viorica Toma.

 

2002, Craiova: apare Paradigma. Revista studenţilor de la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova. Editată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, Fundaţia Europeană „Titulescu” – Filiala Craiova. Redactori: Valentin Cristian Lilea, Viorel Predică, Mădălin Ticu, Dana Ghiţuleasa, Andreea Marica.

 

1892, mai, 16, Craiova : apare Patria. 16 mai – 13 septembrie 1892. Director politic: Ioan D. Grecescu. Tip. “Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 47x32 cm.

 

1901, septembrie, Craiova: apare Patria. Organ politic săptămânal. Septembrie 1901 – 16 aprilie 1907. Tip. “N.I. Macavei”. Director: D.P. Petrescu. Format 58x40 cm. Anul 12 lei, nr. 10 bani.

 

1919, mai, 19, Craiova: apare Patria. Organ al apărării intereselor celor ce muncesc în ogoarele României Mari. 19 mai – 8 dec. 1919.

 

1990, Craiova: apare Patria. Organ de opinie democratică editat de Partidul Poporului din România. Apare săptămânal.

 

1893, ianuarie, 10, Craiova: apare Patriotul. Organ naţional – liberal. 10 – 31 ianuarie 1893. 1 nr. pe săptămână. Tip. “David J. Benvenisti”. Format: 48x35 cm.

 

1898, mai, 31, Craiova: apare Păcală. Ziar umoristic şi de petreceri. 31 mai – 7 iunie 1898. 1 nr. pe săptămână. Directori: Cartuş şi Rinoldo. Tip. “N.I. Macavei”. Format: 33x24 cm.

 

1990, Craiova: apare Păcală. Revistă de satiră şi umor editată de Asociaţia Umoriştilor din Oltenia şi Societatea Microcomputer Service LTD Craiova. Colegiul de onoare: Constantin Mândruleanu, , Al. Clenciu, Mircea Ionescu-Quintus, Ion Pătraşcu, George Corbu, Ştefan Popa Popas, Alexandru Firescu. Director onorific: Nicolae Paul Mihail. Redactor-şef: Valentin Smarald Popescu. Redactor-şef adjunct: Miltiade Ionescu. Secretar general de redacţie: George Geafir. 1990 – 2000.

 

1990, Craiova: apare Pădurea Noastră. Săptămânal independent de informaţie şi reportaj. 1990 – 1993. Redactor- şef: Emil Lăzărescu. Redactor-şef adjunct: Constantin Pădureanu. Secretar general de redacţie: Gheorghe Nănuţ. Din 1991, secretar general de redacţie: Horia Ionescu. Redactor- principal: Viorel Forţan.

 

1894, august, Craiova: apare Păleaţa. Ziar umoristic ilustrat. Aug. 1894. 1 nr. pe săptămână. Format: 38x25 cm. Redactor şi proprietar Bolez Cuciuc. Tip. “Philip Lazăr & Comp”, “N.I. Macavei”

 

1925, mai, Craiova: apare Pentru tine.

 

1951, iulie, 7, Craiova: apare Pentru pâinea poporului. Ediţie a Scânteii tineretului pentru Dolj. 7 iulie – 23 august 1951.

 

1874, octombrie, 3, Craiova: apare Phalanga.

 

1999, Craiova: apare Piaţa Craiovei. Ziar săptămânal de informaţii gratuite şi publicitate. Director: Lucian Rădulescu. 1999 – 2001. Din 2000, nr. 36, apare cu titlul “Piaţa Olteniei: Ziar săptămânal de informaţii, anunţuri gratuite şi publicitate”.

 

1931, februarie, 1, Craiova: apare revista Picături de rouă. 1 februarie 1931 – ianuarie 1932. Publică versuri de Constantin Nisipeanu şi C. Jaleş şi articolele “Artă rustică românească” (nr.5-6) “Propaganda pentru folclorul românesc” (nr.10-11). Format 16x24 cm.

 

1972, decembrie Craiova: apare Picături de rouă. Revista Liceului “Nicolae Bălcescu”, Craiova  - ? continuă ?

 

1935, noviembrie, Craiova: apare Pitagora. Revistă de matematici pentru uzul şcolilor secundare. Noiembrie 1935 – 1940. Redactată de un grup de profesori secundari de matematici de la Colegiul Naţional “Carol I” din Craiova sub redacţia domnului N. Balaban, profesor de matematici. Tip. Colegiului.

 

1934, martie, Craiova: apare revista Plaiuri Româneşti. Turism, etnografie, folclor. Martie – mai 1934. Apare lunar sub conducerea unui comitet. Tip. “Biruinţa”. Publică reportaje, legenda Iovan Iorgovan (culeasă de M. Gregorian din comuna Rast, Dol). Alţi colaboratori: Ion Dongorozi, D. Teodorescu – Craiova. Format: 17x24 cm.

 

1938, Craiova: apare Platon. Revistă literară a Colegiului Carol I, sub conducerea lui N. Balaban.

ruarie 1928), total 4 numere. Redactori: N.I. Herescu şi T. Păunescu-Ulmu. Colaborează: Ion Pillat, Vasile Voiculescu, Aron Cotruş, Al. Popescu-Telega, Ion Marin Sadoveanu, Zaharia Stancu, Ion Buzdugan, N.I. Herescu, G. Murnu, Ion Dongorozi, Ilie Popescu-Teiuşan. Format: 17x24cm.

 

1934, ianuarie, Craiova: apare Poezia. Buletin lunar de poezie olteană. Ianuarie 1934 – martie-aprilie 1935. Fondatori: Leonard Divarius, Constantin Jaleş, Constantin I. Manea. Publică versuri, articole despre poezie. Tiberiu Iliescu semneză, în fiecare număr, o cronică de poezie. Colaboratori: Elena Farago, M.D. Ioanid, Alexandru Iacobescu, Eugen Constant, Traian Păunescu-Ulmu, Ilariu Dobridor, Constantin Nisipeanu, Mihail Cruceanu. Format: 24x32 cm.

 

1913, noiembrie, 14, Craiova: apare Polemica. Organ independent, politic, economic şi cultural. 14 noiembrie 1913 – 22 februarie 1914. Sub direcţia unui comitet. Neregulat. Format: 58x40 cm. Anul 10 lei, nr. 5 bani. Tip. Fulgerul.

 

1912, iunie, Craiova: apare Politica. Revistă de interes obştesc. Iunie 1912 – mai 1915. Apare o dată pe lună. Sub direcţia unui comitet. Girant: I. Bradu. Tip.: “Lumina poporului”. Format: 24x17 cm. Anul 3 lei (la oraş), 2 lei (la sate), nr. 10 bani.

 

1914, noiembrie, 14, Craiova: apare Politica. Organ independent, politic, economic şi cultural. 14 noiembrie – 22 februarie 1914. Sub direcţia unui comitet. Tip: “Fulgerul”, “Viitorul”, “N.I. Macavei”, “David I. Benvenisti”. La 22 ianuarie 1914, reapare după o suspendare de două săptămâni, cu subtitlul: “Ziar independent, politic, social, economic şi cultural”.  De la 25 decembrie 1913, director: Jean D. Manolescu. Format 58x40 cm.

 

1914, ianuarie, 30, Craiova: apare Politica. Organ independent. 30 ianuarie – 8 februarie 1914 ; 30 mai 1915. Apare săptămânal. Director: Iulian Fortunescu. Tip. “Viitorul”, “I. Covu-Anton”, “David I. Benvenisti”. Format: 48x32 cm. Anul 10 lei, nr. 5 bani.

 

1919, decembrie., 28, Craiova: apare Politica. Ziar independent. 28 decembrie 1919 – 8 aprilie 1922. Continuare la Ziarul “Provincia politică”.

 

1945, Craiova: apare Pontice – popas literar. Revistă literară. Bilunară. 1945 – 1946.

 

1891, Craiova: apare Popa Crap. Organ liricalo – pascarelo – politico – ştiinţifico. 3 numere fără dată. Prim-redactor: M.S. Fâstik. Redactor Krap Feştilă. Tip. “N.I. Macavei”. Format 40x29 cm.

 

1945, septembrie, 1, Craiova: apare Popas literar. Revistă bilunară de literatură, redactată de tipograful D.F. Ionescu-Ghindeni, cu sprijinul unor scriitori tineri. Seria I: 1 septembrie 1945 – ianuarie 1946; serie nouă: februarie 1946 – 1-15 septembrie 1947. De la nr. 15/1945, apare cu subtitlul “Organ democratic pentru cultură şi artă socială, modificat (la nr.16/1945) în gazeta actualităţii problemelor culturale şi sociale, după care revine la subtitlul iniţial, modificat din nou la ultimele numere în Bilunar literar, artistic, bibliografic.

 

1934, noiembrie, Craiova: apare Popasul. Lunar. Director: Gh. Constantinescu-Vin. 1934 – 1935.

 

1909, septembrie, 14, Craiova: apare Poporul. Organ democrat. 14 septembrie 1909 – 11 noiembrie 1910; 15 martie – 30 iunie 1911; 23 aprilie – 21 mai şi 10 noiembrie 1912. Sub direcţia unui comitet. Tip. Revistei “Lumina poporului”. Neregulat. Format: 59x40 cm. Anul 10 lei, nr. 10 bani

 

1935, Craiova: apare Poporul. Lunar. Director: Gh. Constantinescu.

 

1874, august Craiova: apare Poşta Craiovei. Ziar politic.

 

1890, Craiova: apare Poteraşul. Ziar liberal. ?1890 – 20 mai 1890. Săptămânal. Director: P.I. Protopopescu. Tip. “Fraţii Benvenisti”. Format: 32x24 cm.

 

1900, octombrie, Craiova: apare Praştia. Revistă generală a Olteniei. Satiră politică, censură de moravuri; ştiinţe, arte, comerţ, industrie, agricultură, ortodoxism şi chestiuni naţionale. Octombrie – noiembrie 1900. Format: 33x24 cm.

 

1876, Craiova: apare Precursorul. 1876 – martie 1877. Redactor: C.I. Sandulian. 1 număr pe săptămână. Tip. “Fraţii Benvenisti”. Format: 42x27 cm.

 

1969, martie, Craiova: apare Preocupări. Revista elevilor Grupului Şcolar Comercial Craiova.

 

1895, decembrie, 23, Craiova: apare Presa. Ziar săptămânal. 23 decembrie 1895 – 4 martie 1896; 1 mai 1896. Tip. “David J. Benvenisti”, “Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”. Format: 48x33 cm.

 

1902, februarie, Craiova: apare Presa. Februarie 1902 – 27 octombrie 1903. Tip. “Fane Constantinescu”, “Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”. Director politic: C. Costinescu. Format: 57x39 cm.

 

1911, septembrie 1, Craiova: apare Presa. Organ politic. 1 septembrie – 9 octombrie 1911. Apare în fiecare zi de lucru. Redactor-şef: Max Reteruxam. Tip. “David J. Benvenisti”. Format: 48x33 cm. Anul 20 lei, nr. 5 bani.

 

1930, octombrie, 20, Craiova: apare Presa. Ziar independent, redactat de membrii Sindicatului presei din Oltenia. Apare săptămânal, 20 octombrie 1930 – 24 martie 1939; 19 aprilie – 31 iulie 1941. De la 15 octombrie “reabilitarea presei de provincie”, “câştigarea independenţei desăvârşite şi a corectitudinii gazetăreşti”. Pagina a doua a ziarului este intitulată  “Presa literară şi artistică”. Dintre colaboratori amintim: D. Tomescu, Al. Popescu-Telega, Ion Dongorozi, Al. Iacobescu, Eugen Constant, C. Nisipeanu, D. Ciurezu, Barbu Theodorescu ş.a.. Format: 49x66 cm.

 

1907, mai, 27, Craiova: apare Presa liberă. Organ independent săptămânal. Director proprietar: Vasile Frumuşanu. 27 mai – 21 oct. 1907. Tip. “Fulgerul”, “David J. Benvenisti”, “N.I. Macavei”. Format: 47X32 cm. Anul 12 lei, nr. 5 bani.

