Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman": www.aman.ro   
   CRAIOVA - MEMORIE ŞI CUNOAŞTERE LOCALĂ: http://memorielocala.aman.ro  [prima pagină]

 

ISTORIA CRAIOVEI
CRAIOVA VECHE îN IMAGINI
BIBLIOGRAFIA CRAIOVEI
ISTORIA PRESEI DOLJENE
PERSONALITĂŢI DOLJENE
CRAIOVA VĂZUTĂ DE PICTORI
BISERICILE CRAIOVEI
MONUMENTE ISTORICE
PARCUL ROMANESCU
CASA MEMORIALĂ ELENA FARAGO


Documente digitizate din colecţiile Bibliotecii "Alexandru şi Aristia Aman" care vor fi accesate din
Biblioteca Europeană Digitală
 

Craiova's Bibliography
Authors: Lavinia Dumitrescu, Dana Popescu

BIBLIOGRAFIA CRAIOVEI

 

 

1869

 

COLECŢIE de regulamente comunale ale urbei Craiova. - Craiova: [Tipografia Naţionale Theodor Macinca şi Ralian Samitca], 1869,  47 p.

II 59.101

 

 

1873

 

BANCOV, DEMETRIU P.

            Pungaşeriile tâlharilor asupra casei repausatului  Const. Dima Popovici, averea comunei Craiova.- Craiova: Tipografia Nationale T. Macinca şi R. Samitca, 1873, 56 p.

T II 10.365

 

 

1874

 

MINISTERIU DE INTERNE. OFICIU CENTRAL DE STATISTICĂ

            Statistica din România : indicile comunelor la finele anului 1873. - Bucureşti: Tipografia Statului, 1874, 315p.

T III 1.814

 

 

1875

 

BĂLCESCU, BARBU

            Raportu detailatu elaboratu cnformu art. 65 din legea comunală asupra administraţiunei şi afaceriloru comunei urbei Craiova. - Craiova: Tipographia Romana G. Chiţu & I. Theodorianu, 1875, 34 p.

II 59.059

 

CARTEA de hotărnicie a moşiei Ungurenii din districtulu Romanaţi, plasa Olteţiu, proprietatea domnei Maria Gheorghe Pesiacovu. - [s.l.] : [s.n.], [1875],  16 p.

V 802

 

STATUTELE Societăţii Craiovene pentru Înveţămentulu şi Cultura Poporului. - Craiova : Tipographia Romana G. Chiţu & I. Theodorianu, 1875, 12 p.

II 59.122

 

 

1876

 

STATISTICA din România. Indicele comunelor pe periodul de cinci ani, 1876 - 1881, art. 4 şi 5 din legea comunală, promulgată în luna Marte 1874. - Bucuresci: Tipografia Statului, 1876, 171 p.+ XXIV p.

T IV 965

 

 

1878

 

CRONICA Craiovei: 10 sept – 1 oct. 1878.- Craiova: Tipografia Ralian Samitca, 1878, 60 p.

T I 9.640

 

ODOBESCU, A.I.

            Anticuităţile judeţiului Romanaţi : cuventare rostită în şiedinţia d`in 20 septembrie 1877 a Societăţii Academice Române şi acumu însoţită cu note, anexe şi desemnuri. - Bucuresci: Tipografi`a Societăţii Academice Române, 1878, 184 p.

T III 1.325

 

PESSICU, GEORGIU I.

            Dare de seamă asupra administraţiunei comunali a oraşului Craiova pe timpul anului administrativ 1877-78 / Cetită la deschiderea sesiunei ordinarie dela 1 octombre 1878 de Georgiu I. Pessicu, primariu. - Craiova: Tipografia Naţionale Ralian Samitca, 1878, 34 p.

II 59.072

 

 

1880

 

BUDGETUL Casei Comunale pentru esersiciul anului 1880. - Craiova: Tipografia Fraţii Benvenisti, 1880, 50 p.

III 21.637

 

BUDGETU de veniturile şi cheltuelile Casei judeţului Doljiu pentru esersiciulu anului 1880. - Craiova : Tipo-Litografia Naţionale Ralian Samitca, 1880,  28 p.

IV 3.216

 

 

1881

 

BUDGETUL Casei Comunale pentru esersiciul anului 1881-82. - Craiova: Tipografia Fraţii Benvenişti, 1881, 44 p.

III 21.629

 

ESPLICAŢIUNEA operelor de pictură, sculptură, architectură a artiştilor în viaţă expuse la Exposiţiunea din 1881 . - Bucuresci: Tipografia Academiei Române, 1881, 28 p.

T II 9.489

 

GRAMMATICESCU, GR.

            Câteva cuvinte asupra organizării judecătoreşti : Discurs pronunţat în ziua de 17 august 1881 cu ocazia redeschiderii curţilor şi tribunalelor. - Craiova: Tipo-Litografia Naţionala Ralian Samitca, 1881, 48 p.

T II 1.301

 

PESSIACOV, AUGUST

            Sântul Dumitru Băneasa din Craiova. - Craiova: Tipo-Litografia Naţionale Ralian Samitca, 1881, 16 p.

T II 3.505

 

 

1882

 

BUDGETUL Casei Comunale pentru essersiciul anului 1883-1884. - Craiova: Tipografia Filip Lazăr, 1882, 40 p.

 III 21.628

 

 

1884

 

BUDGETUL cassei comunei urbane Craiova pe anul 1884-1885. - Craiova: Tipografia asociaţilor români sub patronajul societăţii "Progresul Naţional", 1884, 42 p.

III 21.627

 

CERNĂTESU, PETRU ION

            Dare de seamă către alegătorii fostului Colegiu al IV de Doljiu / din partea deputatului Petru Ion Cernatesu. - Bucuresci: Tipografia Academiei Române (Laboratorii Români), 1884,  32 p.

I 12.545

 

COLUMBEANU, GR.I.

            Despre reabilitarea condamnaţilor : discurs pronunţat în diua de 16 august 1884 la redeschiderea Curţii de Apel din Craiova. - Craiova: Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca, 1884,  37 p.

T II 2.582

 

HAŞDEU, BOGDAN PETRICEICU

            Oltenescele : Patru discursuri, Originele Craiovei, Hristu şi Tudoru Vladimirescu. - Craiova : Editura Librăriei S. Samitca, 1884, 155 p.

I 12.519

 

 

1887

 

COLUMBEANU, GR.I.

            Despre independenţa puterii judecătoreşti : Discurs pronunţat în diua de 1 septembrie 1887 la redeschiderea Curţii de Apel din Craiova / Gr. I. Columbeanu - procuror general. - Craiova : Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca, 1887, 34 p.

III 21.582

 

 

1888

 

ANUARUL Liceului Carol I.- Craiova: Samitca, 1888, 22 p.

T II 5.948

 

CANTUNIAR, N.

            Istoria veche: Lucrată potrivit cu programul în vigoare, pentru trebuinţa clasei I secundare. - Craiova: Tipo-Litografia Naţionale Ralian si Ignat Samitca, 1888, 173 p.

T II 9.461

 

 

1889

 

CALLOIANU, M.B.

            Educaţiunea naţională, Fasc.1-2.- Craiova: Tipo.Litografia Naţionala Ralian şi Ignat Samitca, 1889, 93 p.

T I 6.973

 

LUGOŞIANU, OCTAVIAN

            Oltenia sub ocupaţiunea austriacă (1717-1739) : tesă pentru licenţă. - Bucuresci : Tipografia Carol Göbl, 1889, 66 p.

III 21.555

 

PROCES dintre moştenitorii Ioan Oteteleşanu şi d. Ioan Kalinderu : Consultaţiuni ale d-lor Beudant, Colmet de Santerre, Bufnoir şi Rolin Jaequemzns. Conclusiuni. Sentinţă. - Bucuresci: Tipografia Curţii Regale Proprietari F. Gobl Fii, 1889, 181 p.

T II 2.889

 

 

1891

 

BOLDESCU, ULYSSE

            Dare de seamă asupra situaţiunei comunei Craiova / Presentată Consiliului de d-nul Ulysse Boldescu. - Craiova: Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca, 1891, 39 p.

III 21.613

 

 

ECONOMU, N.

            Discursul pronunţat cu ocasiunea distribuirei premiilor şcoalelor secundare în sala teatrului din Craiova la finele anului şcolar 1890-1891 / N. Economu prefectul judeţului Dol-Jiu. - Craiova : Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca, 1891,  12 p.

II 59.097

 

 

1892

 

ROMANESCU, N.P.

            Către alegătorii craioveni : Cum mi-am îndeplinit mandatul de deputat. - Craiova : Tipografia N.I. Macavei, 1892, 64 p.

III 21.592

 

 

1893

 

GOLUMBEANU, GR. I.

            Câte – va observaţiuni asupra falimentelor şi asupra străinilor ce se neguţătoresc în ţeară : Discurs pronunţat la 1 septembrie 1893 cu ocasiunea începerei anului judiciar 1893 – 1894.- Craiova: Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca, 1893, 23 p.

T II 2.664

 

 

1895

 

ANTONINI, E., DR.

            Raport general asupra serviciului higienei publice al oraşului Craiova pe anul 1894 / dr. E. Antonini - medic primar şi vice-preşedinte al Consiliului de hygienă şi de salubritate publică al oraşului Craiova. - Craiova : Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca, 1895, 40 p.

III 21.581

 

BUDGETUL casei comunale pentru eserciţiul anului 1895-1896

 . - Craiova : Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca, 1895, 57 p.

III 21.626

 

STEFESCU, PETRU T.

            Espunerea situaţiei judeţului Dol-Jiu adresată Consiliului Judeţian pentru sesiunea ordinară a anului 1895 / Petru T. Stefescu - prefectul judeţului. - Craiova: Tipografia David J. Benvenisti, 1895, 68 p.

III 21.648

 

 

1896

 

ARBURE, ZAMFIR C.

            În exil: din amintirile mele.- Craiova: Institutul de Editura Ralian si Ignat Samitca, 1896, 430 p.

T I 10.890

 

ŞTEFU, C.D.

            Câte-va cuvinte asupra libertăţii individuale: discurs prezentat în diua de 2 septembrie cu ocasiunea redeschiderei  Curţii pe anul judecătoresc 1896-97. - Craiova: Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca, 1896, 38 p.

T II 9.631

 

 

1897

 

DINCULESCU, N.

            Judeţul Doljiu pentru trebuinţa clasei II-a a şcólelor primare urbane şi rurale de ambe - sexe din judeţul Doljiu : text - atlas. - Craiova: Institutul de Editură Ralian & Ignat Samitca, 1897, 39 p.

T III 33

 

PROCESUL Sturdza : concluziuni presentate Curţii de Apel din Craiova, S. I-a în numele Principelui Dimitrie M. Sturdza, al Principesei Maria Gortschakoff şi al minorului Principe Mihail D. Sturdza. - Bucureşti: Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1897,  96 p.

T III 1.862

 

VRĂBIESCU, IULIAN C.

            Espunerea situaţii judeţului Dol-Jiu adresată Consiliului Judeţian pentru sesiunea ordinară a anului 1897. - Craiova : Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca, 1897, 64 p.

  V 817

 

 

1898

 

DIACONOVICH, C.

            Enciclopedia Română.-Sibiu: Editura şi Tiparul lui W. Krafft

Vol. 1: A -  Copenhaga. - 1898,  936 p.

T III 1.073

 

LAHOVARI, GEORGE IOAN

            Marele dicţionar geografic al Romîniei alcătuit şi prelucrat după dicţionarele parţiale pe judeţe/ Bratianu, C.I., Grigore G. Tocilescu, George Ioan Lahovari. - Bucureşti: Stab. Grafic J.V. Socecu.

vol. - (Societatea Geografică Română).

 Vol.1 - [Aaron-Vodă-Bucureşti] : T IV 464 : T IV 479 : T IV 469 : T IV 512 : T IV 513 : T IV 514 : T IV 904 : T IV 905. - 1898. - 768 p.

 Vol.2 - [Bucureşti-Cucului] : T IV 465 : T IV 470 : T IV 480 : T IV 903. - 1899. - 800 p.

 Vol.3 : T IV 466 : T IV 471 : T IV 480 : T IV 1.148. - 1900. - 767 p.

 Vol.4 : T IV 467 : T IV 901- : T IV 1.149. - 1901. - părţi.

 Vol.5 - [Podul-peste-Dunăre] : T IV 468 : T IV 473 : T IV 907. - 1902. - 809 p.

T IV 464-

 

SCUMPETEA luminei electrice în Craiova. - Craiova: Librăria şi Tipografia David J. Benvenisti, 1898, 25 p.

I 12.543

 

STRAJAN, M.

            Însemnătatea zilei de 3 (15) mai1848: studiu făcut cu ocaziunea a-50-a aniversare a acestei zile.- Craiova: Tipografia Nationala Ralian şi Ignat Samitca, 1898, 52 p.

T I 8.266

 

 

1899

 

GURAN, N.P.

            Expunerea situaţii judeţului Dol-Jiu adresată Consiliului Judeţian pentru Sesiunea ordinară a anului 1899 / N.P. Guran - prefectul judeţului. - Craiova: Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca, 1899, 76 p.

V 818

 

 

LECCA, OCTAV GEORGE

            Familiile boereşti române : istoric şi genealogie (dupe isvoare autentice). - Bucureşti: Leon Alcalay, 1899, 594 p.

T II 11.438

 

 

1900

 

GURAN, N. P.

            Expunerea situaţii judeţului Dol-Jiu adresată Consiliului Judeţian pentru Sesiunea ordinară a anului 1900 / N.P. Guran - prefectul judeţului. - Craiova: Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca, 1900, 95 p.

V 819

 

 

1901

 

CAET de sarcini pentru alimentarea cu apă potabilă a oraşului Craiova. - Craiova: Tipografia N. I. Macavei, 1901, 15 p.

IV 3.226

 

 

1902

 

PESSIACOV, AUGUST

            Schiţe din istoria Craiovei. - Craiova: Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca, 1902, 75 p.

T II 759

 

ROMANESCU, NICOLAE P.

            Dare de seamă catre Consiliul Comunal al Craiovei.- Craiova: Tipografia Samitca, 1902, 175 p.

T III 513

 

STATUTELE şi Regulamentul Societăţei Ospetăria scolară din Craiova fondată în anul 1899. - Craiova: Tipografia şi Legătoria de Cărţi N.I. Macavei, 1902, 26 p.

T II 2.143

 

 

1903

 

BUŞILĂ, G.I.

            Sărbătoarea de 50 de ani a Liceului Carol I din Craiova. - Craiova, Tipo-Lito-Naţionala Ralian şi Ignat Samitca, 1903, 54 p.

T I 11.811

 

SITUAŢIUNEA financiară (situation financiere) a judeţelor (des districts) în exerciţiile 1896/1897 - 1900/1901 (pendant les exercices 1896/1897 - 1900/1901). - Bucureşti: Imprimeria Statului, 1903, 166 p. +17 pl. grafice

T IV 440

 

 

1904

 

LINDLEY, W.H.

            Raport explicativ la proiectul general al alimentărei oraşului Craiova cu apă din Isvorul Runcu. - Craiova: Tipografia Română N.I. Macavei, 1904, 48 p.

V 808

 

ROMANESCU, ARISTIZZA

            30 de ani : amintiri. - Bucureşti: Editura LIbrăriei Socecu, 1904, 428 p.

T I 10.506

 

STATUTELE Cercului Musical-Coreografic "Hora" din Craiova. - Craiova: Tipografia Fane Constantinescu, 1904, 8 p.

I 12.511

 

STATUTUL UNIUNEI Corpului Didactic de Tote Gradele din Judeţul Dol-jiu "Solidaritatea"  înfiinţată în ziua de 16 noiembrie 1903. - Craiova: Tipografia şi Legătoria de Cărţi Fane Constantinescu, 1904, 16 p.

T I 8.784

 

 

1905

 

GHIOCIOIU, P.

            Anuarul baroului. - Craiova: Tip. Ralian şi Ignat Samitca, 1905, 272 p.

T II 4.378

 

MILETICIU, GEORGE

            Dare de seamă pe anii 1891-1904 cu consideraţiuni asupra asistenţei alienaţilor în România = Compte rendu des annes 1891-1904 avec considérations sur l'assistance des aliénés en Roumanie. - Craiova: Tipografia Fane Constantinescu, 1905, 136 p.

III 21.528

 

POPP, N.T.

            Câteva din cuvântările rostite în Camera Deputatilor : Legislatia 1901 – 1904. - Craiova: Stabilimentul de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca, 1905, 86 p.

T I 11.478

 

RADU, ELIE, ing.

            Alimentarea Craiovei cu apă de la Runcu faţă cu alimentarea de la Gioroc : Răspuns la adresa Primăriei Oraşului Craiova, ce însoţeşte Raportul Drumului Lindley privitor la aducţiunea apei de la Runcu. - Bucureşti: Tipografia Curţii Regale F. Göbl Fii, 1905,  22 p.+1 h.

III 21.594

 

RECENSĂMÂNTUL general al populaţiunei României. Rezultate definitive / Introducţiune cu explicaţiuni şi date comparative de L. Golescu. - Bucureşti: Institutul de Arte Grafice Eminescu, 1905, LXVI + 461 p. + 4 cartograme color

T IV 961

 

REGULAMENTUL interior al Bursei din Craiova. - Craiova: Tipografia şi Legătoria de Cărţi "N.I. Macavei", 1905, 20 p.

T I 470

 

ROMANESCU, N.P.

            Către cetăţenii craioveni : Răspuns la pamfletul intitulat "Jaful de la Primărie" şi semnat"Clubul Conservator din Craiova". - Craiova : Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca, 1905, 16 p.

III 21.593

 

 

1906

 

ANUARUL Băncilor Populare din România pe anul 1905. - Craiova: Samitca, 1906, 484 p.

T II 6.004

 

CHIVULESCU, THEODOR, ing.

            Domeniul agricol şi silvic al Bisericei Madona Dudu din Craiova. - Craiova: Stabilimentul Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca, 1906, 41 p.+ 97 pl.

T II 5.420

 

DOBRESCU, NICOLAE

            Istoria bisericii române din Oltenia în timpul ocupaţiunii austriace (1716-1739). - Ediţiunea Academiei Române. - Bucureşti: Institutul de Arte Grafice Carol Göbl s-sor I.St.Rasidescu, 1906,  385 p.; 1 tabel.

Cu 220 acte şi fragmente inedite culese din arhivele din Viena.

T II 4.050

 

DOBRESCU, NICOLAE

            Întemeierea mitropoliiilor şi a celor dintâi mănăstiri din ţară.- Bucureşti: Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1906, 128 p.

T II 9.217

DRUŢU, CH. D.

            Istoricul învăţământului agricol în România. - Bucureşti: Institutul de Arte Grafice Carol Gobl S-r Ioan St. Rasidescu, 1906, 181 p.

T II 8.995

 

IONESCU, TH. I.

            Scurt istoric al învăţământului particular din Craiova. - Craiova : Tipografia "Fulgerul", 1906, 81 p.

T II 3.080

 

IORGA, NICOLAE

            Două conferinţe craiovene : I.Rostul Olteniei în mişcarea pentru neam; II. Ce am făcut şi ce trebuie să facem. - Craiova: Socec&Comp. Societate Anonimă, 1906, 46 p.

T I 8.265

 

IORGA, NICOLAE

            Scrisori de boieri şi negustori olteni şi munteni către Casa de Negoţ Sibiiană Hagi Pop publicate cu note genealogice asupra mai multor familii. - Bucureşti: Atelierele grafice Socec&Comp., Societate anonimă, 1906, 203 p.

T II 10.064

 

NUMEROTAŢIA matriculară a elevilor Liceului Carol I din Craiova pe anul şcolar 1906-1907. - Craiova: Stabilimentul Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca, 1906, 31 p.

I 12.561

 

VERNESCU, D.; ŞTEFĂNESCU, D.

            Istoric şi dare de seamă a activităţii spitalului de la fondaţiune. - Craiova: Samitca, 1906, 76 p. (Spitalul Theodor I. Preda din Craiova)

T II 5.759

 

 

1907

 

MILETICIU GEORGE

            Dare de seamă despre o călătorie ştiinţifică în Austria şi Germania adresată d-lor general G. Anghelescu şi Petre Chiţu epitropii aşezămintelor Bisericii Madona Dudu din Craiova. - Craiova: Institutul Grafic Samitca, 1907, 47 p.

T II 6.067

 

PROECTUL statutelor sindicatului corpului de avocaţi din Craiova : Pentru redactarea actelor de notariat. - Craiova: Tipografia şi Legătoria de Cărţi "Fulgerul", 1907, 16 p.

III 21.604

 

RECHIZITORIUL definitiv şi Ordonanţa definitivă în cestiunea falşurilor, furturilor şi prevaricaţiunilor săvârşite la Primăria Comunei Craiova de către Administraţia Conservatoare în anii 1905 şi 1906. - Craiova : Tipografia "Fulgerul", 1907, 200 p.

III 21.580

 

 

1908

 

GRECIANU, ŞTEF. D.

            Familii boiereşti : documente geneaologice. - [s.l.]: [s.n.], 1908, 376 p.

T II 1.012

 

DJUVARA, ALEXANDRU G.

            Meseriile şi munca naţională. Discurs rostit la marele Banchet al meseriaşilor din Oltenia, dat în ziua de 21 septembrie 1908, la Craiova. - Bucureşti: s.n., 1908, 30 p.

T II 3.783

 

 

1909

 

ACTUL constitutiv şi statutele Băncei "Creditul Oltean" Societate Anonimă din Craiova. - Craiova: Institutul Grafic "Samitca", 1909, 31 p.

II 59.093

 

DAREA de seamă a Consiliului de Administraţie şi Raportul Consiliului de Censori către Adunarea generală ordinarăa a acţionarilor din 7 martie 1910. -  Craiova: Institutul Gafic Samitca – I. Samitca şi D. Baraş, Societate în comandită, 1909, 11 p.

T III 1.771

 

DOBRESCU, N.

            Rolul bisericii în trecutul românesc. - Bucureşti: Institutul de Arte Grafice Carol Gobl S-r Ioan St. Rasidescu, 1909, 21 p.

T II 6.713

 

REGELE Carol I al României: Cuvântări şi scrisori. - Bucureşti: Institutul de Arte Grafice Carol Gobl S-sor Ioan St. Rasidescu

Tom I – 1866-1877 .- 1909, 145-552 p.

T II 11.153

 

SOCIETATEA Cooperativă Lumina a membrilor Corpului Didactic din Dolj : Actul Constitutiv şi Statutele. - Craiova: Tipografia Sache Pavlovici, 1909,  16 p.

T I 3.833

 

STATISTICA funcţionarilor publici şi a pensionarilor din România pentru anul 1908/1909. - Bucureşti: Atelierele Grafice Socec&Comp, Societate Anonimă, 1909, 49 p.

T IV 927

 

 

1910

 

ANUARUL Şcoalei Normale de învăţători din Craiova : pe anul şcolar 1909-1910. - Craiova : Tipografia "Fulgerul", 1910, 36 p.

T II 2.049

 

CELARIANU, SMARANDA P.

            Monografia Şcoalei Secundare de Fete internat gradul al 2-lea "Elena Cuza" Craiova. - Craiova: Tipografia "Fulgerul", 1910, 76 p.; 2 pl.

T III 726

 

DANILESCU, PETRE

            Calendarul bibliotecii folcloristice pe anul 1910.- Craiova: Tipografia Fulgerul, 1910, 81 p.

T I 8.540

 

DARE DE SEAMĂ a Consiliului de Administratie şi Raportul Consiliului de Cenzori către Adunarea generală ordinară a acţionarilor din 7 martie 1910. - Craiova: Institutul Grafic Samitca, 1910, 11 p.

T II 1.771

 

GÂRBOVICEANU, PETRU

            Biserici cu averi proprii. - Bucureşti: Institutul de Arte Grafice Carol Gobl

Seria a II-a. - 1910, 368 p.

T II 10.357

 

LAUGIER, CH. H.

            Sănătatea în Dolj : Monografie sanitară. - Craiova: Institutul Grafic "Samitca", 1910, 556 p.

T II 3.855

 

MONOGRAFIA Şcoalei Secundare de Fete, internat gradul al 2-lea "Elena Cuza" Craiova. - Craiova: Tipografia "Fulgerul", 1910, 76 p.; 2 pl.

II 59.120

 

RADIAN, MIHAIL GR.

            Jurisprudenţa Curţii de Apel Craiova pe anii judecătoreşti 1892 - 1910 cu adăugirea câtorva deciziuni mai vechi adunată şi clasată pe texte de lege. - Craiova: Tipografia şi Legătoria de Cărţi Fane Constantinescu, 1910, 88 p.

T II 6.214

 

REGULAMENTUL construcţiilor şi salubrităţii publice în oraşul Craiova. - Craiova: Tipografia şi Legătoria de Cărţi Fane Constantinescu, 1910, 55 p.

T I 3.826

 

ROMANESCU, NICOLAE P.

            Asupra noului împrumut de 1.650.000 lei al oraşului Craiova : discurs pronunţat în Şedinţa Camerei de la 4 aprilie 1910. - Bucureşti: Imprimeria Statului, 1910, 30 p.

T I 473

 

SERBĂTORIREA profesorului Titu Maiorescu la Universitatea din Bucureşti în ziua de 22 noemvrie 1909. - Bucureşti: Atelierele Grafice Socec&Co, 1910, XXIV p.

T IV 969

 

 

 

1911

 

ANDREESCU, MITU

            Chestiunea tramvaielor la Craiova şi alte propuneri de gospodărie comunală locală. - Craiova: Tipografia Legătoria de Cărţi F.Constantinescu, 1911, 32 p.

T II 13.787

LUNGULESCU, D.

            Dare de seamă asupra escursiunei făcută în Transilvania, în toamna anului 1910 / Economul D. Lungulescu preot al Bisericii Madona-Dudu.- Confesorul Garnizoanei Craiova, Membru în Consist. Super. Bisericesc. - Craiova: Tipografia, Legătoria de Cărţi şi Secţia de Cartonage N. I. Macavei, 1911, 32 p.

III 21.571

 

MIHĂILESCU, VASILE

            O încercare de "Junime" a lui Ioan Maiorescu la Craiova. - Bucureşti: Institutul de Arte Grafice Bucureşti, 1911, 7 p.

III 10.998

 

STAICOVICI, CHRIST. D.

            Bilanţurile Societăţilor Anonime şi Cooperative pe anii 1908 şi 1909. - Bucureşti: Tipografia Universala, 1911, 112 p.

T II 12.066

 

 

1912

 

BUSUIOCESCU, D.

            Sistemele de arendare aplicate pe moşiile academiei : studiu economic. - Ediţia a 2-a, revăzută şi completată. - Bucureşti: Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională, 1912, 164 p.; 26 tabele

T II 5.113

 

DAREA DE SEAMĂ a Consiliului de Administraţie şi Raportul Consiliului de Censori către Adunarea Generală a Acţionarilor din 11 martie 1912. - Craiova: Tipografia Fane Constantinescu, 1912, 14 p.

III 21.621

 

SĂVULESCU, CONST. D.

            Anuarul Judecătoriilor de Ocoale din România şi Instanţele Judecătoreşti din Oltenia cu Tabloul d-lor advocaţi din Oltenia. - Ediţia I. - Craiova: Editura Tipografiei David J. Benvenisti, 1912, 87 p.

T II 5.211

 

STAICOVICI, CHRIST. D.

            Bilanţurile Societăţilor Anonime şi Cooperative pe anul 1911. - Bucureşti: Tipografia Curţii Regale F. Gobl Fii, 1912

Partea I . - 62 p.

T II 11.746

 

Partea II - Credite funciare. Soc. de Asigurare. Întreprinderi Comerciale. Întreprinderi industriale diverse. - 75 p.

T II 11.753

 

STATUTUL Institutului de Arte Grafice Samitca Craiova. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Samitca, 1912, 13 p.

T I 2.371

 

 

1913

 

ANTONESCU, PETRE A.

            Clădiri & studii.- Bucureşti: Tipografia Gutenberg, 1913.

Vol.1.- 1913, 39 p.

T IV 1.274

 

CORESPONDENŢA lui Dimitrie Aman, negustor din Craiova 1794 – 1834 / publicată după originalele păstrate la Muzeul Aman din Craiova de Nicolae Iorga. - Bucureşti: Tipografia Neamul Românesc, 1913, 255 p.

T II 10.229

 

MIHĂILESCU, VASILE

            De ce am ridicat monument lui Ioan Maiorescu la Craiova. - Craiova: Ramuri, 1913, [22] p.

III 10.997

 

MIHĂILESCU, VASILE

            Subscripţia monumentului Ioan Maiorescu, dare de seamă.- Craiova: Ramuri, 1913, 127 p.

T II 6.006

 

 

1914

 

ARGETOIANU, C.I.

            Marea noastra proprietate si exproprierea, contributiune la studiul reformelor agrare. - Craiova: Istitutul de Arte Grafice Samitca, 1914, 30 p.

T II 3.829

 

DICŢIONARUL statistic al României întocmit pe baza rezultatelor definitive ale recensământului general al populaţiunii din 19 decembre 1912. - Bucureşti: Institutul de Arte Grafice C. Sfetea

Vol.1 – Argeş – Iaşi. -  1914, 493 p.

T III 2.059

 

PAVELESCU, I. lt.-col.

            Geografia militară a României coprinzănd teatrele de operaţiuni ale Olteniei, Munteniei, Moldovei şi Dobrogei / de lt.-colonel I. Pavelescu, membru al Societăţei Geografice Române, profesor de geografie militară la Şcoalele Militare de Infanterie şi la Şcoalele de Artilerie, Geniu şi Marină. - ediţia a 2-a. - Bucureşti: Albert Baer, 1914,  360 p.

 T II 5.048

 

 

PAVELESCU, I. lt.-col.

            Geografia militară a României cuprinzând teatrele de operaţiuni ale Olteniei, Munteniei, Moldovei şi Dobrogei. - [s.l.]: [s.n.], 1914, 4 h.

Însoţeşte textul ce constituie partea teoretică (cotă T II 5.048).

T IV 614

 

PESSIACOV, AUGUST

            Schiţe din istoria Craiovei. - Ediţia a 2-a. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Samitca, 1914, 77 p.

T II 2.907

 

 

1915

 

GEORGESCU, CONSTANTIN G.

            Un cuvânt asupra învăţământului comercial.- Craiova: Tipografia Ramuri, 1915, 13 p.

T II 2.339

 

GHIAŢĂ, I.

            Raport adresat d-lui inspector general al învăţământului primar asupra mersului învăţământului din judeţele : Mehedinţi, Dolj, Gorj, Romanaţi, şi Vâlcea pe anul 1914-1915 / Ion Ghiaţă, inspector şcolar de circumscripţie. - Bucureşti: Editura Institutul de Arte Grafice C. Sfetea, 1915, 77 p.

T II 3.877

 

IORGA, NICOLAE

            Oltenia şi Serbia : Conferinţa ţinută la Craiova în ziua de 22 novembre 1915. - Vălenii de Munte, 1915 (Tipografia Societăţii "Neamul Romănesc").

II 3.378

 

IORGA, NICOLAE

            Situaţia agrară, economică, şi socială a Olteniei în Epoca lui Tudor Vladimirescu : documente contemporane. - Bucureşti: Editura Ministerului de Agricultură, 1915, 423 p.

T II 10.161

 

LUCACIU, CONSTANTIN

            Biserica, şcoala şi armata: factorii vieţei naţionale şi de stat: studiu comparativ între România liberă şi Ţările Române. - Bucureşti: Institutul de Arte Grafice C. Sfetea, 1915, 192 p.

T II 2.175

 

POPP, CONST. N.

            Expunerea situaţiunei judeţului Doljiu pe anul 1914 prezentată Consiliului General Judeţean la deschiderea sesiunei ordinare dela 15 octomvrie 1914 / Const. N. Popp - prefectul judeţului. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Samitca, [1915],  152 p.+2 tab. anexe.

III 21.624

 

POPP, CONST. N.

            Expunerea situaţiunei judeţului Doljiu pe anul 1915 prezentată Consiliului General Judeţean la deschiderea sesiunei ordinare dela 15 octomvrie 1915 / Const. N. Popp - prefectul judeţului. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Samitca, [1915], 124 p.

III 21.625

 

STATISTICA Societăţilor pe acţiuni din întreaga ţară la finele anului 1913 - Statistique des societes par actions en Roumanie  fin de l'annee 1913. - Bucureşti: Imprimeriile Independenţa, 1915, 113 p.

T III 2.083

 

STATISTICA ştiutorilor de carte din România întocmită pe baza rezultatelor definitive ale recensământului general al populaţiunii din 19 decembrie 1912. - Bucureşti: Stabilimentul de Arte Grafice Albert Baer, 1915, 213 p.

T IV 765

 

 

1916

 

PLESSIA, IOAN G.

            Vânzarea făinei comunei Craiova şi vagoanele de compensaţie: interpelare desvoltată în şedinţa Senatului dela 28 Martie 1916. - Bucureşti: Imprimeria Statului, 1916, 109 p.

T I 1.009

 

SOCIETATEA Naţională de Cruce Roşie a României, filiala Craiova

Darea de seamă – 1915. - Craiova: Tipografia Ramuri, 1916, 28 p.

T II 6.594

 

 

1917

 

MUZET, ALPHONSE

            Le Monde balkanique.- Paris: Ernest Flammarion, Editeur, 1917, 314 p. (Însemnări despre Craiova la p.116)

T  I 18.057

 

 

1918

 

~CERNA~ – Societatea Veteranilor Grade Inferioare din Oltenia. - Craiova: [s.n.], [1918], 28 p.

T I 507

 

DARE DE SEAMĂ pe exercitiu 1916-1917 si 1918-1918 urmată de două rapoarte. - Craiova: Samitca, 1918, 47 p.

T II 6.805

 

 

1919

 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE APICULTURĂ. SECŢIA DOLJ

            Albina din Dolj / Jean Morărescu. - Craiova: Ramuri. Soc. Anonimă, 1919, 119 p.; 2 tabele.

T II 4.710

 

 

1920

 

GIURESCU, C.

            Despre boieri .- Bucureşti, Editura Cartea Românească S.A., 1920, 129 p.

T I 3.200

 

GRIGORIAN, MIHAIL pr.

            Pe drumurile copilăriei... Amintiri. Schiţe. - Craiova : Institutul de Arte Grafice Ramuri, 1920, 48 p. - (Publicaţiunile Comitetului Şcolar "Işalniţa").

III 21.520

 

NEGREŢU, GEORGE

            Expunerea situaţiunei judeţului Doljiu pe anul 1920 prezentată de George Negreţu, prefectul judeţului, Consiliului General Judeţean la deschiderea sesiunea ordinare dela 15 octombrie 1920. - Craiova: Tipografia"Tribuna", [1920], 152 p.

III 21.610

 

RAPORTUL Consiliului de Administratie şi al Cenzorilor către Adunarea generală  din 21 III 1920. - Craiova: Samitca, 1920, 7 p.

T II 6.832

 

STATISTICA Societăţilor pe acţiuni din România la finele anului 1918 / studiu analitic de dr. I. Teodorescu. - Bucureşti: Tipografia Curţii Regale F. Gobl Fii, 1920, 220 p.

T II 11.160

 

 

1921

 

BANCA COMERŢULUI. SOCIETATE ANONIMĂ ÎN CRAIOVA

            Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi Raportul Consiliului de Censori către Adunarea generală ordinară a acţionarilor din 30 martie 1922. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Samitca, Societate Anonimă, 1921, 8 p.

T III 1.770

 

BUDGETUL de venituri şi cheltuieli al Comunei Urbane Craiova pe exerciţiul 1921-1922. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Ramuri, 1921, 94 p.

V 815

 

GEORGESCU-GIUICĂ, C.

            Expunerea Situaţiunei judeţului Doljiu pe anul 1921 / prezentată de C. Georgescu-Giuică, prefect delegat, Consiliului General Judeţean la deschiderea sesiunei ordinare dela 15 octomvrie 1921. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Samitca, [1921], 168 p.

III 21.611

 

ISVORANU, ION

            Discurs ţinut asupra legii impozitului pe capital.- Craiova: Tipografia Samitca, 1921, 29 p.

T I 9.673

 

MARTIN, I.

            Dare de seamă anuală despre mersul şcoalelor rurale şi urbane din Jud. Dolj în anul 1920-1921. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Ramuri, 1921, 24 p.

III 21.572

 

ROMANESCU, NICOLAE P.

            Reforma agrară: Chestiunea constituţională. Chestiunea fixării preţului de indemnizare. - Bucureşti: Imprimeria Statului, 1921, 95 p.

T I 12.672

 

STATISTICA învăţământului public şi particular din România (Vechiul Regat) pe anul şcolar 1918 - 1919. - Bucureşti: Tipografia Curţii Regale, F. Gobl Fii, 1921, 107 p.

T IV 940

 

 

1922

 

BUGETELE de veniturile şi cheltuelile cassei judeţului Doljiu pe Exerciţiul anului 1922-1923 : Administraţia Generală şi Drumuri. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Samitca, 1922, 34 p.

V 800

 

CONGRESUL de la Craiova : Programul Partidului Naţionalist Democrat. Cuvântarea d-lui profesor N. Iorga la Congres. Comisiunile pentru alcătuirea programului. Comitetul executiv. - Bucureşti: Tipografia Cultura Neamului Românesc, 1922, 31 p.

T II 3.267

 

DAREA DE SEAMĂ a consiliului de cenzori către Adunarea generală ordinara a acţionarilordin 30 martie 1922. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Samitca, 1922, 82 p.

T III 1.770

 

STATISTICA Societăţilor pe acţiuni din România în anul 1921  după bilanţurile încheiate la finele anului 1920 - Statistique des Societes par actions en Roumanie en 1921  d'apres les bilans fermes al la fin de l'annee 1920 / introducere de dr. I. Teodorescu. - Bucureşti: Tipografia Gutenberg, Societate Anonimă, 1922, 380 p.

T II 11.736

 

 

1923

 

BĂCILĂ, IOAN C.

            Lupte pe pământul Olteniei : contribuţie la istoria românilor în gravuri / Ioan C. Băcilă. - Craiova : Institutul de Arte Grafice Ramuri, 1923.

18 p.

III 21.551

 

BUDGETUL general de venituri şi cheltuieli al Comunei Urbane Craiova pentru anul 1923. - Craiova: Tipografia"Vânătorul de munte", [1923], 52 p.

 V 816

 

BUGETELE de veniturile şi cheltuelile Casei judeţului Doljiu : Administraţia Generală şi Drumuri pe exerciţiul anului 1923. - Craiova : Editura Scrisul Românesc, 1923, 34 p.

 V 812

 

PLOPŞOR, N.

            Bordeiul în Oltenia - schiţă antropogeografică. - Bucureşti: Imprimeria Fundaţiei Culturale, 1923, 16 p. cu 16 figuri şi 4 hărţi.

III 21.574

 

STATISTICA Societăţilor pe acţiuni din România în anul 1922 după bilanţurile încheiate la finele anului 1921 - Statistique des Societes par action en Roumanie en 1922 d'apres les bilan fermes a la fin de l'annee 1921. - Bucureşti: Tipografia Curţii Regale F. Gobl Fii, 1923, 406 p.

T III 1.759

 

 

1924

 

NEAMŢU, CONSTANTIN

            Darea de seamă a şedinţei Comisiunei Interimare a oraşului Craiova de la 10 martie 1924,privitoare la două mari lucrări edilitare: construirea unui palat comunal [şi] creierea a două străzi transversale cu direcţiunea nord-sud,care să lege stradele Justiţiei,Coopertari,Lipscani şi Kogălniceanu / C. Neamţu, Preşedintele Comisiunii Interimare a oraşului Craiova. - Craiova: Scrisul Românesc, 1924, 27 p. + hărţi

III 21.565

 

 

 

1925

 

BULAT, T.G.

            Contribuţiuni documentare la istoria Olteniei: secolul XVI, XVII, XVIII. - Râmnicul Vâlcea: Tipografia Societăţei Anonime Viitorul Vâlcei, 1925, 146 p.

T II 9.353

DAREA DE SEAMĂ pe anul 1924 a Consiliului de Administraţie al Sindicatului Agricol Dolj către Adunarea Generală din 5 aprilie 1925. - Craiova : Ramuri, [1925],  16 p.

III 21.619

 

DAREA DE SEAMĂ făcută de preşedintele Consiliului şi raportul censorilor către Adunarea generală ordinară a Băncii ce se va ţine în ziua de 22 februarie 1925. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Ramuri, 1925, 18 p.

III 21.573

 

SCRISORI de negustori / tipărite pentru Sfatul Negustorilor de Nicolae Iorga. - Bucureşti: Tiparul Aşezământului tipografic Datina Românească din Vălenii de Munte, 1925, 223 p.

T I 11.249

 

 

1926

 

ALMANAHUL Graficei române 1926. - Craiova: Editura Grafica Română, [1926], 212 p.

T II 784

 

CONSTANTINESCU-IAŞI, P.

            Vechimea Bisericei Sf. Dumitru din Craiova. - Craiova: Scrisul Românesc, 1926, 14 pag.

Extras din "Arhivele Olteniei", An. V. No. 28.

 T II 3.944

 

EROILOR învăţători doljeni : omagiu. - Craiova: Tiparul Scrisul Românesc, 1926, 180 p.

T III 623

 

GAICU, D.

            Discurs rostit în şedinţa Consiliului de Administraţie din 6 decembrie 1925 al Camerei de Comerţ şi Industrie din Craiova cu ocaziunea votărei budgetului pe anul 1926. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Ramuri, [1926], 152 p.+3 anexe tabel.

III 21.630

 

LAUGIER, CH. H.

            Igiena Craiovei: evoluţia tuberculozei. - Craiova: Scrisul Românesc, [1926], 12 p.

III 21.554

 

PROGRAMUL Teatrului Naţional din Craiova. - Craiova : Scrisul Românesc, 1926.

III 10.604

 

SOCIETATEA Naţională de Cruce Roşie a României, filiala Craiova. - Craiova: Ramuri, 1926, 45 p.

T II 5.352

 

 

1927

 

CONSTANTINESCU, I.

            Istoricul Bisericii Maica Precesta Dudu din Craiova

vol.

Vol.2. - 1927, 727 p.

T II 4.693-

 

GEORGESCU, I.B.

            Dare de seamă generală de lucrările executate sub primariatul domnului I.B. Georgescu (1 aprilie 1926 - 12 iulie 1927). - Craiova: Ramuri, [1927], 60 p.

III 21.618

 

STATISTICA Societăţilor pe acţiuni din România în anul 1927  după bilanţurile încheiate la finele anului 1926  - Statistique des Societes par actions en Roumanie en 1927  d'apres les bilans fermes a la fin de l'annee 1926. - Bucureşti: Tipografia "Ion C. Văcărescu", 1927, 874 p.

T II 11.539

 

 

1928

 

DAREA DE SEAMĂ a Consiliului de Administraţie şi Raportul Censorilor către Adunarea Generală ordinară din 17 martie 1929. - Craiova: Scrisul Românesc, 1928, 12 p.