 

1930, Craiova: apare Presa Olteniei. 1930 – 1934.

 

1930, octombrie, 20, Craiova: apare Presa Olteniei. Ziar independent. 20 octombrie 1930 – 1939. Săptămânal. Redactat de membrii Sindicatului presei din Oltenia. Redactori fondatori: Virgil Molin şi C. Mihăiescu.

 

1912, martie, 25, Craiova: apare Prezentul. Organ săptămânal independent. 25 martie – 10 iunie 1912. Director- proprietar: C. Sc. Stoenescu (până la 21 iun. 1912) şi I.C. Popescu-Polyclet. Tip. “Fulgerul”, “Samitca”. Format: 59x40 cm. Anul 10 lei, nr. 5 bani.

 

1893, august, Craiova: apare Pricoliciul. Ziar al oamenilor. August – decembrie 1893; 1 mai – 4 iunie 1895; martie 1897. Tip. “N.I. Macavei”, “David J. Benvenisti”, “F. Constantinescu”. Format: 40x29 cm.

 

1904, mai, Craiova: apare Pricoliciul amorezaţilor. Mai – iunie 1904. Vezi “Bufonul”, ziar cu chichirez şi al cui n-o fi plânge bani.

 

1897, august, Craiova: apare Pricoliciul Craiovei. Ziar umoristic al mahalalelor. Aug. 1897. 15 numere. Tip. “Fane Constantinescu”. Redactor: Georgescu. Format: 35x24 cm.

 

1943, martie, Craiova: apare Prietenul copiilor. Revistă educativă pentru copii şi tineret, editată sub patronajul literar al Elenei Farago. Martie 1943 – ianuarie 1944. Director- proprietar: Florian N. Peca.

 

2005, Craiova: apare Prima oră în Oltenia.Cotidian de informaţie, publicitate şi eveniment. 2005 – 2006. redactor- şef: Liviu Bistriceanu. Redactor-şef adj.: Dan Andrei. Redactor- şef adj.: Mihai Gavrilă. Editor coordonator: Dan Ciovică. Din 2005, nr. 9, director: Gelu Vişan. Din 2005, nr. 75, editor coordonator: Radu Firan. Din 2005, nr. 157, redactoe- şef: Liviu Bistriceanu. Redactor-şef adj.: Dan Andrei. Din martie 2005, apare Suplimentul săptămânal „Prima oră. Supliment TV”. Din 2006, nr. 389, redactor- şef: Marius Pârlea. Redactori-şefi adjuncţi: Dan Andrei, Radu Firan.Din 2006, nr. 423, apare cu subtitlul „Cotidian de informaţie, comunitate şi sport”.

 

1906, februarie, 1, Craiova: apare Primăvara literară. 2 numere pe lună. Sub direcţia unui comitet. Tip. C.M. Georgescu. Format 24x17 cm.

 

2002, Craiova: apare Pro Ecologia. Editată de Asociaţia Educatoarelor din judeţul Dolj. Coord. : Silvia Breben

 

2007, Craiova: apare Pro Est. Revistă de analiză a politicii internaţionale est-europene editată de Asociaţia de Studii Internaţionale „Pro Est”. Director: prof.univ.dr. Ion Deaconescu; redactor- şef: prof.univ.dr. Cezar Avram; redactor- şef adjunct,  prof.univ.dr. Bianca Predescu. Editura Europa. Periodicitate necunoscută.

 

2003, Craiova: apare Pro Universitatea. Supliment tipărit cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la „Craiova Maxima”. Coordonator: Nicu Dolea.

 

1956, Craiova: apare revista Probleme şi realizări din activitatea întreprinderilor de construcţii din regiunea Craiova, ASIT, Filiala Craiova, 1956.

 

1907, octombrie, 26, Craiova: apare Program. Teatrul Naţional Craiova. 26 octombrie 1907 – 1909. La fiecare reprezentaţie. Institutul de Editură “Samitca”, “I. Samitca şi D. Baraş”, “Ramuri”. Programele nu poartă număr, nici dată şi apar numai în timpul stagiunilor. Format 24x16 cm. Nr. 30 bani.

 

1891, aprilie, 3, Craiova: apare revista Progresiştii. Organul grupului junimist din Craiova. 3 – 8 aprilie 1891. 2 numere. Tip. “Filip Lazăr”. Format: 48x33 cm.

 

1866, mai, 6, Craiova: apare Progresul. 6 mai 1866 – 9 februarie 1887. 1 număr pe săptămână, sub direcţiunea unui comitet. Tip. “Asociaţilor români”. De la 24 iunie 1886 ,“Dreptatea”. Format: 39x26 cm.

 

1908, septembrie, 1, Craiova: Apare Progresul. Revistă enciclopedică. 1 septembrie 1908; martie 1909; 1 februarie 1910. Apare lunar. Proprietar şi director ştiinţific: ing. M. Rahniel. Director politic şi literar: Ioan M. Russu (la 1 februarie 1910, director politic şi proprietar). Tip. “Fulgerul”, “Lumina poporului”. Pe coperta primului număr, adaugă un al doilea subtitlu: “Curierul expoziţiunilor, congreselor etc. Monitorul invenţiunilor. În martie 1909, titlul apare şi în alte limbi: “Le Progres. Der Fortschritt. Il Progresso. The Progress”. La 1 februarie 1910 apare cu subtitlul: Publicaţie enciclopedică”. Format: 23x16 cm. Anul 5 lei, nr. 50 bani.

 

1914, ianuarie, 27, Craiova: apare Progresul. Organ independent. 27 ianuarie – 11 februarie; 2 iulie – 23 decembrie 1914; 22 martie – 14 mai 1915. Redactor şi girant responsabil: Z. Vasiliu. Tip. “N.I. Macavei”, “David J. Benvenisti”, “Sache Pavlovici”. Format: 49x33 cm. Neregulat. Anul 10 lei, nr. 5 bani.

 

1919, octombrie, 31, Craiova: apare Progresul. Ziarul Partidului Conservator Progresist din judeţul Dolj. 31 octombrie – 3 noiembrie 1919.

 

 1915, septembrie, 6, Craiova: apare Protestarea. Ziar săptămânal independepent. 6 septembrie 1915 – 8 iulie 1916, 1919, 1921. Sub direcţiunea unui comitet . Prim-redactor şi girant responsabil: Ilariu S. Isvoreanu. Tip. “David J. Benvenisti”, “Ramuri”, “Sache Pavlovici”. Reapare la 26 februarie 1919. Neregulat. Format: 49x32 cm.Anul 20 lei, nr.5 bani

 

1905, martie, 28, Craiova: apare Provincia. Ziar săptămânal independent. 28 marie 1905 – 17 aprilie 1906. Director şi fondator: Ioan M. Russu. Tip. “David J. Benvenisti”, “C.M. Georgescu”, “F. Constantinescu”. De la 17 decembrie 1905: “Provincia politică”. Ziar săptămânal independent. De la 13 septembrie 1905, director: Jean D. Cuţana. Reapare la 1 iulie 1912 cu titlul de “Provincia literară”. Format: 48x33 cm.

 

1905, decembrie, 17, Craiova: apare Provincia politică. Ziar săptămânal independent. 17 decembrie 1905 - 17 aprilie 1906. Vezi Provincia, ziar săptămânal independent.

 

1912, iulie, 1, Craiova: apare Provincia politică. Ziar independent. 1 iulie 1912 – 24 decembrie 1915; 20 – 29 noiembrie 1918. Sub direcţia unui comitet (până la 10 mai 1913). De la 15 iunie 1913, director proprietar Jean D. Cuţana. Tip. Revistei “Lumina poporului”, “Fam Constantinescu”. La 9 septembrie 1912, 27 ianuarie 1914, 2 februarie 1914 şi la 16 mai 1914 au apărut câte 2 – 3 numere cu text diferit. Reapare la 27 martie 1919. Anul 10 lei, nr. 5 bani.

 

1914, februarie, 1 Craiova: apare Proza, revistă bilunară, editată de Emil Gârleanu, directorul Teatrului Naţional din Craiova. Au apărut 3 numere (1 februarie – 1 martie 1914). Tip. “Ramuri”. Format 24x16 cm. Anul 6 lei, nr. 25 bani.

 

1995, Craiova: apare Publistar Oltenia. Anunţuri, publicitate pentru judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea. 1995 – 2003. Director- general: Liviu Bîrjega. Fondator: ing. Mircea Perpelea. Director Onorific: Victor Mitrică. Din 2003, nr. 16, apare cu subtitlul „Săptămânal de mică şi mare publicitate din Oltenia”. Din 2004 apare cu subtitlul „Publistar. Săptămânal de mică şi mare publicitate din Mehedinţi”.

 

 

R

 

1929, ianuarie, Craiova: apare Radical. Revistă modernistă. Ianuarie - mai- iulie 1929; 15 septembrie 1930 – iunie 1931. Director Constantin Nisipeanu. (la nr. 16 – 17/1931): Pe coperta fiecărui număr, apare numele unui scriitor contemporan: Tudor Arghezi, Elena Farago, Mihail Sadoveanu, Eugen Lovinescu. Format: 24x32 cm.

 

1994, Craiova: apare Radical. Revistă de matematică pentru clasele I – VIII. Editura Sitech. Redactor-coordonator: prof. T. Dragonu.

 

1866, aprilie 10, Craiova: apare Radicalul. Foae politica, litterarie şi sciintifica. 10 aprilie 1866. 2 pe săptămână. Redactor- responsabil: P. Bucovineanu. Tip. “T. Macinca şi I. Samitca”. Format: 45x29 cm.

 

1905, decembrie 5, Craiova: apare Ramuri. Revistă literară lunară. Publicaţie semănătoristă la început, tradiţională după primul război mondial. Nu apare în perioadele: 1918, 1930 – 1933, 1946. În 1908 editează şi “Calendarul revistei pe anul 1908”, cu întreg materialul inedit (208 p.) şi 40 de clişee. În 1929 apare şi “Ramuri”, număr festiv 1905 – 1929. Apare bilunar în 1908 – 1910 (până în octombrie); 1912 – 1914; 1917; 1919 – 1921; 1923 – 1924. În 1910, începând cu octombrie, apariţie săptămânală ca şi în perioadele: 1911 (mai); 1915 – 1916; 1922. În 1945 apare în număr unic. În 1917 este tipărită la Iaşi. În 1913 are subtitlul: revistă literară ilustrată. Din ianuarie 1915 îşi schimbă titlul în “Drum drept” (după fuzionarea cu revista lui Nicolae Iorga “Drum drept”) până în iulie 1917. În 1920, subtitlul “revistă politică şi literară”. Din ianuarie 1922 are ca subtitlu “Drum drept” – revistă literară până în 1927, cât a fost condusă de Nicolae Iorga. Fondatori: C.Ş. Făgeţel şi D. Tomescu. Între 1915 – 1927, director este Nicolae Iorga, redactori: C.Ş. Făgeţel şi D. Tomescu. Tip. “Sache Pavlovici”, “Fane Constantinescu”, “Fulgerul”, “Samitca”, “Progresul” (Iaşi 1917), “Ramuri” din 1912, până în 1947 (cu excepţia anului 1947 -–Editura Fundaţiilor). Format 16x24 cm. Anul 4 lei, nr. 30 bani.

 

1916, februarie 15, Craiova: apare Ramuri. Revistă politică săptămânală. 15 februarie 1916 – 17 mai 1916. Redactor-responsabil: D. Tomescu. Tip. Ramuri. Apare în paralel cu revista “Ramuri” fondată în 1905 de C.Ş Făgeţel şi D. Tomescu. Format: 24x19 cm. De la 27 februarie, anul 10 lei, iar de la 5 mart., nr.20 bani.