III 21.622

DEMETRESCU, GEORGE MIL.

            Istoria Baroului Dolj de la 1864 - 1928. - Craiova : "Tiparul Prietenii Ştiinţei", 1928, 596 p.

III 13.868

 

GEORGESCU, SICĂ

            Contribuţiuni referitoare la începuturile Craiovei.- Craiova: Scrisul Românesc, 1928, 16 p.+ 1 hartă

T II 3.693

 

PENTRU MEMORIA generalului Ion Argetoianu.- Craiova: Ramuri, [1928], 50 p.

T II 9.397

 

POPESCU-BREASTA, GR.

            Biserica Maica Precesta Dudu : două cuvântări / Preot Gr. Popescu-Breasta, fost epitrop ctitoricesc al Bisericii Maica Precesta Dudu. - Craiova: Tipografia "Apărarea Naţională", 1928, 15 p.

III 21.535

 

TĂTĂRESCU, EM.

            Activitatea desfăşurată la primăria municipiului Craiova dela 18 iulie 1927 - 6 decembrie 1928 / Em. Tătărescu - fost primar al municipiului. - Craiova: Scrisul Românesc, [1928], 80 p.

III 21.650

 

 

1929

 

OLĂREANU, AL.

            Însemnări pentru o istorie a teatrului craiovean. - Craiova : Ramuri, 1929, 57 p.

II 25.389

 

POP, MARIA M.

            Întâmpinările Asociaţiei cu prilejul legiferării administrative : tabloul internaţional al sufragiului municipal / Maria M. Pop, Asociaţia pentru emanciparea civilă şi politică a femeilor române din Oltenia. - Craiova : [s.n.], 1929, 19 p.; 1 tb.

III 21.557

 

POPESCU-POLYCLET, I.C.

Antologia poeţilor olteni. - Craiova : Editura "Ramuri", 1929, 132 p.

T II 2.141

 

 

 

1930

 

Minerva: Enciclopedie Română. - Cluj: Editura Comitetului de Redacţie al Enciclopediei Române Minerva, 1930, 977 p.

T III 2.025

 

 

1931

 

GHICA-BUDEŞTI, N.

            Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi în Oltenia

Partea 2 - Vechiul stil românesc din veacul al XVI-lea. - 1931. - 63 p.; 146 pl.

T IV 397

 

Partea 3 - Veacul al XVII-lea : Epoca de transiţie. Domnia lui Matei Basarab. - 1933, 108 p.; 335 pl.

T IV 649

 

Partea 4 - Noul stil românesc din veacul al XVIII-lea. - 1936, 179 p.; 1162 pl.

T IV 650

 

NICOLĂESCU-PLOPŞOR, C.S.

            Institutul de Arheologie Olteană la al XV-lea Congres de Antropologie şi Arheologie Preistorică. - Craiova: Muzeul Regional al Olteniei, 1931, 8 p.

III 21.643

 

NYÁRÁDY, E. I.

            Dare de seamă despre excursiunea botanică, făcută în judeţul Doljiu în anul 1929, şi despre înfiinţarea Herbarului Muzeului Regional din Craiova (Cu 10 fotografii luate de autor). - Craiova : Scrisul Românesc, 1931, 14 p.

III 21.562

 

1932

 

JIANU, ILIE

            Memoriu înaintat Onoratului Minister al Instrucţiunii şi Cultelor prin Inspectoratul Regional Craiova. - Craiova: Tipografia Victoria, 1932, 31 p.

T II 5.158

 

SOCIETATEA Culturală Teatrul Popular Traian Demetrescu : program

 . - Craiova : Editura Scrisul Românesc, 1932, 28 p

III 21.537

 

 

1933

 

BULETINUL Comisiunii Monumentelor. An XXV, Facicola 71-74: Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia/ N. Ghika Budeşti.- Vălenii de Munte: Tip. Datina Românească.

Partea a III-a - Veacul al XVII-lea. Epoca de transiţie: Domnia lui Matei Basarab.- 1933, 108 p.+ 335 pl.

T IV 649

 

DEMETRESCU, MARIN

            Muzeul Regional al Olteniei. Călăuză  / Marin Demetrescu, C.S. Nicolăescu Plopşor.- Craiova: Scrisul Românesc, 1933, 77 p.

T I 15.692

 

LISTA alegătorilor pentru Consiliul Municipal pe anul 1933. - Craiova: Editura Scrisul Românesc, [1933], 334 p.

V 809

 

LUNGULESCU, D.

            Rolul preotului militar în timp de pace şi în răsboiu: studiu dezvoltat, cu aplicaţie practică în conformitate cu Instrucţiunile provizorii elaborate de Ministerul Apărărei Naţionale, Inspectoratul Clerului Militar aprobat de Prea Sfinţia Sa D.D. D-r Ioan Stroia / pref. de preotul Petre Partenie. - Craiova: Tip. Naţionala, P.I. Gavrilescu, 1933, 93 p.

T I 9.726

 

NICOLĂESCU-PLOPŞOR, CONSTANTIN

            Les Celtes en Olténie. - Guimaraes, 1933.

T IV 661

 

PROEMINENŢA Bisericii Creştine Ortodoxe : conferinţă ţinută de preotul Ştefan Popescu Poiana-Mare Dolj în faţa Congresului preoţesc al eparhiei Râmnicului Noului Severin în Târgu-Jiu la 2 noembrie 1932. - Râmnicul Vâlcea: Tiparul Tipografiei "Cozia", a Sfintei Episcopii, 1933, 37 p.

T II 3.084

 

REGULAMENTUL general de poliţie comunală în municipiul Craiova [votat de Consiliul Municipal în sedinţa dela 7 Martie 1933 şi aprobat de Comitetul Local de revizuire prin procesul-verbal din 30 Martie 1933]. - Craiova : Scrisul Românesc, 1933, 118 p.

III 21.590

 

 

1934

 

BERCIU, D.

            Generalităţi asupra preistoriei Olteniei şi angrenarea ei în problemele Europei Centrale şi Sud-Estice. - Bucureşti: Tipografia "Datina Românească", 1934, 11 p.

T IV 627

 

BERCIU, DUMITRU

            Civilizaţia de tip Glina III. - Craiova: Muzeul Regional al Olteniei, 1934, 14 p.

III 21.521

 

PRIMUL CONGRES NAŢIONAL asupra boalelor contagioase. Craiova, 26-28 octombrie 1934. - [s.l.]: Editura "Revista Ştiinţelor Medicale", 1934, 564 p.

Autograful preşedintelui activ al Congresului..

T II 3.912

 

STATISTICA Societăţilor pe acţiuni din România în anul 1933 după bilanţurile încheiate la finele anului 1932 şi până la 30 iunie 1933 - Statistique des Societes par actions en Roumanie en 1933 d'apres les bilans arretes au 31 decembre 1932 et jusqu'au 30 juin 1933. - Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, 1934, 849 p.

T II 6.782

 

 

1935

 

DINCULESCU, NICOLAE GH.

            Bisericile Craiovei : Un capitol din istoria oraşului. - Craiova: Editura Revistei "Oltenia", [1935], 116 p.

III 13.866

 

LĂMURIRI pentru admiterea elevilor în liceul militar "D.A. Sturdza" din Craiova. - Craiova : Tipografia Speranţa, 1935, 14 p.

II 59.066

 

 

 

1936

 

DEM-MIULESCU, G.

            Centenarul Liceului de Fete "Elena Cuza" : 1835-1935. - Craiova : Ramuri, 1936, 51 p.

III 21.527

 

GEORGESCU, ANASTASE

            Craiova : Cercetări istorice : Târgul Craiovei. - Craiova : Ramuri, 1936, 114 p. ; 1 h.

III 13.854

 

GEORGESCU-GRUIAN, L.

            Lupta contra secetei. - Craiova : Editura Tipografiei "Lupta Cooperativă", 1936, 28 p.

III 21.545

          

STATISTICA Societăţilor pe acţiuni din România în anul 1935 după bilanţurile încheiate la finele anului 1934 şi până la 30 iunie 1935 - Statistique des Societes par actions en Roumanie en 1935 d'apres les bilans arretes au 31 decembre 1934 et jusqu'au 30 juin 1935. - Bucureşti: Tipografia Curţii Regale F. Gobl Fii, 1936, 867 p.

T II 9.651

 

 

1937

 

THEODORIAN, CATON

            Ploieşti – Craiova. Scrisori din timpul Revoluţiei de la 1870. Eugeniu Carada autorul moral al Mişcării. Arestarea lui. Revoluţionarii craioveni. Aspecte politice. Comentarii. – Craiova: Ramuri, 1937, 16 p.

T II 12.028

 

 

1938

 

ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI. -  [Bucureşti] : Imprimeria Naţională.

 vol.

 Vol.1 - Statul : T IV 138 : T IV 140 : T IV 977 : T IV 1.999. - [1938]. - 1.053 p.

 Vol.2 - Ţara Românească : T IV 139 : T IV 141 : T IV 978 : T III 2.000. - [1938]. - 757 p.

 Vol.4 - Economia naţională - circulaţie, distribuţie şi consum : T IV 143 : T IV 980 : T III 2.002. - [1943]. - 1.081 p.

T IV 138-

 

RECENSĂMÂNTUL GENERAL AL POPULAŢIEI ROMÂNIEI DIN 29 DECEMVRIE 1930  / publicat de dr. Sabin Manuila. - Bucureşti.

 vol.

 vol.1 - Sex, stare civilă, grupe de vârstă, gospodării, infirmităţi, populaţia flotantă : Editura Institutului Central de Statistică : T IV 1.306. - [1938]. - 784 p. - Dedicaţie cu autograful autorului.

 vol.2 - Neam, limbă maternă, religie : Tipărit la Monitorul Oficial, Imprimeria Naţionlă : T IV 1.307. - [1938]. - 780 p. - Dedicaţie cu autograful autorului.

vol.3 - Ştiinţa de carte : Tipărit la Monitorul Oficial, Imprimeria Naţionlă : T IV 1.308. - 1938. - 538 p. - Dedicaţie cu autograful autorului.

 vol.4 - Locul naşterii, situaţia în gospodărie, menaje colective, mărimea gospodăriilor, cunoaşterea limbii române, cetăţenia, vârsta : Editura Institutului Central de Statistică : T IV 1.309. - 427 p. - Dedicaţie cu autograful autorului.

 vol.5 - Profesiuni : Editura Institutului Central de Statistică : T IV 1.310. - 418 p. - Profesiuni : Populaţia după situaţia în profesie, sex, grupe de vârste, instrucţie şi neam pe clase de profesiuni.

 vol.7 - Profesiuni : Editura Institutului Central de Statistică : T IV 1.311. - 569 p. - Profesiuni : Populaţia pe clase şi grupe de profesini după sexe, vârstă, instrucţie şi neam; situaţia în profesie a activilor.

 vol.9 - Structura populaţiei României : Editura Institutului Central de Statistică : T IV 1.312. - 841 p. - Tabele selecţionate din rezultatele recensământului general al populaţiei din 1930.

 vol.10 - Întreprinderi industriale şi comerciale : Tipărit la Monitorul Oficial, Imprimeria Naţionlă : T IV 1.313. - 1938. - 853 p. - Tabele selecţionate din rezultatele recensământului general al populaţiei din 1930.

 T IV 1.306-

 

STATISTICA Societăţilor Anonime din România: 1936. - Bucureşti: Editura Institutului Central de Statistică, 1938, 176 p.

T II 6.925

 

 

1939

 

BIBLIOTECA ARHIVELOR STATULUI

            Inventarul Arhivelor Statului : Bucureşti, Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Craiova, Iaşi, Năsăud, Timişoara, Braşov. - Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1939, 420 p.

T II 9.950

 

 

1941

 

BĂLAŞA, DUMITRU

            Alte manuscrise ale lui Dionisie Eclisiarhul. - Craiova: Editura Revistei Oltenia, 1941, 38 p.

T II 4.698

 

OLTENIA. Documente. Cercetări. Culegeri / tipărită sub îngrijirea dr. C. S. Nicolăescu Plopşor. - Craiova: s.n., 1941, 64 p.

T II 4.047

 

POPESCU-CILIENI, I. pr.

            Biserica Sf. Dumitru : Catedrala Mitropolitană din Craiova. - Craiova : Tipografia Sfintei Mitropolii a Olteniei, 1941, 16 p.

III 21.577

 

RECENSĂMÎNTUL general al României din 1941. - Bucureşti: s.n., 1941, 301 p.

T II 6.975

 

TABLOU : avocaţi definitivi, avocaţi stagiari, apărători. - [s.l.]: [s.n.], 1941, 54 p.

 III 21.517

 

VIEAŢA bisericească în Oltenia. Anuarul Mitropoliei Olteniei. - Craiova: Tipografia Sf. Mitropolii a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, 1941, 906 p. + 4 f.h.

T II 13.241

 

 

1942

 

ROMANESCU, MARCEL

            Tetraevanghelul dela Craiova din 1580 şi alte cărţi bisericeşti. - Craiova: Ramuri, 1942, 16 p.

T II 4.402

 

TEATRUL NAŢIONAL Craiova : program. - Craiova, s.n., 1942, 32 p.

III 4.933

 

 

TUDOR, DUMITRU

            Oltenia Romană cu 54 figuri în text şi o hartă afară din text. - Bucureşti: [s.n.], 1942, 388 p. - (Uniunea Fundaţiilor Culturale Regale - Secţia Istorică).

 T III 2.233

 

 

1943

 

MONOGRAFIA judeţului Doljiu. - Craiova : [s.n.], 1943.

vol.

Vol.1 - Geologie, arheologie, istorie, geografie. - 163 p.

Vol.2 - Agrogeologie, industrie, comerţ, demografie, şcoala, biserica. - 160 p.

  V 814

 

ROMANESCU, MARCEL

            Odoarele noastre bisericeşti. - Craiova: Tip. Sfintei Mitropolii a Olteniei, 1943, 24 p.

T II 3.470

 

 

1944

 

FORTUNESCU, CONSTANTIN D.

            Două neamuri oltene : Creţeştii şi Brădeştii / C.D. Fortunescu, G.D. Florescu, Marcel Romanescu. - Craiova: Tipografia Colegiului Naţional "Carol I", 1944, 104 p.

Cu 17 figuri, 15 planşe şi mai multe table genealogice.

Extras din Arhivele Olteniei, nr. 125-130, anul XXII, 1943.

III 21.533

 

GHERAN, NETTA

            Oltenii în trecutul economic al ţărei lor. - Craiova: Ramuri, 1944, 60 p.

III 2.366

MONOGRAFIA judeţului Dolj. Izvoare demografice / tipărită sub îngrijirea d-lui C.S. Nicolăescu-Plopşor. - Craiova: s.n.

Vol.I, partea III - Catagrafia din 1831.- [1944]. – p.129 - 194

T II 6.473

Vol.2, partea a II-a - Catagrafia din 1831. [apare în Oltenia. Documente. Cercetări. Culegeri]. – [1944], 63 p.

T II 6.546

 

1946

 

DAREA DE SEAMĂ a Consiliului de Administraţie şi Raportul Censorului către Adunarea Generală ordinară din 20 aprilie 1946. - Craiova: Scrisul Românesc, [1946], 8 p.

 III 21.623

 

MIRCEA, ION RADU

            Catalogul Documentelor Ţării Româneşti: 1369 – 1600.- Bucureşti: Crate Românească, 1946, 112 p.

T II 5.476

 

 

1948

 

POPESCU-CILIENI, I. pr.

            Contribuţiuni la istoria învăţământului din Oltenia în anul 1848. - Craiova: Tipografia Colegiului Popular"Nicoale Bălcescu", 1948, 66 p.

III 21.601

 

 

1951

 

DOCUMENTE privind istoria României/ Ion Ionaşcu, I. Lăzărescu Ionescu, Barbu Câmpina.... . - Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare române

Veacul XVII – B. Ţara Româneacă, vol.2 – (1611 – 1613) .- 1951, 610 p.

T II 9.692

 

 

1955

 

CENTENARUL Teatrului Naţional din Craiova. - Craiova, s.n., 1955, 48 p.

T II 10.977

 

 

1957

 

COTEŢ, PETRE V.

            Cîmpia Olteniei : Studiu geomorfologic : (cu privire specială asupra cuaternalului). - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1957, 272 p.

III 707

 

FOCŞA, GHEORGHE

            Elemente decorative la bordeiele din sudul regiunii Oltenia. - Bucureşti : [s.n.], 1957, 56 p.

IV 1.098

 

 

1958

 

BIBLIOTECA Centrală Regională Craiova : Semicentenarul Bibliotecii Centrale Regionale 1908-1958 : Caiet festiv. - Craiova : [s.n.], 1958, 24 p.

III 5.400

 

TUDOR, DUMITRU

            Oltenia Romană. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1958, 530 p.

III 2.064

 

 

1959

 

15 Ani de viaţă nouă în regiunea Craiova. - Craiova: [s.n.], 1959, 116 p.

II 10.182

 

 

1961

 

CUCU, VASILE

            Oltenia azi. - Bucureşti: Societatea pentru Răspîndirea Ştiinţei şi Culturii, 1961, 72 p.

II 3.786

 

 

1962

 

DICŢIONAR ENCICLOPEDIC ROMÂN / Academia Republicii Populare Române

 4 vol.

 Vol.1 - A - C. – 1962, 880 p.

 Vol.2 - D - J. – 1964, 946 p.

 Vol.3 - K - P. – 1965, 912 p.

 Vol.4 - Q - Z. – 1966, 959 p.

III 5.339

 

 

1963

 

CRAIOVA : [ghid istoric]. - [Craiova]: [s.n.], 1963, 108 p.

 I 475

 

CRAIOVA. - Bucureşti : Meridiane, 1963, 14 p.

 I 572

 

PAS, ION

            Carte despre vremuri multe. - Bucureşti, 1963,  375 p.

II 22.802

 

 

1964

 

DAVIDESCU, MIŞU

            Monumente istorice din Oltenia. - Bucureşti: Meridiane, 1964, 104 p.; 1 planşă.

II 14.640

 

MUZEUL DE ARTĂ din Craiova. - Bucureşti: Meridiane, 1964, 64 p.; 35 pl. reprod.

II 16.116

 

ORAŞELE Olteniei / [Colectivul de autori : Ion Giubelan, Constantin Baban, Ştefan Bazilescu ş.a.]. - Craiova: Comitetul Regional pentru Cultură şi Artă, 1964, 116 p.

II 3.913

 

 

1965

 

ŞTEFĂNESCU, ŞTEFAN

            Bănia în Ţara Românească. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1965, 248 p.

II 3.566

 

OLTENIA / Prefaţă de Ilie Purcaru. - Bucureşti: Meridiane, 1965, 7 p. ; il.

IV 350

 

 

 

1966

 

EXPOZIŢIA interregională de artă plastică : Craiova şi Deva. - Craiova: [s.n.], 1966, 6 p. ; f.repr.

III 2.676

 

MÂNDRESCU, ANATOL

            Le Musée d'Art de Craiova = The Fine Arts Museum of Craiova. - Bucureşti: Meridiane, 1966, 44 p + 80 p.il.

II 15.693

 

 

1967

 

DEACONU, LUCHIAN

            Mişcarea muncitorească şi democratică din Oltenia şi Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie (1918-1921). - Craiova: [s.n.], 1967, 23 p. - (Comunicări. Seria istorică ; 8).

II 4.849

 

FILARMONICA DE STAT "Oltenia" : 1947 - 1967 : 20 de ani de actvitate

 . - Craiova, 1967, 16 p. cu il.

II 16.725

 

OLTENIA : ghid turistic al regiunii. - Bucureşti : Meridiane, 1967, 240 p. ; il.; h.

II 3.893

 

OSIAC, VLADIMIR

            Cîteva date privind lupta muncitorimii craiovene în anii 1918 - 1920. - Craiova: Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie Craiova, 1967,  20 p.

II 14.518

 

PALEOLOG, VASILE G.

            Opera lui Brîncuşi din Muzeul de Artă din Craiova. - Craiova : Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie Craiova, 1967, 18 p. ; 14 p. il. - (Istoria artei).

II 16.142

 

PALEOLOG, VASILE G.

            Vestigii de artă germană în Craiova. - Craiova, s.n., 1967, 13 p. + 8 foto. - (Comunicări. Seria Istoriaa artei ; 4).

Apărută sub egida: Academia Republicii Socialiste România. Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie, Craiova.

T I 12.162

 

PETRESCU, ILEANA

            Documente privind emigrarea ţăranilor olteni în America. - Craiova, 1967, 18 p. - (Comunicări. Seria istorică ; 4).

Apărută sub egida: Academia Republicii Socialiste România. Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie, Craiova..

II 14.515

 

PETRESCU, ILEANA

            Documente privind organizarea rezistenţei armate din 1848 în Oltenia. - Craiova, 1967, 49 p. - (Comunicări. Seria istorică ; 6).

II 4.853

 

PETRESCU, ILEANA

            Ecoul răscoalelor ţărăneşti din Oltenia în presa centrală şi locală din 1907. - Craiova : [s.n.], 1967, 16 p. - (Comunicări. Seria istorică ; 2).

Academia Republicii Socialiste România. Centrul de Filologie, Istorie şi Etnografie Craiova..

II 4.854

 

POPILIAN, GHEORGHE

            Noi dovezi privind invazia carpilor în Oltenia. - Craiova, 1967, 56 p. ; pl. - (Comunicări. Seria numismatică ; 1).

Apărut sub egida: Academia Republicii Socialiste România. Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie Craiova..

II 14.512

 

PROBLEMA ţărănească în Oltenia în sec. al XIX-lea : documente. - Bucureşti: [s.n.], 1967, 605 p.