 

1964, august, Craiova: apare revista Ramuri. 15 august 1964 – decembrie 1989. Apare lunar. Editată de Comitetul pentru Cultură şi Artă al regiunii Oltenia. În prezent de Comitetul Judeţean pentru Cultură şi Educaţie Socialistă Dolj. Redactor- şef: Ilie Purcaru, din 1969 – Alexandru Piru. Serie nouă a revistei cu acelaşi titlu (1905 – 1947). 1964 – 1974 are ca subtitlul Revistă de cultură. Primul comitet de redacţie: Călin Florian, Eugen Constant, Ilarie Hinoveanu, C.D. Papastate, C.S. Nicolăescu Plopşor. Redactor responsabil: Ilie Purcaru (1964 – 1969); redactor- şef: Alexandru Piru (1969 – 1974), Marin Sorescu (1974 – 1989); colegiul de redacţie (1982): Marin Sorescu (redactor-şef), Romulus Diaconescu (redactor- şef adjunct), Ştefan Tunsoiu, Constantin Dumitrache, Mihai Duţescu, George Niţă, Laurenţiu Paveliu. Format: 32x48 cm.

 

1891, mai, 10, Craiova: apare Realitatea. 10 mai 1891 – 12 noiembrie 1892; 26 ianuarie – 17 septembrie 1893. Un număr pe săptămână. Sub direcţiunea unui comitet. Tip. “Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca”. Redactor-şef: L. Brener. Format: 42x29 cm. Anul 10 lei, nr. 5 bani.

 

1914, aprilie, 2 Craiova: apare Realitatea. Organ independent. 2 aprilie – 24 iunie 1914. Sub conducerea unui comitet. Redactor-şef: L. Brener. Tip. “Viitorul”, I. Covu – Anton. Format: 54x39 cm.

 

1909, februarie, Craiova: apare Recompensa meritului. Curier internaţional al expoziţiilor, congreselor şi oficiilor de invenţiuni. Director- proprietar: M. Rahirniel. Tip. "Lumina poporului". Format: 22x15 cm. Anul 5 lei, nr.50 bani.

 

1927, noiembrie 21, Craiova: apare Redeşteptarea. Organ al opiniei publice craiovene, apare până la doborârea lui Nicolae Balaban. 21 noiembrie 1927 - 16 ianuarie 1929. "Sub   conducerea unui comitet de oameni cinstiţi". Revista a fost scoasă de câţiva profesori ai liceului din Craiova, adversari ai directorului N. Balaban. Tip. "Tiparniţa". Format: 43x30 cm.

 

1890, decembrie 16, Craiova: apare Reforma. Un număr pe săptămână. Tip. "N.I. Macavei". 16 decembrie 1890 - 14 mai 1891. Format: 60x43 cm.

 

1912, august 4, Craiova: apare Reforma. Săptămânal. Redactor: H. Diogenide Tip. "Sache Pavlovici", "Samitca". Format: 55x47 cm. Anul 12 lei, nr. 5 bani.

Craiova: apare Reforma agricolă. Gazeta satelor, proprietarilor, arendaşilor şi a tuturor cultivatorilor în general. Septembrie 1901 - iunie 1902.

 

1898, decembrie 3, Craiova: apare Reforma socială. Organ democrat 3 decembrie 1898 - 29 ianuarie 1899. Vezi "Revoluţia socială", organ pregătitor al comunei universale. 14 martie 1898.

 

1922, Craiova: apare Renaşterea. Revistă de cultură religioasă. 1922 - 1946. Apare lunar.

 

2005, Craiova: apare Renaşterea ortodoxiei. Buletin pastoral al Parohiei Sf. Nicolae-Amaradia, Craiova 2005 - 2006. Redactori: Pr. Florin Bonea, Pr. Jean Uncheşelu, Pr. Haralambie Stoica. Apare semestrial, cu aprobarea Consiliului Parohial.

 

1903, noiembrie 16, Craiova: apare Reporterul. Organ politic săptămânal. Redactat de un comitet. Tip. "Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca". 16 noiembrie 1903 - 6 decembrie 1904. Format: 58x40 cm.

 

1924, martie 27, Craiova: apare Reporterul cinematografic. Foaie senzaţională. Săptămânal. 27 martie- 18 mai 1924. Girant responsabil: I.D. Protopopescu. Conţine informaţii teatrale, cinematografie locale, anecdote în versuri de Rădulescu Micşuneşti, snoave şi reclame. Format: 28x48 cm.

 

1870, martie, Craiova: apare Republica. Martie 1870 - decembrie 1875. Redactor, Demetriu P. Bancov. Din martie 1870, cu nr.2 "Adeverului".

 

2001, Craiova: apare Republica Oltenia. Revista lu` perfectu` simplu. Apare prin surprindere. Redactor -şef: Bogdan Berneanu; redactor-şef adjunct: Radu Firan.

 

2003, Craiova: apare Restitutio. Supliment al revistei "Meridian". Editat de Inspectoratul           de Poliţie al judeţului Dolj. Coordonator: Constantin Codiţă.

 

1931, iulie, Craiova: apare Revendicarea. Organ al Societăţii pensionarilor militari. Filiala Craiova. Iulie 1931 - 1933.

 

1887, iulie 12, Craiova: apare Revista agricolă. Organul proprietarilor, arendaşilor şi toţi cultivatorii în general. 12 iulie 1887 - mai 1892; ianuarie 1893 - decembrie 1898; septembrie 1901 - iunie 1902. Un număr pe lună. Redactori: I. Păsăreanu (care apare şi ca director în 1890); S.P. Redianu (până la 12 august1887) şi I. Nicolescu (până în decembrie 1889 şi iulie 1891 - decembrie 1898). Fondatori: I. Păsăreanu şi I. Nicolescu. Tip. "Fraţii Benvenisti", "Macavei", "Ralian şi Ignat Samitca", "Lazăr". Din iulie 1890. Format: 28x20 cm. Format:24x17 cm.

 

1930, Craiova: apare Apolo.

 

1929, ianuarie, Craiova: apare Revista clasică, Orpheus-Favonius. Apare trimestrial. Ianuarie - martie 1929 - 1943, în total cincisprezece numere, prin fuziunea celor două reviste de cultură "greco-latină", "Orpheus" şi "Favonius", sub conducerea lui N.I. Herescu. Format: 16x24 cm.

 

1890, iulie, 1, Craiova: apare Revista craioveană . Literară - ştiinţifică. Lunar. Sub conducerea unui comitet de redacţie. Tip. "Fraţii Benvenisti". Format: 24x16 cm.

 

1907, noiembrie 1, Craiova: apare Revista culturală. Publicaţiune enciclopedică. 1 noiembrie 1907 - octombrie 1910, ianuarie - martie 1911. Bilunară. Sub direcţiunea unui comitet. Tip. "N.I. Macavei", "Fulgerul". De la 1-30 noiembrie 1909, comitet de redacţie: M. Straja, A. Bărbulescu. D. Demetrescu, D. Gr. Gabrielescu, Th. Ionescu, C. Zlatianu, C. Slătineanu, D. Lungulescu, I. Puţurianu, P. Zlătianu. În martie 1911 comitetul se completează cu C.S. Melinescu. Suplimente, cu paginaţie separată, de la 15 februarie - 15 iulie, 15 iulie - 15 sepembrie, 16-31 octombrie, 1/15 noiembrie, 16/31 decembrie 1908; alte 4 suplimente, nedatate, în 1908 şi alte 6 în 1909. Format: 24x16 cm.

 

1943, aprilie, Craiova: apare Revista de istorie bisericească. Apare trimestrial. Director: T.G. Bulat.

 

1998, Craiova: apare Revista de ştiinţe juridice = La revue des sciences juridiques. Editată de Universitatea Craiova, Facultatea de Drept « Nicolae Titulescu », 1998 – 2005. Preşedinte : prof.univ.dr. Ion Dogaru. Secretar general de redacţie : prof.univ.dr. Ion Deaconescu. Redactori : conf.univ.dr. Iancu Tănăsescu, conf.univ.dr. Teodor Sâmbrian, lect.univ.dr. Dan Claudiu Dănişor.

 

2004, Craiova : apare Revista de ştiinţe politice = Revue des sciences politiques. Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie – secţia Ştiinţe Politice. 2004 – 2005. Editura Sitech. Preşedinte : dr. Vladimir Osiac. Redactor-şef : conf.univ.dr. Aurel Piţurcă. Redactor-şef adjunct : prof.univ.dr. Mihai Simion ; Secretar general de redacţie: prof.univ.dr. Ion Deaconescu.

 

1940, Craiova: apare Revista elevilor Liceului "Fraţii Buzeşti" Craiova. 1940-1941. Editată de Comitetul şcolar al liceului. Apare lunar.

 

2002, Craiova : apare Revista Forum geografic. Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului. Editată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie. 2002 – 2005. Redactor-şef : Vasile Pleniceanu. Redactori- şefi adj.: Viorica Tomescu, Constantin Grigoraş. Continuă revista « Geoforum ».

 

1891, octombrie, Craiova: apare Revista ilustrată. Publicaţie bimensuală. Octombrie 1891.- aprilie 1892 şi decembrie 1892. Două numere pe lună. Tip. "Gutemberg", “Joseph Gobl” (Bucureşti). Editor şi proprietar: C.N. Iovipale. Redactor- şef: G.D. Pencioiu, în aprilie 1892. Tip. "David J. Benvenisti". Format: 43x30 cm.

 

1890, decembrie, Craiova: apare Revista independentă. Literară - ştiinţifică. Apare bilunar. Decembrie 1890 - ianuarie 1891, în total 2 numere. Sub direcţia unui comitet de redacţie compus din Traian Demetrescu, I.I. Izvoranu, Mihail M. Trişcu, D. Stănescu. Format: 21x32 cm.

 

1996, Craiova : apare Revista juridică  a Olteniei. Editată de Curtea de Apel Craiova. 1996 – 2000.

 

1891, noiembrie, Craiova: apare Revista Librăriei centrale "Filip Lazăr". Format: 24x16 cm.

 

1943, ianuarie, Craiova: apare Revista Liceului Comercial de băieţi "Gh. Chiţu". Ianuarie 1943 - iunie 1944.

 

1932, martie, 15, Craiova: apare Revista de matematică a elevilor craioveni. 15 martie 1932 - decembrie 1933. Lunar.

 

1945, aprilie 1, Craiova: apare Revista medicală a asigurărilor sociale din Oltenia. revistă trimestrială de medicină generală. Director: Dr. Andrei Teodorescu. Redactori: Dr. C-tin Criveanu şi dr. Gh. Grama. Membrii fondatori: Copăceanu Panteli, Dumitrescu Ioan, Grama Florica, Mircea Adrian, Scarlat Popescu, Zenobie Vasilescu.

 

1915, ianuarie, Craiova: apare Revista medie. Bilunară. Redactori: Ion Mehedinţeanu, Nicu Mustaţă, Manea Niculae şi Dem. I. Basarabeanu. Şapirografiată.

 

1941, octombrie, Craiova: apare Revista noastră. Liceul de fete "Elena Cuza" Craiova. Octombrie 1941 – martie 1948. Apare lunar, în afară de vacanţe.

 

1888, martie, 15, Craiova: apare Revista Olteană. Literară - ştiinţifică. Publicaţie modernistă, democratică, din constelaţia literatorului. 15 mai 1888 - 15 martie 1890; 1/13 mai - 15 iulie 1892. Un număr pe lună. Sub direcţiunea unui comitet (până în martie 1890). prim redactor: Carol Scrob. Directori (la 15 mart. 1888): Traian Demetrescu şi prim-redactor de la 1/13 mai - 15 iulie 1892 şi G.D. Pencioiu. Tip. "Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca". Din aprilie 1889 – martie 1890, adaugă la subtitul, pe copertă, cuvântul "ilustrată". De la 1/13 mai 1892, apare ca supliment literar al ziarului           "Economistul". Format: 24x16 cm.

 

1934, ianuarie, Craiova: apare Revista penală. Doctrină, jurisprudenţă română şi străină. Ianuarie1934 - decembrie 1944. Apare lunar. Director: I. B. Georgescu, avocat. Secretar de redacţie: C.I. Dianu şi G.I. Bontea, avocat, laureat al Univ. din Torino. Tip. "Ramuri". Format: 23x16 cm. 