III 2.360

 

TEXTE DIALECTALE : Oltenia . - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967, 437 p.

II 1.587

 

 

1968

 

DEACONU, LUCHIAN

            Contribuţii la cunoaşterea mişcării de partizani din Oltenia în anul 1917. - Craiova : [s.n.], 1968, 47 p. - (Comunicări. Seria istorică ; 7).

 II 4.848

 

DEACONU, LUCHIAN

            Documente referitoare la marea răscoală ţărănească din 1907 în judeţul Dolj. - Craiova, 1968, 44 p. - (Comunicări. Seria istorică ; 14).

II 4.847

 

DEACONU, LUCHIAN

            Mărturii din Oltenia privind lupta pentru desăvîrşirea Unităţii de Stat a României / Luchian Deaconu, Şerban Crăciunoiu. - Craiova: [s.n.], 1968, 30 p.

II 4.846

 

DEACONU, LUCHIAN

            Noi documente privind înăbuşirea răscoalei din 1907 în Oltenia. - Craiova, 1968, 51 p. - (Comunicări. Seria istorică ; 18).

II 4.873

 

DEACONU, LUCHIAN

            Noi mărturii despre rezistenţa populaţiei oltene faţă de ocupaţia germană (1917). - Craiova, 1968, 24 p. - (Comunicări. Seria istorică ; 16).

II 4.850

 

MILCU, ŞTEFAN MARIUS

            Atlasul antropologic al Olteniei / Marius Ştefan Milcu, Horia Dumitrescu. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968, 276 p.+pl.

IV 826

 

MUZEUL Olteniei : Proiect pentru organizarea zonei istorico-muzeale cu sector în aer liber, la Craiova. - Craiova : [s.n.], 1968, 19 p.

I 325

 

OSIAC, VLADIMIR

            Mişcarea muncitorească din Oltenia între anii 1918-1920 / Vladimir Osiac, Ion Pătroiu. - Craiova: Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie Craiova, 1968, 30 p.

II 14.519

 

PETRESCU, ILEANA

            Cîteva consideraţii privind urmările imediate ale Revoluţiei din 1848 în Oltenia. - Craiova : [s.n.], 1968, 20 p. - (Comunicări. Seria istorică ; 10).

II 4.851

 

PETRESCU, ILEANA

            Presa olteană în slujba unirii Transilvaniei cu România / Luchian Deaconu. - Craiova : [s.n.], 1968, 28 p. - (Comunicări. Seria istorică ; 20).

II 2.870

 

POPILIAN, GHEORGHE

            Un nou aspect al sfîrşitului epocii de bronz în Oltenia. - Craiova: [s.n.], 1968, 10 p. - (Comunicări. Seria arheologică ; 6).

Apărută sub egida: Academia Republicii Socialiste România. Centrul de istorie, filologie şi etnografie Craiova..

II 14.511

 

UNIVERSITATEA Populară Craiova. Prospect 1968 - 1969. - Craiova: s.n., 1968, 38 p.

T I 14.269

 

 

1969

 

1826 - 1966 : 140 de ani de existenţă a Liceului "Nicolae Bălcescu" din Craiova. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1969, 207 p.

II 16.344

 

DEACONU, LUCHIAN

            Lupta maselor populare din judeţul Dolj împotriva dictaturii antonesciene şi a războiului hitlerist. - Craiova: Comitetul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Dolj : Casa Creaţiei Populare , 1969, 95 p.

II 7.514

 

DIDACTICA şi educaţia : Referate şi comunicări prezentate la sesiunea naţională "Cercetarea ştiinţifică în sprijinul perfecţionării învăţămîntului şi educaţiei în şcoala de cultură generală", Craiova, 4 - 5 aprilie 1969. - Craiova : [s.n.], 1969, 688 p. - (Didactica şi educaţia).

III 2.435

 

IORDACHE, GHEORGHE

            Cîteva observaţii asupra cruceritului în lemn din două centre olteneşti / Gheorghe Iordache, N. Niţu, M. Papilian. - Craiova : [s.n.], 1969, 24 p. + 4 fig.

II 4.869

 

PĂTRAŞCU, ION

            Prezenţe culturale italiene la Craiova în epoca modernă. - Craiova: [s.n.], 1969, 63 p.

III 2.682

 

PETRESCU, ILEANA

            Documente privind Revoluţia din 1848 în Oltenia. - Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1969, 314 p.

III 2.365

 

RĂDULESCU, GHEORGHE

            Însemnări din trecutul unei tipografii şi cultura olteană / Gheorghe Rădulescu, I.M. Negreanu. - Craiova: Comitetul de Cultură şi Artă al municipiului Craiova, 1969, 95 p.

II 4.928

 

REVISTA olteană literar-ştiinţifică : Indice bibliografic. - Craiova : [s.n.], 1969, 20 p.

IV 1.150

 

 

1970

 

BIBLIOGRAFIA ISTORICĂ A ROMÂNIEI  / Ştefan Pascu, Gheorghe Hristodol, Gheorghe Iancu

vol.

Vol.1 - 1944 - 1969 : Bibliografie selectivă. - 1970, 387 p.

Vol.2 - Secolul XIX / Volum îngrijit de Cornelia Bodea. - 1972, Tom.

Tomul I - Cadrul general. Ţara şi locuitorii. - 513 p.

Vol.3 - Secolul XIX / Volum îngrijit de Vladimir Diculescu. - 1974, Tom.

Tomul 5 - Biografii. - 372 p.

Vol.4 - 1969 - 1974 - Bibliografie selectivă. - 1975, 516 p.

Vol.5 - 1974 - 1979 - Bibliografie selectivă. - 1980.

Vol.6 - 1979 - 1984 - Bibliografie selectivă. - 1985, 532 p.

Vol.7 - 1984 - 1989. - 1990, 412 p.

 vol.10 - 1999 - 2004. - 2005, 1154 p.

IV 272

 

BUŞE, LIUBOVIA

            Monografia Liceului Pedagogic Craiova 1870-1970 / Liubovia Buşe, Ion Popa, Elena Murăreţu. - Craiova : [s.n.], 1970,  574 p.

II 4.293

 

DAVIDESCU, MIŞU

            Monumente medievale din N-V Olteniei. - Bucureşti: Meridiane, 1970, 40 p.; 16 p. il.

I 3.788

 

DEZVOLTAREA judeţului Dolj, 1944 - 1968 : învăţămînt, cultură, sănătate : (Bibliografie selectivă). - Craiova, 1970,  96 p.

IV 1.138

 

GRAFICA românească : [Muzeul de Artă din Craiova]. - Craiova : [s.n.], [1970], 23 p.

I 4.011

 

STOICESCU, NICOLAE

            Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România : Ţara Românească : (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea) / Cu o prefaţă de I.P.P.S. Firmilian Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Craiovei. - Craiova: Mitropolia Olteniei, 1970.

 vol.

 Vol.1 - A - L. - 408 p..

 Vol.2 - M - Z. - 800 p.

III 1.890

 

 

1971

 

1870 - 1970 un secol de existenţă a Liceului pedagogic din Craiova. - Craiova : [s.n.], 1971, 193 p. ; pl.

II 4.400

 

BRĂDIŞTEANU, NICOLAE

             Oameni şi întîmplări din Craiova . - Craiova : Casa Corpului Didactic a Judeţului Dolj, 1971, 88 p.

II 11.370

 

DEACONU, LUCHIAN

             Dolj. Pagini de istorie revoluţionară / Luchian Deaconu, Florian Tănăsescu. - Bucureşti : [s.n.], 1971, 168 p.

II 7.511

 

DIN VIAŢA şcolii Doljului : culegere de studii. - Craiova : Casa Corpului Didactic a Judeţului Dolj, 1971, 176 p.

II 4.326

 

EXPOZIŢIA de pictură Rudolf Schweitzer-Cumpăna : ianuarie - februarie 1971, Craiova. - Craiova : [s.n.], 1971, 20 p. ; il.

 I 4.067

 FIRAN, FLOREA

             Ramuri : Studiu monografic / Florea Firan,  Marta Mitran. - Craiova : Casa Creaţiei Populare a Judeţului Dolj, 1971, 447 p.

   III 4.630

 

LICEUL industrial de mecanică agricolă Craiova : 100 de ani : 1871-1971. - Craiova : [s.n.], 1971, 64 p.

III 2.438

 

LICEUL pedagogic Craiova : sesiunea de referate şi comunicări a cadrelor didactice şi a cercurilor de elevi . - Craiova : [s.n.], 1971, 64 p.

II 4.426

 

PAPACOSTEA, ŞERBAN

Oltenia sub stăpînirea austriacă : (1718 - 1739). - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1971, 342 p.

III 2.363

 

REZONANŢE culturale oltene. - Craiova : Comitetul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Dolj, 1971, 452 p.

II 3.155

 

STOICA, GEORGETA

Centre specializate pentru confecţionarea mobilierului popular din Oltenia / Georgeta Stoica, Ileana Diaconescu. - Craiova : Casa Creaţiei Populare a Judeţului Dolj, 1971, 26 p.

I 839

 

 

1972

 

DANEŞ, AUREL

Sportul în Dolj. - Craiova : [s.n.], 1972, 120 p.

  II 16.898

DEACONU, LUCHIAN

Pagini din istoria mişcării revoluţionare şi democratice de tineret din Oltenia / Luchian Deaconu, Atanasie Marinescu, Vladimir Osiac. - Craiova : [s.n.], 1972, 204 p.

 II 16.800

 

FILARMONICA DE STAT "Oltenia" la 25 de ani de activitate. - Craiova : [s.n.], 1972, 96 p.

II 16.934

 

FIRAN, FLOREA

Doljul în imagini. - Craiova : [s.n.], 1972, 151 p. + il.

III 2.533

 

FIRAN, FLOREA

Ramuri : 1905-1947 / Florea Firan, Marta Mitran. - Bucureşti : Editura Enciclopedică Română, 1972, 497 p.; il.

 II 16.334

 

PALEOLOG, VASILE G.

Obiective turistice, din Oltenia, inedite. - Craiova : [s.n.], 1972, 16 p.

II 4.937

 

 

1973

 

25 DE ANI de învăţământ superior agronomic la Craiova (1948 - 1973)/ Universitatea din Craiova. - Craiova : [s.n.], 1973, 124 p.

 III 10.975

 

DINAMICA socială a învăţămîntului universitar : studii pe modelul Universităţii din Craiova. - Craiova : Scrisul Românesc, 1973, 279 p.

II 4.275

 

DIN VIAŢA şcolii Doljului. - Craiova : Casa Corpului Didactic a Judeţului Dolj, 1973, vol.

vol. 3. - 216 p.

 III 5.720

 

DUMITRESCU, ION PUIU

Pumnacii olteni : 1923 - 1973 / Marin Crăciunescu, Ion Puiu Dumitrescu. - Bucureşti : Editura Stadion, 1973, 120 p.

II 16.158

 

PETRESCU, ILEANA

Anul revoluţionar 1848 în Oltenia /Vladimir Osiac, Ileana Petrescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1973, 166 p.

II 3.455

ROGOVEANU, ION

Promovarea progresului tehnic în producţie - factor determinant al eficienţei economice. Craiova, august, 1973. - Craiova : [s.n.], 1973, 20 p.

I 4.317

 

 

1974

 

 ATANASESCU, IANCU

Culele din Oltenia / Iancu Atanasescu ,Valeriu Grama. - Craiova : Scrisul Românesc, 1974, 176 p.

II 15.415

 

BADEA, LUCIAN

Judeţul Dolj / Lucian Badea, Alexandra Ghenovici. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974, 150 p.

  II 3.684

 

GĂRĂU, ADRIANA

Ion Ţuculescu la Craiova. - Craiova : [s.n.], 1974, 35 p. + 8 f.il.

II 16.360

 

OLTENIA : studii şi comunicări. - Craiova : [s.n.], 1974.

   Vol.1 - Istorie. - 1974, 232 p. - [Volumul cuprinde comunicări prezentate la Sesiunea Ştiinţifică a Muzeului Olteniei Craiova 16 - 18 noiembrie 1973.]

   Vol.2 - Istorie, etnografie, ştiinţele naturii. - 1980,  416 p. - [Volumul cuprinde comunicări prezentate la Sesiunea Ştiinţifică a Muzeului Olteniei Craiova 16 - 18 noiembrie 1973.].

   Vol.3 - Istorie, etnografie, ştiinţele naturii. - 1981,  370 p. - [Volumul cuprinde comunicări prezentate la Sesiunea Ştiinţifică a Muzeului Olteniei Craiova 16 - 18 noiembrie 1973.].

   Vol.4 - Istorie, etnografie. - 1982,  223 p. - [Volumul cuprinde comunicări prezentate la Sesiunea Ştiinţifică a Muzeului Olteniei Craiova 16 - 18 noiembrie 1973.].

   Vol.5-6 - Arheologie, istorie, etnografie, artă : 1984 - 1986. - 1987,  228 p. - [Volumul cuprinde comunicări prezentate la Sesiunea Ştiinţifică a Muzeului Olteniei Craiova 16 - 18 noiembrie 1973.].

 III 2.370

 

PĂTRAŞCU, ION

Petar Beron şi Craiova : Coordonate culturale comune. - Craiova : Scrisul Românesc, 1974, 8 p.

III 5.958

 

 

 

1975

 

ANDRONESCU, VIRGIL

Cu barca pe Jiu, Olt, Mureş : mic ghid de turism nautic pentru tineret / schiţe şi desene de Virgil Andronescu şi Aurel Petrescu. - Bucureşti : Editura pentru Turism, 1975, 132 p.

II 15.649

 

CRAIOVA : album omagial. - Craiova : [s.n], 1975, 14 p. cu 110 f.ilustr.

   IV 296

 

DIN ISTORIA Arhiepiscopiei Craiovei şi a Municipiului Craiova. – Craiova: Editura Mitropoliei Olteniei, 1975, 132p. cu 13 f.ilustr.

T II 12.231

 

DOLJUL : prezent şi perspectivă / Frontul Unităţii Socialiste - Consiliul Jud. Dolj. - Craiova : [s.n.], 1975, 60 p.

I 4.300

 

FIRAN, FLOREA

Din viaţa şcolii Doljului / Florea, Firan, Ion Pătraşcu. - Craiova : Casa Corpului Didactic a Judeţului Dolj, 1975, 161 p. cu il.

II 18.682

 

REZEANU, PAUL

Muzeul de Artă din Craiova. - Bucureşti : Meridiane, 1975, 36 p.

I 3.926

 

TOŞA TURDEANU, ANA

Oltenia : Geografie istorică în hărţile secolului XVIII-lea. - Craiova : Scrisul Românesc, 1975, 211 p.

II 3.980

 

 

1976

 

ANDREI, NICOLAE

Ani de lumină : istoria Liceului "Nicoale Bălcescu" din Craiova : 1826 - 1976. - Craiova : Scrisul Românesc, 1976, 496 p.

    II 4.266

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ DOLJ : [ghid]/ Biblioteca Judeţeană Dolj. - Craiova : [s.n.], [1976], 32 p.

I 6.232

 

DEACONU, LUCHIAN

Muzeul Olteniei ; Istorie : Ghid / Luchian Deaconu, Radu Popovici. - Craiova : [s.n.], 1976, 160 p.

94(498)/D26

 

FIRAN, FLOREA

Presa literară craioveană : 1838 - 1975. - Craiova : Scrisul Românesc, 1976, 417 p.

II 10.277

 

ÎNDRUMĂTOR în arhivele statului : Judeţul Dolj. Îndrumătoare arhivistice . - Bucureşti : Direcţia Generală a Arhivelor Statului.

  Vol.11. - 1976,  247 p.

 III 7.230

 

NEDELCEA, TUDOR

            Publicaţiile periodice din Oltenia : catalog / Tudor Nedelcea, Marcel Ciorcan

 vol.

 [Vol.1] - (Ziare, gazete, reviste) : 1838 - 1976 / Tudor Nedelcea, Marcel Ciorcan. - 1976, 160 p.

 Vol.2 - (Almanahuri, anale, anuare, calendare, dări de seamă, expuneri, rapoarte, situaţii, addenda) / Tudor Nedelcea, Marcel Ciorcan. - 1979, 116 p.

II 18.657

 

PĂTRAŞCU, ION

Relaţii artistice româno-italiene la Craiova. - Bucureşti : [s.n.], 1976, 5 p.

II 19.227

 

POPILIAN, GHEORGHE

Ceramica romană din Oltenia. - Craiova : Scrisul Românesc, 1976, 247 p. + 83 pl.

III 1.847

 

 

 

1977

 

46 DE SCRIITORI în dialog cu judeţul Dolj/ Editat de Uniunea Scriitorilor din R.S.R şi Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Dolj. - Craiova : [s.n.], 1977, 223 p.

II 18.407

 

1907 ÎN JUDEŢUL DOLJ : noi mărturii documentare/ Marin Lungu, Ion Pătroiu, Ilie Vulpe, Ion Zarzără. - Craiova : Comitetul Judeţean al P.C.R. - Dolj, 1977, 197 p.

II 18.679

 

ANDREI, NICOLAE

            Istoria învăţământului din Oltenia / Nicolae Andrei, Gheorghe Pârnuţă. - Craiova : Scrisul Românesc, 1977 ; 1998.

 4 vol.

Vol.1. - 1977, 516 p.

Vol.2. - 1981, 603 p..

Vol.3. - 1994, 336 p.

Vol.4. - 1998, 392 p.

II 24.720

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ DOLJ : [ghid]. - Craiova : [s.n.], [1977], 31 p.

I 4.297

DIMA, ROMUS

Contribuţii la studierea mişcării muncitoreşti din Oltenia. - Craiova : Scrisul Românesc, 1977, 280 p. + f.il.

II 17.530

 

DINU, ALEXANDRU F.

Doljul în Războiul de Independenţă : 1877 - 1878 / Alexandru F. Dinu,  Pătru Popescu. - Craiova : [s.n.], 1977, 105 p.

II 18.646

 

ISTORIA Craiovei. - Craiova : Scrisul Românesc, 1977, 292 p.

III 4.753

 

MIHAI, SEBASTIANA

File din istoria învăţămîntului comercial craiovean : 1877 - 1977/ Sebastiana Mihai, Alexandru Firescu, Ion Pătraşcu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1977, 264 p.

II 31.992

 

NEDELCEA, TUDOR

            Manuscrise şi cărţi vechi : Catalog / Tudor Nedelcea, Gabriela Nica. - Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1977, 118 p.

II 18.651

 

OMAGIU Liceului "Nicolae Bălcescu" din Craiova la cea de-a 160-a aniversare/ [Volum apărut sub îngrijirea prof. Nicolae Andrei]. - Craiova : [s.n.], 1977, 436 p.

II 17.937

 

PĂTRAŞCU, ION

Poetul craiovean Nicola Milcu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1977, 24 p.

III 5.957

PETRESCU, ILEANA

Contribuţia Olteniei la Războiul pentru Independenţă /Virgil Joiţa, Ion Pătroiu, Ileana  Petrescu - Craiova : Scrisul Românesc, 1977, 211 p.; 6 f.pl.

II 16.976

 

POSPAI, MIRCEA

            Oameni între oameni. - Craiova : Scrisul Românesc, 1977, 272 p.

II 17.071

 

 

1978

 

ANDREI, NICOLAE

Revoluţia de la 1848 în judeţul Dolj / Nicolae Andrei,  Paul Barbu. - [Craiova] : Comitetul Judeţean al P.C.R. - Dolj, 1978, 182 p.

II 18.629

 

AVRAMESCU, LUCIAN

Transplantul de albastru. Oameni din Oltenia. - Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1978, 236 p.

II 7.706

 

DANEŞ, AUREL

Istoria sportului craiovean. - Craiova : [s.n.], 1978, 112 p.

796/D16

 

INDEPENDENŢĂ şi progres : 1877 - 1977. Comunicările sesiunii ştiinţifice "Omagiu centenarului Independenţei de Stat a României", Universitatea din Craiova, 6 mai 1977. - Craiova : Reprografia Universităţii din Craiova, 1978, 261 p.

III 5.603

 

IONESCU-DUNĂREANU, ION

Itinerare în nordul Olteniei / Mihai Cristescu,  Ion Ionescu-Dunăreanu. - Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1978, 112 p. + 12 f. pl. + 1 f. h.

II 18.517

 

ISTORIA Teatrului Naţional din Craiova. - Bucureşti : Scrisul Românesc, 1978, 467 p.

III 6.623

 

LEFERMAN, MARIANA

            Deprinderi practice : menţiuni bibliografice. - Craiova, 1978, 14 p.

I 4.429

MITRU, ALEXANDRU

Craiova în legende şi povestiri. - Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1978, 174 p.

II 18.337

 

NEDELCEA, TUDOR

70 de trepte : [Monografie întocmită cu prilejul aniversării a 70 de ani de existenţă a Bibliotecii Judeţene Dolj] /pref. Dan Simonescu. - Craiova, 1978, 100 p. cu il. şi facs.

II 18.650

 

OLARU, ALEXANDRU

Răspîndirea cunoştinţelor medicale la societatea "Prietenii ştiinţei" din Craiova : (1915-1939) : Extras. - Bucureşti : Editura Medicală, 1978, 10 p.

III 5.950

 

PĂTRAŞCU, ION

Din activitatea vechii tipografii "Samitca" de la Craiova. - Craiova : Scrisul Românesc, 1978, 7 p.

III 5.956

 

TRIŢĂ, LUCIAN

Noaptea cea mai lungă a Craiovei : 4 martie 1977 / Lucian Triţă, Vasile Gavrilă, Nicolae Băbălău,  ; coperta Gabriel Bratu ; fotografii Lucian Triţă, Emil Trifan, Constantin Mihai. - Craiova : Scrisul Românesc, 1978, 195 p. + il. şi facs. + 28 f. pl.

II 16.973

 

UNIVERSITATEA Cultural Ştiinţifică Craiova : Program : 1978-1979

 / Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al municipiului Craiova. - Craiova : [s.n.], 1978, 220 p.

III 8.913

 

 

1979

 

ASPECTE militare privind Revoluţia de la 1848 în Oltenia : documente inedite. - Craiova : Scrisul Românesc, 1979, 256 p.

III 6.001

 

CONTRIBUŢII la istoria mişcării cultural - literare din Oltenia de la începuturi pînă azi. Relaţii culturale ale Olteniei cu străinătatea. - Bucureşti : Reprografia Universităţii din Craiova, 1979, 183 p.

  III 6.541

 

CRAIOVA : trecut, prezent şi viitor. - Craiova : Scrisul Românesc, 1979, 319 p.

II 19.492

 

 DATCU, IORDAN

            Dicţionarul folcloriştilor / Iordan Datcu. - Bucureşti.

 2 vol.

 [Vol.1] - Folclorul literar românesc / Iordan Datcu, S.C. Stroescu ; Cu o prefaţă de Ovidiu Bîrlea : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. - 1979, 501 p.

 Vol.2 - Folclorul muzical, coregrafic şi literar românesc / Iordan Datcu. -  Litera. - 1983, 248 p.

 II 19.488

 

 

1980

 

POP, NICOLAE

Perimetru sentimental : dialoguri cu scriitori olteni. - Craiova : Scrisul Românesc, 1980, 348 p.

II 23.705

 

REZEANU, PAUL

Muzeul de Artă din Craiova. - Craiova : Scrisul Românesc, 1980, 92 p.

I 5.924

 

TUDOR, DUMITRU

            Pelendava - Craiova pe Columna lui Traian şi în epoca Imperiului Roman. - Bucureşti : Scrisul Românesc, 1980, 60 p.

 II 21.840

 

VOINESCU, TEODORA

            Comori de artă bisericească. Colecţia Arhiepiscopiei Craiovei de la Mănăstirea Jitianu. - Craiova : Editura Arhiepiscopiei Craiovei, 1980, 204 p.

Lucrare alcătuită prin stăruinţă, cu binecuvîntarea şi "preacuvîntarea" Înalt Prea Sfinţitului Nestor, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei.

III 7.961

 

 

1981

 

DEACONU, LUCHIAN

 Memoria Craiovei. Itinerarii istorice : Ghid. - Craiova : Muzeul Olteniei, 1981, 168 p.

III 8.415

 

DEZVOLTAREA învăţămîntului superior agronomic în Oltenia. - Craiova : Reprografia Universităţii din Craiova, 1981, 229 p.

III 8.020

 

DOCUMENTE privind mişcarea muncitorească şi socialistă din Oltenia pînă la crearea P.C.R. - Craiova : Scrisul Românesc, 1981, 328 p.

III 7.707

 

DOLJ : monografie. - Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1981, 311 p.

II 24.474

 

RĂDULESCU, GHEORGHE

            Fotbalul craiovean de-a lungul anilor /Al. Firescu, N. Opriş,  Gheorghe Rădulescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1981, 288 p.

II 24.029

 

REZEANU, PAUL

 Artele plastice în Oltenia : (1821 - 1944). - Craiova : Scrisul Românesc, 1981, 200 p.

 IV 1.307

 

 

1982

 

A II-A CONSFĂTUIRE de Entomologie din Republica Socialistă România : Lucrări ştiinţifice - Craiova, iunie 1980/ Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Dolj. - Craiova : Reprografia Universităţii din Craiova, 1982.

 vol.

 Vol.1. - 334 p.

 Vol.2. - 423 p.

III 18.279

 

DIMA, ROMUS

            Mişcarea muncitorească din Oltenia. - Craiova : Scrisul Românesc, 1982, 379 p.

II 25.067

 

ENACHE, ŞTEFAN

            Zona etnografică Dolj / Ştefan Enache, Teodor Pleşa. - Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1982, 179 p.

II 26.189

 

FIRAN, FLOREA

            Craiova / Florea Firan,  Alexandru Firescu. - Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1982, 190 p. - (Ghid de oraş).

III 3.781

 

MICLE, VENIAMIN

 Monumentul istoric-bisericesc Coşuna - Bucovăţul Vechi Craiova. - Craiova : Mitropolia Olteniei, 1982, 79 p.

II 42.115

 

POSPAI, MIRCEA

            Memoria Băniei. - Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1982, 240 p.

II 26.234

 

 

1983

 

ANDREI, NICOLAE

            Conducerea ştiinţifică a unităţilor şcolare : Teorie şi metodă / Ion Dumitrescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 312 p.

  II 27.664

 

CONSTANTINESCU, JUSTIN

 Arhivele Olteniei (1922 - 1943) : bibliografie / Justin Constantinescu,  F. Firan, T. Nedelcea. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, 376 p. (Biobibliografii şi bibliografii).

   II 27.513

 

NEDELCEA, TUDOR

            Un mesager al literaturii române contemporane : Marin Sorescu : Bibliografie. - Craiova : Scrisul Românesc, 1983, 20 p.

I 7.316

 

 

1984

 

ANDREI, NICOLAE

            1907 în Oltenia : Contribuţia intelectualilor la Marea Răscoală. - Craiova : Scrisul Românesc, 1984, 208 p.

II 28.482

Bibliografia românească modernă : (1831 - 1918)

 / Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România ; [Coordonare generală şi prefaţă de Gabriel Ştrempel]. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică : Societatea de Ştiinţe Filologice din R. S. România.

 4 vol.

 Vol.1 - A - K / [Coordonare generală şi prefaţă de Gabriel Ştrempel]. - 1984,  912 p.

 Vol.2 - D - K / [Coordonare generală şi prefaţă de Gabriel Ştrempel]. - 1986, 893 p.

 Vol.3 - L - Q / [Coordonare generală şi prefaţă de Gabriel Ştrempel]. - 1989, 1112 p.

 Vol.4 - R - Z / [Coordonare generală şi prefaţă de Gabriel Ştrempel]. - 1996, 871 p.

III 9.334

 

BOBÎRNAC, BOGDAN

            Rezervaţii şi monumente ale naturii din Oltenia / Bogdan Bobîrnac, Mircea Popescu, Dumitru Cîrţu. - Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1984, 216 p.

II 28.962

 

LĂUDAT, ION D.

            Liceul "Fraţii Buzeşti" din Craiova în cadrul învăţămîntului din Oltenia. - Iaşi : [s.n.], 1984, 162 p. - (Monografii de şcoli).

III 9.398

 

LICEUL de matematică - fizică "Fraţii Buzeşti" - Craiova : Centenar 1882-1982. - Iaşi : [s.n], 1984, 200 p.

 III 15.627

 

STĂNCIULESCU-BÂRDA, ALEXANDRU

            Vechi lăcaşuri de cult şi aşezări umane pe pămîntul Olteniei. - Craiova : [s.n.], 1984, 373-382 p.

III 10.435

 

 

1985

 

ANDREI, NICOLAE

 O prestigioasă instituţie şcolară : Liceul de Filologie - Istorie din Craiova : [monografie] / Nicolae Andrei, Gheorghe Pârnuţă. - Craiova : Scrisul Românesc, 1985, 364 p.

II 29.246

 

REZEANU, PAUL

            Muzeul de artă din Craiova. - Bucureşti : Meridiane, 1985, 48 p.+42 f. il.

III 9.884

 

ZATTI, LUCIAN

            Drumuri şi oameni din Oltenia. - Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1985, 224 p.

  II 29.447

 

 

1986

 

CADRAN solar : volum selectiv din creaţia cenaclurilor literare din Oltenia

 . - Craiova : Scrisul Românesc, 1986, 208 p.

  II 29.997

 

DIN TEZAURUL arhivistic craiovean : Prefectura judeţului Dolj / Direcţia Generală a Arhivelor Statului din R.S.R. - Bucureşti: [s.n.]

 vol. 2 : Inventar arhivistic 10 : 1865 - 1877. - 1986, 641 p.

 III 11.588

 

FIRAN, FLOREA

            Profiluri şi structuri literare : contribuţii la o istorie a literaturii române. - Craiova: Scrisul Românesc

vol.

 vol.1 - [A - L]. - 1986,  443 p.

 vol.2 - [M - Z]. - 2003,  420 p.

  III 10.056

 

 

1987

 

CANŢĂ, TRAIAN

            Autoturismele Oltcit. - Bucureşti : Editura Tehnică, 1987, 432 p.

III 10.382

 

CRAIOVA. - Bucureşti : Editura Sport-Turism, 1987, 24 p. + 12 f.il.

I 7.437

 

 

1988

 

PURCARU, ILIE

            Carte cu olteni şi cu neolteni care au consacrat Oltenia oltenilor. - Craiova : Scrisul Românesc, 1988, 187 p.

II 32.419

 

 

1990

 

BĂRBUŢ, DORINA

            Dicţionar de grai oltenesc. - Craiova : Mileniul III, 1990, 230 p.

II 35.306

 

 

1992

 

MEHEDINŢEANU, TEOFIL

            Iulian Urziceanu. Un miracol la Craiova : tratamente bioenergetice. - Craiova : Dianoli, 1992, 24 p.

II 37.260

 

 

1993

 

GHEORGHIU, CONSTANTIN

            666 actori craioveni / Constantin  Gheorghiu , Alexandru Firescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1993, 415 p.

II 38.655

 

NEDELCEA, TUDOR

            Pasărea măiastră, Maria Tănase. - Craiova : Lotus Co., 1993, 56 p.

III 12.971

 

 

1994

 

A III-A CONFERINŢĂ Naţională de tehnologii şi metode moderne de proiectare în construcţia de maşini : Lucrări : Craiova, 22-23 septembrie 1994. - Craiova : Reprografia Universităţii, 1994.

 2 vol.

 Vol.1. - 489 p.

 Vol.2. - 500 p.

II 39.451

 

ANDREI, NICOLAE

            Istoria cărţii, presei şi tiparului din Oltenia / Andrei Nicolae, Gh. Părnuţă. - Craiova : Scrisul Românesc : Oltenia, 1994, 496 p.

  III 13.686

 

CONSTANTINESCU, JUSTIN

            Oltenia : indice bibliografic adnotat. - Craiova : [s.n.], 1994, 273 p.

 II 40.420

 

JUDEŢUL Dolj. - Craiova : Aius, 1994, 13 f.il.

 II 39.800

 

PĂTRAŞCU, ION

 I Friulani di Craiova : rapporti socio - culturali italo - romeni = Friulanii la Craiova : interferenţe socio - culturale la Craiova. - Pordenone : Efasce, 1994, 119 p.

III 13.687

 

 

1995

 

BELU, NICOLAE

Eminescu şi Oltenia : Portret în evantai. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995, 216 p.

II 43.101

 

CRONICARII comentaţi de A. Gh. Olteanu. - [Bucureşti] : Recif, 1995, 128 p. - (Scriitori români comentaţi ; 12).

II 40.578

 

Dicţionarul scriitorilor români

 / Coordonare şi revizie ştiinţifică: Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu. - Bucureşti.

 4 vol.

Vol.1 - A - C / Coordonare şi revizie ştiinţifică: Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu : Editura Fundaţiei Culturale Române. - 1995. - 816 p.

 Vol.2 - D - L / Coordonare şi revizie ştiinţifică: Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu : Editura Fundaţiei Culturale Române. - 1998. - 864 p.

 Vol.3 - M - Q / Coordonare şi revizie ştiinţifică: Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu : Albatros. - 2001. - 982 p.

 Vol.4 - R - Z / Coordonare şi revizie ştiinţifică: Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu : Albatros. - 2002. - 948 p.

III 13.825

DICŢIONARUL toponimic al României : Oltenia/ Sub redacţia prof. univ. dr. Gheorghe Bolocan. - Craiova: Universitaria, vol.

Vol.2 - C - D / Sub redacţia prof. univ. dr. Gheorghe Bolocan. - 1995, 428p.

V 567

 

NEDELCEA, TUDOR

            Vocaţia spiritualităţii : Studii şi articole. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995, 400 p.

II 40.992

 

OLARU, CRISTIAN

            Facultatea de medicină din Craiova la 25 de ani de existenţă (1970 - 1995). - [Craiova] : Sitech, [1995], 92 p.

III 14.258

 

REZEANU, PAUL

            Muzeul de Artă din Craiova. - Craiova : Scrisul Românesc, 1995, 135 p.

III 14.606

 

 

1996

 

DOBRE, ILIE

            Rodion Cămătaru - "Tunarul" din Bănie. - Bucureşti : Fiat Lux, 1996,

 43 p.

  II 43.619

 

FIRAN, FLOREA

            Ramuri : Studiu monografic, corespondenţă, manuscrise, antologie, bibliografie / Cu un cuvânt înainte de Constantin M. Popa. - Craiova : Editura Macedonski, 1996, 480 p.

  II 41.696

 

GHERGHINA, DUMITRU

            Cenaclul literar "Elena Farago" al Şcolii Normale "Ştefan Velovan" din Craiova, la 25 de ani de existenţă. - Craiova : Didactica Nova, 1996, 112 p.

 II 43.382

 

IORDACHE, MARIN

            Istoria ilustrată a Craiovei : Fântâni şi izvoare de apă vie / Marin  Iordache, Adrian Năstase. - Craiova : [s.n.], 1996, 116 p.

III 16.308

 

ISTORIA ilustrată a Craiovei = The ilustrated history of Craiova. - Craiova : Editura Dova, 1996, 325 p.

   V 603

 

NĂSTASE, ADRIAN

            Oltenia : Mic ghid ilustrat / Adrian Năstase, Ionel Turcin, Constantin Păun. - Craiova : [s.n], 1996, 51 p. ; il.

  II 43.934

 

NEDELCEA, TUDOR

 Civilizaţia cărţii : Incursiune în istoria cărţii, presei şi a tiparului. - Craiova : Scrisul Românesc, 1996, 200 p.

II 44.862

OLTENIA : Studii şi comunicări  / Muzeul Olteniei Craiova, Secţia de etnografie; Casa Băniei. - Craiova.

 Vol.

 Vol.7 - Etnografie : [s.n]. – 1996, 142 p.; il.; 2 h.

 Vol.8 - Etnografie : Aius. – 1997, 140 p.; 2 pl.il.

 Vol.9 - Etnografie : Aius. – 1999, 168 p.: il.

 Vol.10 - Etnografie : MJM. – 2000, 172 p.: il.

 Vol.11 - Etnografie : Morin. – 2001, 84 p.: il.

 Vol.15 - Ştiinţele naturii / [Redactori Cornelia Chimişliu, Constantin Enache] : MJM. – 1999, 174 p. + pl.

 Vol.16 - Ştiinţele naturii / [Redactor Cornelia Chimişliu] : MJM. – 2000, 206 p. - [Volumul cuprinde lucrări susţinute la Sesiunea ştiinţifică "Muzeul şi cercetarea ştiinţifică" organizată de Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei în ziua de 28 septembrie 2000.].

 Vol.17 - Ştiinţele naturii / [Redactor Cornelia Chimişliu] : Morin. – 2001, 154 p.: il. - [Volumul cuprinde lucrări susţinute la Sesiunea Ştiinţifică "Muzeul şi cercetarea ştiinţifică" din 20 - 21 septembrie 2001, a Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova.].

 Vol.18 - Ştiinţele naturii : Sitech. – 2002, 250 p. - [Volumul cuprinde lucrări susţinute la Sesiunea ştiinţifică naţională "Muzeul şi cercetarea ştiinţifică" din 20 - 21 septembrie 2002.].

  IV 2.336

 

 

1997

 

40 DE ANI de cercetare - dezvoltare la Staţiunea de cercetări agricole Şimnic - Craiova. - Craiova : Alma, 1997, 478 p.: il.

III 18.098

 

CRAIOVA : Ghid cultural turistic/ [Coordonator Mihaela Guran]. - [s.l.] : A.F.M. Guran, 1997 (Intel Print Service), 1 h.

III 15.407

 

CRAIOVA - Pagini de istorie şi civilizaţie/ Academia Română. Institutul de cercetări socio-umane Craiova ; Universitatea din Craiova. Facultatea de Litere-Istorie. - Craiova.

 vol. - (Craiova - Pagini de istorie şi civilizaţie).

 Vol. 1 : Alimentarea cu apă / Dinică Ciobotea, Sorin Luckacs, Ion Zarzără, Cezar Avram...; Coordonator : Leonida Nicolaescu : Aius. - 1997, 164 p. + il.

 Vol. 2 : 150 de ani la Revoluţia Română din 1848 / Nicolae Andrei, Cezar Avram, Vladimir Osiac ,... ; coordonatori Vladimir Osiac, Ion Pătroiu, Ileana Petrescu : Helios. - 1998. - 378 p.

 Vol. 3 : Amenajarea apelor : canalizarea şi termoficarea oraşului / Cezar Avram, Vasile Pleniceanu, Dinică Ciobotea, ... ; Coordonator : Leonida Nicolaescu. - Craiova : Helios. - 1998. - 172 p. - Rezumat şi în lb. : eng., fr.

  III 16.305

 

DINU, ALEXANDRU F.

            Liceul "Fraţii Buzeşti"- Craiova : 115 ani. - Craiova : Aius, 1997, 368 p. + il.

II 45.226

 

DULCESCU, DOINA

            Teatrul de Operă şi Operetă Craiova : Monografie. - Craiova : Aius, 1997, 72 p. cu il.

II 46.027

 

FABIAN, GHEORGHE

            Momente din istoria Filarmonicii "Oltenia" : Schiţă monografică. - Craiova : [s.n], 1997, 62 p. cu ilustr.; foto.

II 45.210

GHERGHE, PETRE

            Aşezări şi cetăţi geto - dacice din Oltenia. - Craiova : Universalia, 1997, 142 p. ; [32] pl.

 II 46.000

 

JUDEŢUL Dolj, Craiova : ghid cultural - turistic/ [Redactor: Marcela Radu]. - Craiova : Scrisul Românesc, 1997, 40 p.cu ilustr.

III 15.919

 

PĂTROIU, ION

            Istoria ilustrată a Craiovei / Ion Pătroiu, Vladimir Osiac, Virgil Joiţa. - Craiova : Aius, 1997.

Vol.1 - Vestigii de istorie şi artă, monumente ale culturii spirituale / Ion Pătroiu, Vladimir Osiac, Virgil Joiţa, ... - Craiova : Aius. - 1997, 228 p. il.

  V 596

 

 

1998

 

ANDREI, NICOLAE

 Institutul de editură şi arte grafice "Samitca" din Craiova / Nicolae Andrei, Gabriela Braun, Albert Zimbler. - Craiova : Aius, 1998, 105 p.

II 46.906

 

ANDREI, NICOLAE

            Oltenia la 1877 / Nicolae Andrei, Gheorghe Pârnuţă. - Craiova : Austrom, 1998, 352 p.

II 49.524

 

BADEA, ADRIAN

            Justiţie şi boemă craioveană / Adrian  Badea,  Sava Ionescu. - Craiova : Editura Sava, 1998, 164 p.

  II 46.937

 

BEREZOVSCHI, VALENTIN

            Olteni în ring. - Craiova : Agora, 1998, 236 p.

II 48.460

 

BISERICILE Craiovei/ Cezar Avram, P.S.Damaschin, Coravu Severineanul, Laura Enache... - Craiova : Helios, 1998, 168 p.

III 16.307

 

BRAUN, GABRIELA

            Autografe şi dedicaţii în colecţiile Bibliotecii Judeţene "Alexandru şi Aristia Aman" din Craiova, 1834 - 1946 : catolog selectiv / Gabriela Braun, Mariana Leferman. - Craiova : Aius, 1998, 96 p.

II 46.911

 

BUTOI, ADRIAN

            Panteonuri craiovene : popasuri în timp la mormintele scriitorilor olteni. - Craiova : [s.n.], 1998, 22 p.

  II 60.408

 

DAHA, VICTORIA

 Probleme de drept din deciziile civile ale Curţii de Apel Craiova pronunţate în 1997 / Victoria  Daha, Constantin Furtună. - Craiova : Editura F, 1998, 176 p.

II 46.945

 

 

LE MUSÉE D'Oltenie - Departament de Sciences Naturelles. - Craiova: Aius, 1998, 15 p.+il.

II 51.918

 

MUNICIPIUL Craiova. România : Harta stradală. - [Tg.-Mureş]: Grai, 1998.

   II 46.512

 

MUSEUM of Oltenia - Natural Sciences. - Craiova : Aius, 1998, 15 p.

  II 51.917

 

MUZEUL Olteniei - Ştiinţele naturii [Ghid]/. - Craiova : Aius, 1998,

 12 p.; il, foto.

II 51.916

 

PIAŢA mediatică a presei regionale Oltenia : Mass-media scrisă şi audio. - Craiova : Editura de Sud, 1998, 144 p.

IV 2.314

 

PLENICEANU, VASILE

            Apele din Câmpia Olteniei : Sectorul Dunăre - Jiu (cu privire specială asupra apelor subterane freatice). - Craiova : Universitaria, 1998, 354p.

III 17.270

 

SUD-VEST : O antologie a scriitorilor contemporani din Oltenia/ [antologie coordonată de Bucur Demetrian, Ioan Lascu, Constantin M.Popa]. - Craiova : Aius, 1998, 336 p.

II 47.702

 

 

1999

 

 ANDREI, NICOLAE

            Biografii triste. - Craiova : Alma, 1999, 284 p.

II 49.530

 

AVRAM, CEZAR

            Politici agrare în Oltenia anilor 1949 - 1962 : (relaţii socio - economice în satul românesc). - Craiova : Editura de Sud, 1999, 444p.