 

1912, august 19, Craiova: apare Revista publicaţiunilor. Specială pentru reclame, publicaţiuni şi tot felul de încunoştiinţări. 19-26 august 1912. Director proprietar şi girant responsabil: Ştefan Boboc. Tip. "Lumina poporului". Format: 33x24 cm. Nr. 10 bani.

 

1891, noiembrie, Craiova: apare Revista şcoalei. Noiembrie 1891 - septembrie 1892. Un număr pe lună. Comitet de redacţie, Secretar de redacţie: C.D. Fortunescu. Tip. "Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca". Format: 24x16 cm.

 

1939, mai, Craiova: apare Revista Şcoalei Normale de fete "Madona Dudu ". Mai 1939-1944.

 

1891, octombrie 1, Craiova: apare Revista şcoalei rurale. 1 octombrie 1891 - 30 ianuarie 1893; 1 iunie 1897. Un număr pe lună. Comitet de redacţie. Tip. Română "Filip Lazăr". La 1 iunie 1897, cu subtitlul: "Foaie gratuită a Librăriei române Filip Lazăr Succesor". Format: 33x24 cm.

 

1900. ianuarie 1, Craiova: apare Revista societăţii "Reuniunea proprietarilor români din Craiova". Organ literar-ştiinţific. 1 ianuarie - octombrie 1900. Un număr pe lună. Comitetul de redacţie:             Petre Vasiliu, D-tru Galigari, Constantin - Costin Fortunescu, Charles Laugier, Ştefan Velovan. Tip. Română "N.I. Macavei". Format: 33x24 cm.

 

1893, septembrie, Bucureşti, apoi Craiova: apare Revista Theatrelor. Publicaţie literară-artistică-ilustrată. Apare iniţial la  Bucureşti (septembrie 1893), apoi la Craiova-Bucureşci, 1 noiembrie 1896; august 1898. Un număr pe lună. Director: Ioan I. Livescu. Tip. "Thoma Basilescu", "Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca", "Fane Constantinescu". Format: 35x24 cm.

 

1883, decembrie, Craiova: apare Revista Universală. decembrie 1883. Două numere. 

 

2004, Craiova: apare Revista universitară de ştiinţe sociale. Revue Universitaire des Sciences Sociales. Publicaţie fondată în 2004. Director: Dumitru Otovescu. Redactor- şef: Laurenţiu Lazăr.

 

1913. octombrie, Craiova: apare Revista vinicolă. Octombrie 1913. Director: Mihail Popescu. Tip. "Ramuri". Format: 33x24 cm.

 

1892, decembrie 2, Craiova: apare Revolta. Ziar intransigent - săptămânal. 2 decembrie 1892 - 12 martie 1893. Sub direcţiunea unui comitet (până la 4 feb 1893). Tip. "David J. Benvenisti", "Filip Lazăr". Format: 48x33 cm.

 

1898, martie, 14, Craiova: apare Revoluţia socială. Organ pregătitor al Comunei Universale. 14 mai 1898 - 13 ianuarie 1900. Un număr pe săptămână. Sub vegherea lui D.D. Radoviceanu (apoi director). Tip. "Fane Constantinescu", "Filip Lazăr Succesor", "Adevărul", "Democraţia română", "David J. Benvenisti", "N.I. Macavei", "C.M. Georgescu". De la 5 aprilie 1898, schimbă subtitlul în "organ democrat". De la 3 decembrie 1898: "Reforma socială", organ democrat. De la 21 februarie 1899: "Democraţia română", organ săptămânal. Format: 48x33 cm.

 

 1913, octombrie, Craiova: apare Revue mensuele. Octombrie 1913 - februarie 1914. Un număr pe lună. Editată de Casa de Economie Naţională Paris. Redactor: Jean Weinberg (reprezentantul publicaţiei pentru România). A apărut apoi 12 ani la Paris. Format: 48x33 cm. Anul 3 lei. Din decembrie 1913 până în ianuarie 1914 apare în formatul 30x24 cm; Tip. "Samitca".

 

1925, Craiova: apare Le revue pour tous. 1925 - 1928.

 

1922, ianuarie 20, Craiova: apare La revue cartophile et timbrophile. Organ officiel de S`a I.C.R. Craiova. 20 ianuarie - aprilie 1922. Format: 24x16 cm.

 

1911, februarie, 10, Craiova: apare Roata. Apare zilnic. Tip. "Samitca, I. Samitca şi D. Baraş". Format: 33x24 cm.. Nr.5 bani.

 

1922, august, 21, Craiova: apare Roata. Organ al Partidului ţărănesc din Dolj. 21 august 1922 - 14 ianuarie 1923.

 

1912, decembrie 9, Craiova: apare Robia modernă. Organ independent. 9 decembrie 1912 - 16 noiembrie 1914; 14 iunie 1915; 15 noiembrie 1915 - 15 iunie 1916. Apare săptămânal. Director proprietar: D. Mizileanu. Tip. "Fulgerul", "N.I. Macavei", "Lumina poporului". Reapare cu seria a II-a la 14 ianuarie 1921, în 1924, 1926-1930, 1933-1934. Format: 48x32 cm. Anul 10 lei, nr.5 bani.

 

1914, septembrie 8, Craiova: apare România. Ziar săptămânal independent. 8 septembrie 1914 - 26 octombrie 1915. Tip. "N.I. Macavei". Format: 58x41 cm. Anul 10 lei, nr. 5 bani.

 

1918, noiembrie, 16, Craiova: apare România Mare. Organ democrat independent. 16 noiembrie 1918 - 21 aprilie 1919. Zilnic. Sub direcţia unui comitet. Secretar de redacţie: Horia Tăriceanu. Tip. "Samitca". De la 21 noiembrie la 2 decembrie 1918, director- proprietar: H. Tăriceanu; de la 4 decembrie 1918, director: C. Pârvulescu. la 19 noiembrie, 1918, cu menţiunea "ediţie specială". La 20 noiembrie 1918, ediţia a II-a specială. Format: 48x33cm. Nr.25 bani. De la 18 decembrie 1918, abonamentul pe 6 luni, 40 lei.

 

1993, Craiova: apare revista: România mea. Publicaţie pluripartită de interes, informaţie şi opinie cetăţenească din Craiova. 1993 - 1994. Ed. Sitech. Director: Ilie Golombioschi. Redactor-şef: Paul Nistorescu.

 

1935, Craiova: apare România noastră. Ziar de luptă naţională şi creştină. 1935 - 1936.          Director-proprietar: Iancu Constantinescu.

 

1905, noiembrie, 13, Craiova: apare România nouă. Organ naţional-liberal. 13 noiembrie 1905 - 2 noiembrie 1908, 10 februarie 1911. Apariţie neregulată. Comitet de redacţie. Tip. "Ralian şi Ignat Samitca", "Fulgerul". Format: 33x24 cm. Anul 6 lei, nr. 10 bani. De la 6 aprilie la 21 octombrie 1907 suprimă subtitlul.

 

1928, ianuarie , Craiova: apare La roumaine. Organ Officiel de L`Association Philathelique Roumaine. Ianuarie 1928 - septembrie 1932.

 

2003, Craiova: apare RTE. Revista tinerilor economişti. 2003 - 2005. Redactor-şef.: Costel Ionaşcu.

 

 

S

 

1938, aprilie, Craiova: apare Sanitarul. Revistă de îndrumare profesională şi deontologică a corpului sanitar auxiliar tehnic şi administrativ din Oltenia. Aprilie 1938 - 1939. Lunar.

 

1892, decembrie, Craiova: apare Saporophites et parasites. Travail original sur la médicine populaire. Apare iniţial în Buc. (1889). În perioada decembrie 1892 – august 1898; ianuarie 1901 - 24 octombrie 1906, la Craiova. Dr. Alex. Saracani, fondator. Secretari: Dumitru Adamiu (decembrie 1893 - aprilie 1896), Eftimie Metaxa (iunie - septembrie 1897), Gh. Filipescu (decembrie 1897) şi Constantin Lăcriţianu (august 1898). Tip. "N. Georgescu", "N.I. Macavei", "David J. Benvenisti".Format: 40x29 cm.

 

1900, octombrie, Craiova: apare Săgeata. Organ conservator. Octombrie 1900. Număr unic. Format: 48x33 cm.

 

1907, decembrie 30, Craiova: apare Săgeata. Ziar liberal. Sub direcţia unui comitet. Tip. "Samitca", "Samitca şi Baraş". Format: 48x32 cm. Nr. 5 bani.

 

1931, septembrie, 18, Craiova: apare Săptămâna. Culturală şi politică. 18 septembrie 1931 - 18 ianuarie 1932. Apare săptămânal. Director: Al. Popescu-Telega.

 

2008, Craiova: apare Săptămâna doljeană. Redactor-şef: Ana Maria Gîlcă; secretar general de redacţie: Mihai Crăciunoiu. Tipografia Argeş News SRL. Editor: Fundaţia CRED (Centrul Român pentru Educaţie şi Democraţie). Apare săptămânal.

 

2008, Craiova: apare Săptămâna Olteniei. Director: Ana Maria Gîlcă. Redactor-şef: Alexandru Murgan. Tip. „Alma Cons.”

 

1925, ianuarie, Craiova: apare Schimb Club Român. Revistă de filatelie şi corespondenţă internaţională. Ianuarie 1925 - ianuarie 1937. Director: I.B. Stoiculescu şi Traian T. Turtureanu. Din 1933 a publicat "Catalogul general al mărcilor române", cuprinzând emisiunile din 1858 - 1901.

 

1935, noiembrie, Craiova: apare Scânteia. Revistă de ştiinţe aplicate a Liceului tehnic Craiova. Noiembrie 1935 - 1937. Apare sub conducerea corpului didactic al liceului.

 

1927, noiembrie, Craiova: apare Scrisul Românesc. Revistă tradiţionalistă. Apare lunar. Noiembrie 1927- februarie 1928. (În total patru numere). Redactor: Dumitru Tomescu. Format: 19x25 cm.

 

2003, Craiova: apare Scrisul Românesc. Revistă de cultură. 2003-2008. Editată cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor. Apare sub egida Editurii "Scrisul Românesc". Din 2006, apare sub egida Fundaţiei - Revista Scrisul Românesc. Redactor-şef: Florea Firan. Secretar general de redactie: Gabriel Coşoveanu. Din 2007, apare cu subtitlul "Revista de cultură fondată la Craiova, în 1927, serie nouă, acreditată de CSCSIS".

 

1919, octombrie, 24, Craiova: apare Secera. Foaie pentru luminarea şi îndrumarea poporului de la sate. 24 octombrie - 2 noiembrie 1919.

 

1932, februarie,14, Craiova: apare Secolul. Publicaţie săptămânală, politică şi de cultură generală. Bucureşti-Craiova. 14 februarie - 21 august 1932. Director: C.Ş. Făgeţel.

 

1890, octombrie, 1, Craiova: apare Secolul. Ziar săptămânal. 1 octombrie - 26 noiembrie 1890; Seria a II-a, 1 septembrie 1891 - 22 ianarie 1892. Redactori: Alexandru Constantinescu şi Traian Demetrescu. Tip. "David J. Benvenisti". Directori (1 octombrie - 1 noiembrie 1891). M. Mărăscu şi M.N. Seulescu. De la 2 noiembrie 1891, comitet de redacţie: I. Bumbăcilă, I. Budurescu, I.N. Cernătescu, M. Mărăscu, I. Pessiacov, Şt. Plessia, N. Săulescu şi A. Varlan. Format: 53x37 cm.

 

2007, Craiova: apare revista Semnale. Revista Grupului Industrial Transporturi Căi Ferate Craiova. Coordonatori: prof. Liliana Babiac, prof. Maria Tronea.

 

1900, Craiova: apare Sentinela. Ziar naţional săptămânal (Focşani) Craiova 1900 - 1913,        1924 -1944.

 

1998, Craiova: apare Sfârşit de mileniu. Fondată de Valentin Dascălu. Director : Valentin Dascălu. Redactor : Gheorghe Boaghe. Din 1998, nr. 2, apare cu subtitlul « Revistă de climat cultural ». Secretar general de redacţie: Mircea Moisa. Din 2001, nr. 17 – 18, apare cu titlul Milenium. Din 2002, nr. 23 – 24, director adjunct: Mihai Măceş. Au apărut, în total, 28 “caiete”, format A4.

 

1892, februarie, Craiova: apare Sfîrlează. Două numere pe săptămână. Tip. "David J. Benvenisti".

 

1990, Craiova : apare Situaţia. Săptămânal autonom craiovean. Colectiv de redacţie : Dragoş Vasilescu, Marian Mirescu, Daniel Dumitru, Octavian Dobrişan. Din 1990, nr. 10, la colectivul redacţional apar şi Constantin Gheorghe şi Ion Spânu.

 

1922, aprilie Calafat: apare revista Slove. Revistă culturală. Lunar (aprilie 1922 - decembrie 1924). Format: 17x24 cm.

 

1882, Craiova: apare Socotelile Casei Comunale. Primăria urbei Craiova. 1882/1883; 1889/1890. Format: 40x29 cm.

 

1901, iulie, 1, Craiova: apare Solidaritatea. Buletin lunar al Uniunii corpului didactic de             toate gradele. "Solidaritatea " din Dolj. 15 februarie 1904 - iunie 1905. Sub direcţiunea Consiliului de administraţie al Uniunii. Tip. "F. Constantinescu". Format: 24x16 cm.

 

1921, Craiova: apare Sorcova. Revistă politică de Anul Nou.

 

2006, Craiova : apare Spectator. Revistă de cultură şi informaţie teatrală, editată de Teatrul Naţional « Marin Sorescu » din Craiova, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor. 2006, nr.1, 48 p. ; 2007, nr.1, 40 p. ; 2007, nr.3, 48 p. Format 17x24 cm. Redacţia : Nicolae Coande, Adrian Buz. Colaboratori : Geo Constantinescu, Miahi Ene. Cu nr. 1/2007 şi Cosmin Dragoste, Horia Dulvac, Florin Oncescu.

2001, Craiova : apare Spirit românesc. Revistă de cultură editată de Fundaţia Culturală “Spirit Românesc”.

 

1936, iulie 6, Craiova: apare Sportul oltean. Ultimul ziar sportiv din Oltenia. 6 iulie - 30            noiembrie 1936.

 

1905, aprilie Craiova: apare Stamba. Ziar umoristic. Două numere.

 

1900, februarie,17, Craiova: apare Steaua Olteniei. Organ conservator. 17 februarie 1900 - 18 ianuarie 1907 - 27 decembrie 1909; 27 mai 1910; 6 ianuarie - 29 februarie 1911; 1922. Director politic: Aurel S. Geblescu. Tip. "Naţionala Ralian şi Ignat Samitca", "David J. Benvenisti", "Fulgerul", "C.M. Georgescu". Format: 48x33 cm. Neregulat. Anul 15 lei. Nr. 10 bani.

 

1869, noiembrie, 1, Craiova: apare Stindardul liber. Ziar politic, lirerar şi comercial. 1 noiembrie 1868 - 9 februarie 1869. Tip. "Naţionalae, Macinca şi Samitca". Format: 47x32 cm.

 

1919, Craiova: apare Straja. Organ naţional-liberal. 1919-1920; 1922-1926; 1929-1930;       1932.

 

1928, septembrie 11, Craiova: apare Strigătul oltean. Ziar independent, cultural, artistic, sportiv, politic, economic. 11-15 septembrie 1928.

 

1905, aprilie, 24, Craiova: apare Strigoiul. Ziar umoristic al mahalalelor. Două numere pe lună. Sub direcţia unui comitet. Tip. "C.M. Georgescu". Format: 33x24 cm.

 

1921, ianuarie, 1, Craiova: apare Stropitoarea. 1-16 ianuarie, 1921.

 

1992, Craiova: apare Suflet oltenesc. Revistă de etnografie şi folclor editată de Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Dolj. Director onorific: prof.univ.dr. Aurelian Popescu.

 

2001, Craiova: apare Suflet oltenesc. Serie nouă. Revistă de etnografie şi antropologie culturală. Fondată în 1927. Editată de Centrul Creaţiei populare Dolj. 2001 – 2003. Director: Mihai Fifor. Redactor-şef: Nicolae Mihai.

 

1925, Craiova: apare Suflet românesc. Revistă literară bilunară. Redactor: N. Plopşor, N.I. Herescu, T. Păunescu-Ulmu.

 

2006, mai,6, Craiova: apare Suplimentul de cultură. Ediţia de Oltenia. Săptămânal realizat de Editura Polirom, Ziarul de Iaşi şi Gazeta de Sud Craiova. Se distribuie gratuit, în fiecare sâmbătă, cu Gazeta de Sud. Are 16 pagini şi un tiraj de circa 30000 exemplare. Ediţia de Oltenia publică materiale de cultură şi literatură care au legătură cu Craiova şi Oltenia.

 

2002, Craiova: apare Symposia. Caiete de etnologie şi antropologie. Editura Aius. Director : Mihai Fifor. Redactor- şef : Nicolae Mihai. Secretar de redacţie : Constantin Mihai.

 

1934, iulie, 1, Craiova: apare Şcoala. Foaie de sinteză didactică şi luptă culturală. 1 iulie - 10 noiembrie 1934.

 

1883, octombrie, 15, Craiova: apare Şcoala rurală. Ziar pedagogic al corpului învăţătoresc primar rural din judeţele Dolj şi Romanaţi. 15 octombrie 1883 - 15 iulie 1884; 1 august 1884 - 15 aprilie 1885. Două numere pe lună. Director: I. Pretorianu. Membri: Ilie Rădulescu (Bucovăţ), I.Popescu (Băileşti), Filip Radulian (Balş), C.Ionescu (Dioşti). Tipolitografia "Naţionala, Ralian Samitca", "Filip Lazăr". De la 1 iunie 1884, cu subtitlul: "Revista corpului învăţătoresc primar rural din jud. Dolj şi Romanaţi". Format: 22x15 cm.

 

1934, septembrie 1, Craiova: apare Şcoala sătească. Ziar pentru informaţiuni şcolare ale corpului didactic.

 

1930, Craiova: apare Şcoala secundară. 1930-1931. Apare la începutul fiecărei luni, sub conducerea unui comitet.

 

1935, septembrie, Craiova: apare Şcoala secundară. Craiova - Bucureşti. Septembrie 1935.

 

1934, septembrie, Craiova: apare Şcolarul silitor. Foaie pentru tineretul şcolar de curs primar.

 

1931, aprilie, Craiova: apare revista Şoapte literare. Revistă eclectică lunară. Aprilie 1931- noiembrie 1932. De la nr. 10-11, din ianuarie-februarie 1932, apare cu titlul "Drumul vremii", de la nr.12 din martie 1932 cu subtitlul: "Revistă literară, artistică, socială". Director: Marin I. Bellu. Redactori: Agrip Anastasescu şi N. Blagoe. Format: 16x24 cm.  

 

1894, noiembrie, 12, Craiova: apare Ştafeta. Ziar al intereselor locale. 12 noiembrie - 25 decembrie 1894. Un număr pe săptămână. Sub direcţiunea unui comitet. Tip. "Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca". Format: 32x24 cm.

 

1957, Craiova: apare Ştiinţa şi practica agricolă. Institutul Agronomic. Craiova, 1957-1958.

 

1920, Craiova: apare Ştirea. Organ independent. Apărător al intereselor cetăţenilor din Oltenia. 1920-1940. Director- proprietar: Horia Tăriceanu.

 

1934, martie, Craiova: apare Ştrengarul.

 

 

T

 

1928, octombrie, Craiova: apare Teatrul. Un singur număr. Colaborează: N. Milcu, Paul I. Papadopol, Paul I. Prodan. Format: 18x24 cm.

 

1927, iunie, Craiova: apare Templul literar. Iunie - iulie 1927. Colaboratori: Ion Buzdugan, Marcel Romanescu, Ion Sân-Georgiu, Al. Popescu Telega. Format: 32x48 cm.

 

1894, iulie, Craiova: apare Tifla. Ziar umoristic ilustrat. Iulie 1894. Tip. "N.I. Macavei".

 

1908, februarie, 17, Craiova: apare Timpul. Organ conservator. 17 februarie - 6 iulie 1908; 15 septembrie 1908; 15 februarie - 19 aprilie 1909; 22 ianuarie - 24 iunie 1912; 2 septembrie 1912 - 2 ianuarie 1913; 17 ianuarie 1914 - 31 mai 1914; 12 martie - 10 mai 1916. Sub direcţiunea Clubului conservator din Craiova. Comitetul de direcţie şi de redacţie (menţionat numai la primul număr): C.N. Mihail, preşedinte de onoare; prof. Anastase Georgescu, prim-redactor;membri: Ion Bumbăcilă, G. Ternoveanu, Nae Coadă, Ştefan Ciuceanu ş.a. Tip. "Fulgerul", "Samitca", "I. Samitca şi D. Baraş", "David J. Benvenisti", "Viitorul", "Ramuri". Din 26 martie 1909, director- general I. Argetoianu; La 22 ianuarie 1912, prim-redactor: Mitu Andreescu; de la 12 martie 1916, director şi girant responsabil: av. I.Gh. Sandulian. Format: 55x41 cm. Anul 6 lei, nr.5 bani.

 

1932, septembrie 24, Craiova: apare Timpul. Oficiosul rromilor din România. 24 septembrie 1932 - 1940. Fondator şi director proprietar: Aurel Th. Manolescu - Dolj.

 

1933, august, 2, Craiova: apare Timpul. Ziar independent. 2 august 1933-1938.

 

1932, septembrie, Craiova: apare Timpul. Ziar independent. Săptămânal. 24 septembrie - 15 octombrie 1932.

 

1924, mai, 1, Craiova: apare Tineretul muncitor. Organ al UTM din România. 1 mai - 1          iunie 1924.

 

1969, Craiova: apare Tinereţe. Revista elevilor Liceului "Fraţii Buzeşti" Craiova.

 

1967, Craiova: apare Tinereţea cuvintelor. Consiliul orăşenesc al Organizaţiei pionierilor craioveni. Coordonator: Florea Firan.

 

2008, Craiova: apare Tineriada. Revistă de cultură pentru tineret. Redactor- şef: Duşcă Ionuţ; senior editor, Marcel Răduţ. Revistă patronată de Fundaţia pentru Tineret Dolj. Periodicitate necunoscută.

 

1935, martie 5, Craiova: apare Tinerimea olteană. Revistă bilunară pentru tineret, literatură, artă, ştiinţă. 5 - 20 martie 1935. Organ al Asociaţiei culturale " Tinerimea olteană ". Colaboratori: Al. Iacobescu, Savu Preda, Eugen Constant.

 

1919, mai, Craiova: apare Tinerimea şcolară. Revista Societăţii ştiinţifico-literare "Vasile Alecsandri" a elevilor Liceului "Carol I" din Craiova. Mai 1919 - ? 1920. Apare lunar, sub îngrijirea lui Ion Florescu.

 

1894, august Craiova: apare Tingirica. August - 4 septembrie 1894. Săptămânal. Format: 33x24 cm.

 

1902, decembrie, Craiova: apare Tiripliciu. Ziar umoristic al amorezaţilor. Decembrie 1902 - august 1903. Săptămânal. Directori: C-tin Săvulescu - Dreyfus (până în mai 1903). Din iunie 1903, director: A. M. Molney. Tip. "David J. Benvenisti". De la nr. 7, din martie 1903, subtitlul "Ziar umoristic şi literar". Format: 33x24 cm.

 

1878, martie, Craiova: apare Toba. Ziariu habdomedar ilustrat. Martie 1878 - septembrie 1879. Tip. Curţii, P. Söbl (Bucureşti). Format: 37x26 cm.

 

1999, Craiova: apare Top secret. Săptămânal monden. 1999 - 2000. Director: Ion Spânu. Secretar general de redacţie: Mariana Neagu. Din 1999, nr. 47, redactor-şef adjunct: Cristina Ciutureanu. Din 2001, nr. 1, redactor- şef: Iulia Marmol. Redactor-şef adjunct: Laura Maria Conu.