II 49.345

 

CONFERINŢA anuală a societăţii de ştiinţe matematice : Craiova, 26 - 29 mai 1999 : Rezumate = Abstracts of the annual meeting of the romanian society of mathematical sciences : Craiova, 1999 may 26 - 29. - [Craiova] : Editura Valeriu, [1999].

II 49.273

 

CUCU, PAUL

            Personalităţi din Oltenia / Paul Cucu, Alexandru Stuparu, Alina Laura Enache. - Craiova : Sitech, 1999, 282 p.

II 49.389

DEACONU, LUCHIAN

            Oltenia şi Unirea Principatelor / Luchian Deaconu , Otilia Gherghe. - Craiova : Aius, 1999, 324 p.; il.; facs.

II 49.335

 

DICŢIONARUL personalităţilor doljene : Restitutio / Biblioteca

Judeţeană"Alexandru şi Aristia Aman" ; Coordonatori: Mariana Leferman, Gabriela Braun, Adrian Năstase. - Craiova : Aius, 1999, 268 p.

  III 17.131

 

Enciclopedia MARILOR PERSONALITĂŢI din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului / [editor şi coordonator general: ion Văduva - Poenaru]

  vol.

 Vol.1 - [A - G] / [Editor şi coordonator general: Ion Văduva - Poenaru]. - 1999, 509 p.

 Vol.2 - [G - O] / [Editor şi coordonator general: Ion Văduva - Poenaru]. - 2000, 506 p.

 Vol.3 - [P - Z] / [Editor şi coordonator general: Ion Văduva - Poenaru]. - 2001, 530 p.

 Vol.4 - Contemporanii : A - I / [Editor şi coordonator general: Ion Văduva - Poenaru]. - 2003, 576 p.

 Vol.5 - Contemporanii : K - Z / [Editor şi coordonator general: Ion Văduva - Poenaru]. - 2003, 568 p.

 Vol.6 - Contemporanii de ieri şi de mâine : A - Z / [Editor şi coordonator general: Ion Văduva - Poenaru]. - 2004, 480 p. cu 6 p. foto.

 Vol.7 - Cultura şi civilizaţia ţărănească / [Editor şi coordonator general: Ion Văduva - Poenaru]. - 2005, 600 p.

 vol.8 - Dimensiunile culturii şi civilizaţiei ţărăneşti. - 2006, 560 p. cu il.

 Vol.10 - Scriitori şi Filosofi - A - L. - 2009, 490 p.

 Vol.11 - Scriitori şi Filosofi - M - Z. - 2009, 482 p.

III 17.327

GRĂDINILE şi parcurile Craiovei/ Dinică Ciobotea, Ilie Bădescu, Ion Zarzără, Cezar Avram,... - Craiova : Editura de Sud, 1999, 84 p. cu 28 f.ilustr. - (Craiova - Pagini de istorie şi civilizaţie ; 16).

IV 2.332

 

INTERFERENŢE spirituale oltene = Interferences spirituelles/ Cezar Avram, Pavel Cucu, Alexandru Stuparu, Alina Laura Enache. - Craiova : Sitech, 1999, 305 p.

II 48.766

 

JUDEŢUL Dolj : album monografic = monographic album = album monographique. - Craiova : Editura Mihai Duţescu, 1999, 120 p. cu ilustr.

IV 2.333

PĂTRAŞCU, ION

            I Friulani di Craiova : Rapporti socio-culturali italo-romeni = Friulanii din Craiova : Interferenţe socio-culturale italo-române / Conf. univ. dr. Ion Pătraşcu; Lector univ. dr. Elena Pârvu; prefaţă de Claudio Mutti. - Craiova : Aius, 1999, 140 p.

II 58.359

 

PREDESCU, LUCIAN

 Enciclopedia României "Cugetarea" : Material românesc, oameni şi înfăptuiri. - Ediţie anastatică. - Bucureşti : Editura Saeculum I.O. : Vestala, 1999, 960 p.

Istorică, culturală, literară, publicistică, ziaristică, folclorică, militară, religioasă, juridică, economică, medicală, tehnică, ştiinţifică, artistică (muzică, pictură, sculptură, dramaturgie), politică, diplomatică, sportivă, etc..

IV 2.260

 

REPERTORIUL graficii universale din patrimoniul Muzeului de Artă Craiova : Sec. XVIII-XX. - Craiova : [s.n], 1999, 60 p.

IV 2.179

REZEANU, PAUL

            Craiova : studii şi cercetări de istorie şi istoria artei. - Craiova : Helios, 1999, 212p.

III 17.130

 

 

2000

 

ANDREI, NICOLAE

            Voievozi ai spiritului. - Craiova : Alma, 2000, 470 p.-(Carte document).

II 50.514

 

BARBU, PAUL EMANOIL

 Istoria Camerei de Comerţ şi Industrie "Oltenia" / Paul Emanoil Barbu,  Dinică Ciobotea, Ion Zarzără. - Craiova : Editura Camerei de Comerţ şi industrie "Oltenia", 2000, 280 p.

III 17.914

 

BĂLAŞA, NICOLAE

            Organizarea şi funcţionarea mass-media în Oltenia. - Craiova : Spirit Românesc, 2000, 164 p.

II 50.892

 

BONDOC, DOREL

            Bronzuri figurate romane : Muzeul Olteniei Craiova. - Craiova : [s.n], 2000.

 Vol.1. - 64p.

II 50.542

 

BUTOI, ADRIAN

            Contribuţii la cunoaşterea istoriei Colegiului Naţional "Fraţii Buzeşti" / Adrian  Butoi, Nicuşor Stanciu

 vol.

vol.1 - 1882- 2000. - 2000, 232 p.

vol.2 - 1882 - 2001. - 2001, 508 p.

vol.3 - 1882 - 2002. - 2002, 600 p.

vol.4 - 1882 - 2005. - 2005, 656 p.

vol.5 - 1882 - 2005. - 2005, 364 p.

vol.6 - 1882 - 2007. - 2007, 840 p.

II 49.526

 

DAHA, VICTORIA

            Probleme de drept din deciziile civile ale Curţii de Apel Craiova pronunţate în anii 1998 - 1999 / Victoria Daha, Constantin Furtună. - Craiova : Editura "1F"-Fundaţia Eugeniu Carada, 2000, 292 p.

II 50.133

 

DEACONU, LUCHIAN

            Craiova : 1859 - 1878 : de la Alexandru Ioan Cuza la Carol I / Luchian Deaconu, Otilia Gherghe. - Craiova : Sitech, 2000, 358 p.+ il., facs.

II 51.790

 

FIRESCU, ALEXANDRU

            Istoria Teatrului Naţional din Craiova : 1850 - 2000 / Alexandru  Firescu, Constantin Gheorghiu. - Craiova : Aius, 2000, 596 p.

III 17.529

 

GIGEA-GORUN, PETRE

            Oameni şi evenimente craiovene : Mărturii incomode. - Craiova : Editura Fundaţiei "Scrisul Românesc", 2000, 304 p.;          62 p. il.

IV 2.453

 

 LECCA, OCTAV-GEORGE

            Familiile boiereşti române : istorie şi genealogie (după izvoare autentice) / adnotări, completări şi desene de Mateiu Caragiale. Ediţie de Alexandru Condeescu. - Bucureşti : Libra : Muzeul Literaturii Române, [2000], 690 p.

III 18.236

 

MITROAICA, GHEORGHE

            Oltenia. - Craiova : ROM TPT, 2000, 136 p.

II 49.518

 

PĂTRAŞCU, ION

 Documentar : Elena Farago, Coca Farago / grupaj realizat de profesor dr. Ion Pătraşcu şi profesor Maria Leferman. - Craiova : [s.n], 2000, 76 p.

V 642

 

REGULI şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al judeţului Dolj/ România. Consiliul Judeţean Dolj. - Craiova : [s.n], 2000, 192 p.

II 50.516

 

SAVIN, CONSTANTIN

            Apele subterane din zona Craiova. - Bucureşti : Tipored, 2000, 314 p.

III 17.788

 

 

2001

 

ANDREI, NICOLAE

            O şcoală pentru eternitate : Colegiul Naţional "Carol I", Craiova : 1826 - 2001. - Craiova : Alma, 2001, 284 p. ; il., facs.

II 50.893

 

BARBU, PAUL-EMANOIL

            Catagrafia judeţului Dolj din anul 1828 / Paul-Emanoil Barbu,Vladimir Osiac. - Craiova : Universitaria, 2001, 378 p.

IV 2.610

BONDOC, DOREL

            Lapidariul Muzeului Olteniei Craiova / Dorel Bondoc , Aurelia Florescu, Simona Violeta Gheorghe. - Craiova : Sitech, 2001, 84 p.: il. - (Museum ; 4).

III 18.650

 

BRAUN, GABRIELA

Casa memorială "Elena Farago" : ghid / Ghid realizat de : Gabriela Braun, Mariana Leferman. - Craiova : Aius, 2001, 24 p.

I 11.422

 

DEACONU, LUCHIAN

            Craiova : 1898 - 1916 : Saltul la urbanismul modern. Nicolae P. Romanescu. - Craiova : Sitech, 2001, 358 p.+ foto., facs.

II 51.984

 

ECONOMIA Judeţului Dolj/ coordonator Mihalache Hotăranu. - Craiova : Camera de Comerţ Oltenia, 2001, 418 p.

  IV 2.573

 

ENACHE, CONSTANTIN

            Geologia Olteniei şi bogăţiile subsolului / Constantin Enache,  Aurelian Popescu. - Craiova : Sitech, 2001, 108 p.: h. - (Museum ; 3).

II 52.399

 

EXPORTERS and export products from Oltenia/ Coordonator general Mihalache Hotăranu ; trad. Florin Opriş. - Craiova : Camera de Comerţ şi Industrie Oltenia, 2001, 228 p.

  IV 2.574

 

GIGEA-GORUN, PETRE

            Despre Craiova, cu dragoste : oameni şi evenimente / prefaţă : Tudor Nedelcea. - Craiova : Editura Fundaţiei "Scrisul Românesc", 2001.

 2 vol.

Din ciclul : Mărturii incomode..

Vol.1. - 376 p. ; 17 f.il.

Vol.2. - 380 p. ; 17 f.il.

II 52.860

 

JOIŢA, VIRGIL

            Temeiuri pedagogice ale dezvoltării învăţământului public şi particular craiovean (de la începuturi până la 1864) / Coordonatori dr. Virgil Joiţa, prof. Mihai Dragu, prof. Ionel Turcin, dr. Elena Joiţa, prof. Maria- Antoaneta Dobrescu, prof. Constantin Păun. - Aius, 2001, 440 p. + il.

III 18.341

 

LA ÎNCEPUT a fost Cuvântul... : Antologie a Societăţii Scriitorilor Olteni

 . - Craiova : Editura Societăţii Scriitorilor Olteni, 2001, 514 p.

II 50.753

 

LEFERMAN, MARIANA

            Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" : ghid / Ghid realizat de : Mariana Leferman, Gabriela Braun. - Craiova : Aius, 2001, 32 p.

I 11.421

 

PROEMINENŢE oltene : Familia Chiţu / Alexandru Firescu, Ion Pătraşcu. - Craiova : Aius, 2001 (Karma & Petrescu), 156 p. - (Craiova - Pagini de cultură şi civilizaţie).

II 51.667

 

PURCARU, ILIE

            O expediţie în "Sahara olteană". - Craiova : Editura Fundaţiei "Scrisul Românesc", 2001, 176 p.

II 52.046

 

REZEANU, PAUL

            Brâncuşi la Craiova. - [Ediţie trilingvă]. - Bucureşti : Arc 2000, 2001,

 124 p.: foto.

III 18.439

 

REZEANU, PAUL

            Muzeul de Artă Craiova : Palatul Jean Mihail : Ghid. - Ediţie revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Arc 2000, 2001, 220 p.; il. color.

III 18.891

 

ZILELE Universităţii de Medicină şi Farmacie - Craiova, 1 iunie 2001 : volum de rezumate: simpozioane, mese rotunde, varia. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2001, 146 p.

II 52.873

 

 

2002

 

BUGĂ-BUZEŞTI, COSTICĂ

            Oameni şi cuvinte (Antologie de suflete). - Craiova : Literatorul, 2002,  233 p.

II 56.189

 

BUZERA, ALEXIE AL.

            Arhim. Theofil S. Niculescu, personalitate a vieţii bisericeşti din Oltenia : Un sfert de veac de la adormirea întru Domnul / Pr. prof. univ.dr. Alexie Al. Buzera, Arhim. Veniamin Micle. - Craiova : Reduta, 2002, 286 p. - (Călugări cărturari români).

  II 54.511

 

CONFERINŢA Naţională de Robotică : Craiova, 17 - 19 octombrie 2002  / coordonator : Mircea Ivănescu. - Craiova : Universitaria, 2002, 374 p.

IV 2.698

 

DOLJUL în Războiul pentru Independenţă : 1877 - 1878 : album istoric = The Dolj County During the Independence War : 1877 - 1878 : historical album/ coordonatori : Ion Pătroi, Ionel Turcin, Otilia Gherghe. - Craiova : Helios, 2002, [80] f.: il.

 II 52.867

 

GHIDUL Craiovei/ Coordonatori : Cristian Giuliano Boldur, Ionuţ Stănculete. - Craiova : Reduta, 2002, 60 p.+ 1 h.

II 53.384

 

GRĂDINA botanică "Alexandru Buia" Craiova : 1952-2002 ; Grădina botanică "Marin Păun" Rânca, Munţii Parâng : 1977-2002/ Gh. Popescu, I. Costache, V. Simeanu, Violeta Boruz. - Craiova : [s.n], 2002, 220 p.+ 8 f.ilustr.

III 18.775

HAŞDEU, BOGDAN PETRICEICU

            Olteneştile : Patru discursuri ; Originile Craiovei ; Christ şi Tudor Vladimirescu / studiu introductiv şi ediţie de Ovidiu Pecican. - Cluj-Napoca : Limes, 2002, 158 p.

II 53.171

 

IORDACHE, MARIN

            Eroica 1877 : 125 de ani de la proclamarea Independenţei României : craiovenii, doljenii, întreaga Oltenie şi ţara pe baricadele cuceririi independenţei. - Craiova : Sitech, 2002, 192 : il.

II 53.045

 

NAŢIONALIZAREA principalelor mijloace de producţie în faţa istoriei/

Cezar Avram (coordonator), Gabriel Croitoru, Vladimir Osiac, Ion Zarzără... - Craiova : MJM, 2002, 240 p.

II 53.357

 

OTOVESCU, DUMITRU

            Evreii din Oltenia / Dumitru Otovescu, Lucica Anghel. - Craiova : Beladi, 2002, 106 p. - (Cercetări sociologice de teren).

II 52.749

 

POSPAI, MIRCEA

            Radioul public regional / Mircea Pospai, Gheorghe Verman. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2002, 276 p.

II 53.363

 

RĂDULESCU, TOMA

            Circulaţia monetară în Ţara Românească la sfârşitul secolului al XVI-lea (cu privire asupra Olteniei). - Craiova : Sitech, 2002, 100 p.

  II 53.515

 

RĂDULESCU, TOMA

            Spiritualitatea elenă în Oltenia / Toma Rădulescu,  Mihai Duţescu, Florin Pârşcoveanu. - Craiova : Morin, 2002.

 vol. - (Etnica).

Vol.1 - Din neolitic până în secolul al XVI-lea. - IX + 86 p.+ XIX pl.il.color.

  II 52.855

 

VETERANII de război doljeni pe drumul onoarei şi jertfei ostăşeşti 1941 - 1945 : Culegere de studii/ coordonatori : prof.drd. Mihai Dragu, Radu Cenuşe, prof. Ionel Turcin. – Slatina: Alutus

 vol.

Cartea este apărută sub egida : Societatea de Ştiinte Istorice din România - Filiala Dolj.

 Vol.1. - 2002,  355 p.

 Vol.2. - 2003, 429 p.

 Vol.3. - 2004, 407 p.

 Vol.4. - 2004, 466 p.

 vol.5 / coordonatori : Ionel Turcin, Ion Pâlşoiu, Axente Corneanu. - Craiova : Autograf MJM. - 2006. - 335 p.

 vol.6 / Coordonatori : Ionel Turcin; Ion Pâlşoiu; Axente Corneanu. - Craiova : Autograf MJM. - 2006,  350 p.

III 19.105

 

VULPE, ILIE I.

            Divanul Craiovei. - Craiova : Scrisul Românesc, 2002, 285 p.

II 53.055

 

ZILELE Universităţii de Medicină şi Farmacie - Craiova, 24 - 25 mai 2002, ediţia a XXXII-a : volum de rezumate : program, simpozioane, mese rotunde

 . - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2002, 162 p.

 II 52.874

 

Who's who în România / editor : Vassos Panayiotis. – Ediţie Princeps. - Bucureşti : Pegasus Press, 2002, 736 p.

IV 2.631

 

 

2003

 

ANUARUL Liceului de Informatică "Ştefan Odobleja" Craiova : (1993 - 2003). - Craiova : Else, 2003, 133 p.

II 54.374

 

BARBU, MARIAN

            Dicţionar biografic al membrilor Societăţii Scriitorilor Olteni. - Craiova : Editura Societăţii Scriitorilor Olteni, 2003, 336 p.

II 54.510

 

BARBU, PAUL-EMANOIL

            Revoluţia de la 1848 în Oltenia. - Craiova : Alma, 2003, 337 p. - (Meridiane craiovene.Carte document).

   II 54.939

 

BERCEA-FLOREA, GEORGETA

            Monumentul Independenţei din Craiova : De la inaugurare la demolare : (1913-1948) / Georgică Bercea-Florea, Georgeta Bercea-Florea. - Craiova : Editura Fundaţiei "Scrisul Românesc", 2003, 80 p.

II 53.904

 

BEREZOVSCHI, VALENTIN

            Şcoala primară de băieţi "Petrache Trişcu" : 1890 - 2000. - Craiova : Alma, 2003, 424 p. - (Meridiane craiovene. Carte document).

II 54.940

 

BRAUN, GABRIELA

            Familia Aman / Gabriela Braun, Mariana Leferman, Tudor Nedelcea, Toma Rădulescu. - Craiova : Aius, 2003, 182 p. cu il.

II 54.942

 

BUZERA, ALEXIE AL.

            Coordonate ale culturii muzicale din Oltenia. – Craiova: Reduta

 vol.

 vol.1 - Muzica de tradiţie bizantină. - 2003, 291 p. - cu autograful autorului.

II 54.535

 

CIOBANU, IOANA

            Şcoala nr. 12 "Decebal" din Craiova în perioada 1932 - 2002. - Craiova : Sitech, 2003, 103 p.

II 53.642

 

COLEGIUL Naţional "Elena Cuza" din Craiova : prima şcoală de grad mediu pentru fete din Principatele Române : 170 de ani de existenţă/ coordonatori : prof. univ.dr. Elena Joiţa, prof. Ionel Turcin. - Craiova : Policrom, 2003.

2 vol.

vol.1 - De la începuturi până la 1864 / dr. Elena Joiţa, Ionel Turcin, Ioana Popescu, Carmen Petre... , 180 p.

vol.2 - De la 1864 până la 1918 / Elena Caragea, Constantin Păun, Ioana Popescu, Ana Sîrbu..., 185 p.

III 19.462

 

DANEŞ, AUREL

            Cartea de aur a clubului Sportiv Municipal Craiova. - Craiova : Sitech, 2003, 111 p.

II 54.643

 

DOBRIN, MARIUS

            În căutarea memoriei. - Craiova : Aius, 2003, 140 p.

IV 2.692

 

DUŢĂ, MIHAI

            Călătorie în lumea cântului pe plaiurile româneşti : viaţa muzicală a Craiovei. - Craiova : Genessa, 2003, 740 p.

III 19.498

 

EROI doljeni în Al Doilea Război Mondial : 1941 - 1945/ Toma Rădulescu, Traian Dorobanţu, Georgeta Bercea-Florea, Ionel Pisoi, Ion Anton Datcu. – Craiova: Editura Fundaţiei Scrisul Românesc

vol.1. - 2003, 238 p.

vol.2. - 2004,  268 p.

III 19.482

 

FIRESCU, ALEXANDRU

            Craiova, mon amour : File de arhivă istorică şi sentimental / Constantin Gheorghiu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003, 367 p.

II 54.594

 

GIGEA-GORUN, PETRE

            Amintiri despre scriitori şi alţi oameni de cultură / Cuvânt înainte de Tudor Nedelcea. - Craiova : Editura Fundaţiei "Scrisul Românesc", 2003, 522 p.

II 53.867

 

GIGEA-GORUN, PETRE

            V.G. Paleolog şi Brâncuşi - un dialog etern / prefaţă de prof. dr. Victor Crăciun. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003, 454 p.

II 54.313

 

 

HINOVEANU, ILARIE

            Comoara de la Ostroveni şi "Brâncuşii" Craiovei : conspiraţia enigmelor sau deturnarea adevărului. - Craiova : Aius, 2003, 148 p.

  II 55.768

 

HINOVEANU, ILARIE

            Din lumea umbrelor / prefaţă de Dumitru Radu Popescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003, 240 p. - (Memoria Craiovei).

II 54.560

 

HINOVEANU, ILARIE

            Comoara de la Ostroveni şi "Brâncuşii" Craiovei : conspiraţia enigmelor sau deturnarea adevărului. - Craiova : Aius, 2003, 148 p.

II 55.768

 

IVĂNESCU, ELVIRA-ECATERINA

            Casa Romanescu : timp şi spirit. - Craiova : Universitaria, 2003, 300 p. cu il.