 

1883, mai, Craiova: apare Toroipanul. Ziar politic apărut cu ocaziunea alegerilor.

 

1938, iunie 26, Craiova: apare Torţa olteană. 26 iunie 1938 - ? 1939. Director proprietar: N.  Gănescu - Virgil.

 

1993, Craiova: apare revista "Tradiţii" a Fundaţiei Colegiului Naţional "N. Bălcescu" din Craiova. 1993 - 1999. Redactor- şef: Nicolae A. Andrei.

 

1888, ianuarie, 19, Craiova: apare Trăsnetul. 19 - 21 ianuarie 1888. Două numere. Tipografia "Asociaţilor români". Format: 29x20 cm.

 

1897, martie, 6, Craiova: apare Trăsnetul. Organ politic şi literar. 6 martie - 6 iunie 1897. Săptămânal. Sub direcţiunea unui comitet. Tip. "Fane Constantinescu". Format: 48x33 cm.

 

1906, aprilie 20, Craiova: apare Traian Demetrescu. Revistă comemorativă. Nr. unic. Sub semnătura domnilor: George Mil. Demetrescu şi Const. S. Stoenescu. Tip. "Fulgerul". Format: 24x16 cm.

 

1895, octombrie, 22, Craiova: apare Trepăduşul. 22-29 octombrie 1895. Un număr pe săptămână. Tip. "David J. Benvenisti". Format: 40x29 cm.

 

1898, decembrie, 9, Craiova : apare Tribuna. Ziar politic. 9 decembrie 1898 - 15 iunie 1908; 9 martie -  30 iunie 1911; 1 ianuarie - 29 iunie 1912; 25 octombrie - 10 noiembrie 1912; 16 mai - 8 iunie 1914; 6 decembrie 1918-1920. Sub direcţiunea Clubului Conservator. Tip "Naţională - Ralian şi Ignat Samitca", "Samitca, I şi D. Baroş", "Sache Pavlovici", "Lumina poporului", "David J. Benvenisti S-sor", "Viitorul, I.Covu – Anton”, "Benvenisti". De la 9 martie la 30 iunie 1911, apare cu subtitlul "Organul Clubului conservator-democrat". De la 6 decembrie 1918 cu menţiunea: "Apare sub direcţiunea Clubului conservator-democrat".Redactor: avocat N. Drăgănescu. Format: 55x39cm. Anul 10 lei, nr.5 bani.

 

1901, ianuarie28, Craiova: apare Tribuna.. Organ conservator sub direcţia clubului

 

1928, Craiova: apare Tribuna. Apare de două ori pe săptămână, sub direcţiunea clubului democrat.

 

1932, martie, 1, Craiova: apare Tribuna contabilă. Organ de apărare a intereselor corpului contabililor. Secţia Dolj.

 

1916, iunie, Craiova: apare Tribuna Craiovei. ( an.I, nr.1) (Curierul Olteniei, Craiova, nr.1043, 12/18 iunie 1916, p.3; România viitoare, Ploieşti, 15 iunie 1916, p.3).

 

1928, aprilie, 4, Craiova: apare Tribuna liberă. Ziar independent bilunar. 4 aprilie 1928 - 15 iulie 1934. Sub direcţia unui comitet. Director: Ştefan Şoimu.

 

1894, ianuarie,2, Craiova: apare Tribuna liberală. Organ naţional-liberal. 2 ianuarie - 9 iulie 894. Săptămânal. Tip. "David J. Benvenisti", "N.I. Macavei". Format: 47x32 cm.

 

1933, octombrie,15, Craiova: apare Tribuna Olteniei. 15 octombrie 1933 - 20 aprilie1934.

 

1941, februarie,10, Craiova: apare Tribuna Olteniei. Ziarul oltenilor de pretutindeni. 10 februarie 1941 - ?1943.

 

1900, noiembrie,14, Craiova: apare Trâmbiţa. Organ săptămânal. Redactor : D.D. Radoviceanu. Tip. "N.I. Macavei". Format: 48x33cm.

 

2003, Craiova: apare Tricolorul. Publicaţie lunară aservită intereselor poporului            român. Editată de Filială Judeţeană a PRM Dolj. Director: Gheorghe Nedelescu. Redactor-şef.: Constantin.Pădureanu. Redactor-şef. adjunct: Gheorghe Danieluc.

 

1900, mai, 15, Craiova: apare Trompeta. Un număr pe săptămână. Comitet de redacţie Tip. "Nationala, Ralian şi Ignat Samitca", "Fane Constantinescu".

 

 

Ţ

 

1889, septembrie, 28, Craiova: apare Ţara liberă. 28 septembrie - 11 noiembrie 1889. 1număr pe săptămână. Sub direcţia unui comitet. Tip. "Filip Lazăr", "Asociaţilor români". Format: 40x29cm.

 

1939, februarie, 5, Craiova: apare Ţara Oltului. Săptămânal de cultură şi informaţiuni din Ţinutul Olt. Director: Al. P. Cernea-Rădulescu.

 

1907, mai 4, Craiova: apare Ţăranul. Organ naţional-liberal. 4-20 mai 1907. Tip."Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca". Format: 48x32 cm. Anul 10 lei, nr.10 bani.

 

1921, aprilie, 24, Craiova: apare Ţăranul. Apărător al nevoilor ţărăneşti. 24 aprilie - 8 mai 1921. Săptămânal.

 

1927, decembrie, 25, Craiova: apare Ţăranul. Organ independent. 25 decembrie 1927 - 20 ianuarie 1928; 18 ianuarie 1929 - ?1933.

 

1929, Craiova: apare Ţăranul. Organ independent. Redactor-şef: L.Brener.

 

 

U

 

1915, Craiova: apare Ultima oră. Ziar monden. Tip. "Viitorul". I.Covu-Anton. Format: 33x24cm. Abonamente nu se fac. Nr. 25 bani.

 

1928, iulie, 8, Craiova: apare Un leu. Organ independent pentru apărarea, relevarea şi ilustrarea noilor teorii ştiinţifice.

 

1925, octombrie, 1, Craiova: apare Unirea. Ziar naţionalist. Organ al "Ligei Apărării Naţionale Creştine". 1 octombrie 1925 - 31 iulie 1927.

 

1895, iunie, 19, Craiova: apare Unirea. Organ al partidului conservator. 19 iunie - 30 septembrie 1895. Două numere pe săptămână. Format: 48x33 cm.

 

1890, februarie, 1, Craiova: apare Unirea liberală. Ziar al Clubului liberal din Craiova. 1 februarie - 9 decembrie 1890; 3 aprilie - 11 mai 1891; 22 ianuarie - 1 februarie 1892. Două numere pe săptămână. Tip. "N.I. Macavei", "Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca". Format: 38x27 cm.

 

1931, mai, 20, Craiova: apare Unirea naţională. Organ al Uniunii naţionale din            Dolj.

 

2001, Craiova: apare Universitaria. Publicaţie de informare şi atitudine a Universităţii din craiova. Coordonator şi fondator: prof.univ.dr. Dumitru Otovescu. Redactor-şef: Petre Bică. Redactor-şef adjunct: Claudia Cenuşă. Redactori: Ana Maria Taroveanu, Simona Chioralia, Adrian Otovescu. Secretar de redacţie: Gabriela Militaru.

 

2003, Craiova: apare Universitaria. Publicaţie de cultură şi atitudine a Universităţii din Craiova. Fondator şi coordonator: prof.univ.dr. Dumitru Otovescu. Redactor-şef: Marian Covrig. Redactor-şef adjunct: Octav Manu, Carmen Constantinescu.

 

1900, Craiova: apare Universalul. Cotidian independent. Director: Steinberg.

 

1990, Craiova: apare Universul. Săptămânal independent.

 

2006, Craiova: apare Universul tău. Săptămânal de publicitate şi informaţii. Redactor-şef: Monica Noajbă.

 

1901, iulie 22, Craiova: apare Urzica. Ziar umoristic literar. 22 iulie - 5 august 1901. Două numere pe lună. Sub direcţiunea unui comitet. Tip. "N.I. Macavei". La 5 august 1901, schimbă subtitlul în "Ziar umoristic, politic şi literar". Format: 33x24 cm.

 

 

V

 

1969, Craiova: apare revista Valenţe. Revista elevilor Liceului Industrial de Chimie Craiova.

 

1929, martie, Craiova: apare Vatra. Tipăritură pentru popor. Martie 1929 - noiembrie 1930; apoi neregulat, octombrie 1937 - august 1940; septembrie - octombrie 1943; septembrie 1945 - ianuarie-februarie-martie 1947. Apare lunar sub îngrijirea lui C.Ş. Făgeţel, Ion Dongorozi şi Al.C. Calotescu-Neicu. În 1930, apare cu sprijinul Direcţiei educaţiei poporului, din 1937 devenind o revistă a căminelor culturale din Oltenia. Format: 32x48 cm.

 

1896, octombrie 22, Craiova: apare Vestirea. Organ ştiinţific, literar, comercial şi al ştiinţelor naturale. 22 octombrie-1 decembrie 1896.

 

1898, iunie, 28, Craiova: apare Vestirea comorilor. 28 iunie - 22 noiembrie 1898; 7-24 ianuarie1899 şi ? - 17 februarie 1902. Un număr pe săptămână. Fondatori: Ion Iorgulescu; Tip. "N.Macavei", "C.M.Georgescu". La 17 februarie 1902, schimbă subtitlul în "sau vindecarea tuturor belelelor fără medicamente, chimicale-toxicale (otrăvitoare) şi fără operaţii chirurgicale: bazată pe principiile legilor naturii şi fenomenelor sale; adevărata operă herculeană adoptată din doctrinele romanilor, prin băi şi diferite forme de aplicaţiuni după timp şi anotimp. Ziar al doctrinei hydropatiei. Sub direcţiunea unui comitet. În 1902, poartă anul VII, socotindu-se o continuare la "Vestirea sănătăţii. Legea naturii şi minunile sale. Organ al ştiinţelor naturale universale". (23 septembrie - 1 decembrie 1896). Format: 48x33 cm.

 

1896, septembrie, 23, Craiova: apare Vestirea sănătăţii. Legea naturii şi minunile sale. Organ al ştiinţelor naturale şi universale. 23 septembrie - 1 decembrie 1896. Două numere pe săptămână. Sub direcţiunea unui comitet. Tip. "N.I. Macavei". De la 2 octombrie suprimă cuvântul "universale" din subtitlu şi adaugă cuvintele: "ştiinţific, literar, comercial". Format: 48x33 cm.

 

1921, mai, Craiova: apare Viaţa, das leben. Revistă lunară ilustrată pentru familiile evree din România Mare. Mai – noiembrie 1921

 

1933, noiembrie, 15, Craiova: apare Viaţa economică. Buletin oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie din Craiova.

 

1914, noiembrie, 22, Craiova: apare Viaţa literară. Revistă postsămănătoristă. Apare lunar (primul număr), apoi bilunar 23 decembrie 1914 - 15 iunie 1916. Tip. "Ramuri", "Fulgerul", "Lupta". Format: 24x32 cm. Anul 5 lei, nr. 25 bani.

 

1918, noiembrie, 12, Craiova: apare Viaţa nouă. Ziar independent zilnic. 12 noiembrie 1918 - 6 iunie 1919. Sub direcţiunea unui comitet (până la 20 noiembrie 1918). Tip. "Ramuri", "Samitca". De la 21 noiembrie 1918, sub direcţia av. Ştefan G. Boţoiu şi ziarist, Jul. Fortunescu; de la 25 noiembrie 1918, av. Ştefan G. Boţoiu apare ca director, iar Jul. Fortunescu trece la conducerea tehnică, de la 28 noiembrie 1918 apare iarăşi sub direcţia celor doi; de la 30 noiembrie 1918, director Şt. Boţoiu; prim-redactor: Jul. Fortunescu. Tip. "Samitca". La 13 noiembrie 1918, ediţie specială. Format: 57x39 cm. Pe 6 luni, 40 lei, nr.25 bani.