  II 54.117

 

IVĂNESCU, MIRCEA, ING.

            Şcoala de robotică din Craiova. - Craiova : Universitaria, 2003, 260 p.

III 19.350

 

POSPAI, MIRCEA

            Memoria Băniei. - Ediţia a 2-a. - Craiova : Alma, 2003, 256 p.

II 53.533

 

REZEANU, PAUL

            Artişti plastici craioveni (1940 - 2000). - Bucureşti : Arc 2000, 2003, 128 p.

  III 19.257

 

UNIVERSITATEA din Craiova : Monografie : (1947-2002)/ Coordonator general Mircea Ivănescu. - Craiova : Universitaria, 2003, 263 p.

 III 19.558

 

 

2004

 

BĂBĂLĂU, NICOLAE

            Din istoria instituţiilor administrative ale judeţului Dolj / Nicolae  Băbălău, Dinică Ciobotea, Ion Zarzără. - Craiova : Sitech, 2004, 222 p.

  III 19.688

 

BONDOC, DOREL

Inscripţii şi piese sculpturale romane. Muzeul Olteniei Craiova = Roman inscriptions and sculptural pieces. The museum of Oltenia, Craiova. - Craiova : [s.n.], 2004, 112 p.

   IV 2.823

 

BONDOC, DOREL

Vase antice greceşti : Muzeul Olteniei Craiova = Ancient Greek Vessels : The Museum of Oltenia, Craiova. - Craiova : Editura M. Duţescu, 2004, 60 p.

IV 2.779

 

BRAUN, GABRIELA

            Craiova în anul olimpic 2004, an european al educaţiei prin sport / Adrian Năstase, Gabriela Braun, Aurel Daneş ; colaboratori ; Nicolae, Vâlvoi, Mariana Leferman, Ionel Turcin ... - Craiova : MJM, 2004, 80 p.

II 54.788

 

DICŢIONARUL istoric al localităţilor din judeţul Dolj / Avram Cezar, Barbu Paul-Emanoil, Ciobotea Dinică, Osiac Vladimir ; coordonator : Avram Cezar. - Craiova : Alma, 2004.

 vol. - (Carte document).

 volumele au apărut sub egida Academiei Române, Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S.Nicolăescu-Plopşor" - Craiova..

  Vol.1 - A - C / Avram Cezar, Barbu Paul-Emanoil, Ciobotea Dinică, ... , 366 p.

 Vol.2 - D - M / Avram Cezar, Barbu Paul-Emanoil, Ciobotea Dinică, ... , 378 p.

 Vol.3 - N - V / Avram Cezar, Barbu Paul-Emanoil, Ciobotea Dinică, 360 p.

 Vol.4 - Bibliografia istorică a judeţului Dolj / Avram Cezar, Barbu Paul-Emanoil, Ciobotea Dinică, ... .- 2005, 102 p.

 Vol.5 - Craiova / Avram Cezar, Barbu Paul-Emanoil, Ciobotea Dinică, ... - 2005, 300 p.

   III 19.951

 

FIRAN, FLOREa

            Destinul unei reviste : "Ramuri", 1905 - 1947. - Craiova : Scrisul Românesc, 2004, 598 p.

II 56.001

 

FIRAN, FLOREA

            Presa literară craioveană / Prefaţă de Ovidiu Papadima. - Craiova: Scrisul Românesc

 vol.

 vol.1 : 1838 - 1975. - 2004, 444 p.

II 56.000

 

GEAMĂNU, CONSTANTIN

            Eficienţa în turism pe exemplul judeţelor din nordul Olteniei. - Craiova : Universitaria, 2004, 434 p.; il.

II 55.259

 

GIGEA-GORUN, PETRE

            Din amintirile Craiovei / cuvânt înainte de prof.dr. Tudor Nedelcea. - Craiova : Editura Fundaţiei "Scrisul Românesc", 2004, 568 p.

II 55.576

 

ILIESCU, NICOLAE

            Pagini de istorie veterinară doljană. - Craiova : Sitech, 2004, 200 p.

III 19.653

 

JIANU, RADU

            Centenar Filarmonica "Oltenia" - Craiova : file de arhivă documentară şi sentimentală / Radu Jianu, Alexandru Firescu. - Craiova : Sitech, 2004, 306 p.

III 19.906

 

PARCUL Romanescu - Craiova : Centenar 1903 - 2003. - Craiova : Alma, 2004, 78 p. cu il.

I 12.090

 

PAU, RAMONA

            Catalogul editurilor craiovene : 1990 - 2003 / Ramona Pau, Cătălin Belu. - Craiova : MJM, 2004, 208 p.

II 55.577

 

PROCEEDINGS of the Workshop "New Achievements for DLE in VIREC Project" : Craiova, 10 - 13 October 2004 / editori : Oleg Cernian (coordonator), Adrian Neaţu, Eugen Dumitraşcu. - Craiova : Sitech, 2004, 191 p.

II 56.762

 

PROTECŢIA mediului în regiunea Oltenia. - Craiova : "Oltenia Environmental Euro-Info Center", 2004, 252 p. + CD-ROM S.M.

  III 19.785

 

RADIO Oltenia Craiova : Semicentenar : (6iunie 1954-2004). - Craiova : MJM, 2004, 99 p.

III 19.745

 

RĂDULESCU, ANA-MARIA

            Conservatorii în Oltenia : Dolj, 1899 - 1913. - Craiova : Aius, 2004, 263 p.

II 55.682

 

SAVIN, CONSTANTIN

            Râurile din Oltenia : Fenomene hidrologice de risc excepţional. - Craiova : Sitech, 2004, 349 p.

III 19.532

 

 

 

2005

 

ANDREI, NICOLAE

            Pagini din istoria învăţământului comercial, de arte, meserii şi agricol din Oltenia. - Craiova : [Agora], 2005, 146 p.

III 20.203

 

BEREZOVSCHI, VALENTIN

 Evocări din istoria filateliei craiovene. - Craiova : Sitech, 2005, 338 p. cu foto.

  II 56.158

 

BONDOC, DOREL

            Figurine ceramice romane : Muzeul Olteniei Craiova = Roman Figurines of ceramic : The Museum of Oltenia, Craiova. - Craiova : Sitech, 2005, 77 p.

III 19.953

 

CIOBOTEA, DINICĂ

            Camera de Comerţ şi Industrie "Oltenia" : 140 de ani de istorie / Dinică Ciobotea, Ion Zarzără. - Craiova : Agora, 2005, 290 p. cu foto.

III 20.293

 

CRAIOVA : Oraşul din inima mea = The city of my heart. - Craiova : MJM, 2005, 98 p.

   IV 2.884

 

CREATING an Observatory for Raising Social Awareness on EU Social Inclusion Policy in the South-West Region of Romania : Workshop : Poverty and unemployment in Oltenia. - Craiova : Universitaria, 2005, 83 p.

II 56.342

 

FIRAN, FLOREA

            Destinul unei reviste : "Ramuri", 1964-2005 / prefaţă de Gabriel Coşoveanu ; postfaţă de Constantin M.Popa. - Craiova : Scrisul Românesc, 2005, 770 p.

II 58.361

 

GHIDUL turistic al Craiovei = Tourist Guide of Craiova / Viorica Tomescu, Vasile Pleniceanu, Camelia Teodorescu, Ioan Marinescu ; traducere : Alina Vlăduţ ; fotografii : Valentin Oprea. - Craiova : Universitaria, 2005, 49 p. cu foto.

II 56.334

 

GIGEA-GORUN, PETRE

            Cetăţeni de onoare ai municipiului Craiova(1932 - 2005) / Petre Gigea-Gorun, Antonie Solomon. - Craiova : Sim Art, 2005, 245 p.

III 20.144

 

JIANU, ION

            Frumoşii nebuni ai "Craiovei maxima". - Craiova: Alma, 2005, 404 p. cu il.

   II 56.626

 

MARINESCU, NICOLAE

            Mozaikul (1838-1839) : Primul periodic de cultură din Oltenia : Un proiect european / Nicolae Marinescu, Aurelia Florescu; Postfaţă de Constantin M. Popa. - Craiova : Aius, 2005, 574 p. - (Restitutio).

II 56.958

 

MOISA, MIRCEA

            Jurnal cultural-literar craiovean. - Craiova : Ramuri, 2005, 348 p.

II 57.524

 

NEAGOE, NICU

            Asociaţia Judeţeană de fotbal Dolj : 1991 - 2004 / Nicu Neagoe, Sorin Pătraşcu, Aurel Daneş. - Craiova : Sitech, 2005, 166 p.

II 55.843

 

NEDELCEA, TUDOR

            Cartea şi circulaţia ei. - Craiova : Editura Fundaţiei "Scrisul Românesc", 2005, 170 p.

II 56.404

 

NICOLAE AL. RĂDULESCU : volum omagial/ editori : Lucian Badea, Viorica Tomescu, Vasile Pleniceanu. - Craiova : Universitaria, 2005, 109 p. - (Personalităţi ale ştiinţei româneşti ; 1).

II 57.075

 

PAGINI de epopee : "Oltenia 1877 - 1878" / Coordonatori : Ion Pătroi, Ionel Turcin, Ion Pâlşoiu,... - Craiova : Autograf MJM, 2005.

 2 vol.

 vol.1. - 195 p.

 vol.2. - 250 p.

III 20.037

 

PETRE VRÂNCEANU, NICOLAE

Magia teatrului pe scena Naţionalului Craiovean / Nicolae Petre Vrânceanu. - Craiova : Ramuri, 2005, 104 p.

II 56.403

 

 POSPAI, MIRCEA

            Jurnalism la radioul regional şi local / Mircea Pospai, Gheorghe Verman. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" ; Craiova : Curierul Doljean, 2005, 308 p.

II 56.964

 

PREDA, CONSTANTIN

            Craiova, dulcea mea "Groapă cu lei" : Publicistică (portrete, tablete, articole, jurnal). - Craiova : Autograf MJM, 2005, 172 p.

   II 56.818

 

PROCEEDINGS : International Symposium on Systems Theory : October 20 - 22, 2005, Craiova / Editors : Matei Vînătoru, Emil Petre. - Craiova : Universitaria, 2005.

 2 vol. - (Seria Sintes ; 12).

 Lucrarea apare sub egida Universităţii din Craiova - Facultatea de automatică, calculatoare şi electronică, Academiei Române de ştiinţe inginereşti, Institutului de cercetări şi design în automatică, Societăţii Române de automatică şi tehnică informatică în urma Simpozionului internaţional de teoria sistemelor organizat la Craiova în 20 - 22 octombrie 2005.

 vol.1 - Automation. - 230 p.

 vol.2 - Mechatronics ; Electronics. - 213 p.

 vol.3 - Software engineering. - 251 p.

 vol.4 - Computer engineering. - 105 p.

IV 2.907

 

REPERE spirituale româneşti. Un dicţionar al personalităţilor din Dolj

 / Braun, Gabriela. - Craiova : Aius, 2005, 428 p.

III 20.212

 

SOARE, ION

            Documente slavo-române păstrate în arhivele din Oltenia : ediţie de texte, studiu paleografic şi lingvistic / prefaţă : acad. G.Mihăilă. - Craiova : Scrisul Românesc, 2005, 320 p.

II 56.738

 

SOARE, ION

            Documente slavo-române păstrate în arhivele din Oltenia : ediţie de texte, studiu paleografic şi lingvistic / cuvânt înainte de acad. G.Mihăilă. - ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. - Râmnicu-Vâlcea : Conphys, 2005, 287 p.

III 20.296

 

 

2006

 

ANDREI, NICOLAE

Colegiul Naţional "Carol I" Craiova : O şcoală de frunte în geografia spirituală a Craiovei şi a Olteniei dintotdeauna. O şcoala europeană. - Craiova : Alma, 2006, 32 p.

III 20.862

 

ANDREI, NICOLAE

            Memoria inimii. - Craiova : Alma, 2006.

 2 vol.

 Vol.1. - 427 p.

 Vol.2. - 399 p.

II 57.994

 

COMPETITIVENESS and stability in the knowledge-based economy : 40 years of higher education in economics : Abstracts : International Conference, Craiova, october 20-th - 21-st, 2006. - Craiova : Universitaria, [2006], 272 p.+CD.

III 21.291

 

CONFÉRENCE francophone sur la modélisation mathématique en biologie et en médecine : Craiova, Roumanie, 12 -14 juillet 2006. - Craiova : Universitaria, 2006, 24 p.

III 21.276

 

DOLJ : Album monografic : Judeţ cu vocaţie europeană=Monographic Album=A county with European tendency/ Coordonator : Constantin Dascălu ; editor : Nicolae Băbălău. - Craiova : Agora, 2006, 150 p.

IV 3.056

 

DREPTURILE omului între deziderat şi realitate :[Simpozion : 8 iunie 2006, Craiova]. - Craiova : Sitech, 2006, 156 p.

II 58.644

 

FACULTATEA de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova : Album. - Craiova : Universitaria, 2006, 92 p.

  III 21.292

 

FIRAN, FLOREA

            Scrisul Românesc - 80 : studiu monografic, bibliografie adnotată, antologie. - Craiova : Fundaţia Scrisul Românesc, 2006, 692 p.

III 22.183

FIRESCU, ALEXANDRU

            Familia Aman : Documentar = Ntokymantaíp / Alexandru Firescu, Florin Pârşcoveanu. - Craiova : Cellina, 2006,  96 p.+8 f.ilustr.

I 12.308

GIGEA-GORUN, PETRE

            Aleea marilor personalităţi din Craiova /Antonie Solomon. - Craiova : Sim Art, 2006, 201 p.

  III 21.420

 

HARTA completă a municipiului Craiova. - [s.l.] : [s.n.], 2006, 29 p.

91(498)/H33

 

JIANU, ION

            Constantin Oţet : Antrenorul unei echipe de legendă "Craiova Maxima". - Craiova : Scrisul Românesc, 2006, 200 p.

 III 21.313

 

MARINESCU, ION

            Disfuncţionalităţile mediului urban : studiu de caz : municipiul Craiova = The dysfunctions of urban environment : case study : municipality of Craiova. - Craiova : Universitaria, 2006, 244 p.

III 22.027

 

MARINICĂ, ION, dr.

            Fenomene climatice de risc în Oltenia. - Craiova : Autograf MJM, 2006, 386 p.

IV 2.898

 

OLTENIA de lângă Cer. - Craiova : Editura Mitropolia Olteniei, 2006, 83 p.

 III 21.242

 

POPESCU, IULIAN

            Monografie, romanţată & veselă, a Facultăţii de Mecanică din Craiova. - Craiova : Sitech, 2006, 464 p.

Editată cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înfiinţarea profilului mecanic la Universitatea din Craiova..

III 20.970

 

PROCEEDINGS of the 17-th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering [organized by the Faculty of Automation, Computers and Electronics, June 1-st - 3-rd, 2006, Craiova] / Edited by : Dorin Popescu, Olivier Bonnaud, Michel Hoffmann. - Craiova : Universitaria, 2006, 376 p.+CD.

IV 3.179

 

REZEANU, PAUL

            Craiova. Amintirile oraşului. - Craiova : Alma, 2006, 292 p.

IV 3.188

 

STUDIU privind mediul bancar din judeţul Dolj şi identificarea posibilităţilor de îmbunătătire a relaţiei bancă-client / Cristi Spulbăr, Roxana Nanu, Costel Ionaşcu, Raluca Drăcea, Laura Matei. - Craiova : Universitaria, 2006, 83 p. + bibliog.

Lucrare aparuta şi finanţată în cadrul Grantului nr. 27.661/14.03.2005, tema nr.5, cod CNCSIS 18..

III 20.934

 

VULPE, ILIE I.

            Mentalităţi în Oltenia perioadei regulamentare (1831-1847) : Tâlhăria ; Documente judecătoreşti. - Craiova : Autograf MJM, 2006, 340 p.

II 58.416

 

 

 

2007

 

BONDOC, DOREL

            Tezaurul Muzeului Olteniei Craiova : Antichitatea = The Treasure of the Museum of Oltenia Craiova : The Antiquity / [traducerea în engleză de Mihaela Pena]. - Craiova : Sitech, 2007, 106 p.

III 22.229

 

CIOBOTEA, DINICĂ

            Charles de Gaulle la Craiova : Din istoria relaţiilor româno-franceze /  Ileana Marinaş. - Craiova : Aius, 2007, 216 p. cu 16 p.il.

III 21.898

 

CRAIOVA, oraşul care bate veacurile. - Craiova : Autograf MJM, 2007, 284 p. cu il.

III 21.860

 

DANEŞ, AUREL

            Istoria sportului în Dolj. - Craiova : Sitech, 2007, 184 p.

  II 59.269

FIRAN, FLOREA

            Portrete literare. - Craiova : Fundaţia Scrisul Românesc, 2007, 198 p.

II 60.460

 

FIRAN, FLOREA

            Presa craioveană : 1838 - 2007. - Craiova : Fundaţia Scrisul Românesc, 2007, 430 p.

II 60.461

 

LUPESCU, DAN

Spiritul Olteniei : pod peste himere, holograme pentru Europa / prefaţă de Constantin Dumitrache ; panoramic biobibliografic de Simona-Ştefania Lupescu. - Craiova : Alma, 2007.

 2 vol.

 vol.1. - 416 p.

 vol.2. - 320 p.

III 21.863

 

MAREA carte a Craiovei/ Eminescu, Iorga, Haşdeu, Brâncuşi... ; prefaţă : ec. Antonie Solomon ; antologie, ediţie îngrijită de Constantin Barbu. - Craiova : Sitech, 2007, 548 p.

IV 3.271

 

PĂTULEANU, CONSTANTIN

            Istoria ecumenismului : curs pentru studenţii de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. - Craiova : Universitaria, 2007, 134 p.

II 61.713

 

ŢENEA, AUGUSTIN

            Augustin Ţenea : pictură contemporană, Vlădila 1997 - Craiova 2007. - Craiova : Sitech, 2007, 24 p. cu foto.

II 60.315

 

VLĂDICA NESTOR - păstorul oltenilor/ redactori : Pr. Sever Negrescu (consilier cultural), Pr. dr. Nicolae Răzvan Stan. - Craiova : Editura Mitropolia Olteniei, 2007, 264 p. + 10 f. foto.

   2/V90

 

VULPE, ILIE I.

            Un craiovean pe meridianele globului : [Nae Vrăbiescu] : Impresii de călătorie la cumpăna de veacuri XIX-XX / Ilie I. Vulpe,  Nicolae Mihai. - Craiova : Alma, 2007, 304 p.

II 60.348

 

 

2008

 

BANŢA, CARMEN

            Trecutul cartierului Craioviţa Nouă - până în 1970 / Carmen  Banţa, Petrişor Cătălin. - Craiova : Aius PrintEd, 2008, 150 p.

II 61.378

 

 Bibliografia istorică a oraşelor din România / coordonatori : Vasile Ciobanu, Judit Pál, Anda-Lucia Spânu. - ediţie revăzută şi adăugită. -Bucureşti : Editura Academiei Române, 2008, 462 p.

Apare sub egida Academiei Române ; comisia de istorie a oraşelor din România - Contribuţii privind istoria oraşelor vol. VI.

III 22.447

 

BIBLIOTECA Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" Craiova la centenar / coordonator : Nicolae Băbălău ; colaboratori : Gabriela Braun, Rodica Păvălan, Vasilica Anghel, Violeta Croitoru, Mihaela Dudău, Florentina Urziceanu, Constantin Pătru, Niculina Traşcă ; traducere în engleză : Ramona Pau. - Craiova : Agora, 2008, 68 p. cu foto.

  IV 3.349

 

BUCE RĂDUŢ, MAGDA

            Trecutul în Craiova de astăzi. - Craiova : Sim Art, 2008, 224 p. : il.

III 22.550

 

CIOBOTEA, DINICĂ

            Politica Imperiului Ţarist la Dunărea de jos (1711/1878) : cu privire specială la zona Olteniei / Dinică Ciobotea, Vladimir Osiac. - Craiova : Aius, 2008, 308 p.

II 61.040

 

CONVERGENŢE culturale şi naţionale în istoria Universităţii din Craiova = Cultural and National Convergences in the History of the University of Craiova = Convergences culturelles et nationales dans l'histoire de l'Université de Craiova / coordonator : Dinică Ciobotea. - Craiova : Aius, 2008, 280 p. cu foto.

III 22.437

 

ENACHE, CONSTANTIN
            Geologia Olteniei. - Craiova : Universitaria, 2008, 422 p.

III 22.868

GIGEA-GORUN, PETRE

            Printre epigramiştii olteni / cuvânt înainte George Corbu , preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România. - Craiova : Fundaţia Scrisul Românesc, 2008, 506 p.

II 60.298

 

ILIESCU, NICOLAE

            Pagini de istorie veterinară doljană / Cristian Nicolae Iliescu. - Ediţia a 2-a. - Craiova : Sitech, 2008, 206 p.

II 22.475

 

"MĂSURĂ PENTRU MĂSURĂ" de William Shakespeare [la] Teatrul Naţional "Marin Sorescu" Craiova, Fundaţia W. Shakespeare : [caiet - program] / În româneşte : Ioana Ieronim ; Regia : Silviu Purcărete. - Craiova : MJM, 2008, 60 p.

II 60.199

 

NEDELCEA, TUDOR

            Carte despre carte. - Craiova : Alma, 2008, 328 p.

II 61.406

 

NEDELCEA, TUDOR

            Centenar Biblioteca "Aman" . - Craiova : Sim Art, 2008, 152 p.: il.

II 61.389

 

PĂDUREANU, CONSTANTIN

            Pelerini olteni in Ţara Sfănta. - Craiova : Autograf MJM, 2008, 282 p.