 

1928, ianuarie, 1, Craiova: apare Viaţa olteană. Foaie de informaţie artistică, politică şi socială a Cercului cultural "Traian Demetrescu" Craiova.

 

1932, martie, 1, Craiova: apare Viaţa olteană. Anale culturale. 1 martie - iunie 1934.

 

1933, decembrie, 1, Craiova: apare Viaţa politică. 1-15 decembrie 1933; 19 septembrie 1934

 

1963, martie, 7, Craiova: apare Viaţa şantierului. Organ al Comitetului de partid şi al sindicatului de la ISCM. 7 martie 1963 - 21 mai 1969. Săptămânal. Continuă sub titlul "Chimistul".

 

1929, Craiova: apare Viaţa scoalei. Revistă lunară. Sub îngrijirea unui comitet.

 

1916, Craiova: apare Victoria. Organ de propagandă al Asociaţiilor decoraţilor de război         cu medalia "Victoria" 1916-1921. Noiembrie 1934 - februarie1936.

 

1933, Craiova, apare Viespea. Revistă satiro-politică 1933-1934, 1936-1937.

 

1890, mai 6, Craiova: apare Viitorul. Ziar al Partidului Conservator-Liberal din             Craiova, 6 mai 1890 - 9 februarie 1892. Un număr pe săptămână. Comitet de redacţie. Tip. "Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca". Format: 48x33 cm.

 

2002, Craiova: apare Viitorul: Revistă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Craiova. Director: prof.univ.dr. emerit Ion Rinderu. Redactor- şef: lect.univ.dr. Dorina Orţănescu.

 

1897, martie, Craiova: apare Viitorul Olteniei. Ziar independent. Martie 1897 - 7 ocombrie 1899. Un număr pe săptămână. Sub direcţiunea unui comitet. Tip. "Fane Constantinescu". Format: 48x33 cm.

 

1938, decembrie, 22, Craiova: apare Vitrina. Foaie literară de informaţie bibliografică. 22 decembrie 1938 - septembrie 1939.

 

1879, septembrie Craiova: apare Vocea Craiovei. Ziar politic. Septembrie 1879 - ianuarie 1880.

 

1895, noiembrie, 13, Craiova: apare Vocea Craiovei. Ziar politic, literar, comercial, agricol şi de interes local. 13 noiembrie - 19 decembrie 1895. Două numere pe săptămână. Sub patronajul unui comitet. Tip. "N.I. Macavei & Comp.". Poartă ediţia a II-a; socotindu-se continuare la "Vocea Craiovei" (septembrie 1879 - ianuarie 1880).

 

1882, martie, Craiova: apare Vocea Doljului. Ziar politic. Martie 1882 - septembrie 1883 şi ? - septembrie 1885. Un număr pe săptămână. În 1885, redactor: Toma D. Grecescu.

 

1883, ianuarie, 9, Craiova: apare Vocea mahalalelor. Ziar gratis de ocazie. 9 - 19 ianuarie 1883.

 

1855, februarie, Craiova: apare Vocea Oltului. Ziar politic. Februarie - ? 1855. Redactor:  G. Măcescu.

 

1857, aprilie, 22, Craiova: apare Vocea Oltului. Jurnalu politicu şi litterariu. 22 aprilie - 24 decembrie 1857 (numerele 1 - 53 din anul I); 14 februarie - 26 iunie 1860 (nr.1 -27 din anul II). Două numere pe săptămână. Redactor- responsabil: Gheorghe Chitzu. Tip. "Iosif şi Iancu Moisi". De la 19 mai la 24 decembrie 1857, titlul: "Oltulu" cu acelaşi subtitlu; de la 14 februarie 1860: "Vocea Oltului". Jurnal politic, judiciar şi literar. De la 14 februarie

1870, martie 15, Craiova: apare Vocea Oltului. Ziar politic. Două numere pe săptămână. Redactor: Stolojan. Fondator: Gheorghe Chiţu.

 

1891, aprilie, 2, Craiova: apare Vocea Oltului. Organ al Partidului Liberal-Naţional. Apare săptămânal, 2 aprilie - 8 septembrie 1891. Sub direcţiunea unui comitet. Tip."N.I. Macavei". Format: 40x29 cm.

 

1880, iunie, 5, Craiova: apare Vocea română. Organ al Clubului profesoral din Craiova. Apare neregulat 5 iunie - 5 decembrie 1880, seria I; bilunar 15 noiembrie 1882 - 5 iulie 1883, seria a II-a; lunar 15 ianuarie - 15 septembrie 1884. Tip. "Naţionala, Ralian Samitca"; De la 15 ianuarie 1884, apare cu subtitlul "Revista corpului profesoral din Craiova". Comitetul de redacţie: S. Michăilescu, M. Străjanu, G.Buzoianu, G.I.Buşilă şi M.V.Stăureanu. În anii 1883-1884, este tipărită cu o ortografie fonetică. Format: 28x19 cm.

 

1922, octombrie, 8, Craiova: apare Voinţa. Organ al Sindicatului presei din Oltenia şi Banat.

 

1894, august, 18, Craiova: apare Voinţa Craiovei. Organ naţional liberal. Săptămânal. 18 august 1894 - 18 iunie 1896; 24 februarie 1897 - 14 mai 1905 sub direcţiunea Clubului naţional-liberal din Craiova. Tip. "N.I.Macavei", "David J. Benvenisti", "Fane Constantinescu", "Curierul Olteniei", "Naţionala, Ralian şi Ignat Samitca". Format: 48x33 cm.

 

1895, noiembrie, 5, Craiova: apare Voinţa poporului. Ziar politic. 5 noiembrie 1895 - 15 iunie 1908. Un număr pe săptămână. Sub direcţiunea Clubului Conservator din Craiova. Tip."Naţionala,   Ralian şi Ignat Samitca",  "David J. Benvenisti".  Fuzionează cu "Lumina", organ conservator (6 aprilie - 26 noiembrie 1898) şi apare în locul lor "Tribuna", ziar politic, de la 9 decembrie 1898, în continuare cu anul şi numărul Voinţei. Format: 54x37 cm.

 

1925, noiembrie, 16, Craiova: apare Voinţa poporului român. Ziar politic, independent. 16 noiembrie 1925 - 1926.

 

1907, mai, 3, Craiova: apare Voinţa ţăranului. Organ naţional-liberal. 3-30 mai 1907. Apare o dată pe săptămână. Director politic: cpt. Daniel Ionescu. Tip. "N.I. Macavei". La 30 mai 1907 apare cu subtitlul "Organ al intereselor ţărăneşti". Format: 40x29 cm. Anul 4 lei, nr.5 bani. De la 10 mai 1907, anul 5 lei.

 

1895, iunie, 11, Craiova: apare Vremea. Ziar politic şi literar. 11 iunie 1895 - 7 mai 1896. Un număr pe săptămână. Tip. "N.I. Macavei et Comp." ,  "David J. Benvenisti". De la 1          martie 1896, se suprimă subtitlul. Două numere pe săptămână. Directori: Ioan Pavlovici, Tache Policrat, Eduard Diogene, Aureliu M. Eliescu. Format: 48x33 cm.

 

 1912, ianuarie, 22, Craiova: apare Vremea. Ziar independent. 22 ianuarie 1912; 12 mai 1914. Tip. "David Benvenisti"; "Viitorul", “I.Covu-Anton”; Format: 58x40 cm. Anul 20 lei, 5 bani.

 

1916, Craiova: apare Vremea nouă. 1910 - 1916; 1921.

 

1921, septembrie, 12, Craiova: apare Vremea nouă. Foaia partidului naţionalist-ţărănesc. 12 septembrie 1921 - 15 martie 1925. 1 iunie 1927.

 

1924, decembrie, 15, Craiova: apare Vremea ordinei. 15 decembrie 1924 - 15 martie 1925.

 

1931, octombrie, 5, Craiova: apare Vremuri noi. Sociale, economice, culturale. 5 octombrie - 7 decembrie 1931.

 

1915, martie 7, Craiova: apare Vulturul alb. 7 martie - 10 august 1915. Un număr pe săptămână. Sub direcţiunea unui comitet. Redactor-responsabil: av. U.Gh. Sandulian (până la      14 martie - şi de la 31 martie la 25/30 mai). Tip. "Viitorul", "I.Covu-Anton", "David J. Benvenisti", "Fulgerul". La 22 martie, redactor-responsabil: C. Pârvulescu (de la 29/4 iulie, director proprietar); de la 8/15 la 22/29 iunie: Gabriel Mera. Format: 58x40 cm. Anul 20 lei, nr.10 bani.

 

1879, septembrie, 20, Craiova: apare Vulturul român. Ziaru politic, economic şi literar. 20 septembrie 1879 - noiembrie 1880. Un număr pe săptămână. Redactor-responsabil şi proprietar : C.N. Paschevici. Tip. "Naţionala, Ralian Samitca". Format: 42x27 cm.

 

 

Y

 

1936, Craiova: apare Y.R.S. Buletin al Radioclubului craiovean. 1936-1939 (Prima publicaţie de radioclub din România).

 

 

Z

 

1890, ianuarie, 5, Craiova: apare Zefirul. Revistă lunară. 5 ianuarie - martie 1890; în total trei numere. Director: Al.M. Constantinescu (din februarie). Tip. "N.I. Macavei". Format: 24x16 cm.

 

2002, Craiova: apare Ziarul Craiovei. Cotidian local de informaţie şi opinie. Editor coordonator: Mihai Firică.

 

1889, decembrie, 22, Craiova: apare revista Zorile. Revistă periodică. Apare un singur număr. Format: 15x23 cm.

 

1919, martie, 15, Craiova: apare revista Zorile. Revistă literară bilunară. Literară, teatrală, sportivă. 15 martie - 15 iulie 1919.

 

1922, februarie Craiova: apare revista Zorile biruinţei. Tipăritura Partidului Ţărănesc Dolj.

 

 

Calendare. Almanahuri

  

1942, Craiova : apare Almanah ....Casa naţională de economii şi cecuri poştale Bucureşti. Craiova, 1942 - 1944

 

1998, Craiova : apare Almanah : Fundaţia Scrisul Românesc. Editori: Tudor Nedelcea, Dinel Staicu

 

1947, Craiova : apare Almanahul Craiovei. Craiova 1947 -1948. Anul 1947 - redactat şi întocmit de Tudosie Iliescu. Editura autorului, Tipografia Speranţa, 64 p. Anul 1948 - Tipografia Penetenciarului, 32 p.

 

1924, Craiova : apare  Almanahul graficei române. Apare în anii 1924 - 1927, 1929, 1931. Anul 1924 - Editura Grafica Română, 140 p. Anul 1925 - 128 p., 14 p. reclame. Anul 1926 - 212 p., 20 p. reclame. Anul 1927 - 218 p., 24 p. reclame. Anul 1929 - 212 p., 32 p. reclame. Anul 1931 - Anuarul graficei Române . Editura Grafica Română, 202 p.

 

1907, Craiova : apare Almanachul jubiliar pe anul 1907..... Apare în editura revistei "Guriţa", la Tip. "Fulgerul" (str. Sf. Dumitru, nr.1). Scris în cea mai mare parte de R. Comăneanu şi Gr. P. Temistocle. Publică literatură mediocră, provincială : povestiri schiţe, istorioare, poezii, epigrame. Mai semnează : C.I. Mihail şi D. N. Modrescu. Reclame şi vederi din Craiova.

 

1912, Craiova : apare Almanahul "Patria". Craiova, 1912 - 1916

                       

1966, Craiova apare: Almanah Ramuri. Apare până în anul 1967. Anul1966 - Editat de Comitetul pentru Cultură şi Artă al regiunii Oltenia (Revista Ramuri)224 p. Anul 1967 - 240 p.

 

1897, Craiova : apare Almanach socialist. Anul 25 - 26 de la Comuna din Paris. Editat de Clubul Muncitorilor din localitate. Poartă menţiunea  "Amintire de la balul socialist (6 ianuar 1897)". Se încadrează în acţiunile culturale organizate ale muncitorilor din Craiova.