  II 60.385

 

RĂDULESCU, TOMA

            Carte veche românească din colecţia Muzeului Olteniei Craiova : catalog / Toma  Rădulescu, Violeta Margareta Stănescu. - Craiova: Info

 vol.

 vol.1. - 2008, 182 p.

  IV 3.350

 

RĂZBOIUL pentru cucerirea independenţei de stat a României (1877-1878) : documente privind contribuţia judeţului Dolj / Ilie Vulpe, Ion Zarzără, Paul Emanoil Barbu, Ramona Adriana Vasilcoiu. - Craiova : Alma, 2008, 370 p.

 II 61.409

 

SAVIN, CONSTANTIN

            Râurile din Oltenia : monografie hidrologică. - Craiova : Sitech, 2008.

 vol.

 Vol.1 - Dinamica scurgerii apei. - 2008, 613 p.

III 22.561

 

URZICEANU, FLORENTINA

            Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman"- Craiova : Centenar 1908 - 2008 : bibliografie selectivă şi adnotată. - Craiova : Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman, 2008, 260 p.

Conţine : articole din publicaţii periodice şi seriale, cărţi, ghiduri, albume..

II 61.035

 

VALORI bibliofile din Patrimonul Cultural Naţional : cercetare, valorificare : ediţia a XV-a, Craiova, 14 - 15 noiembrie 2008 / coordonatori : Gabriela Braun, Ana Andreescu, Cătălin Belu, Mariana Iova, Luana Troia ; consilier ştiinţific : dr. Mihai Fifor. - Craiova : Alma, 2008, 342 p.

III 22.442

 

 

2009

 

DOLJ : Album Monografic : Judeţ cu vocaţie europeană=Monographic Album=A county with European tendency / Coordonator : Nicolae Băbălău ; Traducere : Radu Roşianu. - Craiova : Agora, 2009, 153 p.

   V 856

 

LUNGOCI, TOMA

            Învăţătorii : O monografie eroică a şcolii normale de învăţători din Craiova / Toma Lungoci, Ion Vlăduţ. - Craiova : Arves, 2009, 80 p.

  III 22.784

 

NOMADISME et croisements francophones : actes du Colloque International organisé par Réseau roumain des recherches comparatistes en francophonie en collaboration avec l'Université de Craiova (Roumanie) et les Archives et Musée de la Littérature (Belgique) / textes réunis par Valentina Rădulescu et Monica Tilea ; édition revue par Nicole Leclercq. - Craiova : Universitaria, 2009, 288 p.

III 22.889

 

ŞTEFĂNESCU, ŞTEFAN

            Bănia în Ţara Românească. - Craiova: Alma, 2009, 218 p.

III 22.982

 

URZICEANU, FLORENTINA

            Bibliografia Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” Dolj. Centenar 1908 – 2008. Bibliografie selectivă adnotată. Articole din publicaţii periodiceşi seriale. Cărţi. Ghiduri. Albume. – Craiova: Beladi, 2009, 270 p.

II 61.854

 

URZICEANU, FLORENTINA

            Presa Doljeană de ieri şi de azi : catalog /  Florentina Urziceanu, Lavinia Dumitrescu. – Craiova: Beladi, 2009, 132 p.

II 61.850

 

 

S.A.

 

ANTONESCU, PETRE

            Arhitectura religioasă la români : cele mai vechi biserici. - Bucureşti: [s.n.]

Partea I. - [s.a.], 24 p.

T IV 972

 

ARGETOIANU, CONSTANTIN

            Uniunea agrară : Organizaţia de Dolj. - [s.l.]: [s.n.], [s.a.], 13 p.

III 21.541

 

BD CRAIOVA '96 : 4 - 6 octombrie, Teatrul Naţional. - [s.l.]: [s.n], [s.a.],  15 p. cu il.

IV 2.013

 

BUGETUL general de venituri şi cheltuieli al judeţului Dolj pe exerciţiul 1938/39. - Craiova: Editura Scrisul Românesc, [s.a.],  52 p.

V 803

CERCUL TINERIMEI din Craiova. Statute. - Craiova: Ramuri, [s.a.],  16 p.

I 758

 

"CERNA" Societatea Veteranilor grade inferioare din Oltenia. - [s.l.]:  [s.n.], [s.a.], 32 p.

T I 507

 

CHIVULESCU, THEODOR

            Împădurirea nisipurilor dupe domeniul Maglavitu din judeţul Dol-jiu, proprietatea Bisericei Madona-Dudu din Craiova. - Craiova: Tipografia Fane Constantinescu, [s.a.], 335 p.

T II 1.866

 

CIORĂNESCU, NICOLAE

            Învăţaţii noştrii : Gh. Ţiţeica. - Bucureşti: Editura Cartea Românească, [s.a.], 32 p.

T I 8.428

 

"CLĂDIREA" Societate Anonimă Craiova: Statute. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Samitca, [s.a.], 10 p.

T II 6.776

 

CONCESIUNEA iluminatului oraşului Craiova cu electricitate cuprinzând : legea, contractul şi condiţiunile respective. - Craiova: Tipografia "Ap. Naţională", [s.a.],  91 p.

I 12.514

 

CONSTANTINESCU, IOAN

            Istoricul Bisericii Maica-Precista de la Dudu din Craiova. - [s.l.]: [s.n.], [s.a.], 157 p. cu il.

Conţine portrete incluse în numerotaţia paginilor şi încă unul neinclus..

T II 4.069

 

CRAIOVA : [album]. -  Craiova: Alma, [s.a.], 18 p. cu foto.

I 12.091

 

CRAIOVA  / Traducere: Aura Georgescu (engleză); Doina Berceanu (franceză). - Craiova: Obiectiv, [s.a.],  28 p.+ il.

II 45.345

 

CRAIOVA, crochiuri istorice / Alexandru Firescu, Avram Cezar, Vladimir Osiac, Nicoleta Bărbulescu. - Craiova: Obiectiv, [s.a.],  56 p.

II 45.344

 

CRAIOVA şi Revoluţia de la 1848 : monumente de arhitectură şi artă : patrimoniu muzeal. - Craiova: [s.n], [s.a.]

II 53.262

 

CULE olteneşti : album. - [s.l.]: [s.n.], [s.a.],  64 p.+ il.

III 4.958

 

DARE DE SEAMĂ : activitatea Societăţii pe anul 1932. -  Craiova: "Tiparul Prietenii Ştiinţei", [s.a.],  15 p. - (Societatea Principele Mircea pentru protecţiunea copiilor, filiala Craiova)

III 21.568

 

 

DARE DE SEAMĂ : Adunarea generală ordinară din 28 februarie 1910. -  Craiova: Tipografia Revistei Lumina Poporului, [s.a.]  12 p. - (Banca Muncei Societate Anonimă Craiova)

III 21.567

 

DARE DE SEAMĂ asupra activităţei Camerei în raport cu situaţiunea economică a circonscripţiunei: 1866-1906. - Craiova : Tipografiile Unite Fane Constantinescu & Sache Pavlovici, [s.a],  80 p.

III 21.566

 

DAREA DE SEAMĂ a Comitetului şcolar : pe anii financiari 1 ianuarie 1929 - 31 decembrie 1930. -  Craiova: Editura Scrisul Românesc, [s.a.], 34 p.

 V 806

 

DAREA DE SEAMĂ a Consiliului de Administraţie şi Raportul censorilor către Adunarea generală ordinară din 30 august 1925 : pe anii sociali 1920-1924. - Craiova: Editura Scrisul Românesc, [s.a.], 58 p.

V 804

 

DAREA DE SEAMĂ a Consiliului de Administraţie şi Raportul censorilor către Adunarea generală ordinară din 1 august 1926 : pentru anul social 1925. - Craiova: Editura Scrisul Românesc, [s.a.], 15 p.

V 805

 

DAREA DE SEAMĂ facută Adunărei generale anuale a Societăţei pentru Profilaxia Tuberculozei dela 1 ianuarie - 31 decembrie 1930. - Craiova: Ramuri, [s.a.], 24 p.

III 21.569

 

DAREA DE SEAMĂ făcută Adunărei generale anuale a Societăţei pentru Profilaxia Tuberculozei dela 1 aprilie 1935 - 31 martie 1936. -  Craiova: Scrisul Românesc, [s.a.], 24 p.

 III 21.570

 

DEACONU, LUCHIAN

            Expoziţiile : Procesul luptătorilor ceferişti şi petrolişti : iunie - iulie 1934 ; Istoria tiparului în Oltenia : Ghid / Luchian Deaconu, Gheorghe Rădulescu, Corneliu Mărgărit Tătulea. - [s.l.]: [s.n.], [s.a.],  63 p.

I 6.003

 

DELCEA, EUGEN

            Craiova Maxima : momente de antologie. - Craiova: Obiectiv, [s.a.]

2 vol.

 [Vol.1]. - 174 p.

 Vol.2 - De la Florenţa la Sarajevo. - 186 p.

II 52.918

 

DINCULESCU, GHEORGHE

            Bisericile Craiovei. Un capitol din trecutul oraşului. - Craiova. - Editura Revistei Oltenia, [s.a.], 114 p.

T II 13.236

 

DUMITRAŞCU, N.I.

            George Vâlsan în scrisori : o linie de folklor şi etnografie. - Craiova: Editura "Ramuri", [s.a.], 15 p.

 III 21.523

 

DUŢULESCU, FANU

            Democratizarea şcoalei.- Craiova: Institutul de Arte Grafice Ramuri, [s.a.], 111 p.

T I 1.010

 

FILARMONICA DE STAT "Oltenia" : 1947 - 1967 : 20 de ani de actvitate. - Craiova: [s.n.], [s.a.],  16 p.

II 16.936

 

FILITTI, I.C.

            Banatul Olteniei şi Craioveştii. - Craiova: Scrisul Românesc, [s.a.], 123 p.

III 21.536

 

FILITTI, IOAN C.

            Banii şi caimacanii Craiovei. - Craiova: Scrisul Românesc, [s.a.].

27 p. - (Biblioteca Arhivele Olteniei ; 1).

T II 4.339

 

FIRAN, FLOREA

            Parcul Poporului din Craiova. - Craiova: Scrisul Românesc, [s.a.], 60 p. ; il.

III 5.521

 

FIRESCU, ALEXANDRU

            Biserici şi aşezări doljene : file de istorie / Alexandru-Toma Firescu, Ionuţ-Adrian Pătularu. - Craiova: Editura Mitropolia Olteniei, [s.a.], 320 p.

III 22.800

 

GALERIA Naţională a Muzeului de Artă Craiova. - Craiova: [s.n.], [s.a.].

II 16.862

 

GEORGESCU-GRUIAN, LEONIDA

            Îndrumări noi ţărănimei: conferinţa ţinută în ziua de 15 febr la Societatea „Prietenii Ştiintei”.- Craiova: Institutul de Arte Grafice Samitca, [s.a.], 24 p.

T II 4.343

 

GHIDUL Municipiului Craiova . - Craiova: [s.n], [s.a.],  40 p. foto.

II 51.318

 

HARTA Municipiului Craiova ; Harta Judeţului Dolj . - Craiova: [s.n.], [s.a.], 1 h.

II 61.192

 

IANCU, TĂNĂSESCU

            Arhitectura originală a Olteniei : Cartea I - Culele. - [s.l.]: [s.n.], [s.a.], 304 p.+1tab.+1hartă.

V 813

 

IN MEMORIAM: [Înscrisul de pe monumentul închinat jertfei poliţiştilor doljeni] . - [Craiova]: [s.n.], [s.a.],  36 p.

II 54.384

 

IONAŞCU, I.

            Boerul Sandu Bucşănescu (+1760) : acte şi însemnări. - Craiova: Editura Scrisul Românesc, [s.a.], 32 p.

(Extras din Arhivele Olteniei No 74-76)

T II 3.722

 

IORGA, NICOLAE

            Oraşele oltene şi mai ales Craiova pe pragul vremilor nouă (1760-1830). - Craiova: Scrisul Românesc, [s.a.],  24 p.

III 21.644

IORGA, NICOLAE

            Sate şi mănăstiri. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti: Editura Librăriei Pavel Suru, [s.a.], 295 p.

T II 7.249

 

JUDEŢUL DOLJ : hartă

II 3.775

 

LAUGIER, CHARLES

            Câteva consideraţii asupra statisticilor noastre demografice. Extras din Mişcarea medicală, nr.1/1929. - Craiova: Tiparul Prietenii Ştiinţei, [s.a.],  12 p.

T II 13.400

 

LAUGIER, CH. H.

            Contribuţiuni la etnografia medicală a Olteniei. - Craiova: Editura Scrisul Românesc, [s.a.],  140 p.

III 21.631

 

LAUGIER, CHARLES

            Holera în Dolj în 1911 : note şi observaţiuni. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Samitca, [s.a.], 102 p.

T II 1.270

 

LISTA alegătorilor pentru Senat pe anul 1931. - Craiova: Editura Ramuri, [s.a.],  52 p.

V 810

 

LUPAŞ, I.

            Istoria Bisericii Române. - Ediţia a 8-a. - Craiova: Editura Scrisul Românesc S.A., [s.a.], 212 p.; 63 il., 1 h.

T I 18.189

 

MANAFU, ALEXANDRU

            Un fiu al Olteniei : Generalul de corp de armată Marin Manafu - Un om, o epocă, un destin. - [s.l.]: Per omnes artes, [s.a.],  232 p.

II 52.244

 

PLOPŞOR, N.

            Călătoria lui Hagi Nicolau : Extras din"Arhivele Olteniei" no. 24 din 1926). - Craiova: Scrisul Românesc, [s.a.],  15 p.

III 21.584

 

OLĂREANU, AL.

            Însemnări pentru o istorie a teatrului craiovean. - Craiova: Ramuri, [s.a.], 57 p.

T I 4.113

 

ORMAN, GIGI

            Fraţii Pavlovici : negustori craioveni. - Craiova: Scrisul Românesc, [s.a.], 11 p.

III 21.547

 

OTTULESCU, ALEX.

            Rezumat de concluziuni prezentate Tribunalului Doljiu secţia II, în numele d-lui N.P. Romanescu, în proces cu Petre Popescu / Alex. Ottulescu, N.N. Murgăşeanu. - Craiova: Institutul de Editură Samitca, [s.a.],  8 p.

V 807

 

PARC Bibesco : [album] . - [s.l.]: [s.n.], [s.a], 23 pl. cu il.

T IV 220

 

PARCUL Romanescu Craiova : [album] . - Craiova: Alma, [s.a.],  18 p. cu il.

I 12.092

 

PESSACOV, I.K.

            Dare de seamă rezumativă de starea comunei Craiova la 5 martie 1911. - Craiova: Institutul Grafic Samitca, [s.a.], 13 p.

T I 3.827

 

PETRESCU, D.E.

            Un splendid colţ din România Mare. - Craiova: Ramuri, [s.a.], 158 p.

II 40.930

 

POPA-TEODORESCU, DODEL

            Craiova : harta municipiului. - Craiova : Cuvântul libertăţii : Popstil Com, [s.a].

III 15.628

POPESCU-BREASTA, GR.

            Predici şi cuvântări ocazionale. - Craiova: Tiparul Tipografiei Ramuri, [s.a.], 153 p.

T II 2.165

 

POTÂRCĂ, CONSTANTIN

            Gospodăria Municipiului Craiova : Ce a fost? Ce trebuie să devină? : [Expunere făcută presei]. - Craiova: Tipografia şi Legătoria de Cărţi a Liceului"Carol I", [s.a.],  32 p.

III 21.608

 

POTÂRCĂ, CONSTANTIN

            Noua nomenclatură şi numerotare a stradelor discutată şi aprobată de către delegaţia permanentă şi Consiliul Comunal al municipiului Craiova / Sub preşedinţia d-lui Const. Potârcă primarul municipiului Craiova. - Craiova: "Tiparul Prietenii Ştiinţei", [s.a.],  [66 p.].

Conţine numerotarea străzilor şi a caselor Craiovei în anul 1930.

Schimbarea denumirii străzilor.

Liste cu numele avocaţilor, avocaţilor stagiari, doctorilor Craiovei.

Listă cu farmacii, instituţii de cutură, teatru.

I 12.536

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

            Nomenclatura stradelor municipiului Craiova votată în Şedinţa Consiliului Municipal dela 2 noembrie 1928. - Craiova: Institutul de Arte Grafice Ramuri S.A., [s.a.], 13 p.

T I 15.092

 

PRIMĂRIA Municipiului Craiova. Fondaţiunea Al. şi Aretia Aman.

Catalogul Galeriei de Tablouri.- [Craiova]: Ramuri, [s.a.], 8 p.

T II 14.228

 

RAMURI : Caiet festiv : 1905-1929. - Craiova: Institututul de Arte Grafice şi Editura Ramuri, [s.a.], 204 p.

T IV 822

 

REGULAMENT pentru instalaţiunile de canalizare în interiorul proprietăţilor şi racordul cu canalul public în oraşul Craiova şi a taxelor respective / Primăria Oraşului Craiova - Serviciul Administrativ. - Craiova: Scrisul Românesc, [s.a.],  45 p.

II 59.113

 

REGULAMENTUL de edilitate. - Craiova: "Tiparul Prietenii Ştiinţei", [s.a.],  32 p.

Acest regulament, votat de Consiliul Comunal în şedinţa de la 14 Mai 1931, s-a aprobat de Comitetul Local de Revizuire prin procesul-verbal din 3 Iunie 1931, comunicat Municipiului cu ordinul nr.891 din 9 Iunie 1931.

Apărut sub egida Primăriei Municipiului Craiova.

III 21.583

 

ROMANESCU, MARCEL

            Tetraevanghelul dela Craiova din 1580 şi alte cărţi bisericeşti. - Craiova: Ramuri, [s.a.], 16 p.

T II 4.402

 

ROMANESCU, NICOLAE P.

            Din activitatea mea ca primar. - Craiova: Tiparul "Oltenia", [s.a.], 18 p.

I 760

 

SALONUL Naţional de Artă Fotografică, ediţia a XVIII-a: Muzeul de Artă Craiova, Palatul Jean Mihail : 11 noiembrie - 4 decembrie. - Craiova: [s.n], [s.a.],  48 p.; il.

II 50.571

 

SEMICENTENARUL Bibliotecii Centrale Regionale Craiova: caiet festiv. -  Craiova: I.P. Craiova, [s.a.], 24 p.

T II 11.057

 

SEMICENTENARUL Şcolii Populare de Artă Craiova : 1906 - 1907 ~ 1956 - 1957. - [Craiova], [s.a.]

IV 954

 

SIMIONESCU, I.

            Oraşe din România cu 62 de figuri. - Bucureşti: Editura Cartea Românească, [s.a.], 282 p.

T II 3.685

 

SOCIETATEA Culturală "Prietenii Ştiinţei" Craiova. Statute. - Craiova: Tiparul Prietenii Ştiinţei, [s.a.], 16 p.

T I 16.600

 

STATISTICA învăţământului public. A. Grădinele de copii. - [s.l].: [s.n.], [s.a.], 261 p.

T IV 621

 

STATUTE.- Craiova: Samitca, [s.a.], 10 p.

T II 6.776

 

STATUTELE Asociaţei Învăţătoreşti "Doljiul"  . - Craiova: Tipografia Ramuri, [s.a.],  13 p.

I 12.549

 

STATUTELE Societăţii Muzicale române "Armonia" din Craiova. - Craiova: Ramuri, [s.a.],  20 p.

 

I 12.512

 

ŞTEFAN VELOVAN. Dare de seamă asupra vieţii şi activităţii lui / Comitetul pentru ridicarea Bustului Profesorului Ştefan Velovan; lucrare tipărită de Comitet, cu ajutorul şi al Asociaţiei Învăţătorilor din jud. Dolj, sub îngrijirea institutorilor pensionari Marin Florescu şi Ilie Jianu. - Craiova: Tipografia Biruinţa, [s.a.], 111 p.

T II 12.363

 

TOMESCU, D.

            Contribuţiuni la istoricul Tipografiei Oltene <<Samitca>> : 1835-1922. - Craiova: Scrisul Românesc, [s.a.], 45 p.

III 21.544

 

TREI ANI de activitate la Camera de Comerţ şi Industrie Craiova (octombrie 1929 - octombrie 1932). - Craiova: Institutul de Arte Grafice Scrisul Românesc, [s.a.],  64 p.

III 21.591

 

TRIŢĂ, LUCIAN

            Înfăptuiri de seamă în regiunea Oltenia / Lucian Triţă, Alexandru Firescu. - Craiova: [s.n.], [s.a.], 53 p.

II 35.519

 

 

VASCULESCU, A.

            Petrache Poenaru, organizatorul Şcoalei Române. - Bucureşti: Editura Cartea Românească, [s.a.], 32 p.

T I 14.409

 

VERCESCU, GEORGE

            Expunerea situaţiunei judeţului Doljiu pe anul 1909.- Craiova: Samitca, [s.a.], 159 p.

T II 6.942

 

VRĂBIESCU, IULIAN C.

            Două cuvântări rostite în şedinţele Camerei. - Craiova: Tipografia Samitca, [s.a.], 28 p.

T I 9.708
Aceste lucrari, dar si alte resurse online, au stat la baza textelor si imaginilor scanate pentru ilustrarea paginilor site-ului www.memorielocala.aman.ro

 


Coordonator Vasilica Anghel, în colaborare cu Lavinia Dumitrescu, Dana Popescu și Ștefania Paraschiv (Istoric, Biserici, Monumente, Parcul Romanescu), Flori Stolojan (E. Farago),
Mădălina Băileşteanu - traducător engleză, Constantin Pătru (imagini Craiova veche).

© Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman", Craiova, 2010