 

1929, Craiova : apare Almanachul special al Ţărei Româneşti pentru industrie şi comerţ. Editura Scrisul Românesc

 

1935, Craiova : apare Almanahul şcoalei primare şi al familiei. Anul 1935/1936 - Întocmit de I. Popescu Teiuşan, Editat de Scrisul Românesc, 188 p. Anul 1936/1937 - 125 p., 4 p. reclame.

 

1906, Craiova : apare Anuarul ziarului "Patria". Apare până în 1916, cu o întrerupere între 1907 şi 1910. Redactat de D.E. Petrescu. Tipărit la Stabilimentul Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca (1906), la Tipografia şi Legătoria de cărţi Fane Constantinescu, str. Fraţii Goleşti, nr. 10 (1911 şi 1912), Librăria şi Tipografia Sache Pavlovici (1913), Tipografia "Lumina Poporului" str. Unirii, 4 (1914) şi la Tipografia N.I. Macovei (1915). Schimbă titlul în Almanachul "Patria" (din 1912).

 

1920, Craiova : apare Calendarul Albinei. Aranjat de Jean Morărescu, Editura Ramuri, 157 p.

 

1893, Craiova : apare Calendarul basmelor .... . Editat de librarul F. Lazăr. Imprimat la "Tipografia română"  (str. Lipscanilor nr. 22). Partea I, Ed. a 3-a, Craiova, 71 p. Cele mai multe poveşti şi povestioare sunt traduse din franceză şi germană.

 

1898, Craiova : apare Calendarul bazarului librăriei centrale "Gherman F. Lazăr"

 

1910, Craiova : apare Calendarul "Bibliotecii folcloristice". Apare între anii 1910 şi 1913. Alcătuit de învăţătorul folclorist  P. Danilescu. Publică folclor din Oltenia şi zonele limitrofe, articole teoretice despre mişcarea folcloristică. Anul 1910 - Tipografia Fulgerul , 80 p. Anul 1913 - Tipografia Ramuri, 92 p.

 

1898, Craiova : apare Calendarul bisericei de răsărit în stil vechiu şi stil nou. Editat de ing. P. Donici (fost ministru al Lucrărilor Publice) şi imprimat la Tipo-litografia "Naţională", Ralian şi Ignat Samitca (Craiova). În 1902 apare la Roman, la Tipografia Leon Friedman (str. Ştefan cel Mare, nr. 192).  Publică materiale şi tabele pentru "practica calendarului ecleziastic" şi "regulile de comput aplicabile şi la Calendarul Bisericei de Apus"

 

1976, Craiova : apare Calendarul competiţiilor sportive pe anul 1976. Editat de Consiliul Judeţean pentru educaţie fizică şi sport, 80 p.

 

1944., Craiova : apare Calendar ... Cu zodii, planete şi pascalie... Prelucrat de M. Popa- Nemoiu

 

1887, Craiova : apare "Calendaru Dorul Olteanului"... . Editat de tipograful şi librarul F. Lazăr, imprimat la Tipografia Filip Lazăr . Un excelent document al cântecelor timpului. După calendarul lunar urmează : "Culegere de cele mai noi cântece şi poezii diverse ale celor mai renumiţi autori"

 

1886, Craiova : apare Calendar compus pe şapte planete, care cuprinde 140 de ani. În anul 1886 este la ediţia a 7-a. În anul 1892 apare ultimul volum. Editat şi tipărit de Filip Lazăr. Anul 1889 - Ediţia a 9-a cercetată şi îndreptată, Librăria şi tipografia Philip Lasar, 192 p. Anul 1890 - Ediţia a 11-a, 192 p. Anul 1891  - Ediţia 12-a, 192 p. Anul 1892 - Edi-ia a 13-a, 192 p.

 

1921, Craiova : apare Calendarul cooperaţiei oltene pe anul 1921. Publicat de Federala "Mihai Viteazul"  a  Băncilor populare şi cooperativelor săteşti din Dolj sub îngrijirea lui G. Mil. Demetrescu, Editura Ramuri, 354 p.

 

1945, Craiova : apare Calendarul creştinului. Anul 1945 - Întocmit de M. Popa-Nemoiu şi Teodor Mirescu, Editura Mitropoliei, 98 p .Anul 1946 - Editura foii religioase "Lumina creştină", 64 p. Anul 1947 - Tipografia Colegiului Naţional "Carol I", 64 p.

 

 

1890, Craiova : apare Calendarul Librăriei române  Filip Lazăr din Craiova pe 1890 .... Anul 1890 - 1890 - Indispensabilul calendar de buzunar. Apare la Tipografia Filip Lazăr, str Lipscani, nr.32, 32 p. Anul 1895 – Calendarul Librăriei şi Tipografiei Române. Filip Lazăr Comp., 56 p.

 

1942, Craiova : Calendarul "Lumina creştină".

 

1900 ,Craiova : apare Calendarul Olteniei pe anul 1900. Tipografia Română, N.I. Macavei, 56 p. , 30 p. reclamă.

 

2005, Craiova : apare Calendarul, pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor organizate în localităţile din judeţul Dolj. Editat de Consiliul Judeţean Dolj ; Camera de Comerţ şi Industrie "Oltenia" Dolj. Craiova, 2005

 

1888, Craiova : apare Calendar portativ pe anul bisect 1988 cu Expoziţiunea din Craiova a Cooperatorilor români. Librăria Samitca. Sub forma unei agende de buzunar, prezintă calendarul lunilor, tariful căilor ferate, reclame.

 

1908, Craiova : apare Calendarul revistei "Ramuri" ... Editat de Librăria şi Tipografia Sache Pavlovici (str. Unirii nr.43 şi I.C. Brătianu nr. 2). Alcătuit de : Şaban-Făgeţel şi N. Vulovici.Publică materiale despre istoricul şi actualitatea Craiovei, a altor oraşe din Oltenia, informaţii despre personalităţile şi tendinţele culturii olteneşti, versuri, proză, folclor oltenesc.

 

1908, Craiova : apare Calendarul Sfătuitorul săteanului. Craiova, 1908 - 1910

 

1953 - 1954. Craiova : apare Calendarul sportiv regional. Anul 1953 - Editat de Sfatul popular al regiunii Craiova, Comitetul pentru cultură fizică şi sport. Sectorul instruirii sportive, Întreprinderea Poligrafică Oltenia, 44 p. Anul 1954 - 38 p.

 

1923, Craiova : apare Calendarul şcolarilor pe anul 1923. Întocmit de Ion A. Antonescu, institutor. Editura Scrisul Românesc, 84 p.

 

1893, Calendarul veseliei pe anul 1893. Tipografia Română Filip Lazăr, 32 p. Cuprinde date calendaristice şi snoave.

 

1893, Craiova : apare Calendarul ziarului "Curierul Olteniei" .... Anul 1893 - apare la Tipografia David I. Benvenisti, str. Primăverii nr.11 , 32 p.. Anul 1897 - 64 p.. Anul1898 - Tipografia română, N.I. Macovei, str. Madona Dudu nr. 31, 97 p.. Anul 1899 -  Tipografia F. Constantinescu, str. Madona Dudu, nr. 55, 112 p.. Anul 1900 - Tipografia română, N.I. Macovei, 66 p.  De la început are succes de librărie , în anul 1893 fiind difuzate trei tiraje , iar în anul următor în 10.000 de exemplare.

 

1899, Craiova : apare Calendarul ziarului Lumina . Librărie-Tipografie-Editură David I. Benvenisti, 130 p.

 

1886, Craiova : apare Primul calendar industrial .... Apare în Editura Librăriei S. Benvenisti (Calea Unirii nr. 61). Redactat de chimistul C. Ienibace, redactor la jurnalul "Comora". Este un manual pentru prepararea vinurilor şi a altor băuturi, a parfumurilor etc.

 

1913, Craiova : apare "Steaua poporului". Calendar... Alcătuit de învăţătorii F. Ilioasa şi D. Stoica. Tipărit la Ramuri, Institut artistic de tipografie. Publică material variat, în scopul luminării şi educării săteanului : din istoria neamului, despre frumuseţile patriei, îndrumări casnice, agricole, horticole, veterinare, sanitare, practice.

 

 

Bibliografie selectivă

 

Bellu, Nicolae.- Vechi publicaţii craiovene. În vol. : Rezonanţe culturale  oltene. – Craiova, 1971.- p.227 - 234

 

Bibliografia analitică a periodicelor .- Bucureşti : Editura Academiei Române, 2 vol.- vol.I (1790-1850), partea I-II (1966), partea a III-a (1967) ; vol.II (1851-1859), partea I (1970), partea a II-a (1971), partea a III-a (1972). Descriere bibliografică : Ioan Lupu, Nestor Camariano, Ovidiu Papadima, Dan Berindei.

 

Firan, Florea.- Presa craioveană  1838 –2007. - Craiova : Fundatia  Scrisul Românesc, 2007.- 430 p.

 

Firan, Florea.- Presa literară craioveană/ Prefată de Ovidiu Papadima .- Craiova : Editura Scrisul Românesc, vol.1: 1838-1975, 2004.- 444 p. cu il.

 

Hangiu, Ion.- Dicţionarul presei literare româneşti. 1790 – 1990. – Ed. a 2-a revizuită şi completată.- Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996.- 533 p.

 

Hangiu, Ion.- Presa literară românească. Articole – program de ziare şi reviste 1789 – 1948.- Bucureşti : Editura Minerva, 1968.- 530 p.

 

Iorga, Nicolae.- Istoria presei româneşti. Cuvânt înainte de Alexandru Condeescu.- Bucureşti,: Muzeul Literaturii Române, 1999.- 212 p.

 

Nedelcea, Tudor ; Ciorcan, Marcel.- Publicaţiile periodice din Oltenia. Catalog (Ziare, Gazete, Reviste) 1838 – 1976.- Craiova : s.n., 1976.- vol.1.- 1976, 160 p.

 

Nedelcea, Tudor ; Ciorcan, Marcel.- Publicaţiile periodice din Oltenia. Catalog, vol.2 : Almanahuri, Anale, Anuare, Calendare, Dări de seamă, Expuneri, Rapoarte, Situaţii, Addenda.- Craiova : s.n., 1979.- 116 p.

 

Răduică, Georgeta ; Răduică, Nicolin.- Calendare şi almanahuri româneşti. 1731 – 1918 : Dicţionar bibliografic.- Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981.- 792 p.

 

Părnuţă, Gheorghe; Andrei Nicolae.- Istoria cărţii, presei şi tiparului   din  Oltenia. –Craiova : Scrisul Românesc/Editura Oltenia, 1994.- 496 p.

 

Petrescu, Aurel.- Din presa literară românească a sec. al XIX- lea. Antologie, note şi glosar de …, cu o prefaţă de Romul Munteanu.- Bucureşti : Editura Lyceum, 1967, 312 p.

 

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste).

Vol.2 –Catalog alfabetic : 1907 – 1918. Supliment : 1790 – 1906. Descriere bibliografică : Georgeta Baiculescu, Georgeta Răduică şi Neonila Onofrei.- 1969, 872 p.

Vol.3 - Catalog alfabetic : 1919 – 1924.Descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade, Ileana Sulică. Postfaţă : Gabriel Strempel .- Bucureşti : Editura Academiei, 1987.- 1096 p.

 

Publicaţiile româneşti (ziare, gazete, reviste). Desciere bibliografică de Nerva Hodoş şi Al. Sadi Ionescu. Tom I – Catalog alfabetic, 1820-1906. - Bucureşti, Leipzig, Viena, 1913.- 812 p.

 

Colecţiile presei doljene, din fondul Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia.


 


Coordonator Vasilica Anghel, în colaborare cu Lavinia Dumitrescu, Dana Popescu și Ștefania Paraschiv (Istoric, Biserici, Monumente, Parcul Romanescu), Flori Stolojan (E. Farago),
Mădălina Băileşteanu - traducător engleză, Constantin Pătru (imagini Craiova veche).

© Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman", Craiova, 2010